Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів

Статистика навколишнього середовища та природних ресурсів - це галузь економічної статистики, яка включає комплексні показники, що характеризують стан навколишнього середовища, наявність і якість природних ресурсів, взаємодія людини і навколишнього природного середовища, вплив антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища та реакцію суспільства на наслідки цієї діяльності.
До основних завдань статистики навколишнього середовища відносяться:
1) забезпечення урядових і державних органів управління, міністерств, відомств, науково-дослідних установ, а також громадськості інформацією про масштаби залучення в виробничо-господарський оборот природних ресурсів;
2) контроль за виконанням державних завдань з охорони навколишнього середовища та раціональним природокористуванням;
3) статистичне вивчення ефективності витрат на заходи щодо охорони і поліпшення стану навколишнього середовища;
4) вдосконалення теоретичних і методичних основ економічної і неекономічній оцінки впливу людини на навколишнє середовище;
5) нормативно-інформаційне забезпечення робіт з подальшої розробки кадастрів природних ресурсів та оцінці природного потенціалу;
6) контроль за виконанням заходів, передбачених міжнародними угодами, наприклад, за виконанням заходів з охорони від забруднення Балтійського і Чорного морів.

У статистиці навколишнього середовища розроблено систему статистичних показників навколишнього середовища та використання природних ресурсів. Вона базується на методологічних принципах, що забезпечують комплексний підхід до опису стану відповідних компонентів довкілля, відображенню факторів і дій, що впливають на їх зміну в кількісному і якісному вираженні.
До складу системи показників статистики навколишнього середовища входять більшість показників, які застосовуються в економічній статистиці, а також ряд специфічних показників, необхідних для аналізу навколишнього середовища.
У систему статистичних показників навколишнього середовища входять підсистеми показників, що застосовуються при вивченні тих компонентів природного середовища, для охорони яких потрібно здійснення природоохоронної діяльності в першу чергу. До них відносяться:
1) показники стану, забруднення та охорони атмосфери;
2) показники стану, використання і охорони водних ресурсів;
3) показники стану, використання та охорони земельних ресурсів;
4) показники стану, використання і охорони лісових ресурсів;
5) показники стану та охорони заповідних територій і лісових насаджень на території;
6) показники охорони надр та раціонального використання мінеральних ресурсів.

Дана система показників постійно доповнюється новими показниками, наприклад, окремо враховуються території з особливо несприятливою екологічною обстановкою, зокрема, території, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, регіони Аральського моря і т. д.
Система показників статистики навколишнього середовища побудована за єдиним принципом, Відповідно до якого можуть бути виділені наступні групи показників:
1) показники наявності і складу компонентів середовища;
2) показники, що характеризують діяльність людини, що викликає ті чи інші зміни кількості та якості компонентів середовища;
3) показники природоохоронних заходів та контролю за їх виконанням;
4) показники екологічних інвестицій, пов'язаних з проведенням природоохоронних заходів;
5) показники, що відображають якісний стан компонентів середовища в певних пунктах і регіонах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів "
 1. Запитання для самоперевірки
  навколишнього середовища? 5. Як розвинені країни світу можуть допомогти розвиваються в боротьбі з наслідками забруднення навколишнього середовища? Чи підуть вони на це? 6. Які країни найбільшою мірою несуть відповідальність за забруднення твердої, рідкої і газоподібної оболонки
 2. Запитання для самоконтролю
  навколишнє середовище. 2. Яким законом введена плата за негативний вплив на навколишнє середовище? 3. Який орган влади визначає порядок плати та її граничні розміри за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого
 3. 4. Природні чинники
  навколишнього
 4. В. Природні чинники
  довкілля та пов'язаних з цим
 5. 120 . Поняття сталого розвитку
  питання захисту навколишнього середовища, але і цілий ряд інших проблем: фінансові, соціальні, демографічні. Таким чином, сталий розвиток передбачає задоволення потреб суспільства без шкоди для майбутніх поколінь і потребує дозволу цілого ряду взаємообумовлених проблем. Сталий розвиток може бути забезпечене тільки політичними та економічними засобами. Зміна
 6. Запитання до теми
  навколишнє середовище? 2. Що таке «антиекономічне» розвиток? 3. Як би ви прокоментували вислів індійського політичного діяча Махатми Ганді: «Земля надає все необхідне для задоволення потреб кожної людини, але не його жадібності»? 4. Які економічні наслідки забруднення навколишнього середовища? 5. Яка роль окремих підсистем в
 7. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  завданням якої є інформаційне забезпечення. Це завдання вирішується шляхом узгодження показників економічного обліку і статистики навколишнього середовища і природних ресурсів. При більш детальному розгляді особливостей цієї системи виникає необхідність викладу основних показників статистики навколишнього середовища і природних ресурсів на національному рівні. Статистика навколишнього середовища та
 8. Питання 1 Значення платежів за природні ресурси
  питання можна навести й інші приклади. Наприклад, ФЗ "Про плату за користування водними об'єктами" та Закон РФ "Про плату за землю" будучи по суті податковими законами, найтіснішим чином пов'язані відповідно з водним та земельним законодавством. Або інший приклад, що показує істотну особливість природоресурсних платежів, - ліцензійний (дозвільний) порядок платного використання.
 9. 3. Зовнішні ефекти і деятельностьУправленія з охорони навколишньогосередовища (EPA)
  завдання, і завершимо Параг-раф обговоренням можливостей реформи в цій області
 10. Терміни і поняття
  природна
 11. Масштаби втрат
  навколишньому середовищу в результаті господарської діяльності, оцінюється в 5% ВМП. Такі «втрати зростання» мають серйозні екологічні, фінансові та соціальні наслідки. Їх можна подолати або зниженням темпів економічного розвитку, або здійсненням заходів щодо екологізації виробництва. Постановка першого речення пов'язана з іменами Дж. Форрестора і Д. Медоуза та публікаціями Римського клубу
 12. Питання 2. Завдання економічної статистики
  питань, пов'язаних з формуванням соціально-економічної політики, розробкою різних державних програм та заходів щодо їх реалізації; 10) забезпечення інформацією про розвиток економіки керівників підприємств і компаній, менеджерів, організаторів виробництва і бізнесменів ; 11) інформування про основні підсумки і тенденції економічного розвитку широкої громадськості,
© 2014-2022  epi.cc.ua