Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз
ЗМІСТ:
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008
Шпаргалка підготовлена відповідно до програми навчального курсу «Економічна статистика». У посібнику коротко викладені відповіді на питання з даної дисципліни, достатні для відповіді на іспиті або заліку. Посібник допоможе в короткі терміни повторити раніше вивчений матеріал, а також ефективно підготуватися до здачі іспиту чи заліку з даного предмета.
Видання призначене студентам економічних спеціальностей.
Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
Питання 2. Завдання економічної статистики
Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
Питання 4. Поняття угруповань, класифікацій і номенклатур в економічній статистиці. Єдина Система класифікації та кодування інформації
Питання 5. Основні поняття, що використовуються в СНР
Питання 6. Основні угруповання та класифікації в СНС
Питання 7. Демографічна статистика. Перепису населення. Основні категорії населення
Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
Питання 9. Основні угруповання населення. Показники демографічного навантаження населення. Розміщення населення по території країни
Питання 10. Показники природного руху населення. Народжуваність. Смертність
Питання 11. Таблиці смертності
Питання 12. Статистика міграції населення
Питання 13. Статистика шлюбів і розлучень
Питання 14. Методи демографічного прогнозування
Питання 15. Статистика ринку праці. Класифікація занять (ОКЗ)
Питання 16. Економічно активне і неактивне населення. Статистика зайнятості та безробіття
Питання 17. Класифікація населення за статусом в зайнятості
Питання 18. Статистика трудових ресурсів
Питання 19. Баланс трудових ресурсів
Питання 20. Показники чисельності персоналу підприємства
Питання 21. Показники руху робочої сили. Баланси ресурсів робочої сили
Питання 22. Одиниці виміру і склад робочого часу
Питання 23. Баланси робочого часу
Питання 24. Показники використання робочого часу
Питання 25. Показники використання робочих місць
Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції
Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
Питання 32. Склад фонду заробітної плати. Виплати соціального характеру та інші виплати
Питання 33. Середній рівень заробітної плати
Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
Питання 35. Склад витрат підприємств і організацій на робочу силу
Питання 36. Статистика національного багатства. Баланс активів і пасивів
Питання 37. Класифікації та групування національного багатства
Питання 38. Статистика основних фондів
Питання 39. Амортизація основних фондів
Питання 40. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному численні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
Питання 42. Статистика обладнання
Питання 43. Статистика матеріальних оборотних коштів
Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
Питання 45. Статистика інвестицій та інвестиційної діяльності
Питання 46. Поняття про систему національних рахунків (СНР). Поняття економічного виробництва і її меж у СНС
Питання 47. Найважливіші макроекономічні показники СНР
Питання 48. Виробничий метод розрахунку ВВП
Питання 49. Розподільчий метод розрахунку ВВП
Питання 50. Розрахунок ВВП методом кінцевого використання
Питання 51. Особливості статистики промислового виробництва
Питання 52. Статистика сільського господарства
Питання 53. Статистика будівництва Діяльність будівництва як галузі економіки спрямована на створення нових, розширення, реконструкцію та відновлення діючих основних фондів. Кінцева продукція будівництва визначається як будівлі, споруди та інші об'єкти виробничого та невиробничого призначення, підготовлені для експлуатації.
Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
Питання 55. Показники статистики товарних запасів
Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
Питання 58. Показники рівномірності і ритмічності поставок продукції. Показники статистики перевезень вантажів
Питання 59. Статистика витрат виробництва та обігу. Статистичне вивчення динаміки витрат на карбованець продукції в промисловості
Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
Питання 63. Завдання і система показників статистики цін
Питання 64. Індекс споживчих цін. Індекс цін виробників
Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
Питання 66. Статистичне вивчення джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів
Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
Питання 70. Завдання статистики державного бюджету
Питання 71. Основні визначення статистики державного бюджету
Питання 72. Показники статистики державного бюджету
Питання 73. Міжнародні бюджетні класифікації
Питання 74. Бюджетна класифікація РФ
Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури
Питання 76. Статистика процентних ставок. Прості і складні відсотки Статистика процентних ставок є складовою частиною статистики фінансів. Базисним поняттям статистики процентних ставок є процентні гроші або відсотки.
Питання 77. Статистика кредиту. Система показників статистики кредиту
Питання 79. Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу
Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
Питання 81. Статистика особистого і майнового страхування
Питання 82. Предмет і завдання статистики цінних паперів. Види цінних паперів
Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
Питання 84. Статистика охорони атмосферного повітря
Питання 85. Статистика водних ресурсів
Питання 86. Статистика земельних ресурсів
Питання 87. Статистика лісових ресурсів та заповідних територій
Питання 88. Статистика корисних копалин та геологорозвідувальних робіт
Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
Питання 90. Реальний наявний дохід домашніх господарств. Баланс грошових доходів і витрат населення
Питання 91. Диференціація і концентрація доходів. Купівельна спроможність доходів населення, мінімальний прожитковий рівень, показники бідності
Питання 92. Узагальнюючі показники рівня життя населення. Показники забезпеченості житлом населення та якості житла
Аналіз:
  1. Василь Колташов. Криза глобальної економіки - 2009 рік
  2. Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка - 2009 рік
  3. Д. А. Шевчук. Оцінка та управління нерухомістю: конспект лекцій - 2007
  4. Річ Сваннелл. Прогноз ринку за новою рафінованої системі розпізнавання патернів по хвильовому принципом Елліотта. - 2007
  5. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій - 2003
  6. Ю. Н. Іванов. Економічна статистика - 2002 рік
  7. Анна Ерліх. Технічний аналіз товарних і фінансових ринків - 1996
© 2014-2022  epi.cc.ua