Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи
ЗМІСТ:
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008
Словник відображає систему основних понять містяться в спеціальних економічних дисциплінах, що вивчаються студентами спеціальності 080115 «Митна справа». Словник покликаний допомогти студентам у освоєнні майбутньої спеціальності, може використовуватися для підготовки до семінарських і практичних занять, у написанні курсових і дипломних робіт, а також до підготовки до здачі державного іспиту.
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ
Автоматична податково-бюджетна політика
Автоматичні стабілізатори
Автономні мита
Автономні мита
Адвалорні мита
Ажіо
Актив
Активне ціноутворення
Акцептант
Акцизи
Акціонер
Акціонерне товариство
Акціонерний капітал
Акція
Акція звичайна
Акція привілейована
Акція зростання
Аллонж
Альпарі
Амністія (податкова)
Амортизація
Аналіз
Андеррайтер
Ануїтет (фінансова рента)
Антидемпінгове міра
Антидемпінгові мита
Антиінфляційна політика пропозиції
антисипативному спосіб (попередній) нарахування відсотків
Апробація
Арбитражер
ациклічності
Базисні зовнішньоторговельні ціни
Балансова вартість
Балансовий метод
«Втеча» капіталу
Безготівковий грошовий оборот
Біржа
Біржова сесія
Біржові котирування
Брокер
Брутто-результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)
Бухгалтерський баланс
Бик
Бюджет
Бюджетна заявка
Бюджетний розпис
Валовий внутрішній продукт (ВВП)
Валюта
Валюта конвертована
Валютна інтервенція
Валютна котирування
Валютна монополія держави
Валютна політика
Валютні відрахування
Валютні резерви
Валютний контроль
Валютний курс
Варрант
Ввізні (імпортні) мита
Вексель
Вексель дисконт
Вексель перекладної
Зовнішньоторговельна бартерна угода
Зовнішньоторговельна квота
Зовнішні платіжні надходження
Зовнішній борг
Зовнішній знос
Внутрішні податки
Внутрішній борг
Тимчасове ввезення (вивезення)
Вивіз капіталу
вивізного (експортного) мита
Випуск для вільного обігу
Випуск товарів
Гармонізація податків
Державне регулювання міжнародної торгівлі
Дебет
Дебітор
Дебіторська заборгованість
Девальвація
Декларант
Декувер
декурсівних спосіб нарахування відсотків
Демпінг
Демпінгова маржа
Демпінговий імпорт
Депозитарій
Депозитний сертифікат
Дефлятор ВВП
Диверсифікація експорту
Дивіденд
дивідендних покриття
Дилер
Дисконт
Дискреційна фіскальна політика
Додана вартість
Дотації
Євродолари
Єврооблігації
Одиниця оподаткування
Життєвий цикл товару
Заборонний тариф
Захисна мито
Золотовалютні резерви
Зона вільного підприємництва
Зона вільної торгівлі
«Парасолька» цін
«Надлишок» виробників
Імпорт
Імпорт непрямий
Імпортна квота
Імпортна квота
Інвестиції
Інвестиційна компанія
Інвестиційна політика
Інвестиційний клімат
Інвестиційний податковий кредит
Інвестор
Індекси біржові
Індекси цін
Індосамент
Інжиніринг
Інкасо
Інновація
Іноземні інвестиції
Іноземні інвестори
Інтермодальні перевезення
Інфляційний податок
Інфраструктурні галузі
Джерело податку
Кадрова політика
Капіталізація
Капіталізація доходу
Капітальні вкладення
Капітальні витрати
Класифікація товарів
Кліринг
Ковернот
Комбінування
Комбіновані мита
Комерційна маржа
Комерційні документи
Компенсаційна міра
конвенціальним мита
Конверсія ануїтетів
Конкурентоспроможність країни
Конкурентоспроможність товару
Консульська фактура
Контрактні ціни
Контроль над іноземною валютою
Концепція
Кооперування
Корнер
Непрямі податки
Непрямі постійні витрати
Кредит
Кредитно-грошова політика
Кредиторська заборгованість
Крива Лаффера
Лаг тимчасової
Лібералізація у зовнішній торгівлі
Лізинг
Ліквідність
Ліміт бюджетних зобов'язань
Особові рахунки
Ліцензування
Логічне моделювання
Лот
Магазин безмитної торгівлі
Маклер
Маржа безпеки
Ведмідь
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Міжнародний транзит
Меркантилізм
Заходи нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі
«Металевий рахунок» відповідального зберігання
Метод аналогій
Методи контролю
Механізм
Світова ціна
Модель
Моніторинг
Моральний знос
Мультиплікатор
Мультиплікатор чистих податків
Спостереження
Податок
Податок на додану вартість
Податкова база
Податкова пільга
Податкова політика
Податкова система
Податкова стратегія
Податкова тактика
Податковий тягар
Податкове право
Податкове регулювання
Податкові агенти
Податкові канікули
Податковий контроль
Податковий кредит
Податковий механізм
Податковий мультиплікатор
Податковий період
Податковий гальмо
Оподаткування
Наукове передбачення
Науково-технічний прогрес в митній справі
Національний режим
Нейтральна стратегія ціноутворення
Нематеріальні активи
Нетарифне регулювання
Нетто-результат експлуатації інвестицій (НРЕІ)
Нефінансові кредити міжнародних фінансових організацій
Нецінова конкуренція
Номінальна ставка відсотків
Номінальна вартість
Номінальні тарифні ставки
Норма оборотних коштів
Нормальна вартість товару
Норматив оборотних коштів
Нормативний метод
Нормативний прогноз
Носій податку
Нотифікація
Ноу-хау
Знеособлений «металевий рахунок»
Облігація
Загальний ринок
Об'єкт податку
Звичайний хід торгівлі
Обмежувальний тариф
Однократность оподаткування
Оклад податку
Окупність капітальних вкладень
Операційний лізинг
Оптимальна ставка тарифу
Оптимізація
Оптова ціна підприємства
Оптова ціна промисловості
Опціон
Основні засоби
Залишкова вартість
Відмова на користь держави
Відкрита позиція
Галузь
Оцінка
Параметричний ряд
Параметричне ціноутворення
Паритет купівельної спроможності валют
Пасив
Пасивне ціноутворення
Змінні витрати
Змінні витрати в митній справі
Змінні витрати
Змінні мита
Переміщення припасів
Переробка поза митною територією
Переробка на митній території
План
Планування
Планування
Платіжний баланс
Платіжний оборот
Платники митних платежів
Політика фіксованих цін
Політика цін
Повний економічний союз
Поріг рентабельності товару
Портфель цінних паперів
Портфельні інвестиції
Посередницькі зовнішньоторговельні фірми
Постійні витрати в митній справі
Постійні витрати
Постійні мита
Постійний демпінг
постфордизм
Споживчий надлишок
Споживчий ефект тарифу
Правило специфічності
Передвідвантажувальної інспекція
Підприємницька здатність
Преміальна ціна
Премія
Преференційні мита
Преференція
Принципал
Прогноз
Прогнозування
Програма
Виробничий ефект тарифу
Простий (онкольний) митний тариф
Протекціонізм
Прямі іноземні інвестиції
Пункт
Розбійницький демпінг
Реальні експортні та імпортні ціни
Ревальвація
Ревізія
Режим найбільшого сприяння
Реімпорт
Реінвестиції
Ремітент
Ренді
Реновація основних фондів
Рента
Репорт
рестрикційний (контрактивної) фіскальна політика
Ресурсний аналіз
Реекспорт
Ризик
Ризик-менеджмент
Російські товари
Ринкова ціна продукції
Збір
Сальдо торгового балансу
Вільна митна зона (вільний склад)
Вільна економічна зона
Своп
Угода готівкова
Угода термінова
Сезонна мито
Сертифікат ЮНКТАД
Серйозний збиток галузі російської економіки
Прихована зайнятість (тіньова, неформальна)
Складний (багатоканальний) митний тариф
Пом'якшення спеціальної захисного заходу
Соціально-економічна ефективність діяльності митних органів
Спеціалізація
Спеціальна захисна міра
Специфічні мита
Довідкові ціни
Спред
Стабілізаційна політика
Стандартизація в митній справі
Стелаж
Вартість капіталізована
Вартість мінова
Вартість робочої сили
Структурний дефіцит
Субвенція
субоптимального тариф
субсидованих імпорт
Субсидія
Субсидія іноземної держави (союзу іноземних держави)
Суб'єкт податку (платник податків)
Тактика ціноутворення
Мито
Митна процедура
Митна вартість товару
Митна територія Російської Федерації
Митна справа
Митне оподаткування
Митно-тарифне регулювання
Митні пільги
Митні операції
Митні платежі
Митні збори
Митний брокер (представник)
Митний контроль
Митний режим
Митний склад
Митний союз
Митний тариф
Тарифна пільга (тарифна преференція)
Тарифне регулювання
Поточні витрати
Тенденція
Тіньова економіка
Теорема Хаавельмо
Територіальна структура господарства
Територіально-виробничий комплекс
Технологія (в мікроекономічному сенсі)
Торгова політика
Транзит
Трансакційні витрати
Транснаціональні корпорації (ТНК)
Трансферні платежі
Трасант
Трасат
Трасування
Тратта
Тренд
Загроза заподіяння серйозного збитку галузі національної економіки
Питома вартість
Ультимо
Уніфікація в митній справі
Знищення
«Витік мізків»
Облік векселів
Фактичний рівень захисного тарифу
Фактор
Факторинг
Факторний аналіз
Фізичний знос
Фізичний термін життя майна
Фінансова політика
Фінансова стратегія
Фінансове прогнозування
Фінансово-промислові групи (ФПГ)
Фінансові норми і нормативи
Фінансовий механізм
Фіскальна політика
Форвард
Функціонально-вартісний аналіз
Ф'ючерс
Хедж
Хеджування
Хронологічний вік майна
Хронометражу метод
Ціна «червона»
Ціна «просіла»
Ціна «спот»
Ціна «вторговування»
Ціна базисна
Ціна беззбитковості
Ціна біржова
Ціна валова
Ціна манлива
Ціна внутріфірмова (трансферна)
Ціна відновлена
Ціна державна
Ціна дійсна
Ціна демпінгова
Ціна договірна
Ціна єдина
Ціна заключна
Ціна закупівельна
Ціна інтервенційна
Ціна позову
Ціна картельна
Ціна каталожна
Ціна консалтингових послуг
Ціна контрактна
Ціна котирувальна
Ціна лімітна
Ціна пільгова
Ціна світова
Ціна призначена
Ціна номінальна
Ціна початкова
Ціна нетто
Ціна номінальна
Ціна оподатковувана
Ціна загальна
Ціна оптимальна
Ціна відкриття
Ціна відносна
Ціна відправна
Ціна паушальна
Ціна по клірингу
Ціна рухлива
Ціна покупця
Ціна покупна
Ціна повна
Ціна гранична
Ціна гранична
Ціна пропозиції
Ціна прейскурантная
Ціна припинення виробництва
Ціна виробництва
Ціна публикуемая
Ціна регіональна
Ціна резервування
Ціна з наступною фіксацією
Ціна здавальна
Ціна ковзна
Ціна кошторисна
Ціна порівнянна
Ціна довідкова
Ціна середня
Ціна субвенціонірованная
Ціна тверда
Ціна поточна
Ціна тісний
Ціна торгова
Ціна зазначена
Ціна керована
Ціна керована
Ціна фабрична
Ціна фактична
Ціна фактурна
Ціна цільова
Ціна чиста
Ціна шлюзова
Ціна еластична
Цінова дискримінація
Цінова підтримка
Цінова політика
Цінове лідерство
Ціновий зажим
Ціновий «коло»
Ціновий лідер
Ціновий ризик
Ціновий ряд
Ціноутворення географічне
Ціноутворення грабіжницьке
Ціноутворення шахрайське
Ціноутворення методи
Ціноутворення методи
Ціноутворення модель
Ціни зовнішньоторговельні
Ціни демпінгові
Ціни імпортні
Ціни міжнародної торгівлі
Ціни світового ринку
Ціни монопольні (високі, низькі)
Ціни граничні
Ціни пропозиції
Ціни вільної конкуренції
Ціни товарних аукціонів
Ціни фіксовані
Ціни експортні
Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни
Чисті податки
Чисті національні втрати (збиток) від тарифу
Чистий оборотний капітал
Еквівалентні процентні ставки
Економіка
Економіка митної справи
Економічна діяльність
Економічна політика
Економічний інструмент
Економічний потенціал
Економічний термін життя майна
Економічний стимул
Експансіоністська (стимулююча) фіскальна політика
Експорт
Експорт капіталу
Експортна квота
Експортне мито
Експортні субсидії
Екстраполяція
Ембарго
Ефект
Ефект Олівера-Танзі
Ефективність
Ефективність економічна
Ефективні тарифні ставки
Ефективний вік майна
 Загальні роботи:
 1. Словник економічних термінів. Букви А-Д - 2013
 2. Словник економічних термінів. Букви Е-І - 2013
 3. Словник економічних термінів. Букви К - Л - 2013
 4. Словник економічних термінів. Букви М-О - 2013
 5. Словник економічних термінів. Буква П - 2013
 6. Словник економічних термінів. Букви Р-C - 2013
 7. Словник економічних термінів. Букви Т-Я - 2013
 8. Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки - 2011 рік
 9. Карасьов. Економіка - 2011 рік
 10. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії - 2010 рік
 11. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка - 2009 рік
 12. Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА - 2009 рік
 13. В.В. Борисова. Лекції з економіки - 2009 рік
 14. Є.І. Грідіна. Економіка - 2009 рік
 15. Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 16. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1 - 2008 рік
 17. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» - 2008 рік
 18. І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів - 2007
 19. Г.П. Журавльова. Економіка - 2006
 20. Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки - 2006
© 2014-2022  epi.cc.ua