Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій

Показники ліквідності використовуються для прогнозування платоспроможності підприємства або організації з урахуванням своєчасних розрахунків з дебіторами.
До показників ліквідності належать:
1) загальний коефіцієнт ліквідності (у відсотках):


Даний показник характеризує достатність оборотного капіталу у підприємства , використовуваного для погашення своїх короткострокових зобов'язань. Рекомендоване значення - від 100 до 200%;
2) коефіцієнт абсолютної ліквідності (у відсотках):


Даний показник характеризує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена на конкретну дату тільки за рахунок грошових коштів на рахунках підприємства. Рекомендоване значення від 10 до 30%;
3) коефіцієнт термінової ліквідності (у відсотках):


Даний показник характеризує можливість підприємства погасити свою короткострокову заборгованість в найближчий період часу.
Рекомендоване значення від 20 до 40%;
4) коефіцієнт ліквідності коштів в обігу або уточнений коефіцієнт ліквідності (у відсотках):


Даний показник характеризує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за умови запитання з дебіторів всієї суми заборгованості та за рахунок грошових коштів. Рекомендоване значення від 80 до 100%.
Показники оборотності короткострокових активів використовуються для аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (організації). До даних показників відносяться:
1) тривалість обороту запасів за період (у днях):


Збільшення тривалості обороту характеризується для підприємства як негативна тенденція;
2) середній термін погашення короткострокової дебіторської заборгованості (в днях):


Збільшення тривалості характеризується для підприємства як негативна тенденція;
3) середній термін погашення короткострокової кредиторської заборгованості (у днях):


За результатами розрахунків оцінюється співвідношення позикових і власних коштів з позиції фінансової стабільності і кредитоспроможності, платоспроможності, тенденції зміни ліквідності.

До негативних тенденцій можна віднести:
1) випереджаюче зростання короткострокових зобов'язань у порівнянні з оборотними активами;
2) зниження ліквідності (реалізованості) активів;
3) зниження чистих активів;
4) зниження оборотного капіталу.
Недолік коефіцієнтів ліквідності полягає в тому, що при їх обчисленні передбачається, що підприємство в один момент повинна погасити свої борги. Для нормально функціонуючих підприємств значення показників ліквідності може бути нижче рекомендованих.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій "
 1. Аналіз оборотного капіталу
  показника можуть бути енергоємність, металоємність та ін При фінансовому аналізі ефективності використання оборотного капіталу застосовують і інші показники (коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції;
 2. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  показниками швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148} де Т - обсяг товарообороту;? З - середня величина товарних запасів; 2) тривалість одного обороту в днях торгівлі або час звернення:
 3. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних коштів: {foto136} Даний коефіцієнт характеризує число оборотів оборотних коштів за аналізований період, тобто він показує скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в
 4. Висновки
  показники. При аналізі оборотного капіталу застосовують показники його матеріаломісткості, енергоємності, металоємності, оборотності, ліквідності та ін 6. Оцінка підприємства - важливий елемент економічного життя. Використовують три основних підходи: дохідний, ринковий і витратний, що дозволяють з різних сторін розрахувати і скласти думку про ринкову вартість оцінюваного
 5. § 3. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ І ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
  питання про простроченої заборгованості, не погашеної у встановлені договором терміни, зокрема, про прострочену заборгованість з видачі заробітної плати. До показників, що впливає на фінансові процеси та фінансовий стан господарюючих суб'єктів, відноситься і оборотність оборотних коштів по числу обертів і середньому терміну одного обороту. Цей показник характеризує швидкість руху
 6. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 7. Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури
  показників, які характеризують процес грошового обігу, лежать економічні категорії, пов'язані з функціями грошей, визначеннями грошової маси та її структури. До основних функцій грошей відносяться: 1) міра вартості; 2) засобу обігу; 3) засобу платежу; 4) засобу накопичення і заощадження. Відповідно до функцій грошей в складі системи показників грошового
 8. Питання 77. Статистика кредиту. Система показників статистики кредиту
  показників, які використовуються в статистиці кредиту: 1) показники залишків заборгованості за кредитами комерційних банків підприємствам, організаціям та населенню; 2) характеристика обсягу кредитних вкладень здійснюється за допомогою показників залишків заборгованості та розміру виданих та погашених позик; 3) показники розміру, складу, динаміки кредитних ресурсів і кредитних вкладень,
 9. Терміни і поняття
  оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку капіталу Пропозиція на ринку капіталу Рівновага на ринку капіталу Відсоток Процентна ставка Інвестиції: валові і чисті Структура інвестицій
 10. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність
 11. § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  показників країн з розвиненою ринковою економікою. 2. Зниження залишків товарно-матеріальних цінностей на складах у всіх галузевих структурах. І тут резерви величезні. У Японії, наприклад, запаси на вході і виході не перевищують п'яти відсотків використовуваних ресурсів і вироблених товарів, а в Росії в кілька разів вище і лежать "мертвим капіталом", обтяжуючи і без того невеликі готівку
 12. 24.2 . Бюджетні витрати на утримання установ охорони здоров'я
  показників Міністерством фінансів республіки, обласним (крайовим) фінансовим управлінням. Планування витрат на кожному рівні бюджетної системи мало свої особливості в розрахунках показників, систем нормування витрат на поточне утримання. Складання індивідуальної кошторису медичного закладу починалося з розрахунку оперативно-мережних показників середньорічної кількості ліжок,
 13. Оскільки в економіці роль засобу обігу виконуємо-ють гроші, вони і є найбільш
  ліквідним видом активів. Ліквідність інших активів може бути різною. Більшість акцій та облігацій в будь-який момент можуть бути продані з незначними витратами, тому вони являють-ся щодо ліквідними активами. Навпаки, продаж будинку, картини X. Рем-Брандта або програмки бейсбольного матчу 1948 за участю Джо Дімаджіо вимагає великих витрат часу і сил, тому такі
© 2014-2022  epi.cc.ua