Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу

Швидкістю товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу.
До показників швидкості товарообігу відносяться:
1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас:


де Т - обсяг товарообігу;
? З - середня величина товарних запасів;
2) тривалість одного обороту в днях торгівлі або час звернення:


де D - число календарних днів у періоді;
n - коефіцієнт оборотності.
Динаміка швидкості товарного обігу одного окремо взятого товару або однорідної товарної групи досліджується за допомогою індексного методу.
При цьому будуються наступні індекси:
1) індекс числа обертів:


де Т1, Т0 - обсяг товарообігу у звітному і базисному періодах;
? З1,? З0 - середня величина товарних запасів у звітному і базисному періодах;
2) індекс часу звернення:


Для оцінки змін показників швидкості і часу звернення за сукупністю товарів використовуються відповідно індекси середньої швидкості і середнього часу обігу.
Індекс середньої швидкості товарообігу (індекс швидкості товарообігу змінного складу) характеризує зміну середньої швидкості обігу товарної групи за рахунок зміни швидкості обігу окремих товарів і зміни середніх товарних запасів по окремих товарах:


де n1, n0 - число оборотів (швидкість обігу) по окремих товарах або товарними групами у звітному і базисному періодах.

Індекс швидкості товарообігу постійного складу:


Індекс впливу структурних зрушень:


Індекс середнього часу звернення (індекс змінного складу):


де В1, В0 - час обігу у звітному і базисному періодах;
t1, t0 - одноденний товарообіг звітного і базисного періодів.
Індекс часу звернення постійного складу:


Індекс впливу структурних зрушень:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу "
 1. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 2. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних коштів: {foto136} Даний коефіцієнт характеризує число оборотів оборотних коштів за аналізований період, тобто він показує скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в
 3. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  показниками статистики товарних запасів відносяться: 1) показник середніх товарних запасів за місяць: {foto144} де ДТ, ЗК - запаси на початок і кінець місяця; 2) показник середніх товарних запасів за період часу більше місяця: {foto145} де n - число дат рівнів; 3) показник Запасоемкость: {foto146} де З - запаси на кінець періоду (або на початок наступного періоду); Т -
 4. РЕЗЮМЕ
  питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць виміру та
 5. § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  показників країн з розвиненою ринковою економікою. 2. Зниження залишків товарно-матеріальних цінностей на складах у всіх галузевих структурах. І тут резерви величезні. У Японії, наприклад, запаси на вході і виході не перевищують п'яти відсотків використовуваних ресурсів і вироблених товарів, а в Росії в кілька разів вище і лежать "мертвим капіталом", обтяжуючи і без того невеликі готівку
 6. Терміни і поняття
  оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку капіталу Пропозиція на ринку капіталу Рівновага на ринку капіталу Відсоток Процентна ставка Інвестиції: валові і чисті Структура інвестицій
 7. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність коштів для погашення
 8. Питання 59. Статистика витрат виробництва та обігу. Статистичне вивчення динаміки витрат на карбованець продукції в промисловості
  показниками витрат на карбованець товарної продукції відносяться: 1) загальний рівень витрат на карбованець товарної продукції: {foto173} де q - фізичний обсяг продукції (кількість виробленої продукції) ; Z - собівартість одиниці продукції (витрати на виробництво одиниці продукції); p - ціна одиниці товару (собівартість). 2) планові витрати на карбованець товарної продукції: {foto174} 3)
 9. Питання 2. Завдання економічної статистики
  питань, пов'язаних з формуванням соціально-економічної політики, розробкою різних державних програм та заходів щодо їх реалізації; 10) забезпечення інформацією про розвиток економіки керівників підприємств і компаній, менеджерів, організаторів виробництва і бізнесменів ; 11) інформування про основні підсумки і тенденції економічного розвитку широкої громадськості,
 10. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики. Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на
 11. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  показники, що характеризують стан навколишнього середовища, наявність і якість природних ресурсів, взаємодія людини і навколишнього природного середовища, вплив антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища та реакцію суспільства на наслідки цієї діяльності. До основних завдань статистики навколишнього середовища відносяться: 1) забезпечення урядових і державних органів управління,
 12. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  показників, що характеризують собівартість продукції, необхідно ввести такі позначення: z0 - собівартість одиниці продукції у базисному періоді; zпл - планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді; z1 - фактична собівартість одиниці продукції у звітному періоді; qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції
 13. Швидкість обігу грошей і рівняння кількісної теорії грошей Існує ще один напрямок застосування кількісної
  питання дає економічна змінна, звана швидкістю звертання-ня грошей. У фізиці поняття швидкості дозволяє оцінити швидкість переміщення об'єкта. В економіці швидкість обігу грошей відображає швидкість, з якої банкноти переміщаються з гаманця однієї людини в гаманець іншого. Щоб обчислити швидкість обігу грошей, ми розділимо номінальну сто-імость виробленої продукції
 14. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  статистичний щорічник Держкомстату Росії. 97. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник Держкомстату Росії. 98. Росія і країни світу: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 99. Регіони Росії: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 100. Соціально-економічне становище Росії: Щомісячний статистичний збірник Держкомстату Росії. 101. Митна статистика зовнішньої
 15. Аналіз оборотного капіталу
  показника можуть бути енергоємність, металоємність та ін При фінансовому аналізі ефективності використання оборотного капіталу застосовують і інші показники (коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції;
 16. Механізм грошових імпульсів
  показник включається в моделі, за якими розраховуються нормативи грошової політики. Монетарний базис впливає на економічне життя не відразу, а з певним розривом у часі (лагом). При цьому темпи зростання монетарного базису повинні бути скоординовані з темпами зростання товарної маси. Монетаристский передавальний механізм схематично представлений на рис. 7.2. {Foto12} Рис. 7.2. Вплив
 17. Питання 91. Диференціація і концентрація доходів. Купівельна спроможність доходів населення, мінімальний прожитковий рівень, показники бідності
  показників: 1) індексу глибини бідності: {foto254} 2) індексу гостроти бідності: {foto255} де N - загальна чисельність населення обстежуваних домашніх господарств; n - чисельність домашніх господарств з доходами нижче прожиткового мінімуму; i - їх порядкові номери; Cmini - середньодушовий величина прожиткового мінімуму для i-го домашнього господарства; Дi - середньодушовий дохід i-го домашнього
 18. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
  показника середньомісячної виробітку одного працюючого. Вплив зміни частки робітників у загальній чисельності працюючих на зміну середньомісячної вироблення одно: 1) в абсолютному вираженні:? W (d)=a0b0c0d1-a0b0c0d0; 2) у відносному вираженні: {foto102} Вплив зміни тривалості робочого періоду в днях на зміну середньомісячної вироблення одно: 1) в абсолютному вираженні:
© 2014-2022  epi.cc.ua