Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування

Статистика страхування є однією із складових частин фінансової статистики.
Страхування є одним з необхідних елементів організації виробничих відносин в будь-якому суспільстві.
Об'єктами статистики страхування є:
1) страхові організації;
2) страхують об'єкти;
3) страхові випадки;
4) вся сукупність фінансових потоків, які проходять через організації системи страхування.
Суб'єкт (фізична або юридична особа), який укладає договір зі страхування зі страховою організацією, називається страхувальником. Страхова організація, що укладає договір зі страхування зі страхувальником, називається страховиком.
Страховим випадком називається ризикова ситуація, зазначена в договорі страхування між страховиком і страхувальником.
Основними завданнями статистики страхування є:
1) характеристика функціонування системи страхування;
2) оцінка показників витрат страхових організацій;
3) розрахунок показників передбачуваного або статичного збитку при настанні страхових випадків.
Страхове поле - це максимальне число об'єктів, які можуть бути застраховані.
Показник страхового поля є базисом при характеристиці розвитку страхування.
Він використовується також при оцінці охоплення об'єктів добровільним страхуванням.
Страховий портфель - це кількість застрахованих об'єктів.
У статистиці страхування виділяються наступні самостійні розділи:
1) статистика соціального страхування;
2) статистика особистого страхування;
3) статистика майнового страхування.
У складі доходів фондів соціального страхування виділяють наступні елементи:
1) страхові внески від підприємств і організацій;
2) надходження від осіб, що купують путівки в санаторії і будинки відпочинку;
3) перерахування з вищих бюджетів соціального страхування.
Основні завдання статистики соціального страхування:
1) визначення чисельності осіб, які потребують певному виді забезпечення;
2) визначення розміру витрат на ці цілі.
Основним напрямком витрат при соціальному страхуванні є виплати з тимчасової непрацездатності.
Звіт про тимчасову непрацездатність працівників підприємства або організації складається на основі листів тимчасової непрацездатності даного підприємства чи організації.
Необхідність вивчення захворюваності по виробничо-професійними ознаками пов'язана з організацією статистики соціального страхування, тому що угруповання захворюваності за ознаками застосовується для розрахунку страхових тарифів і виявлення професійних хвороб.

Захворюваність характеризується за допомогою абсолютних і відносних показників.
Абсолютні показники захворюваності:
1) число захворювань;
2) загальна втрата робочих днів з непрацездатності;
3) чисельності груп хворих за основними видами їх захворювань.
Відносні показники захворюваності:
1) коефіцієнт частоти захворювання, що показує число випадків захворювання в розрахунку на одного працівника:


2) коефіцієнт тяжкості захворювання, що показує число днів непрацездатності на одне захворювання або середню тривалість одного захворювання:


3) коефіцієнт небезпеки захворювання, що показує число днів непрацездатності по виду захворювання на одного працівника або число втрачених днів у розрахунку на одного працівника :


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування"
 1. 2.3. Федеральні внески до фондів соціального страхування
  страхування в США забезпечують функціонування федеральної системи пенсійного забезпечення по старості та системи страхування по безробіттю, діючої як на рівні федерації, так і на рівні штатів. Внески на соціальне страхування по старості вносяться працівниками та роботодавцями в рівних частках. Ставка внесків на соціальне забезпечення становить 6,2% від суми оплати праці, на безкоштовну
 2. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів і виплати доходів по них. Фонди добровільного страхування внесків створюються як некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Банком Росії для банків на дату
 3. Контрольні питання
  страхування? 2. Які тенденції розвитку сучасного страхового ринку, проблеми та перспективи його розвитку? 3. Яким чином можна використовувати страхування в якості джерела
 4. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  страхування працівників підприємств з іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця
 5. Соціальне страхування Jдін із способів підвищення рівня життя найбідніших громадян - пряме по-"олненіе їх доходів державою, для
  страхування Jдін із способів підвищення рівня життя найбідніших громадян - пряме по-"олненіе їх доходів державою, для чого використовується система соціального трахованія. Соціальне страхування - широкий термін, який включає: азлічних урядові програми, зокрема в США існує про-грами допомоги сім'ям з дітьми (AFDC). Типова сім'я, яка отримує допомогу за програмою
 6. Питання 50 Позабюджетні фонди
  страхування) та економічні фонди. До фондів соціального призначення в РФ відносяться: - Пенсійний фонд; - Фонд соціального страхування; - Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування; - територіальні фонди обов'язкового медичного страхування. До 2001 р. функціонував державний фонд зайнятості населення. Кошти Пенсійного фонду РФ (ПФР) витрачаються: - на виплату
 7. ЛІТЕРАТУРА
  страхування. М.: МГТУ ім. М.Баумана, 1997. Жильцов Є. Н. Основи формування господарського механізму в сфері послуг. М.: Изд-во МГУ, 1991. Пик В.Д. Соціальне страхування: історія, проблеми, шляхи вдосконалення. М.: йн-т праці, 1994. Про державних позабюджетних соціальних фондах. Методичні рекомендації. Нормативні документи. М.: Ось-89, 1995. Програма соціальних реформ в
 8. Контрольні питання
  страхування? 7. Перерахуйте суб'єктів медичного
 9. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
  питаннях забезпечення охорони здоров'я працівників. Фонд має дворівневу структуру - федеральний фонд і незалежні територіальні фонди. Бюджет Фонду щороку затверджується законом федерального рівня. В даний час фінансування Фонду обов'язкового медичного страхування Російської Федерації здійснюється з таких джерел: - надходження від єдиного соціального податку у розмірі,
 10. 54. Страхування нерухомості
  страхування. Договір укладається між громадянином чи юридичною особою (страхувальником) та страховою організацією (страховиком). Як страховиків виступають юридичні особи, створені для здійснення страхування, перестрахування і отримали ліцензії у встановленому законодавством порядку. Договір майнового страхування - це угода між страхувальником і страховиком, в
© 2014-2022  epi.cc.ua