Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
Головна → Економіка
ЕКОНОМІКА
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов Мікроекономіка 2010
У восьмому виданні книги відомих вітчизняних авторів ви знайдете основні питання курсу «Мікроекономіка». Викладені стисло і дохідливо, доповнені матеріали будуть корисні також усім, хто вивчає предмети «Загальна економічна теорія» та «Економічна теорія».
Є.В. Левкина Шпаргалка з мікроекономіки 2010
Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальним преподом. Тут знайдеш все необхідне з мікроекономіки, а інше - справа техніки.
Ні пуху, ні пера!
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов МІКРОЕКОНОМІКА 1999
Том 1, 2. Видання являє собою перший написаний в Росії повний курс мікроекономічної теорії. При його підготовці автори прагнули дати вітчизняному читачеві сучасні уявлення про ринкову економіку. Основні теоретичні положення ілюструються аналізом ситуацій, характерних для вітчизняної економіки. Багато глав мають доповнення історичного та математико-аналітичного характеру. Видання здійснюється в трьох томах. Книга призначена для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться економічною теорією.
C. Н. Кузнєцова Історія економікі.Практікум 2011
У навчально-методичний посібник включені методичні засоби, що забезпечують організацію навчального процесу на основі системно-діяльного підходу.
Комплект методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Історія економіки» містить пояснювальну записку-обгрунтування до вивчення курсу, програму курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання для практичної роботи та перевірки отриманих знань, що забезпечує системність, технологічність процесу навчання, дозволяє підвищити якість підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог
Навчально-методичний посібник призначений для викладачів, аспірантів, студентів, що займаються вивченням історії економіки.
Дисципліна викладається у відповідності з Державним стандартом професійної вищої освіти. Методичні вказівки складені на підставі рекомендованого стандарту.
Колектив авторів Історія економіки: Шпаргалка 2010
В шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Історія економіки».
Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит.
Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Історія економіки»
А. Дусенбаев, Н. Воєводіна Економічна історія Росії 2010
Це видання допоможе систематизувати отримані раніше знання, а також підготуватися до іспиту або заліку і успішно їх здати. Посібник призначений для студентів вищих і середніх освітніх установ.
Д.А. Шевчук Історія економіки 2009
Посібник призначений для підготовки до іспитів з предмету «історія економіки». У числі тем: історія світової економіки, історія економіки Росії, тести з історії економіки, періодизація історії економіки. Також стане в нагоді для написання письмових робіт (реферат, курсова, диплом, дисертація).
Костакова Тетяна Олександрівна Шпаргалка з історії економічних вчень 2008
Це видання допоможе систематизувати отримані раніше знання, а також підготуватися до іспиту або заліку і успішно їх здати. Посібник призначений для студентів вищих і середніх освітніх установ.
А.Г. Буйчік Аналіз еволюції великого монополістичного ринку Італії другої половини XX століття 2007
У монографії російського вченого досліджуються соціально-економічні та політико- економічні аспекти розвитку італійської держави з 1950-их років до початку XXI століття. Дана узагальнююча і розгорнута характеристика економічних інститутів, концептуальних поглядів російських і італійських економістів на проблему взаємини держави і великого капіталу.
Книга призначена для фахівців у галузі світової економіки, історії і політології, студентів, аспірантів і викладачів з відповідних спеціальностей, а також читачів, які цікавляться питаннями італійської економікою і політикою.
К.І. Вахітов Історія споживчої кооперації Росії 2007
У книзі висвітлені наступні теми. Кооперативний рух і кооперативи Навчання про кооперативний рух кооперації Причини і передумови виникнення кооперації Виникнення і розвиток споживчої кооперації в Росії в умовах складного ринкового господарства (1831-1917 рр..) Споживча кооперація Росії в умовах планової (командної) економіки (1917-1991 рр..) Споживча кооперація Російської Федерації на етапі сучасних ринкових перетворень Підручник призначений для студентів кооперативних вузів і колледжейrn
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова Історія економіки 2004
У навчальному посібнику викладається курс історії економіки у відповідності з державним освітнім стандартом. Посібник призначений для широкого кола читачів, що бажають глибше ознайомитися з історичними закономірностями розвитку економічних процесів.
Даний навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 060400 - Фінанси і кредит; 060500 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 060800 - Економіка і управління на підприємстві промисловості будівельних матеріалів заочної форми навчання із застосуванням дистанційних технологій.
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова Історія світової економіки 2002
Історія світової економіки - це історія людства. Вона акумулює господарський досвід суспільства, виховує історизм, масштабність і реалізм мислення, оскільки дає можливість пізнати і зіставити розвиток економіки різних країн у різні епохи.
Вивчення історії світової економіки показує, як змінювалися від первісності до теперішнього часу продуктивні сили і галузева структура економіки, виробничі відносини і форми організації виробництва, господарський механізм управління та економічна політика держави, а також соціальна структура суспільства.
Хронологічний і страновой підходи до викладу матеріалу дозволили представити провідні країни Древности, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу і відобразити основні особливості і тенденції в їх економічному розвитку з виявленням факторів, що обумовили цей розвиток.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів. Видання ілюстроване.
О.Д. Кузнєцова, І.М. Шапкін Історія економіки 2002
У цьому підручнику викладено історію світового господарського розвитку від первісного ладу до теперішнього часу. Авторами розглянуто широке коло питань з урахуванням оцінок і поглядів, що склалися сьогодні у вітчизняній і світовій практиці; дано власні оригінальні оцінки деяких світогосподарських процесів минулого, що допомагає краще зрозуміти сьогоднішні економічні явища. У підручнику представлені нові дані, матеріали, статистичні викладки, що є результатом багаторічних досліджень авторів.

Призначений для студентів і аспірантів економічних факультетів і вузів, наукових співробітників.
С.А.Бартенев Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях 1998
Пропоноване навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають курс історії економічних вчень. Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам насамперед систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови (запитання та відповіді) він дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає вичленувати вузлові положення та проблеми, простежити їх внутрішній зв'язок, усвідомити логічну послідовність економічних концепцій, теорій, шкіл.
В.І. Голубович Економічна історія зарубіжних країн 1997
Висвітлено економічний розвиток провідних країн Західної Європи, США та Японії з найдавніших часів до наших днів . Показані основні особливості та тенденції розвитку сільського господарства, промисловості, транспорту, фінансів, грошового обігу, розглянуті питання становлення в цих країнах ринкової економіки. Розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, а також на тих, хто цікавиться питаннями історії народного господарства зарубіжних країн.
Колектив авторів Лекції з податків та оподаткування 2012
Кожна особа (як фізична, так і юридична) зобов'язана сплачувати законно встановлені податки і збори. Організації (підприємці), які застосовують загальноприйняту систему оподаткування, повинні перераховувати до бюджету такі податки: податок на прибуток організацій (податок на доходи фізичних осіб), податок на додану вартість, єдиний соціальний податок, податок на майно. Про те, як відбувається обчислення та сплата цих податків ми поговоримо на сторінках нашого навчального посібника. Окремий розділ книги присвячений спрощеній системі оподаткування, яку застосовує сьогодні більшість суб'єктів малого бізнесу. В даний час податкове законодавство бурхливо змінюється: скасовуються одні податки і вводяться інші, а для діючих податків змінюється їх регламентує законодавство. Як розібратися в змінах законодавства? На це та інші питання покликана відповісти дана книга.
Навчальний посібник буде корисним студентам російських ВНЗ економічних спеціальностей, а також для бухгалтерів і керівників російських підприємств.
А. С. Меденцев Шпаргалка з податків та оподаткування 2012
Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними преподом. Тут знайдеш все необхідне по Податків та оподаткування, а інше - справа техніки.
Ні пуху, ні пера!
О. В. Антонова Податкові системи зарубіжних країн 2010
Податкові системи зарубіжних країн : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» 4-го курсу дистанційної форми навчання; спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки та оподаткування») 4-го курсу дистанційної форми навчання
Т.В. Федосова Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система РФ» 2010
Дане видання являє собою конспект лекцій, підготовлений відповідно до державного освітнім стандартом з курсу «Податкове право» і містить основні питання з даної дисципліни. Робота з посібником допоможе студентам і слухачам вузів освоїти і успішно здати заліки та іспит з даного предмету, вона буде корисна державним, муніципальним службовцям та іншим особам, які застосовують норми НК РФ.
А.З. Дадашев Курс лекцій по блоку навчальних дисциплін з податків та оподаткування 2007
Розглядаються виникнення податків та їх теоретичні основи, сутність і функціональний потенціал податків, формування системи оподаткування та системи податкового адміністрування в РФ. Наводиться повна характеристика діючих податків і зборів (станом на 1 червня 2007 р.), а також спеціальних податкових режимів. Викладаються основи податкового адміністрування: організація та методи податкового контролю, механізм виконання обов'язку зі сплати податку, відповідальність за вчинення податкових правопорушень та ін
Призначено для студентів економічних вузів всіх форм навчання за спеціальностями «Податки та оподаткування» , «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Навчальний посібник буде корисним також для аспірантів і викладачів, що спеціалізуються з проблеми податків та оподаткування.
В. Скрипниченко Податки та оподаткування. 2007
У простій і наочній формі в книзі розміщено короткий опис всієї діючої в Росії системи податків і зборів, детально розглянуті різні види митних платежів, платежі за користування природними ресурсами , а також плата за негативний вплив на навколишнє середовище.
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов Податкові системи зарубіжніх країн 2004
виклади наукові уявлення про СУТНІСТЬ податків Переважно на Основі подій фіскальної історії та теоретичності Положень західного походження , Розкрити соціально-економічну дію оподаткування в умів сучасної демократично-правової державності, Розглянуто структуру й організацію національніх податкових систем країн "Великої вісімкі". Залучення чисельного наукового апарату, в тому чіслі англомовніх джерел, виводу функціональне призначення Посібника за Межі власне курсом лекцій для студентов фінансово-економічних спеціальностей, Робить его корисностей для широкого кола чітачів, якіх інтересують історія, теорія и практика оподаткування. Написавши Передмова и післямову, тексти тим 1, 2, 3, 4, 5, 9, а такоже зачин до всіх тим, Склаві проблемно-еврістічні питання, розроб Додатки доктор Економічних наук, професор кафедри податкової політики В.Л. Андрущенко. Тими 6, 7, 8, 10, 11 Підготував кандидат Економічних наук, професор, завідувач кафедри державних Фінансів О.Д. Данілов.
А. В. Бризгалін Податки і податкове право 1998
 У 1997 році під редакцією А. В. Бризгаліна було видано навчальний посібник «Податки і податкове право», яке отримало високу оцінку науковців і практиків (Податки і податкове право. Навчальний посібник / За ред. А. В. Бризгаліна. М. 1997 . - 600 стор).
 Т.С. Печенін Економіка підприємства  2013
 Повний курс лекцій з економіки підприємства для ФЗО спеціальність 06.08.00 складений на основі підручників провідних професорів даній області (Волков, Горфін-кель, Скляренка, Прудников, Сергєєв).
 І.А. Марчева Страхування  2012
 Посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Економіка» та «Менеджмент» (бакалаврат) і економічним спеціальностями. У посібнику наведено програма курсу «Страхування» і зміст тем курсу. Розглянуто економічні, правові, фінансові та організаційні основи страхової діяльності, класифікація в страхуванні, особливості майнового страхування, особистого страхування, страхування відповідальності, показаний механізм перестрахування. Посібник містить методичні матеріали, необхідні для практичних занять за темами дисципліни, і список нормативно-правових документів.
  Посібник підготовлено за завданням факультету управління та підприємництва ННГУ.
 Відповідальний за випуск:
  голова методичної комісії факультету управління та підприємництва ННГУ к.х.н., доцент С.В. Краснодубская
 К.І. Сонін Sonin. ru: Уроки економіки  2011
 Книга відомого - не тільки на Батьківщині, а й за її межами - російського економіста Костянтина Соніна «Sonin.ru: Уроки економіки» - це захоплюючий путівник по всіх областях економічної науки. Вона геть руйнує сформований у більшості стереотип, згідно з яким економіка - це має мало спільного з реальним життям людей крутійство, сухі формули і замучені очкарики. Виявляється, економісти можуть допомогти нам зрозуміти, чому при пенальті воротар кидається не в той кут; як війна між Англією і Францією призвела до появи портвейну; чи так уже мудро «соломонове рішення»; навіщо будувати газопровід, якщо газу для нього все одно немає. Познайомившись з книгою «Sonin.ru», читач відкриє, що економісти - далеко не завжди витають у хмарах зануди, а навпаки, веселі люди, чий професійний інтерес стосується всього, що відбувається навколо них
 Ю. Александров СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ  2011
 У книзі викладається нова концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. У заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції.
  Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної теорії.
 Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін Основи бізнесу. Шпаргалка  2010
 Даний посібник є допоміжним матеріалом для підготовки до іспитів, заліків з дисципліни «Основи бізнесу». Матеріал книги складений у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти.
  Обсяг і якість викладеного матеріалу допоможе студентам здати іспити на оцінку «відмінно».
 Колектив авторів Ціноутворення: Шпаргалка  2010
 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Ціноутворення».
  Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Ціноутворення» у вищих і середніх навчальних закладах.
 Майкл Гербер Підприємницький міф  2009
 Підприємницький міф - книга про придуманий містичний міф, яким живуть майже всі початківці підприємці, які роблять бізнес самостійно, без підготовки, без підказки, без плану. Міф про ефективної багатозадачності, силі широкої спеціалізації, мощі універсального виробничого апарату. У цьому міфі був і я, і ще однією ногою перебуваю там, де здається, що співробітники ледарі не хочуть працювати, не роблять так як потрібно, як я їм говорив сто раз, там де особистий гаманець і каса фірми це одне і теж, де у відповідь на питання які ви послуги надаєте - у відповідь чується <все>, ми все робимо, але нічого конкретно? (У нашому випадку, на ринку реклами, я говорив: Виробництво, дизайн, піар, заходи, промоакції, сайти, логотипи, наружка? - Немає проблем. Це міф як туман, в якому ти ходиш по колу, без мети, явною мети, чіткої, сформульованої, записаної нарешті. І що найцікавіше, було відчуття, щось скоро все пройде, налагодитися, ось-ось і піде прибуток, і часу буде більше, і у відпустці можна забути про телефон, а це не відбувається, і не відбудеться ніколи, якщо не розвіяти цей міф. Не буває успішного бізнесу без добре продуманого плану, поставлених цілей, без делегування повноважень, без концепції і прагнення все систематизувати. Цей список, звичайно, можна продовжити без чого не буває, але цим і гарна ця книга, вона починає цей список, а ти продовжуєш його сам, орієнтуючись вже на свої реалії. Процес виходу з туману - не швидкий, спочатку пропадає відчуття, що ходиш по колу, потім здається, що йдеш вже в правильному напрямку, і туман рідшає. Вихід є, точніше, є вхід в світ успішного бізнесу. Cпасибо, Майкл.
 Олександр Володимирович Глічев Якість, ефективність, моральність  2009
 Монографія доктора економічних наук, професора, Академіка Академії проблем якості присвячена одній з найбільш гострих і складних проблем сучасного виробництва та економіки. Значення якості продукції особливо зросла останнім часом у зв'язку з фінансово-економічною кризою і посиленням конкурентної боротьби на ринках. Відмінною особливістю книги є те, що автор розглядає проблеми управління якістю у розвитку в часі, тобто в динаміці. Автор докладно розглядає роль і можливості чинників моральності та етики в діяльності за якістю.
  Книга написана у формі доступній для розуміння проблематики читачами різного рівня: бізнесменам, підприємцям-, інженерам (менеджерам) за якістю, аспірантам. Книга може бути корисною і для студентів вищих навчальних закладів.
 Мстислав Платонович Афанасьєв Основи бюджетної системи  2009
 В основу навчального посібника покладено курс лекцій, що читаються автором у Державному університеті - Вищій школі економіки з 1998 р. У ньому розкриваються теоретичні та практичні аспекти функціонування бюджетної системи. Дан докладний аналіз складових бюджетного устрою і процесу, розглянуто питання управління державним боргом, бюджетними і позабюджетними фондами, міжбюджетні відносини. Значну увагу приділено питанням розподілу повноважень між різними учасниками бюджетного процесу. 
 Для студентів та аспірантів економічних та юридичних спеціальностей, а також для слухачів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
 Мері Баффет, Девід Кларк Як знайти ідеальну для інвестора компанію  2009
 Автори вчать правильно інтерпретувати фінансову звітність підприємства і вибирати для своїх капіталовкладень найперспективніші компанії - такі, які волів би сам Баффет. Для широкого кола читачів.
 В.А. Єршов Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів  2009
 У багатьох зовнішньоторговельних документах потрібно інформація про види транспорту, що використовуються для перевезення товарів. Необхідність в такій інформації може бути викликана причинами договірного характеру, наприклад, у договорі купівлі-продажу може бути обговорений певний вид транспорту, або причинами оперативного характеру, наприклад для інструкцій з перевезення товарів або повідомлення вантажоодержувача про те, яким видом транспорту прибудуть його товари, і т.д. У багатьох країнах інформація про вид транспорту потрібно також для транспортної та митної статистики.
 Н.М. Бурханова Економіка нерухомості Шпаргалки  2008
 Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів Росії.
  Інформативні відповіді на всі питання курсу «Економіка нерухомості» відповідно до Державного освітнього стандартом.2008
 Р.П. Валевич, Г.А. Давидова Економіка торгової організації  2008
 Економіка торгівлі - це наука, яка включає в той же час сукупність практичних навичок, прийомів і умінь, що забезпечують пошук оптимальних варіантів найбільш ефективного функціонування суб'єктів торгівлі з урахуванням конкретних зовнішніх і внутрішніх умов та факторів. Даний навчальний посібник передбачає надати допомогти з оволодіння знаннями в галузі економічної діяльності торгівлі в цілому і торговельних організацій і комерційних структур в умовах дії впровадження ринкового механізму господарювання і конкуренції.
 П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев Економіка і організація праці  2006
 У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти положення про працю, зайнятість, про організацію, нормуванні та оплаті праці; особливості оплати праці на підприємствах різних організаційно-правових форм і різних категорій працівників; про зміст і методи аналізу та внутрішньовиробничого планування праці.
  Навчальний посібник призначений для магістрів спеціальності "Менеджмент організацій" та всіх хто цікавиться сучасними проблемами менеджменту персоналу.
 П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат Економіка будівництва. Частина I  2003
 Підручник написаний відповідно з останнім державним освітнім стандартом і новими навчальними планами з курсу "Економіка будівництва". У першій частині розглянуто стан будівельної галузі, проаналізовано досвід та підсумки роботи будівельних організацій у складних нестабільних ринкових умовах. Особливу увагу приділено питанням кошторисного ціноутворення, теорії та практики визначення економічної ефективності інвестицій та проектних рішень, в тому числі проектів з охорони навколишнього середовища.
  Викладені питання договірних відносин учасників будівництва, економіки праці та використання основних фондів і оборотних коштів.
 Патрік Микула Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік  2002
 Автор дослідив використовувані вкрай рідко методи побудови трендових ліній Алана Ендрюса протягом десяти років і в кінцевому підсумку оформив результати дослідження в одній книзі. Методи трендових ліній використовуються для короткостроковій і середньостроковій торгівлі і ніколи раніше не публікувалися в окремій книзі. Крім того, в роботу включені останні досягнення побудови трендових ліній на підставі методів Алана Ендрюса. Новий матеріал є ексклюзивним для цього видання.
 Крістофер А. Фаррел Day trade online  2002
 У вас є шанс - торгівля онлайн відкриває величезні можливості пристойно заробити. Однак тут потрібна серйозна підготовка. Ви повинні чітко собі уявляти, на що йдете. У книзі 'Дей трейд онлайн' процвітаючий онлайновий Дейтрейдер розкриє перед вами всі входи і виходи цього виду торгівлі, забезпечить вас всім необхідним для початку, підкаже, як домогтися успіху.
 В.В. Ковальов, О.Н. Волкова Аналіз господарської діяльності підприємства  2002
 У книзі розкривається предмет і методи аналізу господарської діяльності підприємства (економічного аналізу). Окремі глави присвячені аналізу в системі планування фінансово-господарської діяльності, аналізу фінансової звітності, комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності та перспектив підприємства.
  Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів, керівників усіх рівнів і фінансових працівників.
 В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова Економіка і організація видавничої справи: короткий курс  2002
 У підручнику розглянуті всі процеси видавничої діяльності: від створення авторського оригіналу та підготовки видавничого макету до виготовлення та реалізації готового тиражу неперіодичних друкованих видань. Основна увага приділена економічним аспектам та організаційної стороні видавничої діяльності. У тому числі - питань видавничої собівартості і ціноутворення.
 Роберт Діл Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі  2001
 Ви вирішили навчитися найбільш популярному і складного на сьогодні методом торгівлі - комп'ютеризованому електронному дейтрейдінг. Одним клацанням миші цей ринок переходить у ваше розпорядження. Тепер ви знаходитесь на тому ж ігровому полі, що і самі лучшіепрофессіональние трейдери в світі. Відчуваючи себе невразливим, вам хочеться показати всьому світу свої досягнення в торгівлі. За кілька годин ви можете стати таким же багатим, як ці 'профі'. Або втратити останню сорочку. Без належної тренування та психологічної підготовки велика урівнює сила комп'ютера є небезпечно спокусливою. Навіть якщо ви - талановитий підприємець, у вузько спеціалізованому і швидкорухомих світі електронної торгівлі ваші минулі успіхи значать дуже небагато. Але зрозуміти це - значить, зробити перший крок до вершини, де ви - переможець. Вам необхідно вивчити нові стратегії і психологічно підготуватися до битви високих технологій за прибутки та збитки. У книзі 'Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі' Роберт Ділпоказивает, як вижити і досягти успіху в цьому виді бізнесу. Автор розвіює небезпечні для вашого добробуту помилки щодо дейтрейдингу і розкриває секрети спеціальної психологічної гарту. Визначивши, яким типом трейдера ви є, і вибравши варіанти стратегій ще до торгівлі, ви отримуєте вирішальну перевагу над конкурентами, захистивши себе від неконтрольованих збитків. З'ясуйте, що підходить вам найкраще, - дейтрейдінг, мікротрендовая або позиційна трендова торгівля. Детально розібравши механіку стратегій електронного трейдингу, Діл пояснює свій революційний підхід до системи емоційного контролю та психологічної підготовки, щоб ви могли увійти в гру і залишитися в ній. Роберт Діл - президент Trading-school.com в Південній Каліфорнії і менеджер з управління капіталом, що відповідає за торгові стратегії. Він часто виступає по телебаченню, радіо та на конференціях, присвячених трейдингу. Діл тренує трейдерів з усього світу більш 10років. Він - автор книги 'Trading the Plan', теж випущеної видавництвом Wiley.
 Г. В. Савицька Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене  2001
 У першій частині викладені сутність, види і роль економічного аналізу, історія його становлення та розвитку, предмет, метод і завдання аналізу господарської діяльності на сучасному етапі, технічні способи аналітичного дослідження, методика детермінованого і стохастичного факторного аналізу, способи пошуку та визначення величини внутрішньогосподарських резервів, обгрунтування управлінських рішень на основі маржинального аналізу, питання організації аналізу на підприємствах.
  У другій частині викладається методика комплексного аналізу найважливіших показників діяльності підприємства з урахуванням новітніх досягнень науки, практики та міжнародних стандартів. У ній знайшли відображення і розвиток не тільки традиційні питання програми курсу, а й новітні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, характерні для ринкової економіки.
  Розрахована на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Може бути використана фахівцями підприємств.
  Книга випущена у світ в рамках межіздательского проекту "Підручник для XXI століття".
 В.І. Видяпин Економічна географія Росії  2000
 У підручнику розглядаються теоретичні питання територіальної організації господарства, наводиться аналіз сучасного розміщення продуктивних сил, структури економічних районів і зовнішніх економічних зв'язків.
  Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 Джек К. Хатсон Метод Вайкоффа  1991
 Звичайний підхід Хатсон Джека К. методу Вайкоффамсостоіт у використанні середніх значень відносної величини доходів або надходжень для порівнянних фірм, що фігурують на ринку акцій, в якості оцінки акцій при первинних розміщеннях.
  Кінофільми типу «Уолл-стріт» і «Чужі гроші» та книги типу «Варвари біля воріт» грунтувалися на розповідях рейдерів, які набували контрольні пакети акцій з використанням зовнішнього кредиту заради здобуття хліба насущного.
  Проблема з цим аргументом полягає в тому, що метод Вайкоффане бере до уваги той факт, що ризик невірної оцінки відрізає обидва шляхи - деякі значення показника Р будуть занижені, а інші завищені - і повинен піддаватися диверсифікації.
  Незважаючи на обмеження, що накладаються на цю практику, інвестиційні банки в 1990-х рр.. використовували розподілу акцій при первинних розміщеннях для залучення клієнтів в нові підприємства при методі Вайкоффа. Так, керуючим великих портфелів часто виділялося більше їх законної частки користуються попитом акцій.
 Колектив авторів Національна економіка Білорусі. Шпаргалка  2013
 Курс «Національна економіка Білорусі» являє собою систематизований виклад теоретико-методологічних та організаційно-практичних основ формування національної економіки Республіки Білорусь, розробки та реалізації соціально-економічної політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі. Шпаргалка підготовлена колективом викладачів Білоруського державного економічного університету
 Колектив авторів Світова економіка. Шпаргалка  2010
 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Світова економіка». 
 Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит. 
 Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Світова економіка».
 О.В.Корніенко Світова економіка  2009
 У посібнику у формі запитань і відповідей дається характеристика структури світової економічної системи, розглядаються основні форми міжнародних економічних відносин. 
 Навчальний посібник підготовлено відповідно до чинного Державним освітнім стандартом за курсом світової економіки. 
 У книзі більше двадцяти таблиць і п'ятдесяти графіків, схем і малюнків. Видання розраховане на студентів, бакалаврів, магістрів та аспірантів економічних спеціальностей, буде незамінне при підготовці до іспиту та виконання дипломних робіт з даного курсу.
 П.Ю. Смирнов Світова економіка. Шпаргалки  2009
 У книзі коротко викладені відповіді на основні питання теми «Світова економіка». Видання допоможе систематизувати знання, отримані на лекціях і семінарах, підготуватися до здачі іспиту чи заліку. 
 Посібник адресований студентам вищих і середніх освітніх установ, а також усім, хто цікавиться даною тематикою.
 Н.А. Кошелев Національна економіка.Шпаргалкі  2009
 Інформативні відповіді на всі питання курсу «Національна економіка» відповідно до Державного освітнього стандарту.
 О.В. Корнієнко Національна економіка  2008
 Посібник підготовлено відповідно до чинного Державним освітнім стандартом за курсом національної економіки. У книзі у форматі «запитання - відповідь» дана характеристика структури економіки Росії, господарська характеристика окремих регіонів країни, розглянуті основні сфери національної економіки, показано роль РФ у світовій економіці.
  Призначено для підготовки до іспиту з курсу «Національна економіка».
 А.Н. Кошелев Національна економіка. Конспект лекцій.  2008
 Конспект лекцій відповідає вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Доступність і стислість викладу дозволяють швидко і легко отримати основні знання з предмета, підготуватися і успішно здати залік та іспит.
  Розглядаються структура, господарські системи, поняття і сутність суспільних благ у національній економіці, показники розвитку та соціально-трудові відносини, а також регіональні процеси, питання державного регулювання та економічної безпеки національної економіки.
  Для студентів економічних вузів і коледжів, а також тих, хто самостійно вивчає даний предмет.
 Падалкіна Л.С. Світова економіка  2007
 У підручнику розглянуто теоретичні основи формування і розвитку світової економіки, показано місце Росії в освіті, розкриті тенденції інтернаціоналізації та глобалізації. Проаналізовано сучас-менний світовий ринок товарів і послуг, процес ціноутворення, рух товарів і капіталу, розвиток валютних відносин. 
 Підручник написаний відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійного освіти Російської Федерації. 
 Для студентів, аспірантів, викладачів, а також всіх, хто цікавиться проблемами світової економі-ки.
 З.К.Раджабова Світова економіка  2006
 Розглядаються найважливіші теоретичні та практичні аспекти: світова економіка як наука, предмет дослідження, етапи становлення та розвитку. Проведено макроекономічний аналіз країн і регіонів світу на основі використання матеріалів найбільших міжнародних фінансово-економічних організацій, а також статистичних даних.
  Аналізуються сучасні проблеми розвитку постсоціалістичних країн і проблеми соціально-економічного розвитку Росії в умовах ринкових перетворень. Для студентів економічних факультетів вузів.
 І.А. Спиридонов Світова економіка  2006
 У навчальному посібнику дана характеристика сучасного світового господарства, його сутності, основних тенденцій і закономірностей розвитку. Аналізуються глобальні проблеми у світовій економіці, насамперед екологічна та продовольча, міжнародні економічні аспекти їх вирішення. Охарактеризовано природно-ресурсний потенціал світового господарства, типи відтворення населення, використання трудових ресурсів. Піддані аналізу галузева структура світової економіки, основні структурні елементи економічного потенціалу (паливно-енергетичний, машинобудівний, агропромисловий, транспортний комплекси) та рівень соціально-економічного розвитку різних країн - суб'єктів світового господарства, місце Росії у світовій економіці і проблеми її входження в сучасне світове господарство .
 В.Б.Сіроткін ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок  2006
 У координатах'' архаїка-традиція-модерн'' розглянуто проблему формування конкурентного порядку, яку автор виділяє як центральну при модернізації економіки країни. Монографія може бути корисною студентам, аспірантам економічних спеціальностей і широкому колу читачів, які цікавляться проблемами формування суспільства
 Л.М. Горбач, О.В. Плотніков Міжнародні економічні отношения: Підручник  2005
 У підручніку розглядаються Особливості СУЧАСНИХ міжнародніх Економічних відносін в умів глобалізації. Акцентується увага на проблемах інтеграційніх процесів и міжнародного бізнесу, торговли, руху Капіталу, розвітку міжнародніх валютно-фінансових відносін, досягненні Україною гідного місця в світовіх Економічних процесах.
  Для студентов Економічних спеціальностей Вищих Навчальних Закладів, аспірантів, вікладачів, усіх, хто цікавіться проблемами розвітку Світової ЕКОНОМІКИ.
 В.П. Колесов, М.В. Кулаков Міжнародна економіка  2004
 У підручнику з курсу «Міжнародна економіка» розглядаються питання теорії міжнародної торгівлі, торговельної політики, валютного курсу і валютної політики, платіжного балансу, взаємодії внутрішнього та зовнішнього макроекономічної рівноваги в умовах відкритої економіки.
  Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінської освіти.
  Підручник підготовлено за сприяння НФПК - Національного фонду підготовки кадрів в рамках Програми «Удосконалення викладання соціально-економічних дисциплін у вузах» - Інноваційного проекту розвитку освіти.
 В.К. Ломакін Світова економіка  2002
 Світова економіка - складна, динамічна, постійно змінюється система. На основі великого статистичного матеріалу, досліджень та офіційних публікацій міжнародних організацій розкрито основні риси світового господарства, його механізм і функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн.
  Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань розвитку та стану світового господарства.
  Для студентів і викладачів вузів, фахівців у галузі світової економіки і міжнародних економічних відносин, політологів, а також всіх, хто цікавиться проблемами світового господарства.
 Т. Г. Морозова Регіональна економіка  2001
 У підручнику (1-е вид. - ЮНИТИ, 1995) викладаються наукові методи територіальної організації господарства, закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил, дається обгрунтування сучасного економічного районування Росії.
  Розглядаються галузева і територіальна структури господарства країни, економічні зв'язки між регіонами. Детально аналізується стартовий рівень розвитку російської економіки при переході до ринку. Приділяється також увагу економічним зв'язкам Росії з закордонними країнами.
  Для студентів і викладачів економічних вузів, практичних працівників економічних служб підприємств і організацій.
 Г. Б. Поляк Бюджетна система Росії  2000
 Розкриваються особливості бюджетного устрою РФ в сучасних умовах, розглядаються доходи і видатки бюджету, специфіка бюджетної класифікації в період становлення і розвитку ринкових відносин в Росії.
  Показано особливості функціонування бюджету в умовах ринкової економіки, його структура, роль окремих ланок бюджетної системи: федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Федерації, місцевих бюджетів. Особлива увага приділяється бюджетному процесу, особливостей окремих його стадій, а також характеристиці фінансування інвестицій і соціальної сфери: освіти, охорони здоров'я та соціальних виплат. Законодавчий матеріал відображений станом на 1 січня 1999
  Для студентів та аспірантів вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, фінансових працівників, фахівців відповідних служб.
 Е.Ф. Жуков Міжнародні економічні відносини  2000
 Розглядаються такі теми курсу "Світове господарство", як характеристика і структура світового господарства, проблеми світового ціноутворення, міжнародна торгівля, політика, ринок послуг, вивіз капіталу. 
 Основна увага приділяється проблемам сучасних міжнародних економічних відносин, питань участі Росії в системі світового господарства, її зовнішньої торгівлі та інвестицій. 
 Аналізуються інтеграційні процеси у світовій економіці, процес формування та еволюції міжнародних економічних організацій, глобальні проблеми в рамках сучасних міжнародних відносин. 
 Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, аспірантів, фахівців з проблем світового господарства, фінансової та банківської систем, а також всіх, хто цікавиться цими питаннями.
 П.В. Сергєєв Світова економіка  1999
 У навчальному посібнику викладено теоретичні та ілюстративні матеріали по всіх основних розділах навчального курсу «Світова економіка», «Світове господарство», «Міжнародні економічні відносини» і «Глобальні проблеми сучасності». Додаток до посібника містить довідкові матеріали, в тому числі Словник понять і Список скорочень, що найчастіше зустрічаються в спеціальній літературі.
  Для студентів, аспірантів і викладачів вузів.
 В.Е.Рибалкін Міжнародні економічні відносини.  1997
 Підручник містить повний курс дисципліни "Міжнародні економічні відносини" відповідно до Державного освітнього стандарту за фахом "Світова економіка та міжнародні економічні відносини". 
 Послідовно викладені всі основні питання МЕВ, принципи і механізм їх функціонування в умовах ринку. Поряд з розглядом теоретичних і методологічних проблем, розкриваються практичні аспекти МЕВ і зовнішньоекономічних діяльності, у тому числі в Росії. 
 По кожній главі дається коротке резюме, словник основних понять і покажчик літературних джерел. У додатку наводяться схеми та документи. Підручник розрахований на студентів, викладачів вузів, слухачів системи додаткової професійної освіти, а також на самостійно вивчають міжнародні економічні відносини і всіх, хто цікавиться цими проблемами.
 Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро, МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС  2010
 У навчальному посібнику в стислому, чітко структурованому вигляді викладені основні теми макроекономіки, які необхідно розуміти студентам економічних і неекономічних спеціальностей, щоб у майбутньому успішно виконувати свої функції з управління підрозділами фірм і підприємствами різних форм власності. У виданні використані курси лекцій, що читаються авторами в московських вузах, і широке коло джерел - перекладних і вітчизняних робіт в галузі економіки. Посібник включає оригінальні методичні розробки авторів.
  Важливим елементом, що дозволяє навчаються краще зрозуміти прочитаний матеріал, є контрольні питання, практичні завдання і тести, наведені в кінці кожної теми, а також словник основних термінів, що збагачують лексичний запас в галузі економіки.
  Для студентів викладачів, керівників підприємств, а також читачів, які цікавляться сучасною економікою.
 А. В. Приходько Шпаргалка з макроекономіки  2010
 Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова "шпора", написана реальним преподом. Тут можна знайти все необхідне з макроекономіки, а інше - справа техніки.
 Колектив авторів Шпаргалки по предмету «Макроекономіка»  2010
 Короткі і повноцінні шпаргалки по дісіцпліне «МАКРОЕКОНОМІКА» для ВНЗ республіки Беларуссия
 Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук Макроекономіка: Конспект лекцій  2009
 У курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни "Макроекономіка". Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови воно дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає вичленувати вузлові положення та проблеми, простежити їх внутрішній зв'язок, усвідомити логічну послідовність, сприяючи тим самим швидкому і якісному засвоєнню матеріалу.
  Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, банкірів, фінансових менеджерів, бухгалтерів, практичних працівників, учнів бізнес-шкіл, абітурієнтів економічних навчальних закладів і всіх, хто цікавиться даною тематикою.
 І.В. Дегтярьова ЕКОНОМІКА.Макроекономіка  2004
 Викладаються теоретичні та практичні основи сучасних-ного економічного розвитку господарства: проблеми економічної теорії та прикладної економіки, фінансової системи і підприємцями-мательства і деякі інші.
 М. Г. Делягін Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації  2003
 У книзі відомого російського економіста вперше зроблена спроба розробки цілісної єдиної теорії глобалізації, що стала новою епохою в розвитку людства.
  Вперше описані технології high-hume, за допомогою яких людство змінює себе, в тому числі формує власну свідомість, і метатехнологиі, що виключають можливість конкуренції з їх розробником; вивчено вплив сучасних технологій на еволюцію глобальної конкуренції, виникнення між групами країн непереборного розриву і руйнівний загнивання глобальних монополій, що призвело до світової економічної кризи.
  Особливу увагу приділено адаптації Росії до нового світу.
  Для викладачів та аспірантів вузів, широкого кола читачів.
 Л.І. Абалкін Логіка економічного зростання  2001
 У запропонованій читачеві книзі її автор - академік Л.І. Абалкін - розглядає динаміку і протиріччя економічного зростання, що почалося в Росії після десяти років найтяжчих випробувань. Він аналізує витоки, що зумовили підйом, його внутрішні і зовнішні чинники.
  До збірки увійшли доповіді, статті, виступи на міжнародних конференціях та інтерв'ю автора за 2001 рік. Включені також матеріали з історії російської економічної думки і колишні публікації, співзвучні сучасним проблемам.
  Книга адресована широкому колу читачів.
 М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів  2000
 Концентрований виклад матеріалу і наведені в посібнику приклади і завдання допоможуть студенту швидко засвоїти даний курс і навчать застосовувати дослідницький апарат при аналізі реальних економічних ситуації.
  Розглянуто основні питання з таких тем, як: макроекономічні показники, модель ринку товарів і послуг, рівновага на ринку і його регулювання, фіскальна політика, кредитно-фінансова система сучасної економіки, грошово-кредитна політика, рівновагу товарного та грошового ринків, макроекономічна нестабільність, платіжний баланс і валютний курс, теорія міжнародної торгівлі та ін
  Для студентів економічних спеціальностей і викладачів.
  Словник економічних термінів. Букви А-Д  2013
 Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви Е-І  2013
 Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви К - Л  2013
 Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви М-О  2013
 Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Буква П  2013
 Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви Р-C  2013
 Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви Т-Я  2013
 Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
 Колектив авторів Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки  2011
 Ще 10 років тому тобі довелося б просидіти не одну годину в бібліотеці, перелопатити і законспектувати гори літератури при підготовці до іспиту. Сьогодні є прекрасна можливість озброїтися знаннями за максимально короткий час! У твоїх руках - збірка найбільш ймовірних запитань і відповідей до іспиту з історії економіки.
 Карасьов Економіка  2011
 Предмет, Об'єкт, Зміст і завдання курсу економіки промислового виробництва та її місце в циклі економічних дисциплін
 Н.Є. Алексєєв Актуальні проблеми економіки росії  2010
 Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми економіки Росії» пов'язана з дисциплінами навчального плану «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» та іншими. Зазначені зв'язку дисципліни дають студенту системне уявлення про комплекс дисциплін, що вивчаються у відповідності з державним освітнім стандартом, що забезпечує відповідний теоретичний рівень і практичну спрямованість у системі навчання.
  Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та осіб, які цікавляться теоретичними та практичними питаннями сучасної економіки.
  Підготовлено на основі великого масиву статистичної інформації, підручників, навчальних посібників, наукових статей, методичної та нормативної літератури.
 С.К. Ашванян ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка  2009
 Дається уявлення про закономірності функціонування економіки країни як єдиного народногосподарського комплексу, про основні макроекономічні проблеми та шляхи їх вирішення.
  Теоретичний матеріал викладається з використанням графічного аналізу, що сприяє розумінню різних граней функціонування економіки на макрорівні.
  Призначається для студентів вищих навчальних закладів очної та заочної форми навчання за напрямами механічного та технологічного профілю.
 Є. Ф. Борисов ЕКОНОМІКА  2009
 Головною особливістю підручника є глибоке наукове висвітлення нового рівня і тенденцій розвитку економіки в Росії і в усьому світі наприкінці XX - початку XXI століття. Висвітлено в історичній і об'єктивної логічної послідовності основні форми господарства, а саме: мікроекономіка, сектор великого акціонерного капіталу, державний сектор макроекономіки та сучасна світова економіка. У підручнику знайшли своє відображення питання, що стосуються форм грошей в інформаційному суспільстві, інтерактивного бізнесу, а також закони ринку - закон ціни по масовому попиту і масового пропозицією. Особливу увагу приділено науково-технічному прогресу та практичної організації господарських зв'язків. Зміст підручника відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти. Для студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться економікою.
 В.В. Борисова Лекції з економіки  2009
 Збірник лекцій Борисова В.В., доктора е.. н., професора кафедри загальної економічної теорії ІГЕУ
 Є.І. Грідіна Економіка  2009
 Посібник складається з питань і відповідей, тестів і завдань. Формулювання питань і їх послідовність дано у повній відповідності з державним стандартом за названою предмету. У відповідях коротко викладаються основні поняття, дається їх графічне і математичний опис.
  Для студентів, що навчаються з неекономічних спеціальностей.
 Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова Економіка і соціологія праці. Шпаргалка  2009
 Шпаргалка підготовлена у відповідності з програмою курсу «Економіка і соціологія праці» і складена у вигляді відповідей на екзаменаційні питання з даної дисципліни.
  Це видання розкриває такі питання, як предмет соціології та економіки праці, сутність і роль праці в суспільстві. Дається поняття умов праці, функції, принципи і система оплати праці, соціальна структура трудової організації та багато інших. ін
  Видання призначене для підготовки до іспитів студентів економічних факультетів усіх форм навчання.
 С.К. Ашванян ЕКОНОМІКА. Частина 1  2008
 У даному навчальному посібнику дається уявлення про предмет і методи економічної теорії, провідних школах і напрямах сучасної економічної теорії, розкриваються основні елементи економічної організації суспільства, аналізуються механізми ринку досконалої та недосконалої конкуренції, теорія фірми та організаційно - правові форми бізнесу, ринки факторів виробництва. Теоретичний матеріал викладається з використанням графічного аналізу, що сприяє розумінню різних граней функціонування ринкового механізму.
  Призначається для студентів вищих навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання за напрямами механічного та технологічного профілю.
 І.П. Деветьярова ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка»  2008
 Даний навчальний посібник призначений для студентів неекономічних спеціальностей всіх форм навчання. У ньому представлено зміст лекційних занять, згідно з навчальною програмою. Рекомендоване навчальний посібник сприяє глибшому і якісному вивченню дисципліни «Економіка».
  Наведено список літератури, яка може бути корисна студентам при підготовці до занять та виконанні самостійної роботи.
  Електронна форма навчального посібника дозволяє зробити його доступним більшому числу студентів, що особливо важливо для студентів заочної форми навчання.
 А.Н. Сухарєв Економічний словник  2008
 Словник відображає систему основних понять містяться в спеціальних економічних дисциплінах, що вивчаються студентами спеціальності 080115 «Митна справа». Словник покликаний допомогти студентам у освоєнні майбутньої спеціальності, може використовуватися для підготовки до семінарських і практичних занять, у написанні курсових і дипломних робіт, а також до підготовки до здачі державного іспиту.
 І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО Економіка. Курс лекцій для студентів  2007

 Економіка курс лекцій для студентів інженерних спеціальностей

 Рецензенти:
 Зайцева О.М. - Д-р екон. наук, професор, зав. кафедри економічної теорії та національної економіки Тюменського державного університету; Симонов С.Г. - Д-р соціол. наук, професор, зав. кафедрою економічної теорії Тюменського державного нафтогазового університету
 Г.П. Журавльова Економіка  2006
 Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в економіку. Розглянуто основні показники національної економіки, економічний розвиток і зростання, циклічність, інфляція і безробіття, споживання, заощадження та інвестиції, державні витрати і оподаткування, грошовий обіг, фінансова система та ін Проведено аналіз міжнародних екноміческіх відносин, інтернаціоналізація економіки в рамках світового господарства, зовнішньої торгівлі, зовнішньоторговельної політики. Висвітлено специфіка і сутність перехідної економіки як особливої економічної системи, а також особливості її реформування.

  Для студентів вузів, що навчаються з неекономічних спеціальностей.

 Л.А.Ніколаева, І.П.Черная Історія економіки  2006
 У навчальному посібнику подано авторське бачення проблем історії економіки зарубіжних країн та Росії. Розглядаються етапи становлення народного господарства і державності.
 Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н.І., Юр'єва Е.А. Основи економічних знань  2006
 Основна роль економічної теорії полягає в тому, що вона служить методологічною основою для прикладних економічних досліджень і дисциплін, розробляє принципи, гіпотези економічного розвитку суспільства. Для студентів - це базова економічна дисципліна, закладаються основи економічних знань та економічного мислення, своєрідна економічна азбука, без якої неможливе подальше економічну освіту та економічна практика.
  Функції економічної теорії: - Пізнавальна функція - дає знання про основи економіки; - Методологічна функція - тобто економічна теорія досліджує загальне (і економічні відносини, і продуктивні сили) і є методологічною базою для інших наук, тому що виявляє загальні економічні закони, які є вихідною методологічною посилкою для дослідження в інших науках. - Практична функція - забезпечує економічну політику.
 Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н.І., Юр'єва Е.А. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  2006
 Навчальний посібник розкриває предмет, базові поняття та закономірності галузевої економіки, дає основи ринкової і змішаної економіки охорони здоров'я Росії на макрорівні та рівні конкретної медичної організації. Медико-економічні проблеми викладені у відповідності з актуальними положеннями економічної теорії.
 Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін Фінансовий менеджмент  2005
 Московська фінансово-промислова академія
 Е. Лефевр "Спогади біржового спекулянта"  2004
 "Спогади біржового спекулянта" вперше були видані в 1923 році і до цих пір залишаються однією з найпопулярніших книг в області фінансової літератури. Книга Едвіна Лефевра являє собою белетризовану біографію Джессі Лівермора, одного з найбільших спекулянтів у людській історії. Зображення ринків і психології інвестування збагатило життя декількох поколінь інвесторів. Це досі найзнаменитіша книга з коли-небудь написаних про біржі і біржової грі. Вона розповідає про психологію натовпу і скачках ринкового попиту так, як якщо б мова йшла про те що минулого тижня паніці на валютному ринку. Можна бути впевненим, що її читатимуть і на ній вчитися і в XXI столітті.
 А.С. Булатов ЕКОНОМІКА  2003
 Нове, третє видання добре відомого читачам підручника за курсом економічної теорії зберігає структуру та підходи, закладені в попередніх виданнях. Крім оновленого фактичного матеріалу в пропонованому виданні розширено розділ «Основи економічної теорії» І теоретичні аспекти більшості глав. Крім того, в ньому знайшли відображення нові реалії російської господарського життя та тенденції розвитку світового господарства.
  Призначений для студентів, викладачів, аспірантів, слухачів економічних вузів і факультетів.
 А.Г. Войтов Економіка. Загальний курс  2003
 Фундаментальна теорія економіки (ФТЕ) пояснює одночасно минуле, сьогодення і основи майбутньої економіки всіх країн світу. Вона призначена для початкового систематичного вивчення економіки і представлена двома курсами: економічний лад суспільства (вступний курс), економічна система суспільства (основний курс). ФТЕ орієнтує, перш за все, на розвиток інтелекту - здатності мислити (аналізувати) для розуміння складних об'єктів.
 B.C. Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією Історія економічних вчень  2002
 У роботі розглядається історія економічної думки XIX і XX ст. з упором на сучасні течії, починаючи з маржина-лізм і закінчуючи самими останніми концепціям », які не осіещени в літературі. Зроблена спроба проаналізувати розвиток економічної науки але нзаімосвязі її різних напрямів з урахуванням методологічних, філософських і соціальних аспектів зазначених теорій, російської економічної думки а руслі європейської.
  Автори прагнули відібрати з концепцій, що існували в минулому, ті, які найбільшою мірою вплинули на сучасні погляди, а також показати різноманіття підходів до вирішення одних і тих же проблем економічної науки і сформулювати принципи, відповідно до яких ці проблеми відбиралися.
  Навчальний посібник призначений для студентів, а також для аспірантів і викладачів економічних вузів.
 Райан Джонс Біржова гра. Зроби мільйони - граючи числами  2001
 Ніхто не отримав на фінансових ринках мега-прибутку, спираючись виключно на удачу. Якщо трейдер планує робити великі гроші, то питання лише в тому, - як розпорядитися своїми ресурсами. Головне - адекватно розроблена стратегія управління капіталом. Вона покладена в основу створення цієї книги.
 Г.П. Журавльова Економіка: Підручник  2001
 Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в економіку. Розглянуто основні показники національної економіки, економічний розвиток і зростання, циклічність, інфляція і безробіття, споживання, заощадження та інвестиції, державні витрати і оподаткування, грошовий обіг, фінансова система та ін Проведено аналіз міжнародних екноміческіх відносин, інтернаціоналізація економіки в рамках світового господарства, зовнішньої торгівлі, зовнішньоторговельної політики. Висвітлено специфіка і сутність перехідної економіки як особливої економічної системи, а також особливості її реформування.
  Для студентів вузів, що навчаються з неекономічних спеціальностей.
 B.C. Автономов Історія економічних вчень  2000
 У роботі розглядається історія економічної думки XIX і XX ст. з упором на сучасні течії, починаючи з маржинализма і закінчуючи самими останніми концепціями, які не висвітлені в літературі. Зроблена спроба проаналізувати розвиток економічної науки у взаємозв'язку її різних напрямів з урахуванням методологічних, філософських і соціальних аспектів зазначених теорій, російської економічної думки в руслі європейської.
  Автори прагнули відібрати з концепцій, що існували в минулому, ті, які найбільшою мірою вплинули на сучасні погляди, а також показати різноманіття підходів до вирішення одних і тих же проблем економічної науки і сформулювати принципи, відповідно до яких ці проблеми відбиралися.
  Навчальний посібник призначений для студентів, а також для аспірантів і викладачів економічних вузів.
 Лестер К. Туроу МАЙБУТНЄ КАПИТАЛИЗМА  1999
 Один з провідних американських економістів детально аналізує найближчі та окремі наслідки фундаментальних соціально-економічних зрушень кінця XX століття: розпаду комуністичної системи і змін у країнах колишнього соціалістичного табору; розвитку інтелектуальних технологій; радикальної зміни демографічної картини світу та ін
 У книзі дається аналіз глобальної економіки та її рушійних сил.
 Є.Г. Єфімова Економіка для юристів  1999
 «Економічна теорія ... є скоріше
  методом, ніж вченням, інтелектуальним
  інструментом, технікою мислення, допомагаючи тому,
 хто володіє нею, приходити до правильних висновків »
  Дж. М. Кейнс
  У підручнику систематично викладається курс економіки, досліджуваний студентами-юристами. На основі досягнень сучасної економічної думки розглядаються основні питання мікро-, макроекономіки і світового господарства. Виклад теоретичних проблем супроводжується аналізом їх стану в сучасній Росії. У підручнику міститься великий фактичний і статистичний матеріал.
  Наведені в підручнику вилучення з російського законодавства характеризують правові основи створюваної в Росії ринкової економіки, ілюструють нерозривний зв'язок економіки і права.
  Хоча підручник адресується в першу чергу майбутнім юристам, він може бути використаний студентами інших спеціальностей, аспірантами, викладачами, всіма тими, хто цікавиться проблемами економіки.
 І.І.Агапов Історія економічної думки  1998
 Підручник містить повний курс дисципліни "Історія економічних вчень", викладений у відповідності з Державним освітнім стандартом. У книзі дана характеристика основних шкіл економічної науки, представлена вітчизняна економічна думка. Курс лекцій доповнено додатком, в якому наводяться короткі біографічні відомості про найбільш видатних представників економічної науки та їх основні праці, видані російською мовою.
  Підручник призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, він також становить інтерес для широкого кола читачів, які цікавляться економічною теорією.
 Л.І. Абалкін Курс перехідної економіки  1997
 Даний «Курс перехідної економіки» - перший фундаментальний підручник з цієї дисципліни для студентів, які прослухали курс основ економічної теорії та мають загальне уявлення про ринкову економіку, а також для одержують фундаментальну економічну освіту. У ньому аналізуються характер і механізм функціонування перехідної економіки, її інституційні структури. Підручник є результатом співдружності академічної та університетської науки. Він підготовлений авторським колективом учених ІЕ РАН, професорсько-викладацького складу кафедри соціально-економічних проблем і ряду інших кафедр економічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова широко відомих фахівців, учених і практиків. У ньому, відображені матеріали багаторічних наукових досліджень з проблем системної трансформації російського суспільства, створення основ ринкової економіки, авторських спецкурсів з теоретичних і прикладних питань функціонування перехідної економіки. При викладі прдблем курсу автори не обмежуються аналізом російського досвіду реформування. У підручнику враховано досвід країн Східної та Центральної Європи, своєрідний шлях країн Далекого Сходу і Південно-Східної Азії в процесі модернізації та ринкової трансформації їх економік. Представлений також і досвід ринкових реформ в СНД
 Д. Грейсон молодший, К. О'Делл Американський менеджмент на порозі XXI століття  1991
 Книга присвячена вирішенню численних проблем, накопівшехся як в теорії, так і практиці американського управління за останнє десятідетіе. Чітко сфорімуліровани управлінські рецепти підвищення якості, конкурентоспроможності, загальної ефективності виробництва американських промислових фірм зіткнулися з запеклої конкуренцією на світовому ринку. Пропоновані авторами удосконалення можуть бути використані на підприємствах нашої країни в умовах повного госпрозрахунку. Для фахівців з управління, директорів підприємств, працівників міністерств і відомств.
 І. Г. Блюмин Історія економічних вчень  1961
 Справжній курс лекцій покійного І. Г. Блюміна підготовлений до друку кафедрою Історії народного господарства та економічних вчень Економічного факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. Публікацією цього курсу кафедра хоче відзначити багаторічну працю і великі заслуги І. Г. Блюміна на педагогічній ниві.
  Ізраїль Григорович Блюмин був видатним ученим, глибоким знавцем історії економічних вчень і особливо сучасної економічної літератури. Своїми капітальними дослідженнями і критикою буржуазної політичної економії І. Г. Блюмин дуже багато зробив для радянської науки. Але він був не тільки великим ученим, але й талановитим педагогом, блискучі лекції якого слухали тисячі радянських студентів.
  Само собою зрозуміло, що дана робота має не тільки меморіальне, але й практичне значення. Вона вкрай потрібна студентам економічних вузів, оскільки навчального посібника з історії економічних вчень, що охоплює виникнення і розвиток як марксистської політичної економії, так і сучасної буржуазної політичної економії у нас ще немає.
 Палмер Т.Дж Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів  2012
 Погоня за прибутком, жадібність, егоїзм, насильство - для багатьох сьогодні капіталізм пов'язаний з несправедливістю і аморальністю, майновим розшаруванням, нівелюванням культурних відмінностей та іншими негативними сторонами життя сучасного суспільства. Однак антікапіталістічеськая риторика не витримує зіткнення з логікою і фактами: свобода, співпраця, підприємливість, інновації, приватна ініціатива, турбота про споживача, індивідуалізм, рівні права та рівні можливості - всі ці цінності капіталізму не мають нічого спільного з тим, що зазвичай ставлять йому в провину.
 Є. Н. Лобачова Економічна теорія  2012
 Підручник знайомить читача з основними положеннями економічної науки всо-відповідності з останніми вимогами Государстіпiнот ofip; i; i <жатсльного стандарту з дисципліни «Економічна теорія». У ньому розглянуті найбільш загальні підходи, принципи і методи дослідження економічних іроцгггон.
  Вивчення економічної теорії в рамках даного підручника дозволить сформувати базовий рівень економічної грамотності, сос ганіп. цілісне уявлення про суть економічних явищ.
  Для студентів, аспірантів, викладачів і йшов, але / о ішпгрпуюгп проблеми економічної науки.
 А. В. Довгялло Економічна теорія  2012
 Навчально-методичний посібник розкриває головні базові поняття і категорії економічної теорії: виникнення і еволюція економічної теорії, її предмет і метод, проблема вибору в умовах рідкості економічних ресурсів, зміст економічної системи, власності і виробництва. Дане навчальне видання дозволить полегшити засвоєння теоретичного матеріалу студентами, які вивчають дисципліну «Економічна теорія».
  Призначено для студентів денної та заочної форм навчання неекономічних спеціальностей.
 Г. Вечканова, Г. Вечканов Економічна теорія  2010
 У посібнику розглядаються екзаменаційні питання з основ економічної теорії. Матеріал відповідає вимогам Державного стандарту вищої професійної освіти Російської Федерації з курсу «Економічна теорія».
  Призначено для спеціальностей 521600 «Економіка», 061100 «Менеджмент», 020200 «Політологія», 021200 «Юриспруденція» і інших. Посібник може бути також використане при підготовці до заліків та іспитів з мікроекономіки та макроекономіки.
 А. І. Салов Економіка. Конспект лекцій  2009
 Безпосередньою здачі іспиту чи заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну", зробити її готової до негайного і ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього просто немає часу): він лише згадує і систематизує вивчене. Пропонований посібник допоможе студентам у вирішенні цього завдання стосовно до курсу "Економіка".
  Видання призначене студентам вищих навчальних закладів.
 Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін Введення в економічну теорію  2009
 Викладено основи економічної теорії як науки. Розглянуто принципи економічної теорії, основні види економічних суб'єктів, типи господарювання та економічних систем. Представлені базові поняття і категорії сучасної економічної теорії.
  Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у системі професійної підготовки, перепідготовки фахівців в галузі економіки.
 Д. А. Шевчук Економічна теорія. Конспект лекцій  2009
 У курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Економічна теорія». Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, а також якісно підготуватися до заліку та іспиту. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, банкірів, фінансових менеджерів, бухгалтерів, практичних працівників, учнів бізнес-шкіл, абітурієнтів економічних навчальних закладів, політологів, журналістів і всіх, хто цікавиться даною тематикою. Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови він дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає вичленувати вузлові положення та проблеми, простежити їх внутрішній зв'язок, усвідомити логічну послідовність.
 Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова Економічна теорія  2008
 Готуючись до заключного етапу - здачі державного іспиту, - студенти повинні узагальнити отримані протягом п'яти років знання з економічних дисциплін, показати ступінь зрілості, наукової аргументації економічного мислення і продумати відповіді з проблем, що виносяться на ДАК. У цьому їм має допомогти пропоноване навчальний посібник, що містить схеми коротких відповідей з основних питань курсу економічної теорії.
  Навчальний посібник адресований студентам усіх спеціальностей та форм навчання, які вивчали економічну теорію, яка включала в себе розділи: ОЕТ, мікро-і макроекономіку.
 С.С. Носова ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  2008
 Написаний на основі вітчизняної та зарубіжної літератури. Містить всі основні теми курсу, певні в Державному освітньому стандарті, затвердженому Міністерством освіти РФ. Підручник відрізняється від раніше виданих книг тим, що тут у доступній формі викладаються найскладніші теоретичні проблеми ринкової економіки укупі з російською дійсністю.
  Вузлові проблеми економічної теорії викладені за принципом: "максимум знань - мінімум часу". Акцент зроблений на розкриття сутності та ролі економічних теорій і економічних законів у практиці ринкової економіки.
  Для студентів, аспірантів, які навчаються за економічними спеціальностями, викладачів, а також для тих, хто вивчає економічну теорію в рамках природного і гуманітарної освіти.
 З.К. Океанова Економічна теорія. Підручник  2008
 Підручник відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти з економіки. У ньому представлений систематизований-ний аналіз закономірностей, сучасних особливостей функціонування економіки. Оха-характеризувати механізми ринкового, державного регулювання економіки, їх ефек-тивного поєднання. Значну увагу приділено проблемам макроекономічного регулю-вання в цілому і в конкретних сферах економіки - на фінансовому, інвестиційному ринку, на ринку праці, в соціальній сфері і т. д.
  У підручнику відображені новаційні підходи і сучасні тенденції економічного розвитку, розглядаються провідні школи та напрями економічної думки, досліджуються особливості й тенденції постіндустріального розвитку.
  Для студентів, що навчаються за економічними спеціальностями, а також вивчають економічну теорію в рамках природного і гуманітарної освіти, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами економічної теорії.
 М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков Економічна теорія. Підручник для вузів  2007
 У підручнику, написаному викладачами МГУ ім. Ломоносова розкриваються основні
  поняття ринку та ринкових структур, їх види причини і механізм функціонування.
  Велику увагу приділено основам підприємництва та його організації, правовим
  формам. Розглядається теорія виробництва фірми, включаючи такі питання, як
  витрати виробництва, формування доходу і прибутку, досягнення рівноваги на
  ринку і т. д.
 В.Я. Иохин Економічна теорія  2006
 У підручнику викладено предмет і метод економічної теорії, передумови розвитку ринкових відносин. Розділ про природу вартості, цінності та ціни відображає оригінальну авторську концепцію. Розглянуто мікроекономіка, національна економіка і макроекономічну рівновагу, економічне зростання, НТП і духовне виробництво, державне регулювання ринкової економіки, перехідність і саморух економічних систем в їх етико-економічному єдності, світова економіка. Підручник відрізняє чітка авторська позиція.
 Людвіг фон Мізес Людська діяльність: Трактат з економічної теорії  2005
 Книга видатного економіста ХХ в. Л. фон Мізеса, засновника неоавстрійской школи економічної теорії являє собою систематичний виклад епістемології, методології та теорії економічної науки від самих основ (теорії цінності) до економічної політики. Всебічно розглядається як ринкова економіка, так і соціалістична, а також інтервенціонізм. Видавалася англійською, французькою, іспанською, італійською, китайською, японською та румунською мовами. Для економістів, істориків, соціологів і політологів, а також для всіх, хто цікавиться економічною теорією.
 Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник.  2004
 У навчальному посібнику розглядаються глобальні економічні проблеми сучасності. Посібник призначений для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економічної теорії.
  Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання із застосуванням дистанційних технологій
 О.С. Белокрилова Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник  2002
 У пропонованому навчальному посібнику на основі аналізу склади-вающихся в постсоціалістичних країнах тенденцій виявлені закономірності перехідної економіки, визначено результати інституційних перетворень відносин власності та форм підприємцям-тва. Структура роботи визначається послідовністю переходу від мікроекономічних проблем перехідної економіки до макроекономіки-ного і потім до аналізу зовнішньоекономічних аспектів. Розкривається роль і особливості державного регулювання перехідної еконо-міки.
  Для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, підприємців, банківських працівників, менеджерів дер-жавних і комерційних фірм, що цікавляться проблемами адаптації своїх підприємств до умов перехідної економіки.
 Джон Мейнард Кейнс Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей  2002
 Джон Мейнард Кейнс є настільки великою фігурою в історії економічної думки, що його основна робота представляє безперечний інтерес як для наукових кіл, так і учнів. Оригінальний зміст роботи і важливість випливають з неї практичних висновків зумовили її лідируюче положення серед праць з економіки. Теорія Кейнса далеко перейшла за межі, визначені проблемою безробіття в Англії. Вона дає інтерпретацію ринкових відносин в цілому і містить повне оновлення економічної теорії та методів її аналізу. Саме ця книга з'явилася маніфестом 'кейнсіанської революції', яка зробила серйозний вплив на розвиток економічної науки і політичних рішень XX століття. 
 Для студентів та аспірантів економічних факультетів вищих навчальних закладів, наукових працівників, усіх, що займаються економічним самоосвітою.
 С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк Економічна теорія  2000
 Цей навчальний посібник розрахований на наймасовішу, перший щабель економічної освіти студентів вищих навчальних закладів. В її рамках майбутні фахівці повинні отримати міцні знання про економічні системах, їх еволюціях та сучасний стан, механізми розвитку та функціонування, що і визначило логіку побудови, зміст і концептуальний апарат навчального посібника.
 H. Грегорі Менку Принципи економікс  1999

 У книзі відомого американського вченого, професора Гарвардського університету Н.Грегорі Менк'ю, автора цілої серії підручників з економічної теорії, що стали бестселерами в США і багатьох інших країнах, докладно і з великою кількістю прикладів розглянуті десять основних принципів економічної теорії. Викладається теорія попиту і пропозиції, аналізуються витрати виробництва, поведінку фірм на конкурентних ринках, розглядаються ринки факторів виробництва, економіка громадського сектору, споживчий вибір, розподіл доходів, суспільні блага, зовнішні ефекти і багато іншого. Автор стосується також проблем податкової системи та міжнародної торгівлі та ін Майже у всіх розділах четвертого видання, в цьому його відмінність від попередніх, містяться приклади застосування принципів економіки в реальному житті. Книга рекомендується студентам, що вивчають вступний або базовий курс економічної теорії, аспірантам, викладачам.

 Є. Ф. Борисов Економічна теорія  1999
 Це видання являє собою навчальний посібник, зміст якого повністю відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти з навчальної дисципліни 'Економіка'. Навчальний посібник грунтовно знайомить сісторіей економічних вчень і дає повне уявлення про основні напрямки і школах економічної теорії, крім того, автор пропонує порівняльний аналіз трудової теорії вартості і теорії граничної корисності, а також теорії додаткової вартості і теорії трьох факторів виробництва та їх граничної продуктивності. При підготовці другого видання істотно перероблені всі теми і розділи лекцій, притягнутий свіжий фактичний і статистичний матеріал. Значне місце в курсі відведено темам, присвяченим вітчизняній економіці. Розглянуто нові проблеми: підприємництво в інформаційному справі, Мезоекономіка як сектор національного господарства, економічна політика держави. Особливу увагу приділено питанням практичної організацііекономіческіх зв'язків у сучасних умовах, детально розглянуті принципи комерційного розрахунку, механізми отримання прибутку, способи організації маркетингу, менеджменту та методи управління фірмою. Навчальний посібник призначений для студентів вузів, але може бути корисно і тим, хто самостійно вивчає економічну теорію.
 Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи  1998
 Докладно розглянуті основні проблеми економічної теорії. Багато положень проаналізовані з урахуванням інноваційних процесів у сучасних економічних системах.
  Глави 8 і 9 написані спільно з В.Л. Куракова. У зборі та обробці матеріалів брали участь А.Д. Куракова, В.Л. Кураков.
  Для студентів вищих навчальних закладів.
  Видання здійснено у відповідності з програмою науково-дослідних робіт Поволзької відділення Російської академії освіти і науковою темою «Основні напрями здійснення економічних реформ в регіонах Російської Федерації».
 Л.І. Абалкін Курс перехідної економіки  1997
 Упорядник - Савченко П. В., д. е.. н., проф., заслужений діяч науки РФ. (Москва, Финстатинформ, 1997, 631с.). Даний «Курс перехідної економіки» - перший фундаментальний підручник з цієї дисципліни для студентів, які прослухали курс основ економічної теорії та мають загальне уявлення про ринкову економіку, а також для одержують фундаментальну економічну освіту. У ньому аналізуються характер і механізм функціонування перехідної економіки, її інституційні структури. Підручник є результатом співдружності академічної та університетської науки. Він підготовлений авторським колективом учених ІЕ РАН, професорсько-викладацького складу кафедри соціально-економічних проблем і ряду інших кафедр економічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова широко відомих фахівців, учених і практиків. У ньому, відображені матеріали багаторічних наукових досліджень з проблем системної трансформації російського суспільства, створення основ ринкової економіки, авторських спецкурсів з теоретичних і прикладних питань функціонування перехідної економіки. При викладі прдблем курсу автори не обмежуються аналізом російського досвіду реформування. У підручнику враховано досвід країн Східної та Центральної Європи, своєрідний шлях країн Далекого Сходу і Південно-Східної Азії в процесі модернізації та ринкової трансформації їх економік. Представлений також і досвід ринкових реформ в СНД.
 Р. Строуп, Дж. Гвартні Азбука економіки  1996
 Вся економічна теорія побудована на постулаті про те, що зміна стимулів впливає на поведінку людини цілком передбачуваним чином. Ми вибираємо той спосіб дій, який обіцяє нам більше вигод і менше витрат.
  Це - основоположний принцип економічної теорії, але він діє і в інших сферах життя. Стимули впливають на нашу поведінку практично скрізь, будь то комерційна діяльність, ведення домашнього господарства або політичні рішення. Так, наприклад, в області політики люди схильні надавати підтримку тим кандидатам і тим заходам, які обіцяють їм особисті вигоди, і боротися з тими, які можуть завдавати їм особистий збиток.
 С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи Економіка  1995
 Книга всесвітньо відомих американських економістів являетсясегодня найпопулярнішим у світі підручником, що містить полнийсвод знань з сучасної ринкової економіки. Прекраснонапісанная, багато ілюстрована, вона продовжує традіцііклассіческого підручника П. Самуельсона.
 Василь Колташов Криза глобальної економіки  2009
 Автор книги «Криза глобальної економіки» належить до небагатьох економістам, що передбачив кінець господарського підйому. Задовго до того, як криза світової економіки був визнаний доконаним фактом, їм був спрогнозований його хід і далекосяжні наслідки. Виявилися розкриті глибинні причини кризи, його циклічне і одночасно системне походження. Був зроблений цілий ряд сміливих прогнозів і сенсаційних висновків. Численні запитання актуальні для сучасного суспільства отримали відповіді або були вперше ясно сформульовані. Що очікує нас у найближчому майбутньому? Які зміни покликаний призвести криза? Хто заважає його завершення і що потрібно, щоб він підійшов до кінця? Як вплине криза на Росію та інші країни? Яким виявиться завтрашній день? І яке відношення до цього має боротьба економічних теорій? 
 Книга складається з чотирьох частин. У першій представлені дві доповіді Інституту глобалізації і соціальних рухів, підготовлені під керівництвом В. Колташова. Один з них (який здобув широку популярність) присвячений аналізу кризи з детальними висновками про його походження, етапах і наслідки, другий - проблемам інфляції і грошового обігу. Друга частина книги - «На пульсі кризи» - містить огляд двох перших років спаду у світовій економіці. Третя частина - «Діалоги про кризу» - включає інтерв'ю, записані з автором у 2008-2009 роках. Четверта частина складається з статей присвячених економіці, кризи і суспільних проблем з ним пов'язаним.
 Колектив авторів Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка  2009
 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності».
  Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит
 А.В. Яковлева Економічна статистика. Шпаргалка  2008
 Шпаргалка підготовлена відповідно до програми навчального курсу «Економічна статистика». У посібнику коротко викладені відповіді на питання з даної дисципліни, достатні для відповіді на іспиті або заліку. Посібник допоможе в короткі терміни повторити раніше вивчений матеріал, а також ефективно підготуватися до здачі іспиту чи заліку з даного предмета.
  Видання призначене студентам економічних спеціальностей.
 Д. А. Шевчук Оцінка та управління нерухомістю: конспект лекцій  2007
 У книзі представлено системний виклад основних економічних і управлінських питань, пов'язаних з теорією і практикою оцінки нерухомості та управління власністю.
 Призначено для оцінювачів, ріелторів, студентів, аспірантів і викладачів економічних, юридичних, будівельних, архітектурних і технічних вузів; банкірів, інвесторів, фахівців з нерухомості, управління, фінансів і кредиту, кадастру; фінансистів, землевпорядників, слухачів шкіл бізнесу, економістів, будівельників, геодезистів, картографів, менеджерів та інших зацікавлених осіб. 
 Посібник грунтується на сучасних принципах прискореного ефективного запам'ятовування, що дозволить у стислі терміни отримати якісні знання та успішно освоїти матеріал. 
 При написанні книги використовувалися матеріали державних органів, вітчизняна та іноземна література, періодична преса, присвячена розвитку і становленню ринку нерухомості.
 Річ Сваннелл Прогноз ринку за новою рафінованої системі розпізнавання патернів по хвильовому принципом Елліотта.  2007
 Вперше, з моменту відкриття в 30-х, хвильової принцип Елліотта був статистично проаналізовано, перевірений, рафінований і покращений. Сильні сторони Елліотта перевірені, слабкі - ідентифіковані та скориговані. Результатом стала поява найбільш потужного і точного інструменту прогнозування ринку з усіх, що існували раніше.
 Д.А.Панков Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій  2003
 Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання обумовлена відсутністю сучасної літератури з даної теми.
  Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», бухгалтерів та економістів, зайнятих у бюджетній сфері.
 Ю. Н. Іванов Економічна статистика  2002
 У підручнику наводяться основоположні концепції, визначення, показники і класифікації економічної статистики в умовах ринкової економіки. Методологія статистики викладається з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики російської статистики. Особлива увага приділяється розгляду найбільш важливих розділів макроекономічної статистики: СНС, платіжний баланс, міжнародне зіставлення ВВП, статистика цін і зайнятості і т. д.
  Призначений для студентів економічних вузів, вищих навчальних закладів та економічних факультетів.
 Анна Ерліх Технічний аналіз товарних і фінансових ринків  1996
 Цей посібник є першим в Росії прикладним виданням, яке містить опис теорії і практики технічного аналізу товарних і фінансових ринків. Розглядаються широко застосовуються методи технічного аналізу (окремо і в поєднанні один з одним). Вміле використання цих методів в російських умовах сприятиме як підвищенню професіоналізму і полегшенню прийняття торгових рішень в діяльності банків, фірм та інших підприємств, так і становленню зрілого цивілізованого ринку в цілому. Посібник призначений для російського читача.
  Посібник захищено авторським правом. Копіювання без посилання на джерело та повідомлення автора заборонено.
  Ця книга призначена для інформаційних і навчальних цілей і ні за яких обставин не може бути розглянута в якості прямих вказівок до конкретної торгової угоді. Будь-яке твердження, що міститься в даній книзі, грунтується на інформації, яку автор вважає достовірною, і відображає точку зору автора. Використання даної інформації читачем не передбачає відповідальності з боку автора.
© 2014-2022  epi.cc.ua