Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

3. Загальна характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів КНР


Податкова система Китаю включає близько 25 видів податків, які залежно від їх природи можна об'єднати в 8 груп.
Група податків з обороту. Сюди входять ПДВ, споживчий податок і підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність).
Група податків з доходу. Вона включає податок на прибуток підприємств (стосовно до таких підприємств-резидентів, як підприємства, що знаходяться у державній власності, підприємства, що перебувають у колективній власності, приватні підприємства, підприємства спільного господарювання, акціонерні підприємства), податок на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств, а також прибутковий податок з фізичних осіб.
Група ресурсних податків. Сюди входять податок за користування природними ресурсами (природна рента) і податок за користування землями міст і міських районів (земельний податок). Ці податки відображають БЕЗОПЛАТНО характер користування державними природними ресурсами і мають своєю метою врегулювання доходів платників податків, що мають доступ до природних ресурсів.
Група податків спеціального призначення (цільових податків). Сюди входять податок на підтримання міського будівництва, податок на займані орні угіддя, регулюючий податок на інвестиції в нерухомість і податок на передачу оцінюваної нерухомості.
Група майнових податків. Сюди входять податки з власників будинків, податок на міську нерухомість і податок на майно, що переходить в порядку спадкування.
Група податків і зборів, що стягуються при здійсненні певних дій. Сюди входять податок на використання автотранспорту та суден, податок на використання реєстраційних номерів транспортних засобів і суден, гербовий збір, мито при продажу житлової нерухомості, податок на забій худоби та податок на банкети.
Група сільськогосподарських податків. Сюди входять сільськогосподарський податок (включаючи податок з сільськогосподарської діяльності) та податок на тваринництво.
Група митних зборів.
Китай - унітарна держава, бюджетна система якого представлена двома рівнями - центральним та місцевими бюджетами. Податкова система Китаю також є дворівневою. Розподіл податків і зборів Китаю за рівнями бюджетної системи представлено в таблиці 5.
Таблиця 5 - Розподіл податкових надходжень від сплати податків і зборів Китаю між центральними та місцевими бюджетами Податкові доходи центрального бюджету формують: Податкові доходи центрального та місцевих бюджетів формують: Податкові доходи місцевих бюджетів формують: - споживчий податок;
- митні збори;
- ПДВ і споживчий податок, що стягуються на митниці.
- ПДВ (внутрішній);
- підприємницький податок;
- податок на прибуток підприємств;
- податок за користування природними ресурсами;
- податок на підтримання міського будівництва;
- гербовий збір. - прибутковий податок з фізичних осіб;
- податок за користування землями міст і міських районів;
- податок на займані орні угіддя;
- регулюючий податок на інвестиції в нерухомість;
- податок на передачу оцінюваної нерухомості;
- податок з власників будинків;
- податок на міську нерухомість;
- податок на використання автотранспорту та суден;
- податок на використання реєстраційних номерів транспортних засобів і суден;
- мито при продажу нерухомості;
- податок на забій худоби;
- сільськогосподарський податок;
- податок на майно, що переходить у порядку спадкування;
- тваринницький податок;
- інші місцеві податки. Податкові надходження за рівнями бюджетної системи Китаю розподіляються або за законодавчо передбаченим нормативам незалежно від характеристик суб'єкта податку, або в залежності від категорії платника податків.
Розглянемо, як розподіляються податкові надходження між бюджетом Центрального уряду і місцевими бюджетами Китаю.
Податкові надходження від сплати ПДВ (внутрішнього) за нормативом 75% зараховуються до бюджет Центрального уряду, за нормативом 25% - до місцевих бюджетів.
Податкові надходження від сплати підприємницького податку кредитними та страховими компаніями, компаніями, що здійснюють перевезення залізницею, зараховуються до бюджету Центрального уряду, від сплати іншими категоріями платників податків - до місцевих бюджетів.
Податкові надходження від сплати податку на прибуток підприємств платниками податків - підприємствами центрального підпорядкування, місцевими банківськими та небанківськими фінансовими установами, підприємствами, що здійснюють перевезення залізницею, головними офісами банків і страхових компаній зараховуються до бюджету Центрального уряду, від сплати іншими категоріями платників податків (державними підприємствами місцевого підпорядкування, колективними та приватними підприємствами) - до місцевих бюджетів.
Податкові надходження від сплати податку за користування природними ресурсами платниками податків - підприємствами нафтовидобутку в районах континентального шельфу зараховуються до бюджету Центрального уряду, від сплати іншими категоріями платників податків - до місцевих бюджетів.
Податкові надходження від сплати податку на підтримання міського будівництва платниками податків - кредитними та страховими компаніями, компаніями, що здійснюють перевезення по залізниці, зараховуються до бюджету Центрального уряду, від сплати іншими категоріями платників податків - до місцевих бюджетів.

Податкові надходження від сплати гербового збору за нормативом 88% зараховуються до бюджету Центрального уряду, за нормативом 12% - у місцеві бюджети.
Розглянемо систему податкових органів Китаю.
Державними органами, що володіють повноваженнями розробляти податкове законодавство і визначати податкову політику в КНР, є:
- Всекитайські збори народних представників і його Постійний комітет, які розробляють, приймають і вводять в дію податкові закони;
- Державна рада, який розробляє адміністративні положення, правила та інструкції в галузі оподаткування;
- Міністерство фінансів, Державне податкове управління, Комітет тарифікації та класифікації при Державній раді і Головне митне управління. Ці органи розробляють і приймають нормативні документи в галузі оподаткування. Департамент податкової політики Міністерства фінансів відповідає за формування податкової політики, а Державне податкове управління здійснює податкове адміністрування.
Державне податкове управління КНР - відомство центрального рівня, безпосередньо підпорядковане Госсовету та здійснює повноваження держави у сфері оподаткування. До компетенції управління входить:
- розробка проектів податкових законів, вироблення пропозицій з питань податкової політики, розробка заходів та порядку реалізації податкової політики;
- поділ податкових повноважень;
- нагляд у сфері податкового управління та збору податків;
- здійснення реформи податкової системи;
- розробка податкових процедур;
- моніторинг дотримання податкового законодавства та податкової політики;
- організація управління та збору центральних, спільних податків та ін
Податковими органами на місцях є підрозділи Державного податкового управління і місцеві податкові бюро. Вони включають в себе управління та відділи повітового, міського та провінційного рівнів, а також податкові станції (філії). Податкові станції (філії) представляють собою підрозділи повітових відділів та засновуються на базі економічного району, адміністративного району чи кварталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Загальна характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів КНР "
 1. Висновки по розділу 2
  загальна тенденція до їх зниження. Країною з найвищою сукупної ставкою корпоративного податку залишається Японія. Найнижчий корпоративний податок стягується в Ірландії. Ми з'ясували, що на практиці існує кілька систем оподаткування прибутку (доходів) корпорацій. Всі вони розрізняються підходами до вирішення питання про скорочення подвійного оподаткування розподіленою прибутку (класична
 2. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів Китаю. 2. Характеристика основних податків загальнодержавного значення в Китаї. 3. Характеристика основних місцевих податків в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Китаю:
 3. Варіант 5
  загальна податкова ставка, 27 і 18% - знижені податкові ставки. 15. Споживчий податок у Китаї відноситься до групи: 1) податків з доходу; 2) ресурсних податків; 3) податків з обороту. 16. Загальні податкові надходження центрального та місцевого урядів Китаю розподіляються по бюджетах: 1) залежно від характеристик суб'єкта податку, 2) за законодавчо передбаченим нормативам;
 4. Висновок
  загальна тенденція до їх зниження. Країною з найвищою сукупної ставкою корпоративного податку залишається Японія. Найнижчий корпоративний податок стягується в Ірландії. 9. На практиці існує кілька систем оподаткування прибутку (доходів) корпорацій. Всі вони розрізняються підходами до вирішення питання про скорочення подвійного оподаткування розподіленою прибутку (класична система, система
 5. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  характеристику лейбористської партії на тому ж II конгресі Комінтерну в 1920 р. В. І. Ленін вказував, що лейбористська партія в ос-новних складається з робочих, але з цього зовсім не випливає, що всяка партія, що складається з робітників, є в той же час і політичної робочої партією. Це залежить від того, чим вона керується, який зміст вкладає в свою діяль-ність і в свою
 6. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  загальна сума соціальних витрат склала близько 40% федерального бюджету. Економічна криза кінця 60-поч. 70-х рр.. змусив правительст-у Р. Ніксона перейти до нової політики щодо стимулювання економі-ки. Особливості економічної політики Р. Ніксона {foto51} Ситуація в економіці США різко загострилася у зв'язку зі світовою енергетичною кризою 1973 р., що викликав світова економічна
 7. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  характеристикою сучасного етапу розвитку світової економіки є розпад світової соціалістичної систе-ми і перехід цих країн від командно-адміністративної до ринкової системи. Незважаючи на серйозні країнові відмінності в проведенні економі-чеських реформ, всі вони умовно діляться на дві групи: радикальні і еволюціоністські. Практика показує, що країни, котрі стали на шлях радикальних
 8. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  загальна форма), окремі галузі народного господарства, сфери суспільного відтворення, ті чи інші елементи, або підсистеми економічної системи (відносини власності, продуктивні сили, техніко-економічні відносини - особлива форма), а також окремі підприємства, організації, установи (одинична форма). Основними видами управління (менеджменту) є організаційний,
 9. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  характеристикою державного бюджету є співвідношення доходів і витрат. Періоду класичного капіталізму була властива тенденція до їх збалансування (встановлення рівноваги між надходженнями і витратами). Наприклад, бюджети таких країн, як Великобританія і США, відрізнялися високою стійкістю, що пояснюється відносно високими темпами економічного зростання і невеликою питомою
 10. Глосарій
  характеристиці це-ни використання землі . РОСТ ВАЛЮТНОГО КУРСУ. Appreciation. Означає зростання сто-имости національної валюти щодо валют іншихкраїн. РИНОК Market Сукупність умов, завдяки яким по-купатель і продавці товару (послуги) вступають в контакт другс одним з метою покупки або продажу цього товару (послуги). ЗМОВА. Collusion. Явний або негласна угода междуфірмамі
© 2014-2022  epi.cc.ua