Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономіка → 
Аналіз
АНАЛІЗ
Василь Колташов Криза глобальної економіки 2009
Автор книги «Криза глобальної економіки» належить до небагатьох економістам, що передбачив кінець господарського підйому. Задовго до того, як криза світової економіки був визнаний доконаним фактом, їм був спрогнозований його хід і далекосяжні наслідки. Виявилися розкриті глибинні причини кризи, його циклічне і одночасно системне походження. Був зроблений цілий ряд сміливих прогнозів і сенсаційних висновків. Численні запитання актуальні для сучасного суспільства отримали відповіді або були вперше ясно сформульовані. Що очікує нас у найближчому майбутньому? Які зміни покликаний призвести криза? Хто заважає його завершення і що потрібно, щоб він підійшов до кінця? Як вплине криза на Росію та інші країни? Яким виявиться завтрашній день? І яке відношення до цього має боротьба економічних теорій?
Книга складається з чотирьох частин. У першій представлені дві доповіді Інституту глобалізації і соціальних рухів, підготовлені під керівництвом В. Колташова. Один з них (який здобув широку популярність) присвячений аналізу кризи з детальними висновками про його походження, етапах і наслідки, другий - проблемам інфляції і грошового обігу. Друга частина книги - «На пульсі кризи» - містить огляд двох перших років спаду у світовій економіці. Третя частина - «Діалоги про кризу» - включає інтерв'ю, записані з автором у 2008-2009 роках. Четверта частина складається з статей присвячених економіці, кризи і суспільних проблем з ним пов'язаним.
Колектив авторів Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка 2009
В шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності».
Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит
А.В. Яковлева Економічна статистика. Шпаргалка 2008
Шпаргалка підготовлена відповідно до програми навчального курсу «Економічна статистика». У посібнику коротко викладені відповіді на питання з даної дисципліни, достатні для відповіді на іспиті або заліку. Посібник допоможе в короткі терміни повторити раніше вивчений матеріал, а також ефективно підготуватися до здачі іспиту чи заліку з даного предмета.
Видання призначене студентам економічних спеціальностей.
Д. А. Шевчук Оцінка і управління нерухомістю: конспект лекцій 2007
В книзі представлено системний виклад основних економічних і управлінських питань, пов'язаних з теорією і практикою оцінки нерухомості та управління власністю.
Призначено для оцінювачів, ріелторів, студентів, аспірантів і викладачів економічних, юридичних, будівельних, архітектурних і технічних вузів; банкірів, інвесторів, фахівців з нерухомості, управління, фінансів і кредиту, кадастру; фінансистів, землевпорядників , слухачів шкіл бізнесу, економістів, будівельників, геодезистів, картографів, менеджерів та інших зацікавлених осіб.
Посібник грунтується на сучасних принципах прискореного ефективного запам'ятовування, що дозволить у стислі терміни отримати якісні знання та успішно освоїти матеріал.
При написанні книги використовувалися матеріали державних органів, вітчизняна та іноземна література, періодична преса, присвячена розвитку і становленню ринку нерухомості.
Річ Сваннелл Прогноз ринку за новою рафінованої системі розпізнавання патернів по хвильовому принципом Елліотта. 2007
Вперше, з моменту відкриття в 30-х, хвильової принцип Елліотта був статистично проаналізовано, перевірений, рафінований і покращений. Сильні сторони Елліотта перевірені, слабкі - ідентифіковані та скориговані. Результатом стала поява найбільш потужного і точного інструменту прогнозування ринку з усіх, що існували раніше.
Д.А.Панков Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій 2003
Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання обумовлена відсутністю сучасної літератури з даної теми.
Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», бухгалтерів та економістів, зайнятих у бюджетній сфері.
Ю. Н. Іванов Економічна статистика 2002
У підручнику наводяться основоположні концепції, визначення, показники і класифікації економічної статистики в умовах ринкової економіки. Методологія статистики викладається з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики російської статистики. Особлива увага приділяється розгляду найбільш важливих розділів макроекономічної статистики: СНС, платіжний баланс, міжнародне зіставлення ВВП, статистика цін і зайнятості і т. д.
Призначений для студентів економічних вузів, вищих навчальних закладів та економічних факультетів.
1 2
© 2014-2022  epi.cc.ua