Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 16.2. Податок на прибуток підприємств


1. Справляння податку на прибуток здійснюється відповідно до Закону РФ від 27 грудня 1991 р. № 2116-1 «Про податок на прибуток підприємств і організацій» (з наступними змінами) та Інструкцією Державної податкової служби РФ від 10 серпня 1995 р. № 37 «Про порядок обчислення та сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій »'.
Податок на прибуток поряд з ПДВ є основним податком з підприємств і організацій і основним складовим елементом податкової системи Росії. На відміну від ПДВ цей податок є прямим, тобто його сума цілком залежить від кінцевого фінансового результату господарської діяльності підприємства.
Платниками податку на прибуток є: підприємства та організації (в тому числі бюджетні), які є юридичними особами за законодавством Росії, їх філії та інші аналогічні підрозділи, мають окремий баланс і розрахунковий (поточний, кореспондентський) рахунок , а також компанії, фірми, будь-які інші організації, утворені відповідно до законодавства іноземних держав, які здійснюють підприємницьку діяльність в Російській Федерації через постійні представництва (іноземні юридичні особи).
При цьому під постійним представництвом іноземної юридичної особи для цілей оподаткування розуміються філія, бюро, контора, агентство, будь-яке інше місце здійснення діяльності> пов'язане з розвідкою або розробкою природних ресурсів, проведенням передбачених контрактами робіт по будівництву, установці, монтажу, складанню, налагодженню, обслуговуванню устаткування, наданням послуг, проведенням інших робіт, а так ^ е організації та громадяни, уповноважені іноземними юридичними особами здійснювати представницькі функції в Росії.
2. Об'єктом оподаткування є валовий прибуток підприємства, яка являє собою суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, іншого майна підприємств і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.
Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість і акцизів і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг).
По підприємствах, що здійснюють реалізацію продукції (робіт, послуг) за цінами не вище фактичної собівартості, для цілей оподаткування приймається ринкова ціна на аналогічну продукцію (роботи, послуги), що склався на момент реалізації, але не нижче фактичної собівартості.
У разі, якщо підприємство не могло реалізувати продукцію за цінами вище собівартості через зниження її якості чи споживчих властивостей (включаючи моральний знос) або якщо склалися ринкові ціни на цю чи аналогічну продукцію виявились нижче фактичної собівартості цієї продукції, для цілей оподаткування застосовується фактична ціна реалізації продукції.
Якщо підприємство протягом 30 днів до реалізації продукції за цінами, що не перевищує її фактичної собівартості, реалізувало (реалізовувало) аналогічну продукцію за цінами вище її фактичної собівартості, за всіма угодами з метою оподаткування застосовуються ціни, обчислені з максимальних цін реалізації цієї продукції.
При здійсненні підприємствами обміну продукцією (роботами, послугами) чи її передачі безоплатно виручка для цілей оподаткування визначається виходячи з середньої ціни реалізації такої або аналогічної продукції (робіт, послуг), розрахованої за місяць, в якому здійснювалась ука-'занная угода, а в разі відсутності реалізації такої або аналогічної продукції (робіт, послуг) за місяць виходячи з ціни її останньої реалізації, але не нижче фактичної собівартості.
Якщо підприємство обмінює знову освоєну продукцію, яка раніше не вироблялася, чи обмінює придбану продукцію, то для цілей оподаткування приймається фактична ринкова ціна на аналогічну продукцію, але не нижче її фактичної собівартості.
До складу доходів (витрат) від позареалізаційних операцій включаються доходи, одержувані від пайової участі в діяльності інших підприємств, від здачі майна в оренду, доходи (дивіденди, відсотки) по акціях, облігаціях та інших цінних паперів , що належить підприємству, а також інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг) та її реалізацією, що визначаються федеральним законом, що встановлює перелік витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та порядок формування фінансових результатів, що враховуються при розрахунку оподатковуваного прибутку.
3. Не включається в базу оподаткування вартість переданих безоплатно підприємствам, установам і організаціям органами державної влади та місцевого самоврядування, спілками, асоціаціями, концернами, міжгалузевими, регіональними та іншими об'єднаннями, до складу яких входять підприємства, основних засобів, нематеріальних активів, іншого майна і грошових коштів на капітальні вкладення з розвитку їх власної виробничої та невиробничої бази і т. д.
З метою оподаткування валовий прибуток зменшується на суми доходів від пайової участі в діяльності інших підприємств, крім доходів, отриманих за межами Російської Федерації , доходів (включаючи доходи від оренди та інших видів використання) казино, інших гральних будинків (місць) та іншого грального бізнесу, відеосалонів (відеопоказу), від прокату відео-та аудіокасет і запису на них, що визначаються у сумі різниці між виручкою та витратами (включаючи витрати на оплату праці) від цих послуг, прибуток від посередницьких операцій та угод, якщо ставка податку на прибуток, що зараховується до бюджету суб'єкта Російської Федерації, відрізняється від ставки, встановленої за основним видом діяльності.
При обчисленні оподатковуваної бази банків валовий прибуток зменшується на суму відрахувань на формування резервів під знецінення цінних паперів і на можливі втрати по позиках у порядку, встановленому Центральним банком за погодженням з Міністерством фінансів РФ.
Бюджетні установи та інші некомерційні організації, що мають доходи від підприємницької діяльності, сплачують податок з одержуваної від такої діяльності суми перевищення доходів над витратами.
Об'єднувані підприємствами з метою здійснення спільної діяльності грошові кошти, що залишилися в їх розпорядженні після сплати податку, інше майно, а також кошти від добровільних пожертвувань і внесків громадян не підлягають обкладенню податком. При цьому об'єктом оподаткування є прибуток, отриманий в результаті використання зазначених коштів.
Прибуток, отриманий в результаті спільної діяльності декількох підприємств без створення юридичної особи, або прибуток, отриманий повним товариством, розподіляється між учасниками спільної діяльності або членами повного товариства до оподаткування на підставі укладеного ними договору. Прибуток, отриманий кожним учасником спільної діяльності або кожним членом повного товариства, що є юридичною особою, після розподілу включається у позареалізаційні доходи (у доходи) і оподатковується у складі валового прибутку (доходу) за встановленими ставками податку на прибуток (дохід).
Перелік витрат, що включаються в собівартості продукції (робіт, послугою порядок формування фінансовихфезульта-тов, врахованих при розрахунку оподатковуваного прибутку (надалі до прийняття федерального закону), визначаються ^ відповідно до Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при ^ оподаткування прибутку (затверджено Постановою Уряду РФ від 5 серпня 1992
№ 5522). '
4. Ставка податку на прибуток підприємств і організацій, що зараховується до федерального бюджету, встановлена в розмірі 13%. До бюджетів суб'єктів Російської Федерації зараховується податок на прибуток підприємств (у тому числі іноземних юридичних осіб) за ставками, які встановлюються законодавчими (представницькими) органами цих суб'єктів, у розмірі не більше 22%. Прибуток, отриманий від посередницьких операцій та угод, біржами, брокерськими конторами, банками, іншими кредитними організаціями та страховиками обкладається за ставками у розмірі не більше 30%.
Ставки податку на прибуток, встановлені Законом про податок на прибуток, можуть змінюватися при затвердженні федерального бюджету на майбутній фінансовий рік.
5. Законом про податок на прибуток передбачені пільги з податку у вигляді зменшення оподатковуваної бази на суми, направлені підприємствами галузей сфери матеріального виробництва на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення (у тому числі в порядку пайової участі) і на погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі, включаючи відсотки за кредитами; на суми витрат підприємств на утримання перебувають на балансі цих підприємств об'єктів і закладів охорони здоров'я, народної освіти, культури і спорту, дитячих дошкільних установ, дитячих таборів відпочинку, будинків для престарілих та інвалідів, житлового фонду, а також витрат на ці цілі при пайову участь підприємств; внесків на благодійні цілі і т. д.
Ставки податку на прибуток підприємств знижуються на 50%, якщо інваліди становлять не менше 50% загальної кількості їх працівників.
Передбачена також пільга у вигляді звільнення від сплати податку на прибуток. У перші два роки роботи не сплачують цей податок малі підприємства, що здійснюють виробництво і переробку сільськогосподарської продукції, виробництво продовольчих товарів, товарів народного споживання, будівельних матеріалів, медичної техніки, лікарських засобів і виробів медичного призначення, будівництво об'єктів житлового, виробничого, соціального та природоохоронного призначення (включаючи ремонтно-будівельник-ні роботи) - за умови, якщо виторг від зазначених видів діяльності перевищує 70% загальної суми виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). В третій і четвертий рік роботи малі підприємства сплачують податок у розмірі відповідно 25 і 50% встановленої ставки податку на прибуток, якщо прибуток від зазначених видів діяльності становить понад 90% загальної суми виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Критерії віднесення підприємств до малих встановлюються Федеральним законом РФ від 14 червня 1995 р. «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» 3.
Для підприємств, які отримали в попередньому році збиток (за даними річного бухгалтерського звіту), звільняється від сплати податку частина прибутку, спрямована на його покриття, протягом наступних п'яти років (за умови повного використання на ці цілі коштів резервного та інших аналогічних за призначенням фондів, створення яких передбачено законодавством).
Не підлягає оподаткуванню прибуток релігійних об'єднань, громадських організацій інвалідів, підприємств, установ і організацій, що перебувають у їх власності, підприємств, установ і організацій, в яких інваліди становлять не менше 50% загальної кількості працівників, за умови використання не менше половини отриманого прибутку на соціальні потреби інвалідів і т. д.
Податкові пільги, як правило, не повинні зменшувати фактичну суму податку, обчислену без урахування пільг більш ніж на 50%.
Склад податкових пільг, встановлених Законом про податок на прибуток, також може змінюватися при затвердженні федерального бюджету на майбутній фінансовий рік.
6. Порядок обчислення і строки сплати податку на прибуток встановлено такі.
Сума податку визначається платниками на підставі бухгалтерського обліку та звітності самостійно.
Підприємства сплачують до бюджету протягом кварталу авансові внески, що визначаються виходячи з передбачуваної суми прибутку за оподатковуваний період та ставки податку. Сплата до бюджету авансових внесків повинна проводитися не пізніше 15-го числа кожного місяця рівними частками в розмірі однієї третини квартальної суми зазначеного податку.
Підприємства, які є платниками авансових внесків податку на прибуток, обчислюють суму зазначеного податку виходячи з фактично одержаного прибутку, що підлягає оподаткуванню, з урахуванням наданих пільг і ставки податку на прибуток, наростаючим підсумком з початку року по закінченні першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців і року. Сума, що підлягає сплаті до бюджету, визначається з урахуванням раніше нарахованих сум платежів. При цьому, якщо фактично отримана за квартал прибуток перевищить розмір авансових платежів, то відбувається коригування суми доплати з урахуванням ставки рефінансування Центрального банку РФ, що діяла в минулому кварталі.
Починаючи з 1 січня 1997 всі підприємства, за винятком бюджетних організацій, малих підприємств і деяких інших платників, мають праволерейті на щомісячну сплату налога'ісходя з фактично \ толученной прибутку за попередній місяць.
Податок на прибуток вважається наростаючим підсумком з початку року з урахуванням наданих підприємству пільг. Сума, що підлягає сплаті до бюджету , визначається з урахуванням раніше внесених платежів. Зазначені розрахунки надаються підприємствами до податкових органів за місцем свого знаходження не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним. Одночасно з ними підприємствами надаються додаткові матеріали за визначенням бази оподаткування, а також обгрунтовані розрахунки з надання податкових пільг.
Малі підприємства та бюджетні організації, що мають прибуток від підприємницької діяльності, сплату до бюджету податку проводять щокварталу виходячи з фактично одержаного прибутку за попередній звітний період.
  Порядок сплати до бюджету податку визначається самим підприємством і діє без зміни до кінця календарного року. У встановлені терміни податковим органам за місцем свого знаходження здаються розрахунки податку від фактичного прибутку за формами, що затверджується Державною податковою службою РФ, а також бухгалтерські звіти і баланси.
  Сплата податку на прибуток проводиться за місячними розрахунками не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним, за квартальними розрахунками - у п'ятиденний строк з дня, встановленого для надання бухгалтерського звіту за квартал, а за річними розрахунками - у десятиденний строк з дня, встановленого для надання бухгалтерського звіту за минулий рік.
  Зайве внесені суми податку зараховуються в рахунок чергових платежів або повертаються платнику в десятиденний строк з дня одержання його письмової заяви.
  Підприємства зобов'язані до настання терміну платежу здати платіжні доручення відповідним установам банку на перерахування податку до бюджету, які виконуються в першочерговому порядку.
  Y По підприємствах, до складу яких входять територіально відокремлені структурні підрозділи, що не мають окремого балансу та розрахункового (поточного, кореспондентського) рахунку, зарахування податку на прибуток в частині, що спрямовується в доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації, проводиться в доходи бюджетів за місцем знаходження зазначених структурних підрозділів виходячи з частки прибутку, що припадає на них та обумовленою пропорційно їх среднеспі-соковитою чисельності (фонду оплати праці) і вартості основних виробничих фондів у порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації.
 При цьому сума податку за зазначеним підприємствам та структурним підрозділам визначається відповідно до ставок податку на прибуток, що діють на територіях, де розташовані ці підприємства та структурні підрозділи.
  \ 1 Забороняється включати у договори і контракти податкові застереження, відповідно до яких підприємство або іноземна юридична особа бере на себе зобов'язання нести витрати по сплаті податку інших платників податків.
  7. Підприємства, крім податку на прибуток, сплачують податки з доходів '.
  а) доходів у вигляді дивідендів, отриманих по акціях, що належить підприємству-акціонеру і засвідчує право власника цих цінних паперів на участь у розподілі прибутку підприємства-емітента, а також доходів у вигляді відсотків, отриманих власниками державних цінних паперів Російської Федерації, державних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації і цінних паперів органів місцевого самоврядування;
  б) доходів від пайової участі в інших підприємствах, створених на території Російської Федерації;
  в) доходів (включаючи доходи від оренди та інших видів використання) казино, інших гральних будинків (місць) та іншого грального бізнесу, відеосалонів (від видеопоказа), від прокату відео-та аудіокасет і записів на них, що визначаються у вигляді різниці між виручкою і витратами, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), що враховуються при оподаткуванні прибутку, за винятком витрат на оплату праці. При цьому під іншим гральним бізнесом розуміється вид підприємницької діяльності з використанням гральних автоматів (інших засобів і обладнання) з речовим або грошовим виграшем.
  Податки з доходів, зазначених у подп. «А» і «б», стягуються за ставкою 15%. Доходи, зазначені у подп. «В» (за винятком доходів від казино, інших гральних будинків (місць) та іншого грального бізнесу), оподатковуються за ставкою 70%. Доходи від казино, інших гральних будинків (місць) та іншого грального бізнесу оподатковуються за ставкою 90%.
  Необхідно пояснити, що якщо поняття «прибуток» означає результат господарської діяльності, який визначається як різниця між доходами та витратами, здійсненими в рамках цієї діяльності, то під <яоходом »за відсутності додаткових вказівок розуміється лише безпосередня виручка без урахування понесених витрат.
  8. Оподаткування прибутку іноземних юридичних осіб має деякі особливості.
  Оподаткуванню підлягає тільки та частина прибутку іноземної юридичної особи, яка отримана в зв'язку з діяльністю у Російській Федерації. Для цілей оподаткування не враховується прибуток іноземної юридичної особи, отримана за зовнішньоторговельними операціями, що здійснюються виключно від його імені і пов'язаним із закупівлею продукції (робіт, послуг) в Російській Федерації, а також товарообміном та операціями з експорту в Російську Федерацію продукції (робіт, послуг) , за яких юридична особа за законодавством Росії стає власником продукції (робіт, послуг) до перетину державного кордону. Прибуток, отриманий від продажу продукції з розташованих на території Російської Федерації і належать іноземній юридичній особі або орендованих ним складів, підлягає оподаткуванню.
  V У випадках, коли іноземна юридична особа здійснює діяльність не тільки в Російській Федерації, а й за її межами, і при цьому не веде окремого обліку прибутку
  від діяльності постійного представництва, то сума може бути визначена на основі розрахунку, узгодженого платником податків з податковим органом, контролюючим його платежі до бюджету.
  У тому випадку, якщо не представляється можливим прямо визначити прибуток, одержаний іноземною юридичною особою від діяльності в Російській Федерації, податковий орган має право розрахувати її на підставі валового доходу або проведених витрат виходячи з норми рентабельності 25%.
  Особливості оподаткування прибутку і доходів іноземних юридичних осіб відображені в Інструкції Госналогсяуж-б РФ від 16 травня 1995 р. № 34 «Про оподаткування прибутку і доходів іноземних юридичних осіб» 4. Дана інструкція придбала значеніевамостоятельного нормативного акта, так як передбачає багато важливих положень, що не містяться в Законі про податок на ^ прибуток.
  Податок на прибуток іноземних юридичних осіб обчислюється щорічно податковим органом за місцем знаходження постійного представництва виходячи з величини оподатковуваного бази з урахуванням наданих пільг і ставки податку.
  На суму обчисленого податку платнику видається повідомлення за формою, що затверджується Госналогслу ^ збій РФ. Податок сплачується у строки, зазначені в платіжному повідомленні. Іноземна юридична особа підлягає обліку в податковому органі за місцем знаходження постійного представництва.
  Іноземні юридичні особи не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним, подають до податкового органу за місцем знаходження постійного представництва звіт про діяльність в Російській Федерації, а також декларацію про доходи за формою, що затверджується Госналогслужбой РФ. При припиненні діяльності до-закінчення календарного року зазначені документи повинні бути представлені протягом місяця з дня її припинення.
  Іноземні юридичні особи сплачують податки з доходів від дивідендів, відсотків, від пайової участі в підприємствах з іноземними інвестиціями за ставкою 15%, \ по доходах від використання авторських прав, ліцензій, від оренди та з інших видів доходів (крім доходів від фрахту), джерела яких знаходяться на території Російської Федерації, за ставкою 20%. Суми доходів від фрахту оподатковуються за ставкою б%.
  Іноземна юридична особа, имущее відповідно до міжнародних договорів право на пільгове оподаткування доходів від джерел у Россійской'Федераціі, протягом року з дня отримання доходу подає заяву про зниження або скасування податку в порядку, встановленому 1Госналогслужбой РФ. Заяви, подані після закінчення зазначеного терміну, до розгляду не приймаються. \
  Податок з доходів іноземних юридичних осіб від джерел в Російській Федерації утримується підприємством, організацією, будь-яким іншим особою, яка виплачує такі доходи, у валюті виплати при кожному перерахуванні \ платежу.
  Сума податку зараховується до федерального бюджету одночасно з кожною виплатою доходу. У разі, якщо доходи від пайової участі виплачуються іноземним учасникам підприємств з іноземними інвестиціями і партнерам товариств акціями, облігаціями, товарами або будь-яким іншим способом, обчислення податку проводиться від грошового еквівач стрічка таких доходів. У такому ж порядку утримуються і перераховуються податки і з будь-яких інших видів доходів від джерел в Російській Федерації.
  1. «Економіка і життя», 1995. № 36.
  2. Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації, № 9. Ст. 602.
  3. «Російська газета» від 20 червня 1995
  4. «Российские вести» від 27 липня 1995
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 16.2. Податок на прибуток підприємств"
 1. 2. Податки: сутність, види, функції
    податки, що стягуються як центральними, так і місцевими органами влади. Податок - це примусово вилучаються державою або місцевою владою кошти з фізичних та юридичних осіб, необхідні для здійснення державою своїх функцій. Історично податки з'явилися з поділом суспільства на класи і появою держави. Це внески громадян для утримання публічної влади. Ніщо не вимагає
 2. Тема 50. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
    оподаткування. Податки - це обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб, що стягуються державою. Вони на 90% формують дохідну частину державного бюджету країни. Податки, крім фіскальної функції (тобто наповнення держбюджету), призначені для: а) регулювання; б) стимулювання; в) перерозподілу доходів. Принципи раціонального оподаткування, розроблені ще А.
 3. Види і групи податків
    податки на доходи і майно: прибутковий податок з фізичних осіб; податок на прибуток підприємств (корпорацій, фірм); податок на соціальне страхування і на фонд заробітної плати і робочу силу (так звані соціальні податки); майнові податки, у тому числі податки на власність , включаючи землю й іншу нерухомість; податки на переклад прибутку і капіталу за рубіж і ін Вони стягуються з
 4. Основні податки
    податок з фізичних осіб (податок на особисті доходи) є вирахуванням з доходів (зазвичай річних) платника податків - фізичної особи. Платежі здійснюються протягом року, але остаточний розрахунок проводиться в кінці його. Податкові системи різних країн, будучи в основному схожими, мають свої власні набори податкових ставок і вилучень з оподаткування, податкових кредитів і термінів виплат. Зазвичай
 5. Федеральні, регіональні і місцеві податки
    податки на майно фізичних осіб і земельний податок, податок на спадщину або дарування і деякі незначні податки. До регіональних податків в Росії відносяться податок на майно організацій, податок на нерухомість, податок з продажів, дорожній та транспортний податки і ряд менш значних податків. До федеральних податків відносяться податок на додану вартість, акцизи, податок на прибуток
 6. Структура оподаткування
    податків, що беруть участь у формуванні дохідної частини бюджету, в різних країнах з ринковою економікою характеризується наступними даними,% до підсумку: {foto149} У Росії роль окремих податків у доходах бюджету дещо інша. У зв'язку з відносно низьким рівнем життя більшості населення надходження від податків на особисті доходи невеликі; замість них головне місце в дохідній частині бюджету займають
 7. Терміни і поняття
    податки Непрямі податки Прибутковий податок з фізичних осіб Податок на прибуток підприємств (фірм, корпорацій) Соціальні внески (соціальні податки) майнові податки Акцизи Податкова база Податкова ставка Податок на поставлений дохід Подвійне оподаткування Ефект
 8. Глосарій
    податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості
 9. 8.3. ПОДАТКИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ (крива Лаффера)
    податку слід відрізняти збір, що представляє собою обов'язковий внесок, сплата якого є-ється однією з умов здійснення в інтересах платників юридиче-скі значущих дій державними органами, включаючи предос-тавленіе певних прав або видачу дозволів (ліцензій). Основними категоріями в податковому законодавстві є поняття об'єкта оподаткування та податкової ставки.
 10. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
    податкових надходження до бюджету всіх рівнів. На початок 1998 р. в Росії налічувалося 861 тис. малих підприємств (МП), на яких працювало 13,0% всіх зайнятих у народному господарстві. За переважному в них виду діяльності і формою власності вони розподілялися наступним чином (табл. 17.1, 17.2). Таблиця 17.1. Розподіл МП по виду діяльності Число підприємств Середньооблікова
© 2014-2022  epi.cc.ua