Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМікроекономіка → Мікроекономіка

Мікроекономіка

Теорія ринкових взаємодій
    Монополія і конкуренція
        Ринок і ринкові структури
            Визначення продуктового ринку
            Визначення географічно обмеженого ринку
            Типи ринкових структур
            Схема аналізу ринку
        Монополія в економіці
        Цінова політика монополії: єдина ціна
            Оптимальний вибір монополіста
            Оцінка ринкової влади фірми
            Індекс лернера для багатопродуктового монополіста
        Наслідки монопольної влади фірми
        Цінова дискримінація фірми-монополіста
            Мета і умови цінової дискримінації
            Цінова дискримінація першого ступеня
            Цінова дискримінація другого ступеня
        Монополія на ринках промислових товарів
        Монополія на ринках споживчих товарів тривалого користування
            Чи існує можливість уникнути парадоксу коуза?
        Монополістична конкуренція
        Чому вчить дана глава
    Олігополія
        Економічна концентрація та її вимір
            Число фірм на ринку
            Індекс концентрації
            Індекс херфіндаля - хіршмана
            Дисперсія ринкових часток
            Коефіцієнт джинн
            Індекс ротшильда
        Цінова конкуренція великих фірм
            Модель бертрана з однорідним продуктом
            Модель бертрана з диференційованим продуктом
        Конкуренція обсягів продажів
            Модель курно для двох фірм
            Модель курно з n фірмами
            Модель курно з приблизною варіаціями
        Лідер і послідовник на ринку
            Вибір обсягу виробництва
            Цінове лідерство
        Картельні угоди фірм
            Картель як економічне явище
            Причини виникнення картелів
            Фактори, що полегшують збереження картелю
            Соціальні витрати картелів
        Аналіз олігополії з використанням теорії ігор
            Базові поняття теорії ігор
            Динамічна модель кооперативних взаємодій фірм
            Фактори, що впливають на стабільність картелю в динамічної грі
            Стратегія запобігання входу на ринок
        Чому вчить дана глава
        Вправа для самостійної роботи
    Вертикальна інтеграція та вертикальні контракти
        Вертикальна інтеграція в економіці
            Визначення та види вертикальної інтеграції
            Стимули до вертикальної інтеграції
            Види специфічних активів
            Наслідки вертикальної інтеграції
        Права власності і вертикальна інтеграція
            Власність в теорії фірми
            Інституційний підхід до фірми
            Роль ступеня специфічності активів
            Модель вертикальної конкуренції в умовах різного розподілу прав власності
        Стимули до вертикальних контрактами
        Інструменти вертикальних контрактів
        Порівняльний аналіз впливу різних видів вертикальних контрактів на суспільний добробут
            Контроль рівня роздрібної ціни
            Виняткові території
            Наслідки вертикальних контрактів
        Чому вчить дана глава
    Ринки з асиметричною інформацією
        Інформація як економічне благо
        Асиметрична інформація на ринку товарів і послуг
            Модель акерлоф
            Репутація і її втрата
            Емпіричні перевірки
        Асиметрична інформація на ринку страхування
            Випадок 1: немає асиметрії інформації
            Випадок 2: асиметрія інформації
            Ситуація 3: моральний ризик
        Асиметрична інформація на ринку робочої сили
        Асиметрична інформація щодо ціни товару
        Асиметрична інформація на ринку кредиту
        Інформаційні пастки бізнесу
            Інформація та бізнес
            Суб'єктивність об'єктивної інформації
            Ілюзії минулого досвіду
            Пастка інсайдера
            Архітектура ефективних інформаційних потоків
            Нова інформація в компанії
            Інформація та прийняття рішення
        Сайт компанії як її інформаційне обличчя
            Сайт і відвідувач: скільки точок дотику?
            Кому потрібен сайт компанії: основні зацікавлені сторони
            Сайт як інструмент зворотного зв'язку з клієнтами
            Сайт як інструмент спілкування з інвесторами
            Чи потрібен сайт постачальникам?
            Що можуть дізнатися по сайту конкуренти?
            Що вимагає від компанії регулятор?
            Оптимальні сайти: досвід провідних компаній
        Чому вчить дана глава
        Вправа для самостійної роботи
Ринки факторів виробництва
    Ринок праці
        Пропозиція праці
            Оптимальний вибір індивіда між дозвіллям і роботою
            Ефект заміни і ефект доходу на ринку праці
            Індивідуальна пропозиція праці
            Двоїста задача в реченні праці
            Рівняння слуцького для ринку праці
        Попит фірми на працю
            Особливості попиту на працю
            Формування попиту на працю
            Фактори попиту на працю
        Ринковий попит на працю
        Рівновага на ринку праці
            Алгоритм знаходження рішення кубічного рівняння
        Дискримінація на ринку праці
            Що ж таке тут економічна рента?
        Профспілка на ринку праці
        Чому вчить дана глава
        Вправа для самостійної роботи
    Ринок капіталу і землі
        Особливості економічного вибору на ринках капіталу
        Межчасовий вибір індивіда і фірми
            Модель міжчасового вибору при стабільних цінах
            Попит і пропозиція на ринку капіталу
            Зміна вартості грошей на міжчасового ринку
        Роль фінансових посередників в міжчасового розподілу ресурсів
            Чому існують фінансові посередники?
            Фінансові посередники в моделі міжчасового вибору
            Проаналізуємо вибір економічних агентів
        Економіка поновлюваних і невідновлюваних ресурсів
        Основи інвестування: аналіз інвестиційних проектів
            Система аналізу і відбору інвестиційних проектів
            Види інвестиційних проектів
            Вибір оптимального часу інвестування
        Оцінка ризиків і ризик-менеджмент
            Тотальна реконструкція
            Хвилювання на місцях
        Чому вчить дана глава
    Інвестиційне поведінка на фінансових ринках
        Портфельний аналіз
            Модель марковіца
        Ставка відсотка в економічному аналізі
            Види ставок відсотка
            Фактори, що визначають ставку відсотка
            Тимчасова структура ставок відсотка
        Ринки, що формуються капіталу: чому вчить світовий досвід
        Чому вчить дана глава
        Вправа для самостійної роботи
Теорія загальної рівноваги та збої в роботі ринкового механізму
    Загальна рівновага в економіці
        Економіка чистого обміну
        Обмін в грошовій економіці
            Закон вальраса
        Загальна рівновага в виробництві
        Економіка робінзона крузо
            Оптимальний розподіл праці
            Функція корисності споживачів в економіці дорівнює
            Загальна рівновага виробництва і споживання
            Визначення рівноважних цін
        Рівновага і ефективність: теореми добробуту
            Характеристики рівноваги конкурентних ринків
            Перша теорема добробуту
            Безперервність функцій індивідуального попиту і індивідуального
        Критерії оптимальності суспільного добробуту
            Утилітаристської функція бентама
            Критерій пігу
            Критерій калдора - хікса
            Подвійний критерій скітовскі
            Функція бергсона - самуельсона
            Егалітарістского підхід роулза
            Критерій липси
            Набори оптимальності лернера
            Індекс сена
            Громадський вибір по ерроу
            Точка зору хайєка
            Модель суспільства етционі
        Чому вчить дана глава
        Вправа для самостійної роботи
    Зовнішні ефекти економічної діяльності
        Види зовнішніх ефектів
        Конкурентний ринок із зовнішнім ефектом
        Підходи до вирішення проблеми зовнішніх ефектів
            Ринок зовнішніх ефектів і теорема коуза
            Теорема коуза
            Податок пігу
            Кількісні обмеження
        Проблема загального ресурсу
        Мережеві зовнішні ефекти і мережеві ринки
        Чому вчить дана глава
        Вправа для самостійної роботи
    Виробництво і розподіл суспільних благ
        Громадські блага в економіці
        Підхід з точки зору загальної рівноваги
        Підхід з точки зору часткової рівноваги
        Рівновага ліндаль на ринку громадського блага
        Проблема фінансування виробництва суспільних благ
        Механізм виявлення дійсних переваг у виробництві суспільних благ
        Проблеми суспільного вибору
            Механізм голосування
            Лобізм і взаємна підтримка
        Чому вчить дана глава
        Вправа для самостійної роботи
© 2014-2022  epi.cc.ua