Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Непрямі постійні витрати

Непрямі постійні витрати - постійні витрати всього підприємства (оклади керівництва, витрати на бухгалтерію й інші служби, на оренду та утримання офісу, амортизаційні відрахування по власних адміністративних будівель, витрати на наукові дослідження і інженерні вишукування і т.
п.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Непрямі постійні витрати"
 1. Поріг рентабельності товару
  непрямих постійних витрат. При цьому прибуток від даного товару дорівнює
 2. Прямі і непрямі витрати
  непрямі (накладні), постійні та змінні. Прямі витрати - це такі витрати, які можна повністю віднести до товару чи послуги . До них відносяться: - вартість сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві і реалізації товарів і послуг; - заробітна плата робітників (відрядна), безпосередньо зайнятих виробництвом товарів; - інші прямі витрати (всі витрати, які так чи інакше
 3. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  непрямі. Ті витрати, які можна безпосередньо віднести на конкретний вид продукції, називаються прямими, а витрати, що відносяться опосередковано, за якоюсь ознакою (обсягом виробництва, зарплати тощо) - непрямими. Для більш точного визначення собівартості конкретних видів продукції бажано збільшити частку прямих витрат. 4. Залежно від корисності виробничих витрат вони бувають
 4. Прямі і непрямі витрати
  непрямі. За традиційною процедурою обліку спочатку збираються дані про прямі трудозатратах на випуск виробу або виконання замовлення, потім всі непрямі, або накладні, витрати встановлюються у певному відсотку до прямих витрат праці. Цей підхід був розроблений для такого виробництва , де прямі трудовитрати становили основну статтю виробничих витрат. На сучасних
 5. Постійні витрати в митній справі
  витрати в митній справі - витрати, які не залежать від обсягу виконуваних робіт, надаваних послуг і пов'язані з самим існуванням митних
 6. 28. ВИДИ ВИТРАТ
  постійних витрат становлять витрати, пов'язані з використанням основного капіталу. Змінні витрати виробництва - витрати підприємства, що прямо залежать від обсягу виробництва продукції (сировина, паливо, матеріали, транспортні послуги, трудові ресурси і т. д., що використовуються в процесі виробництва продукції). Основу змінних витрат складають витрати, пов'язані з використанням
 7. Собівартість медичної послуги
  непрямі); - за ступенем залежності від обсягів надаваних послуг (умовно-постійні, умовно-змінні); - за економічними елементами (витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати та ін.); - за цільовим призначенням (надання медичних послуг, обслуговування медичного обладнання, утримання приміщень, транспортне забезпечення); - за місцем твори витрат (в основних
 8. Імпорт непрямий
  непрямий - імпорт комплектуючих або напівфабрикатів, використаних в машинах і обладнанні, ввезених в
 9. 3.7.5. Порядок визначення суми витрат на виробництво і реалізацію
  непрямі. До прямих витрат відносяться: матеріальні витрати, витрати на оплату праці персоналу, що у процесі виконання робіт і надання послуг, а також суми єдиного соціального податку, нарахованого на зазначені суми витрат на оплату праці. До непрямих витрат відносяться всі інші суми витрат, за винятком позареалізаційних витрат, здійснюваних протягом
 10. Непрямі податки
  Непрямі податки - податки, що стягуються у вигляді надбавки до ціни
 11. 3. Загальні принципи побудови непрямого оподаткування
  непрямі податки вважаються податками стабілізуючого характеру у вирішенні проблем фінансового благополуччя бюджету держави. Поряд з прямими податками, непрямі податки є найважливішим джерелом податкових надходжень до бюджетів розвинених країн. Відповідно до світової практики до непрямих податків відносять три групи податків: 1) так звані податки на споживання: податок на додану
 12. 3.5. Аналіз беззбитковості виробництва
  непрямі. Прямі витрати відносяться на собівартість безпосередньо, а непрямі розподіляються за видами продукції залежно від прийнятої на підприємстві методики. Другий варіант, широко використовуваний в економічно розвинених країнах, передбачає іншу угруповання витрат - на змінні (виробничі) і постійні. Перші змінюються пропорційно обсягу виробництва, другий залишаються
 13. Постійні витрати
  постійні та змінні. До постійних витрат відносяться ті витрати, які не змінюють своєї величини із зміною (скороченням або збільшенням) обсягу продукції, що випускається. До такого роду витратам відносяться витрати, пов'язані з експлуатацією будівель, споруд, машин, устаткування , тобто амортизація, а також утримання адміністративно-управлінського персоналу, рента, відсоток. Ці та
 14. 31. Методи оцінки при витратному підході
  непрямі Прямі витрати - це вартість трудових і матеріальних ресурсів. Непрямі витрати виникають в ході будівництва, але їх не можна безпосередньо виявити в самій споруді. Існує чотири основні методи оцінки при витратному підході: кошторисний, порівняльної одиниці, індексний і поелементний. Метод порівняльної вартості одиниці - оцінка майна на основі використання одиничних
 15. Середні витрати
  постійних, змінних і загальних витрат важливо знати їх величини, що припадають на одиницю продукції. Саме цей вид витрат дозволяє здійснювати зіставлення витрат з ціною або виручкою , одержуваної від реалізації одиниці продукції. Середні витрати - це витрати на виробництво одиниці продукції. Їх можна розрахувати по відношенню до постійних, змінним і загальним витратам, якщо відповідні
© 2014-2022  epi.cc.ua