Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи
ЗМІСТ:
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005
Московська фінансово-промислова академія
Тема 1. Фінансовий менеджмент в системі управління організацією
1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту
1.2. Принципи організації фінансового менеджменту
1.3. Функції фінансового менеджменту
1.4. Базові концепції фінансового менеджменту
1.5. Фінансовий менеджмент як система управління
1.6. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
Тема 2. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
2.1. Мета і завдання фінансового аналізу
2.2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
2.3. Види фінансового аналізу
2.4. Зміст фінансового аналізу
2.5. Методичне забезпечення фінансового аналізу
Тема 3. Фінансове планування в системі фінансового менеджменту
3.1. Планування: сутність, мета і завдання фінансового планування
3.2. Види планів. Зміст і послідовність розробки
3.3. Методи планування та прогнозування фінансових показників
3.4. Бюджетування як інструмент фінансового менеджменту
3.5. Види бюджетів
Тема 4. Управління власним капіталом організації
4.1. Фінансування діяльності організації за рахунок власного капіталу
4.2. Склад власного капіталу організації
4.3. Управління власним капіталом
4.4. Політика формування власного капіталу
4.5. Дивідендна політика
4.6. Емісійна політика організації
Тема 5. Управління позиковим капіталом організації
5.1. Характеристика позикового капіталу: форми та відмінні особливості
5.2. Управління залученням позикового капіталу
5.3. Управління запозиченнями на ринку позикових капіталів
5.4. Управління емісійної діяльністю
5.5. Управління залученням товарного (комерційного) кредиту
Тема 6. Управління вартістю і структурою капіталу
6.1. Вартість і ціна капіталу
6.2. Теорії структури капіталу
6.3. Управління структурою капіталу
Фінансовий важіль
Тема 7. Управління активами організації
7.1. Управління позаоборотними активами
1. Формування необхідного рівня інтенсивності відновлення окремих груп необоротних активів організації.
2. Визначення необхідного обсягу відновлення операційних необоротних активів у майбутньому періоді.
3. Вибір найбільш ефективних форм відновлення окремих груп операційних необоротних активів.
4. Визначення вартості відновлення окремих груп операційних необоротних активів у розрізі різних його форм.
7.2. Управління оборотними активами
7.3. Управління грошовим оборотом
7.4. Управління грошовими активами
7.5. Управління запасами
7.6. Управління дебіторською заборгованістю
Тема 8. Управління грошовими потоками організації
8.1. Мета і завдання управління грошовими потоками
8.2. Види грошових потоків
8.3. Політика управління грошовими потоками
8.4. Фактори, що впливають на формування грошових потоків
8.5. Оптимізація грошових потоків організації
8.6. Планування грошових потоків організації
8.7. Облік вартості грошей в управлінні грошовими потоками
Тема 9. Управління інвестиціями організації
9.1. Мета і завдання управління інвестиціями
9.2. Інвестиційна політика організації. Реальні і фінансові інвестиції
9.3. Основи інвестиційного аналізу. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
9.4. Основні форми фінансових інвестицій і особливості управління ними
Тема 10. Управління фінансовими ризиками організації
10.1. Сутність і класифікація фінансових ризиків
10.2. Політика управління фінансовими ризиками
10.3. Методи управління фінансовими ризиками
10.4. Способи зниження фінансових ризиків
Тема 11. Управління фінансовими результатами організації
11.1. Управління доходами і витратами
11.2. Політика управління доходами та витратами
11.3. Управління прибутком
11.4. Політика управління прибутком
Загальні роботи:
 1. Словник економічних термінів. Букви А-Д - 2013
 2. Словник економічних термінів. Букви Е-І - 2013
 3. Словник економічних термінів. Букви К - Л - 2013
 4. Словник економічних термінів. Букви М-О - 2013
 5. Словник економічних термінів. Буква П - 2013
 6. Словник економічних термінів. Букви Р-C - 2013
 7. Словник економічних термінів. Букви Т-Я - 2013
 8. Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки - 2011 рік
 9. Карасьов. Економіка - 2011 рік
 10. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії - 2010 рік
 11. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка - 2009 рік
 12. Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА - 2009 рік
 13. В.В. Борисова. Лекції з економіки - 2009 рік
 14. Є.І. Грідіна. Економіка - 2009 рік
 15. Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 16. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1 - 2008 рік
 17. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» - 2008 рік
 18. А.Н. Сухарєв. Економічний словник - 2008 рік
 19. І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів - 2007
 20. Г.П. Журавльова. Економіка - 2006
© 2014-2022  epi.cc.ua