Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок віднесення сум акцизуСуми акцизу, обчислені платником податків при реалізації підакцизних товарів (за винятком реалізації на безоплатній основі) і пред'явлені покупцю, відносяться у платника податків на витрати, прийняті до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій.
Суми акцизу, обчислені платником податків за операціями передачі підакцизних товарів, визнаним об'єктом оподаткування, а також при їх реалізації на безоплатній основі, відносяться у платника податку за рахунок відповідних джерел, за рахунок яких належать витрати по зазначених підакцизних товарах .
Суми акцизу, пред'явлені платником податку покупцю при реалізації підакцизних товарів, у покупця враховуються у вартості придбаних підакцизних товарів.
Суми акцизу, фактично сплачені при ввезенні підакцизних товарів на митну територію РФ, враховуються у вартості зазначених підакцизних товарів.
Суми акцизу, пред'явлені платником податків власнику давальницької сировини (матеріалів), відносяться власником давальницької сировини (матеріалів) на вартість підакцизних товарів, вироблених із зазначеної сировини (матеріалів), за винятком випадків передачі підакцизних товарів, вироблених з давальницької сировини, для подальшого виробництва підакцизних товарів.
Не враховуються у вартості придбаного, ввезеного на територію РФ або переданого на давальницькій основі підакцизного товару та підлягають відрахування або поверненню в порядку, передбаченому главою 22 НК, суми акцизу, пред'явлені покупцю при придбанні зазначеного товару, суми акцизу, що підлягають сплаті при ввезенні на митну територію РФ або пред'явлені власнику давальницької сировини (матеріалів) при передачі підакцизного товару, що використовується в якості сировини для виробництва інших підакцизних товарів.
Зазначене положення застосовується у разі, якщо ставки акцизу на підакцизні товари, що використовуються в якості сировини, і ставки акцизу на підакцизні товари, вироблені з цієї сировини, визначені на однакову одиницю виміру податкової бази.
При здійсненні операцій з денатурованим етиловим спиртом при отриманні (оприбуткуванні) денатурованого етилового спирту організацією, що має свідоцтво на виробництво неспіртосодержащей продукції, і (або) при здійсненні операцій з прямогонним бензином при отриманні прямогонного бензину організацією, що має свідоцтво на переробку прямогонного бензину, сума акцизу враховується в наступному порядку.
1. Сума акцизу, обчислена платником податку за операціями при отриманні (оприбуткуванні) денатурованого етилового спирту організацією, що має свідоцтво на виробництво неспіртосодержащей продукції, при подальшому використанні платником податків отриманого ним денатурованого етилового спирту як сировини для виробництва неспіртосодержащей продукції у вартість переданого денатурованого спирту не включається. Сума акцизу, обчислена за операціями при отриманні (оприбуткуванні) денатурованого етилового спирту організацією, що має свідоцтво на виробництво неспіртосодержащей продукції, при подальшому невикористанні платником податків отриманого ним денатурованого етилового спирту як сировини для виробництва неспіртосодержащей продукції включається у вартість переданого денатурованого спирту.

2. Сума акцизу, обчислена платником податку за операціями при отриманні прямогонного бензину організацією, що має свідоцтво на переробку прямогонного бензину, при подальшому використанні (у тому числі при передачі на переробку на давальницькій основі) отриманого прямогонного бензину в якості сировини для виробництва продукції нафтохімії у вартість переданого прямогонного бензину не включається. Сума акцизу, обчислена за операціями при отриманні прямогонного бензину організацією, що має свідоцтво на переробку прямогонного бензину, при подальшому невикористанні платником податків отриманого ним прямогонного бензину в якості сировини для виробництва продукції нафтохімії включається у вартість переданого прямогонного бензину.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок віднесення сум акцизу "
 1. ГЛАВА 9. Податок на прибуток (дохід) організацій
  віднесення витрат виробничого призначення на собівартість продукції є: 1) їх обгрунтованість технологією виробництва (технологічні карти, кошторису, ГОСТи, ОСТи, ТУ, квитанції тощо) 2) документальне підтвердження їх придбання (платіжні доручення, рахунки, чеки, видаткові касові ордери і т. п.) 3) наявність документації по списанню на собівартість (акти типових форм,
 2. ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
  порядок складання рахунків-фактур, ведення журналів обліку рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів. Рахунки-фактури - обов'язковий документ для всіх платників ПДВ і служать інструментом додаткового контролю податкових органів за повнотою збору цього податку. З введенням рахунків-фактур відшкодування ПДВ по придбаних товарах, призначеним для продажів, і матеріальних ресурсів, вартість
 3. Словник термінів
  порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, що входять у бюджетну систему країни. Бюджетне регулювання - перерозподіл коштів з метою забезпечення територіальним бюджетом мінімально необхідного рівня доходів, що спрямовуються на економічний та соціальний розвиток територій. Бюджетний устрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її
 4. 4.3. Права та обов'язки суб'єктів податкових відносин
  порядок їх заповнення, давати роз'яснення про порядок обчислення і сплати податків та зборів; - здійснювати повернення або залік надмірно сплачених або надмірно стягнених сум податків, пені та штрафів в порядку ст. 78 і 79 НК РФ; - дотримуватися податкову таємницю; - направляти платнику податків або податковому агенту копії акту податкової перевірки і рішення податкового органу, а також у випадках,
 5. § 3.6. Види податків і підстави для їх класифікації
  порядок зарахування їх сум до бюджетів різних рівнів визначаються законодавством Росії і є єдиними на всій її території. До федеральних податків відносяться наступні: податок на додану вартість; акцизи на окремі групи і види товарів ; податок на операції з цінними паперами; мито; податок на 1 прибуток з підприємств і організацій; прибутковий податок з фізичних осіб;
 6. § 8.6. Поняття оподатковуваної бази. Методи формування і визначення розміру оподатковуваної бази
  порядок визначення бази оподаткування розглядався як бухгалтерський питання. У результаті він не знайшов відображення в деяких законах про податки, що викликало істотні труднощі при визначенні податкових зобов'язань плательщіка4. Існує два основні методи. Перший метод враховує момент отримання коштів і виробництва виплат в натурі. Відповідно до цим методом, наприклад,
 7. § 9.11. Повернення податку з бюджету: умови і порядок
  порядок повернення з бюджету регулюється Інструкцією № 26 «Про порядок ведення в державних податкових інспекціях оперативно-бухгалтерського обліку податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів». Так, податки підлягають поверненню за письмовою заявою платника податків, якщо не закінчився трирічний термін з дня їх надходження. При цьому для різних податків встановлені свої терміни, протягом
 8. § 16.1. Податок на додану вартість
  порядок справляння ПДВ, є Закон РФ від 6 грудня 1991 р. № 1992-1 «Про податок на додану вартість »(з наступними змінами). Початкова редакція ст. 1 цього закону містила наступне визначення ПДВ:« Він являє собою форму вилучення до бюджету частини приросту вартості, яка створюється на всіх стадіях процесу виробництва товарів, робіт і послуг ... і вноситься до бюджету у міру
 9. § 16.2. Податок на прибуток підприємств
  порядок формування фінансових результатів, що враховуються при розрахунку оподатковуваного прибутку. 3. Не включається в базу оподаткування вартість переданих безоплатно підприємствам, установам і організаціям органами державної влади та місцевого самоврядування, спілками, асоціаціями, концернами, міжгалузевими, регіональними та іншими об'єднаннями, до складу яких входять
 10. Глосарій
  порядок емісії та обігу грошей, а також державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу Грошово-кредитна політика - сукупність заходів в області грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економіки Грошові доходи - отримання грошей у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій , доходів від власності
© 2014-2022  epi.cc.ua