Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

2.2. Прибутковий податок з фізичних осіб (індивідуальний прибутковий податок)


Визначальна роль у системі оподаткування фізичних осіб в розвинених країнах належить індивідуальним прибуткового податку. Частка індивідуального прибуткового податку в податкових надходженнях розвинених країн, на відміну від корпоративного податку, дуже значна і складає в середньому 25 - 30% (у США і Канаді - близько 37%, у Великобританії, Швеції, Швейцарії - близько 40%, у Німеччині - близько 30%, в Японії - близько 25%; виняток становить Франція, в якій частка зазначеного податку становить близько 17%).
* Інформацію про величину максимальних податкових ставок індивідуального прибуткового податку в країнах Євросоюзу дивись у Додатку В.
Принципи побудови індивідуального прибуткового податку, засновані на науковій теорії про податок і світовій практиці, є загальними для всіх країн.
Обкладення доходів фізичних осіб у розвинених країнах базується на таких основних принципах:
1) принцип «всесвітнього оподаткування». Даний принцип передбачає наявність у системі оподаткування доходів фізичних осіб критерію «резіденства», який визначає кінцеву податкову відповідальність фізичної особи.
У практиці оподаткування фізичні особи, наділені статусом резидента, несуть повну (необмежену) податкову відповідальність, тобто сплачують податок з усіх доходів, отриманих як від джерел всередині країни, так і за її межами; фізичні особи, не наділені таким статусом, несуть обмежену податкову відповідальність, тобто сплачують податок тільки з доходів, отриманих від джерел всередині країни;
2) принцип «єдності визначення податкової бази». Згідно з цим принципом базою для обчислення податку майже у всіх країнах визнається сукупний річний дохід, в який зараховуються доходи, отримані від різних джерел;
3) принцип встановлення стандартних податкових знижок. У світовій практиці в системі оподаткування доходів фізичних осіб використовуються неоподатковуваний мінімум (базова пільга), сімейні, дитячі знижки, які є основними податковими пільгами з прибуткового податку. При цьому, як правило, у розвинених країнах неоподатковуваний мінімум встановлюється в розмірі, що дорівнює прожитковому мінімуму. Це правило випливає з необхідності реалізації іншого важливого принципу в оподаткуванні доходів фізичних осіб - принципу оподаткування «чистого» доходу, який визначає, що не повинна обкладатися податком сума, необхідна (в мінімальному розмірі) на підтримку здоров'я і життєдіяльності громадян;
4) принцип прогресивного оподаткування.
У розвинених країнах індивідуальний прибутковий податок стягується за ставками, побудованим за принципом складної прогресії, що дозволяє враховувати податкоспроможності платників і веде в кінцевому підсумку до згладжування соціальної напруженості в суспільстві. Однак в останні роки в розвинених країнах намітилася тенденція до зниження мінімальних і максимальних ставок податку, а також до скорочення інтервалів прогресії в оподаткуванні доходів фізичних осіб;
5) крім перерахованих вище загальних рис прибуткового оподаткування у світовій практиці широко поширений принцип «сімейного» оподаткування, який розглядає сім'ю як окрему одиницю оподаткування (наприклад, в США доходи подружжя обкладаються в сукупності або окремо за їх бажанням, нетрудові доходи дітей до 14 років обкладаються через їх батьків).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Прибутковий податок з фізичних осіб (індивідуальний прибутковий податок) "
 1. Коментарі
  прибуткового податку. Вважав економічну науку засобом підвищення матеріального благополуччя, а не чистою теорією. Піфагор Самоський (Pythagoras) (VI ст. До н.е.) - давньогрецький філософ, математик. Помпадур (Pompadour) Жанна Антуанетта Пуассон, маркіза де (1721-1764) - фаворитка французького короля Людовика XV. Прудон П'єр Жозеф (Proudhon Pierre Joseph) (1809-1865) - французький
 2. Основні податки
  прибутковий податок стягується за прогресивною ставкою, що підвищується в міру зростання доходу платника податків. Вищі ставки прибуткового податку в розвинених країнах коливаються від 30 до 70%. Найвищий рівень прибуткового податку - у Швеції. У Росії мінімальна ставка цього податку становить 12%, максимальну передбачається підвищити до 45%. В останні десятиліття помітна тенденція зниження ставок
 3. Глосарій
  податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості
 4. § 44. Державні витрати і дефіцит бюджету
  прибутковий податок. Податок на додану вартість. Податок на прибуток компаній. Податкова ставка. Прогресивні ставки оподаткування. Прямо пропорційні ставки оподаткування. Місцеві податки. Державні витрати. Витрати на соціальні цілі. Витрати на економічні цілі. Військові витрати. Витрати на обслуговування державного боргу. Бюджетний дефіцит. Державний борг. Управління
 5. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  прибутковий податок з фізичних осіб, податок на прибуток з організацій, податок на майно. Історично пряме оподаткування виникло як найбільш рання форма вилучення в дохід держави частини доходів платників податків. Прямі податки поділяються на реальні та особисті. Реальні податки сплачуються з окремих видів майна, товарів або діяльності незалежно від фінансового стану
 6. 15.1. Економічна сутність і значення податків з населення
  прибуткового податку, що дозволяє сплачувати лише частина доходу; - широке застосування непрямих податків. По об'єкту оподаткування податки класифікуються на податки з доходів, майна тощо По механізму формування податки поділяються на прямі і непрямі Згідно з чинним законодавством громадяни РФ, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають і отримують доходи в
 7. § 3. ВИДИ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ
  прибуткового податку склала 393 млрд., сума податків і внесків до фондів соціального страхування - 303 млрд., а податки на прибуток підприємців - 84 млрд. доларів. У сучасних умовах державні органи в країнах Заходу стали дієво втручатися в перерозподіл національного доходу через свої бюджети. Вони зосереджують у своїх руках не тільки податки з доходів громадян, а й
 8. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  прибутковий податок (від 1/4 до 1/2 всіх надходжень до бюджету). При цьому обкладаються особисті доходи громадян незалежно від джерел отримання (заробітна плата, платня, підприємницький прибуток, відсоток, дивіденд, рента, гонорари тощо), які зменшуються на суму законодавчо дозволених знижок і відрахувань. Індивідуальний прибутковий податок підраховується за прогресивною шкалою ставок. Починаючи
 9. 2. Доходи населення, їх види, джерела формування і способи розподілу
  прибуткових податків, посилення інфляції. Таким чином, суттєва диференціація підриває стабільність суспільства, нівелювання же доходів підриває ефективність, а також стимули до праці і підприємництва. Відповідно, необхідні такі форми і способи перерозподілу, що мінімізували б негативний вплив перерозподільних процесів на ефективність, одночасно
 10. 8.3.5. Класифікація податків
  прибутковий податок (податок на доходи), податок на майно фізичних осіб, курортний збір та ін Податки з підприємств і організацій (податок на прибуток, ПДВ, акцизи та ін.) Змішані податки. Їх сплачують як фізичні особи, так і підприємства та організації (держмито, деякі митні збори, податок з власників транспортних засобів і т.д.). По органу, що встановлює і конкретизує
© 2014-2022  epi.cc.ua