Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

3.7.5. Порядок визначення суми витрат на виробництво і реалізацію


Витрати на виробництво і реалізацію робіт і послуг, здійснені протягом звітного (податкового) періоду, поділяються на:
1) прямі ;
2) непрямі.
До прямих витрат відносяться: матеріальні витрати, витрати на оплату праці персоналу, що у процесі виконання робіт і надання послуг, а також суми єдиного соціального податку, нарахованого на зазначені суми витрат на оплату праці.

До непрямих витрат відносяться всі інші суми витрат, за винятком позареалізаційних витрат, здійснюваних протягом звітного (податкового) періоду.
При цьому сума непрямих витрат на виробництво і реалізацію, здійснених у звітному (податковому) періоді, в повному обсязі відноситься до витрат поточного звітного (податкового) періоду.
Сума прямих витрат, здійснених у звітному (податковому) періоді, також відноситься до витрат поточного звітного (податкового) періоду.

Запитання для самоконтролю.
1. Дати поняття прямих витрат, що враховуються при формуванні податкового обліку.
2. Дати поняття непрямих витрат, що враховуються при формуванні податкового обліку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.7.5. Порядок визначення суми витрат на виробництво і реалізацію "
 1. Витрати. Угруповання витрат
  суми нарахованої амортизації; 4) інші
 2. 51. ПОДАТОК НА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
  порядок оподаткування такої операції. Доходи платника податку від операцій з реалізації або іншого вибуття цінних паперів (у тому числі погашення) визначаються виходячи з ціни реалізації або іншого вибуття цінного паперу, а також суми накопиченого процентного (купонного) доходу, сплаченої покупцем платнику податків, та суми процентного (купонного) доходу, виплаченої платнику податків
 3. 3.7.4. Порядок податкового обліку доходів від реалізації
  порядок відображення в податковому обліку доходів від реалізації майнових прав. 2. Привести порядок відображення в податковому обліку доходів від реалізації в умовах надання товарного кредиту. 3. Привести порядок відображення в податковому обліку доходів від позареалізаційної
 4. Аналітичні регістри податкового обліку
  порядок формування податкової бази. Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Регістри податкового обліку ведуться у вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді і (або) будь-яких машинних
 5. Порядок віднесення сум акцизу
  визначені на однакову одиницю виміру податкової бази . При здійсненні операцій з денатурованим етиловим спиртом при отриманні (оприбуткуванні) денатурованого етилового спирту організацією, що має свідоцтво на виробництво неспіртосодержащей продукції, і (або) при здійсненні операцій з прямогонним бензином при отриманні прямогонного бензину організацією, що має свідоцтво на
 6. 71. Об'єкт оподаткування
  визначенні об'єкта оподаткування враховують такі доходи: доходи від реалізації; позареалізаційні доходи. Не враховуються у складі доходів доходи у вигляді отриманих дивідендів, якщо їх оподаткування вироблено податковим агентом. При визначенні об'єкта оподаткування платник податків зменшує отримані доходи на такі витрати: 1) витрати на придбання, спорудження та
 7. Порядок стягнення та повернення ПДФО
  суми податку підлягають поверненню податковим агентом з поданні платником податків відповідної заяви. Суми податку, не утримані з фізичних осіб або утримані податковими агентами не повністю, стягуються ними з фізичних осіб до повного погашення цими особами заборгованості з податку в порядку, передбаченому НК. Суми податку, не стягнені в результаті ухилення
 8. Порядок віднесення сум податку на витрати з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг)
  певних видів діяльності. При цьому платник податку зобов'язаний вести окремий облік сум податку по придбаних товарах (роботах, послугах), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, використовуваним для здійснення як оподатковуваних податком, так і не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування) операцій. За відсутності у
 9. 3.7.1. Поняття податкового обліку
  порядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді, суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах, порядок формування сум створюваних резервів, а також суму заборгованості по розрахунках з бюджетом з податку. Підтвердженням даних
 10. Особливості визначення податкової бази при передачі майнових прав
  визначення податкової бази платниками податків, які отримують дохід на основі договорів доручення, договорів комісії або агентських договорів; особливості визначення податкової бази та особливості сплати податку при здійсненні транспортних перевезень та реалізації послуг міжнародного зв'язку; особливості визначення податкової бази при реалізації підприємства в цілому як майнового
 11. Порядок визначення податкової бази при реалізації товарів (робіт, послуг)
  визначення податкової бази відповідно до пункту 13 статті 167 НК. Податкова база при відвантаженні товарів (робіт, послуг) у рахунок раніше отриманої оплати, часткової оплати, включеної раніше до податкової бази, визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін, що визначаються відповідно до статті 40 НК, з урахуванням акцизів і без включення до них ПДВ. При реалізації
 12. 30. ВИТРАТИ ТА ЇХ ГРУППИРОВКА
  визначення витрат можуть застосовуватися такі методи - метод нарахувань і касовий метод. Метод нарахування застосовується в якості загального, касовий метод - у спеціально передбачених випадках. Метод нарахувань - витрати визнаються в тому податковому періоді, в якому вони мали місце, тобто вироблені витрати після їх фактичної оплати. Касовий метод - витрати визнаються в тому податковому
 13. Порядок визнання доходів і витрат
  порядок застосовується щодо оплати відсотків за користування позиковими засобами (включаючи банківські кредити) і при оплаті послуг третіх осіб. При цьому витрати з придбання сировини і матеріалів враховуються в складі витрат по мірі списання даної сировини і матеріалів у виробництво. 2. Витрати з оплати вартості товарів, придбаних для подальшої реалізації, - у міру реалізації
 14. Порядок визначення доходів і витрат при касовому методі
  визначення дати отримання доходу (здійснення витрат) за касовим методом, якщо в середньому за попередні чотири квартали сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій без урахування ПДВ не перевищила 1 млн руб. за кожний квартал. Датою отримання доходу визнається день надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу, надходження іншого майна (робіт, послуг) і (або)
 15. Спеціальні режими оподаткування
  порядок ведення розрахункових та касових операцій у готівковій та безготівковій формах, встановлений відповідно до законодавства РФ; 2) мають право самостійно визначати порядок ведення розрахункових та касових операцій у готівковій та безготівковій формах; 3) зобов'язані дотримуватися порядку ведення касових операцій, встановлений відповідно до законодавства РФ. 64. Податковим періодом по
 16. Сума покриття, середня величина покриття, коефіцієнт покриття
  визначення розміру прибутку при різних обсягах випуску. Приклад 13.1. Фірма випускає і продає товар, середні змінні витрати на виробництво і збут якого складають 100 руб. / Шт. Товар продається за ціною 120 руб. Постійні витрати фірми на місяць становлять 60 тис. руб. Розрахуємо, яку прибуток може отримати фірма в місяць, якщо вона продасть даного товару 4000, 5000, 6000 шт. Оскільки
 17. Порядок визначення податкової бази при здійсненні операцій з передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб та виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
  витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування), при обчисленні податку на прибуток організацій, податкова база визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (аналогічних робіт, послуг), що діяли в попередньому податковому періоді, а при їх відсутності -
 18. Контрольні питання
  порядок виникнення витратних зобов'язань Російської Федерації. 3. Дайте визначення реєстру видаткових зобов'язань. 4. Які види витрат відносяться до публічних нормативним зобов'язаннями? 5. Охарактеризуйте склад бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг. 6. Які вимоги пред'являються до змісту державного (муніципального)
 19. Порядок визначення доходів
  визначенні об'єкта оподаткування враховують такі доходи: - доходи від реалізації, що визначаються відповідно до статті 249 НК; - позареалізаційні доходи, які визначаються відповідно до статті 250 НК. При визначенні об'єкта оподаткування не враховуються доходи, передбачені статтею 251 НК. Не враховуються у складі доходів доходи у вигляді отриманих дивідендів, якщо їх
© 2014-2022  epi.cc.ua