Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 79. Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу

Ощадна справа - це система економічних відносин з розподілу і використання тієї частини національного доходу, яка надходить в особисте розпорядження населення у формі грошових доходів.
Основні завдання статистики ощадної справи:
1) вивчення мережі ощадних установ;
2) аналіз рівня розвитку ощадної справи;
3) характеристика складу і динаміки вкладів і вкладників;
4) виявлення закономірностей в ощадному справі.
Одним з основних напрямків статистики ощадної справи є аналіз забезпеченості населення ощадними установами. При цьому використовується кілька показників:
1) показник числа ощадних установ ощадбанку C на 10 000 (100 000) осіб постійного населення N:


За допомогою даного показника здійснюється порівняльний аналіз забезпеченості населення ощадними установами по територіях і часу;
2) показник чисельності населення N в середньому на одну ощадна установа С:


Даний показник є зворотним для показника числа ощадних установ ощадбанку.

3) показник рівня забезпеченості вкладників ощадними установами:


де В - це число вкладників (число особових рахунків);
fB - це частка вкладників в загальній чисельності населення;
n - це навантаження на одне ощадна установа.
Показник рівня забезпеченості вкладників ощадними установами b характеризує рівень концентрації ощадної справи.
Показник частки вкладників у загальній чисельності населення fB характеризує рівень розвитку ощадної справи.
Одним з найважливіших напрямків статистики ощадної справи є аналіз середнього розміру вкладу, що залежить від рівня доходів населення. Середній розмір вкладу показник характеризує досягнутий рівень заощаджень, а в динаміці відображає зміну доходів населення.
У статистиці ощадної справи розраховується кілька моментних показників, що характеризують середній розмір вкладу:
1) середній залишок грошей на одному особовому рахунку (середній розмір вкладу):


де L - сума залишків вкладів;
B - число вкладників (число особових рахунків);
2) середньодушовий внесок:


де N - чисельність постійного населення;
3) середній розмір вкладів на одне ощадна установа:


де C - число ощадних установ.

4) середній розмір вкладу за різними групами особових рахунків розраховується за формулою:


де l - це середній розмір вкладу у кожної структурної частини (групі) сукупності (якісний фактор);
d - це частка особових рахунків якої-небудь групи сукупності у загальному їх числі (структурний фактор).
Середній розмір вкладу розраховується:
1) в цілому по окремому банківській установі (або його відділенню, філії);
2) за видами вкладів (до запитання, строкові та ін.);
3) по соціальних групах населення;
4) по регіонах;
5) по міському і сільському населенню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 79. Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу "
 1. Спеціалізовані кредитні організації (фінансово-кредитні інститути)
  питаннями пенсійного забезпечення займаються також недержавні пенсійні фонди (НПФ). За своєю суттю вони є ощадними інститутами. Проте в діяльності НПФ існує ще чимало проблем і вад. Зокрема, деякі НПФ засновані на пірамідальних схемах, що, безсумнівно, приведе їх до банкрутства і може дискредитувати в очах населення ідею недержавного пенсійного
 2. 6.3. Статистичні матеріали
  статистики, 1998, № 7 (62). Зведений баланс кредитних організацій Росії на 1.06.98 р. Актив млн руб. % Пасив млн руб. % Резерви 59055,3 9,6 Депозити до запитання 138380,1 22,6 Іноземні активи 68657,4 11,2 Термінові і ощадні депозити і депозити в іноземній валюті, 192 415,0 31,4 Вимоги до органів державного управління 202702.8 33, 1 у тому числі депозити в
 3. Які особливості сучасних грошових коштів?
  Ощадних установ. Це відбувається багато в чому тому, що державі підтверджує: готівка - це законний платіжний засіб (паперові гроші повинні прийматися при сплаті боргу). тому і будь-чим взагалі) зараз можна придбати будь-який товар і, якщо хочете, купити навіть золоті речі? Справа в тому, що обмін товарів (що мають реальну вартість) на паперові гроші (які не є їх
 4. 3. Практикум
  ощадний банк; б) придбати іноземну валюту; в) купити лотерейні
 5. Грошові агрегати
  ощадних рахунках, а також дрібні (до 100 000 дол) строкові вклади, тобто М2=М1 + ощадні вклади + дрібні строкові вклади. 3. Грошовий агрегат М3 - це грошовий агрегат М2 плюс кошти на великих (понад 100 000 долл.) термінових рахунках, тобто М3=М2 + великі строкові вклади. 4. Грошовий агрегат L - це грошовий агрегат М3 плюс короткострокові державні цінні папери (у
 6. ГЛАВА 8. КРЕДИТНО-ГРОШОВА СИСТЕМА І кредитно-грошова політика
  ощадні банки і
 7. № 63. Специфіка промислового перевороту у Франції наприкінці 18 - середині 19 вв
  ощадні каси. Перша ощадна каса була утворена в 1818 р., виникає земельний банк, створюються торгові та промислові банки. Велику роль у розвитку банківської кредитної сфери зіграла Паризька біржа. У французькій економіці головну роль грали
 8. Сутність пасивних операцій
  ощадних. Джерела коштів поміщаються на депозити, вельми різноманітні. Це кошти на рахунках підприємств, рахунках заробітної плати робітників і службовців, рахунках державних установ і підприємств, які тимчасово не використовуються. З точки зору банківської техніки депозити можна поділити на дві групи: на вклади до запитання і строкові вклади. Вклади (депозити) до
 9. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету складаються в тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру
 10. Література
  статистики та аналізу РБ; Редкол.: В.І. Зіновський та ін Мн., 2000. 5. Самбірський В. І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Чернюк А.А. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Учеб посібник Мн.,
 11. 6.2. Кредитно-фінансові інститути
  ощадні асоціації та кредитні спілки. Комерційні банки залучають кошти в основному за рахунок відкриття чекових рахунків до запитання (вкладів, проти яких можуть бути виписані чеки; до них відносяться вклади до запитання, рахунки з обумовленим порядком вилучення (нау-рахунки) та рахунки з автоматичним перекладом засобів (ATS-рахунки)) , ощадних та строкових рахунків. Залучені кошти
 12. Питання 51 Внутрішній борг
  ощадні облігації з фіксованою процентною ставкою купонного доходу; - ДСО ППС - державні ощадні облігації з постійною процентною ставкою купонного доходу. У перші роки існування радянського ладу крім грошових існували державні позики в натуральній формі. У 1922 р. було здійснено державну позику на 10 млн пудів жита. У 1923 р. були здійснені
 13. Структура кредитно- банківської системи
  питань. Центральний банк зберігає золотовалютні резерви країни. В умовах існування золотого стандарту металевий запас емісійного банку був гарантійним фондом забезпечення грошей. Наявність обов'язкового золотого покриття в певному відсотку до суми випущених банкнот дозволяло жорстко контролювати випуск готівки. Після скасування більшістю країн золотого стандарту в 30-х
 14. § 2. СУЧАСНІ КОШТИ
  ощадних установ. Ці зобов'язання можуть виконувати функції грошей багато в чому тому, що держава підтверджує: готівка - це законний платіжний засіб (паперові гроші повинні прийматися при сплаті боргу). Інакше кажучи, гроші можна умовно назвати свідченням про "право на отримання товару". Зрозуміло, боргові зобов'язання можуть успішно виконувати функції грошей
 15. Види цінних паперів
  ощадними сертифікатами, чеками та векселями. Облігації - боргові зобов'язання держави, органів місцевого самоврядування, підприємств, різних фондів та організацій, що випускаються зазвичай великими партіями. Вони є свідченням того , що випустив їх орган є боржником і зобов'язується виплачувати власнику облігації протягом певного часу відсотки по ній, а по
 16. Що таке витрати інфляції? Які з них, на вашу думку, грають найбільш помітну роль в економіці Росії? 7. Якщо
  ощадних рахунках, не піддасться впливу зміни ін-фляціонного податку? Чи можете ви предста-вити ситуацію, коли власники ощадних рахунків постраждають від збільшення інфляційних-ного податку? Гіперінфляція вкрай рідко спостерігається в країнах, в яких Центральний банк незалежний від уряду. Чим це можна пояснити? Глава 28. Інфляція: причини і витрати 629
 17. 2. Ринок цінних паперів
  ощадний сертифікати , чеки, векселі, різні державні цінні папери, приватизаційні чеки (ваучери), опціони, ф'ючерси та інші
 18. Питання 64 Трансформаційний спад в рамках перехідного етапу
  ощадних установах (допомогою лібералізації цін); - посилення соціально економічної диференціації населення; - криміналізація внешнехозяйственной операцій. Характерною особливістю перехідного періоду став «розквіт» тіньової економіки в більшості колишніх соціалістичних країн, у тому числі в
© 2014-2022  epi.cc.ua