Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ


Ефективність використання оборотних фондів і оборотних коштів складається з економного витрачання оборотних фондів і прискорення оборотності всіх елементів оборотних коштів на всіх стадіях кругообігу (Д - СП - П - Г - Д ').
Показниками ефективності використання оборотних коштів є наступні:
1. Коефіцієнт оборотності:

де: - коефіцієнт оборотності, рази
- обсяг реалізації товарів (послуг, робіт), тис. руб.
- Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. руб.
2. Час обороту (обігу):

3. Коефіцієнт закріплених засобів (завантаження):

Розрізняють абсолютну і відносну економію оборотних коштів. Абсолютна економія оборотних коштів визначається простою арифметичною різницею між фактичною і плановою (програмної, прогнозної, порівнюєш) їх вартістю. Відносна ж економія (або вивільнення) оборотних коштів розраховується за формулою:

де: - відносна економія ОС, тис. руб.
- Планова (програмна, прогнозна, порівнювана) вартість реалізації, тис.руб.
- Базовий коефіцієнт оборотності
- фактична вартість оборотних засобів при їх фактичної оборотності.
Наприклад: у попередньому (базовому) році коефіцієнт оборотності склав 3,0 при обсязі реалізації 3600 тис. руб. і 1200 тис. руб. використаних оборотних коштах. У поточному році при обсязі реалізації 4800 тис. руб. і використаних оборотних коштів у сумі 1000 тис. руб. абсолютний ефект (вивільнення) оборотних коштів становитиме 200 тис. руб. (1200-1000), а відносний ефект - 400 тис. руб. (1200-4800/3).
При економії оборотних фондів (сировини, матеріалів, палива, енергії і т.
д.) економія оборотних коштів буде неадекватною і становитиме:

Шляхи економії оборотних фондів і прискорення оборотних коштів, тобто підвищення ефективності їх використання, будуть конкретними в окремих галузях промисловості. У промисловості в цілому до них відносяться наступні.
1. Скорочення норм витрат і всебічна економія виробничих ресурсів. Резерви подібного роду в переробній промисловості Росії великі: питомі витрати багатьох ресурсів у країні в 1,5-2 рази вище аналогічних показників країн з розвиненою ринковою економікою.
2. Зниження залишків товарно-матеріальних цінностей на складах у всіх галузевих структурах. І тут резерви величезні. У Японії, наприклад, запаси на вході і виході не перевищують п'яти відсотків використовуваних ресурсів і вироблених товарів, а в Росії в кілька разів вище і лежать "мертвим капіталом", обтяжуючи і без того невеликі готівку оборотні кошти.
Треба навчитися працювати «з коліс», маючи мінімальні запаси відповідно до вищевикладених розрахунками за нормами і нормативами оборотних засобів.
3. Скорочення тривалості виробничого циклу на основі впровадження прогресивних технологій, вдосконалення діючих, переходу на безперервні процеси виробництва, інтенсифікації виробництва. Так, перехід на безперервний метод шампанізації скоротив тривалість виробництва шампанських вин з трьох років до двох-трьох місяців з відповідним вивільненням оборотних коштів у незавершеному виробництві.
4. Раціоналізація зв'язків з постачальниками і споживачами з урахуванням жорстких вимог ринкової економіки, що зведе до мінімуму виробничі запаси і залишок продукції на складах.
5. Дотримання своєчасних взаєморозрахунків між суб'єктами ринку по платежах. Ліквідація неплатежів. Оборотні кошти буквально осідають в цих неплатежах, що істотно уповільнює оборотність оборотних коштів.

6. Раціоналізація розміщення підприємств і потужностей галузей промисловості. Це прискорить доставку ресурсів і реалізацію товарів, тим самим підвищить ефективність використання оборотних коштів, збільшить швидкість обороту.
7. Удосконалення організації виробництва. Перехід на безперервно-потокові виробництва. Оптимізація рівня концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування виробництва.
8. Вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку території країни, комплексний розвиток економіки регіонів і суб'єктів федерації.
9. Науково-технічний прогрес у всіх його напрямках і масштабне використання його досягнень у виробництві.
10. Диверсифікація виробництва, що забезпечує в ринку більш швидке просування товарів у різних сегментах цього ринку.
Все це сприяє економії ресурсів і прискоренню обороту, а значить зниження потреби в оборотних коштах і збільшенню швидкості оборотності оборотних коштів.
11. Комплекс заходів з економічного, у тому числі матеріального стимулювання підвищення ефективності використання оборотних коштів. Таким універсальним засобом є сам ринок з добросовісною конкуренцією і об'єктивним механізмом прискорення у сфері виробництва та обігу.
В окремих конкретних галузях переробної та добувної промисловості будуть свої додаткові специфічні фактори, резерви і шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів та оборотних коштів. Специфіка ця визначається сезонністю, матеріаломісткістю, тривалістю про-виробничого циклу, характером споживання, а значить реалізацією виробленого промислового продукту і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ "
 1. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 2. § 2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
  Як зазначено вище, прибуток є підсумковим показником діяльності підприємств галузі. Це також найважливіший економічний показник. Однак прибуток не показує, не характеризує, якою ціною вона досягнута, якими розмірами засобів. У прибутку не видний розмір виробничого потенціалу, за допомогою якого вона отримана. Для порівняння розміру прибутку і величини використаних коштів для
 3. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  Основні засоби є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Якщо основою функціонування сфери матеріального виробництва виступають основні виробничі фонди, то матеріально-технічною базою бюджетних та наукових установ є основні невиробничі фонди. Спільними рисами основних виробничих і невиробничих фондів є те, що і ті й інші
 4. 7.2. Аналіз забезпеченості установи матеріальними цінностями
  Однією з умов нормальної роботи ТМО є забезпеченість установи матеріальними ресурсами. Для оцінки забезпеченості ТМО матеріалами в процесі аналізу насамперед визначається рівень матеріалопотребленія і його зміна в порівнянні з попередніми роками. Він вимірюється вартістю витрачених матеріальних ресурсів у звітному році на потреби установи в розрахунку на одне ліжко. Рівень
 5. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  Сутність економічного прогресу. Поняття «прогрес» (лат. - progressive) означає рух вперед, поступальний розвиток суспільства від менш досконалих до більш досконалих форм, а економічний прогрес - поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента: продуктивних сил, технологічного способу виробництва; виробничих відносин, в тому числі відносин
 6. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  Класики політичної економії та сучасні західні економісти про капітал. Сутність капіталу Класики політичної економії та сучасні західні економісти про капітал. Первинне значення слова «капітал» (від лат. Capitalis) - головний. Пізніше у німецькій та французькій мовах цим терміном стали позначати головне майно, головну суму. Першу спробу наукового аналізу капіталу
 7. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  Результативність суспільного виробництва. Ефективність суспільного виробництва та її визначення Результативність суспільного виробництва. Найбільш узагальнюючий показник виробничої діяльності всього працездатного населення країни - сукупний суспільний продукт. Він являє собою масу різних товарів і послуг, створених працею сукупного працівника у різних сферах і
 8. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  Методи перевірок. При документальних перевірках податковий інспектор стикається зі значною трудомісткістю проведеної роботи. Більший обсяг переробки інформації викликає необхідність оптимізації методів перевірок: визначення центрів відповідальності, дослідження руху потоків інформації, знаходження ключових точок контролю і т. п. Необхідність перевірки та аналізу великої кількості
 9. Словник термінів
  Активи підприємства - власність підприємства, відображена в активі балансу. Розрізняють три види активів: 1) поточні активи, що складаються з грошового капіталу і засобів, які можуть бути швидко трансформовані в готівку; 2) основний капітал з тривалим терміном служби, використовується підприємством при виробництві товарів і послуг; 3) інші активи, які включають нематеріальні активи, що не
 10. § 1. Простого відтворення
  Кругообіг капіталу. Просте відтворення - це безперервне повторення творчої діяльності, при якому масштаби виробництва, величина створюваного продукту і розмір діючого капіталу (виробничих фондів) залишаються незмінними. Таким чином, капітал здійснює своєрідне круговий рух. Кругообіг капіталу, говорячи конкретніше, - це один цикл його руху, який
© 2014-2022  epi.cc.ua