Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування
ЗМІСТ:
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010
Податкові системи зарубіжних країн: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» 4-го курсу дистанційної форми навчання; спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки та оподаткування») 4-го курсу дистанційної форми навчання
Введення
I. Навчальний курс
Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика
2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
3. Типологія податкової політики зарубіжних країн. Існуючі моделі податкових систем
Тема 2. Характеристика податкової статистики зарубіжних країн
1. Рівень оподаткування у світовій економіці
2. Податковий тягар і показники його оцінки, що застосовуються в розвинених країнах
3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
Контрольні питання до розділу 1
Висновки по розділу 1
Розділ 2. Податкові системи країн з розвиненою ринковою економікою
Тема 3. Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах
1. Співвідношення прямих і непрямих податків. Моделі співвідношення прямих і непрямих податків у країнах з розвиненою ринковою економікою та країнах, що розвиваються
2. Особливості побудови прямого оподаткування в країнах з розвиненою ринковою економікою. Оподаткування колективних та індивідуальних доходів, оподаткування капіталу і власності
2.1. Податок на прибуток (доходи) корпорацій
2.2. Прибутковий податок з фізичних осіб (індивідуальний прибутковий податок)
2.3. Оподаткування капіталу і власності
3. Загальні принципи побудови непрямого оподаткування
3.1. Податок на додану вартість
3.2. Акцизи і мита
Тема 4. Особливості функціонування податкових систем федеративних держав (на прикладі США і Німеччини)
1. Загальна характеристика податкової системи США. Повноваження державних органів США в податковій сфері
2. Характеристика основних видів податків у США
2.1. Податок на прибуток (доходи) корпорацій
2.2. Прибутковий податок з населення
2.3. Федеральні внески до фондів соціального страхування
2.4. Акцизи
2.5. Податок зі спадщини і дарувань
2.6. Податок з продажу
2.7. Майнові податки
3. Загальна характеристика податкової системи Німеччини. Конституційно-правова база оподаткування в Німеччині
4. Характеристика основних видів податків у Німеччині
4.1. Прибутковий податок з фізичних осіб
4.2. Податок на додану вартість
4.3. Корпоративний податок
4.4. Промисловий податок
4.5. Акцизи
Тема 5. Особливості функціонування податкових систем унітарних держав (на прикладі Японії та Китаю)
1. Загальна характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії
2. Характеристика основних видів податків Японії
2.1. Прибутковий податок з фізичних осіб
2.2. Корпоративний податок
2.3. Майновий податок
2.4. Податок на спадкування та дарування
3. Загальна характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів КНР
4. Характеристика основних видів податків у КНР
4.1. Прибутковий податок з фізичних осіб
4.2. Податок на додану вартість
4.3. Споживчий (акцизний) податок
4.4. Підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність)
4.5. Податок на прибуток підприємств
4.6. Податок за користування природними ресурсами
4.7. Податок за користування землями міст і міських районів
4.8. Мита
Контрольні питання до розділу 2
Висновки по розділу 2
II. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів
Завдання для самостійної роботи студентів до теми 1
Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2 «Характеристика податкової статистики зарубіжних країн»
Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
Завдання для самостійної роботи студентів до теми 4 «Особливості функціонування податкових систем федеративних держав »
Завдання для самостійної роботи студентів до теми 5« Особливості функціонування податкових систем унітарних держав »
Завдання для самостійного вивчення студентами особливостей функціонування податкових систем скандинавських країн
Завдання для самостійного вивчення студентами міжнародних податкових відносин і проблем міжнародного оподаткування
Завдання для самостійного вивчення студентами загальних принципів податкового адміністрування в зарубіжних країнах
III. Методичні вказівки з виконання контрольних робіт з дисципліни
Тематика контрольних робіт
Варіанти змісту контрольних робіт
Тема 1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці
Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
Тема 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків»
Тема 4. Рівень оподаткування у світовій економіці
Тема 5. Офшорні зони у світовій економіці
Тема 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах
Тема 7. Особливості прямого оподаткування в індустріальноразвітих країнах
Тема 8. Особливості непрямого оподаткування в індустріально розвинених країнах
Тема 9. Зарубіжний досвід оподаткування колективних доходів
Тема 10. Зарубіжний досвід оподаткування індивідуальних доходів
Тема 11. Зарубіжний досвід оподаткування капіталів і власності
Тема 12. Зарубіжний досвід підакцизного оподаткування
Тема 13. Зарубіжний досвід оподаткування доданої вартості
Тема 14. Роль і значення митних зборів у податкових системах індустріально розвинених країн
Тема 15. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах
Тема 16. Характеристика податкової системи США
Тема 17. Характеристика податкової системи Великобританії
Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
Тема 24. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування та способи його усунення
Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах
Тестові завдання для заліку з дисципліни
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Варіант 5
Висновок
Додаток А Офшорні зони у світовій економіці
Додаток Б Дані про податкові ставки з корпоративного податку в станах-учасницях ЄС
Додаток В Дані про максимальні податкових ставках за індивідуальним прибуткового податку в станах-учасницях ЄС
Додаток Г Дані про стандартні ставках по ПДВ в станах-учасницях ЄС і в деяких країнах АТР
Глосарій
Бібліографічний список
Податки і оподаткування:
  1. Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування - 2012 рік
  2. А. С. Меденцев. Шпаргалка з податків та оподаткування - 2012 рік
  3. Т.В. Федосова. Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система РФ» - 2010 рік
  4. А.З. Дадашев. Курс лекцій по блоку навчальних дисциплін з податків та оподаткування - 2007
  5. В. Скрипниченко. Податки та оподаткування. - 2007
  6. В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжніх країн - 2004
  7. А. В. Бризгалін. Податки і податкове право - 1998
© 2014-2022  epi.cc.ua