Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМікроекономіка → Мікроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Ситуація 3: моральний ризик

Розглянемо ситуацію зі страхуванням майна. Нехай індивід прагне застрахувати свій будинок від пожежі. Страхова компанія може з'ясувати пожежонебезпека місцевості, де проживає даний індивід, і встановити відповідну ціну страховки. Несприятливий відбір буде якщо й не усунутий повністю, то, по крайней мере, мінімізований. Однак тут виникає проблема іншого роду - моральний ризик.

Припустимо, страховка покриває повністю збиток від можливої пожежі. Оскільки витрати на протипожежні заходи складають приватні витрати індивіда, наявність страховки знижує стимули до прийняття заходів проти пожежі, що веде до збільшення ризику виникнення пожежі в порівнянні з об'єктивно існуючим в даній місцевості. Крім того, повна страховка збитку від пожежі стимулює індивіда дати завищену оцінку будинку в страховці в порівнянні з ринковою - ця сума і буде виплачена при несприятливому результаті. Можна припустити (і тому є численні приклади в практиці будь-якої страхової компанії), що все це збільшить схильність індивіда ігнорувати ознаки пожежонебезпечної ситуації і навіть стимулювати пожежа, якщо і не викликати його безпосереднім чином.

Таким чином, наявність будь-якої гарантії пом'якшення можливого несприятливого результату тягне за собою ризик в більшій чи меншій мірі свідомого несумлінної поведінки учасника ринку - ризик морального збитку.

Для зниження ризику морального збитку компанії використовують такий метод, як спільне страхування, або відрахування. Страхова компанія виплачує меншу, ніж повна вартість збитку, так що перші X грошових одиниць збитку оплачує сам потерпілий.

Завдання, що ілюструє концепцію

Страхова компанія розглядає можливість продажу своїх потенційних клієнтів трьох типів полісів на випадок пожежі: а) з повним страховим покриттям збитку; б) з 80% -ним покриттям страховою компанією втрат від пожежі; в) із застосуванням відрахувань, при яких клієнт оплачує 20 000 дол, шкоди, а все інше компенсує страховик.

Рішення

1. Перш ніж відповісти на це питання, розглянемо окремо всі типи полісів.

Поліс типу «а»: 50 000 дол.

Поліс типу «б»: 0,8 - 50 000 = 40 000 долл., Т. Е. 40 000 долл, оплачує компанія, 10 000 дол. (50 000 - 40 000) - клієнт.

Поліс типу «в»: 30 000 долл, оплачує компанія, а 20 000 долл.- клієнт.

відповідь: Поліс типу «в» більшою мірою допоможе страхової компанії вирішити проблему морального ризику, так як виплати страхової компанії менше в умовах дії даного типу поліса. Використання поліса типу «а» - 100% -ве покриття збитків невигідно ні за яких умов, так як такий контракт підсилює проблему безвідповідальної поведінки клієнта.

2. Дії здійснюються за тим же принципом, що і в п. 1.

Поліс типу «б»: 0,8 - 200 000 = 160 000 долл., Т. Е. 160 000 долл, оплачує компанія і 40 000 долл. (200 000 - 160 000) - клієнт.

Поліс типу «в»: 20 000 долл, оплачує клієнт і 180 000 долл. (200 000 - - 20 000) - компанія.

відповідь: для даної ситуації більш відповідним буде поліс типу «б», тому що витрати страхової компанії будуть менше саме в цьому випадку.

Способи зниження проблеми несприятливого відбору і морального ризику на ринку страхування

Підведемо підсумки. Перелічимо найбільш важливі способи, які розробили страхові компанії для зменшення впливу наслідків інформаційної асиметрії на даному ринку.

1. скринінг Зscreening) або просіювання. Компанія проводить збір додаткової інформації про потенційного клієнта для подальшого розподілу клієнтів за групами ризику та призначення відповідних цін страхових полісів в залежності від ступеня ризику - ймовірності настання несприятливого результату (страхового випадку) для кожної категорії людей.

Наприклад, ціна автомобільної страховки залежить від водійського стажу клієнта, наявності та складності попередніх аварій, віку водія. Крім того, помічено, що жінки-водії в цілому більш акуратні на дорогах. Тому для них ставки автомобільних страховок виявляються, при інших рівних умовах, більш низькими.

Компанії витрачають значні кошти на розробку бальних систем оцінки потенційних клієнтів. Залучаються кращі економічні уми і розробляються складні економетричні моделі для виявлення залежності ризику страхової виплати від найрізноманітніших чинників поведінки і характеристик страхуються.

2. Введення обмежувальних умов (restrictive provisions). Щоб запобігти або, принаймні, зменшити ризик несумлінної поведінки клієнта (ризик морального збитку) після придбання страхового поліса, а також для того, щоб знизити стимули недобросовісних людей виходити на страхові ринки, страхові компанії включають в страхові контракти особливі умови, які унеможливлюють страхові виплати або істотно їх зменшують. Прикладами подібних обмежувальних умов можуть служити заборони на виплати по страховці в разі самогубства; вимоги обов'язкового носіння шолома для мотоциклістів; вимоги наявності пожежного крана і (або) вогнегасника для клієнта, який купує страховку квартири або будинку від пожежі.

Крім того, страхові контракти обов'язково містять додаткові умови розірвання зобов'язань страховою компанією в разі виявлення обману або перевищення допустимого поведінки з боку клієнта.

Вводяться також обмеження на загальну суму страховки, яку має право придбати клієнт, навіть якщо він готовий заплатити за більшу величину страхового покриття. Подібний захід сприяє запобіганню більш ризикованих дій клієнта expost, після укладення договору страхування.

3. Неповна страховка. Страхові контракти можуть передбачати наявність відрахувань (deductibles) На певну суму, яку повинен сплатити сам клієнт в разі шкоди. Страхова виплата може починатися з другої сотні (або тисячі) рублів збитку або включати в себе покриття менш ніж 100% -ного шкоди. Наприклад, 20% збитку від аварії оплачує індивід самостійно, а 80% - його страхова компанія.

Завдання, що ілюструє теорію!

Дві дилерські фірми з продажу старих автомобілів знаходяться поруч і конкурують один з одним. Фірма «Блиск» продає високоякісні автомобілі, які вона ретельно оглядає і ремонтує, якщо це необхідно. Її витрати на покупку і технічний огляд (з ремонтом) одного автомобіля складають в середньому 80 000 руб. Інша фірма «Блеф» продає низькоякісні автомашини. Її середні витрати на кожну машину, яку вона продає, складають 50 000 руб. Якби покупці могли в процесі покупки визначити якість придбаного автомобіля, вони погодилися б заплатити за нього 100 000 руб. фірмі «Блиск» та лише 70 000 крб.- фірмі «Блеф».

1 Завдання складена професором НДУ ВШЕ Е. В. Савицької.

Однак обидві фірми недавно з'явилися на даному ринку і ще не встигли придбати відповідну репутацію, тому покупці не мають уявлення про якість машин. Але зате їм відомо, що ймовірність покупки «лимона» становить 1/2.

Рішення

1. Середня очікувана ціна на автомобіль невідомої якості дорівнюватиме

2. У разі гарантії на один рік фірма «Блиск» може розраховувати на продаж

своїх автомобілів за ціною високоякісного товару: Р? = 100 000 руб. Її прибуток складе: = 100 000- (80 000 + 5000) = 15 000 руб. Якщо компанія «Блиск» продає автомобілі без гарантії, то її прибуток буде дорівнює: Яблк-к = 85 000 - (80 000) = 5000 руб. Оскільки прибуток фірми при наявності гарантії вище, компанії «Блиск» доцільніше надавати гарантію. Однак тут потрібно взяти до уваги стратегію фірми «Блеф». Без гарантії фірма «Блеф» змушена буде продавати товар за ціною низькоякісного автомобіля, хоча при цьому у неї не буде витрат на гарантійні виплати:

Якщо компанія «Блеф» надає гарантії, то наявність гарантії перестає бути ефективним ринковим сигналом. Всі автомобілі як і раніше будуть продаватися за середньою очікуваною ціною. У цьому випадку фірма «Блеф» отримає прибуток

Ця прибуток менше суми за першим варіантом. Тому фірма «Блеф» не надаватиме гарантії, і на ринку встановиться розділяє рівновагу.

Збільшення терміну гарантії підсилює ринковий сигнал високої якості. Але це означає і додаткові витрати для фірми. Знайдемо оптимальний мінімальний термін гарантії, такий, при якому гарантія очевидно невигідна фірмі «Блеф».

Прибуток компанії «Блеф» при наявності гарантії та неподільні рівноваги на ринку автомобілів дорівнює

Прибуток компанії «Блеф» без гарантії в умовах розділяє рівноваги дорівнює

Умова розділяє рівноваги: iitS *1"" ™.

Підставляючи значення прибутків, знаходимо: 0,75 N '= 0,75 - 12 = 9 місяців. При мінімальній гарантії в 9 місяців фірмі «Блеф» невигідно вдаватися до маскувальної стратегії, гарантія буде виступати в якості сигналу високої якості автомобіля.

 1. Властивості виробничої функції
  Розглянемо виробничу функцію двох змінних - праці і капіталу. Така виробнича функція може бути представлена у вигляді изоквант. Ізокванти мають певні властивості, які дозволяють глибше аналізувати виробниче поведінку фірми. Гранична норма технологічного заміщення. Пропорція заміни праці капіталом
 2. Властивості функції корисності
  1. Кардиналистской властивості. Функція корисності приписує товарному набору величину корисності, яка вимірюється в утиль. Наприклад, ми можемо вважати, що корисність функції U = XY від товарного набору (5; 5) дорівнює U = 5 - 5 = 25 утиліт. 2. Ординалистской властивості. Функція корисності
 3. Витрати довгострокового періоду
  У довгостроковому періоді всі витрати стають змінними. Різниця між сукупними і змінними витратами, таким чином, зникає. Постійних витрат більше немає. Довгостроковий період можна представити у вигляді послідовності декількох короткострокових періодів. При послідовному збільшенні постійного
 4. Використання КПВ в міжнародній торгівлі
  Відповідь на це питання пов'язана з абсолютним і відносним (порівняльним) перевагами країн, які виробляють схожі товари і послуги. абсолютна перевага країни виникає тоді, коли країна може випускати весь продуктовий ряд економіки в великих масштабах, ніж інші країни. Наприклад, при
 5. Види рівноваги
  По-перше, чи є рівновага стабільним? Рівновага - це всього лише певна тенденція ринку. Що станеться, якщо в силу випадкових факторів ціна виявиться вище або нижче рівноважної? Чи прийде ринок сам до первісного рівноваги або коливання ринкових цін будуть тривати нескінченно довго, так ніколи
 6. Вертикальна інтеграція і вертикальні контракти, вертикальна інтеграція в економіці, визначення та види вертикальної інтеграції
  Виноградна лоза приносить три грона: гроно насолоди, гроно сп'яніння і гроно огиди. Анахарсіс, філософ Стародавньої Греції Після вивчення цього розділу студенти будуть: знати особливості формування вертикальної інтеграції в різних галузях; вміти аналізувати чинники, що сприяють вертикальної
 7. Цінова дискримінація першого ступеня
  Фірма в ідеалі хотіла б продавати кожну одиницю товару тому споживачеві, який оцінює її найвищим чином. Тоді перша одиниця товару продавалася б по найбільшій ціні самому нетерплячому споживачеві. Друга одиниця товару могла б бути проданою за нижчою ціною. Потім ціна знижувалася і знижувалася
 8. Типи індивідів по відношенню до ризику
  Нехай індивіду пропонується ризиковий проект з очікуваною корисністю:? (/ (/ ,, 1 2 ) = р? і (.1 г ) + (1 - р)? U (I 2 ) (Де I v 1 2 - його доходи при різних випадки; р - ймовірність успішного результату). Є безризиковий еквівалент: I 0 = pI l +(L-p) -I 2, який дорівнює очікуваної прибутковості
© 2014-2022  epi.cc.ua