Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 2. Завдання економічної статистики

До основних завдань економічної статистики відносяться:
1) системний аналіз ситуації, що склалася в економічній сфері суспільства;
2) аналіз найважливіших тенденцій і закономірностей розвитку галузей економічної інфраструктури;
3) вивчення рівня життя населення;
4) дослідження впливу різних факторів на динаміку економічних явищ;
5) вивчення взаємозв'язків соціальних і економічних явищ між собою і з іншими явищами суспільного життя;
6) розробка нових і вдосконалення діючих статистичних показників, забезпечення порівнянності їх з показниками інших галузей;
7) інтегрування досліджень на макроекономічному рівні для визначення першопричин різних економічних явищ;
8) розширення кола показників і статистичних думок, використання при оцінці громадської думки прийомів і методів соціології та психології;
9) надання органам державного управління інформації, необхідної їм для прийняття рішень з кола питань, пов'язаних з формуванням соціально-економічної політики, розробкою різних державних програм та заходів щодо їх реалізації;
10) забезпечення інформацією про розвиток економіки керівників підприємств і компаній, менеджерів, організаторів виробництва і бізнесменів;
11) інформування про основні підсумки і тенденції економічного розвитку широкої громадськості, науково-дослідних установ , суспільно-політичних організацій та окремих осіб.

Економічна статистика в умовах ринкової економіки використовується для аналізу наступних економічних процесів і явищ:
1) чисельності та структури населення країни, його розподілу по регіонах і територіям, найбільш важливих показників відтворення (народжуваності, смертності, природного та механічного приросту та ін.);
2) економічних ресурсів країни, їх структури і динаміки, розподілу по галузях і секторах економіки, ефективності їх використання;
3) основних результатів економічного процесу, розмірів і структури виробленого продукту, темпів економічного зростання, використання виробленого продукту на накопичення і споживання, пропорцій між галузями і секторами економіки;
4) результатів виробництва в основних галузях економіки і найбільш важливих товарів або груп товарів, а також надання послуг;
5) розподілу доходів (первинного та вторинного розподілу, формування кінцевих доходів і їх використання), диференціації при розподілі доходів між різними групами населення;
6) зайнятості населення та безробіття, факторів, що впливають на показники зайнятості населення та безробіття;
7) рівня життя населення та його динаміки, основних факторів , що впливають на рівень добробуту, споживання товарів і послуг, доходів і заощадження, майна домашніх господарств, фінансових активів домашніх господарств, наявності товарів тривалого користування, соціально-культурних умов життя;
8) розвитку соціальної сфери, освіти та охорони здоров'я, взаємозв'язку між показниками розвитку соціальної сфери та економічного зростання;
9) стану здоров'я населення (показників захворюваності, середньої тривалості життя та ін
);
10) житлово-комунального господарства і послуг, розмірів і структури житлового фонду, забезпеченості населення житлом, комунальних послуг та зручностей;
11) інвестиційного процесу, обсягу інвестицій та їх структури, джерел фінансування та їх ефективності;
12) стану навколишнього середовища та заходів щодо її захисту, витрат на захист навколишнього середовища;
13) розвитку науки і техніки, впливу технічного прогресу на економічне зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 2. Завдання економічної статистики "
 1. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  питання 3: На основі аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 2. Тема 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків»
  питанні необхідно вказати, які показники можуть закладатися в основу формування податкових систем зарубіжних країн, детально розглянути сутність економічного показника «співвідношення прямих і непрямих податків », навести дані про структуру прямих і непрямих податків у різних країнах, зробити відповідні висновки і вказати, які системи оподаткування виділяють по даному економічному
 3. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  питань, збір, аналіз, публікування і оновлення статистичних відомостей, одержуваних від держав-членів і спеціалізованих установ ООН; - поліпшення порівнянності даних шляхом організації додаткових досліджень і розрахунків; координація статистичної діяльності ООН , спеціалізованих установ, національних статистичних і міжнародних економічних організацій; -
 4. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  питанні необхідно розкрити, відповідно до яким принципами здійснюється побудова і функціонування податкових систем розвинених країн на сучасному етапі розвитку науки про податки, і вказати роль таких принципів у ефективному функціонуванні національних податкових систем. У другому питанні необхідно дати оцінку податковим системам розвинених країн за показником «податковий тягар»: дати
 5. РЕЗЮМЕ
  питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів , що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць виміру та
 6. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  завдання органів державної статистики зумовили необхідність перетворення Науково-експертної ради Держкомстату РРФСР в 1991 р. в Науково-методологічна рада Держкомстату Росії, за активної участі якого була розроблена спеціальна Державна програма на період 1992-2000 рр.. Основна мета цієї програми - створення умов для підвищення ефективності державного
 7. ЛІТЕРАТУРА
  економічної діяльності. М.: Фінанси і статистика, 1984. Фельдман О.Б., Лоскутов А.І. Російський ринок цінних паперів. М.: Аналітика-Прес-Академія,
 8. Тема 13. Зарубіжний досвід оподаткування доданої вартості
  питанні необхідно розкрити механізм оподаткування доданої вартості з економічної точки зору, визначити переваги ПДВ порівняно з податком з обороту і податком з продажів, вказати його сучасну фіскальну значимість, підтвердити це даними податкової статистики. Далі необхідно висвітлити принципи справляння ПДВ, характерні для міжнародної торгівлі. У другому питанні необхідно
 9. Тема 2. Характеристика податкової статистики зарубіжних країн
  статистики зарубіжних
 10. Література
  статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. - М.: Фінанси і статистика, 1991. Соляннікова С.П. Бюджети територій. - М.: Фінанси і статистика, 1993. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 1997. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Н.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 1998. Фінанси: Підручник / За ред. В.М. Родіонової - М.: Фінанси і статистика, 1994.
 11. ЛІТЕРАТУРА
  завдання. СПб. : Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС освіту, 2002. Макконнелл К.Р., Брю СЛ. Економікс: принципи, проблеми і політика / пер. з англ. М.: ИНФРА-М, 2005. Макроекономіка: Конспект лекцій. М.: ПРІОР, 2001. Макроекономіка / під ред. В.Ф. Максимової. М.: Моск. держ. ун-т економіки, статистики та інформатики, 2000. Мариганова Е.А., Шапіро С.А. Податки в Росії. М.: Моноліт, 2001.
 12. 5. Заохочувальна функція оподаткування
  питаннях податкової політики / / Податковий вісник, 1995. № 7. С. 3. 8. Годме П. Фінансове право. М.: Прогресс, 1978. С. 385. 9. Дадашев А. Функції податків / Податки. Навчальний посібник. Под ред. Д. Чорниця. М.: Фінанси і статистика, 1996. С. 51. 10. Покачалова Є. Податки, їх поняття до роль / Фінансове право. Підручник. М.: Изд-во БЕК, 1995. С.
© 2014-2022  epi.cc.ua