Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

4.1. Прибутковий податок з фізичних осіб


Платниками податків прибуткового податку в Китаї визнаються фізичні особи - податкові резиденти, а також особи, які не визнані податковими резидентами. При цьому податковими резидентами визнаються особи, які проживають на території КНР протягом повного року або більше, незалежно від наявності постійного місця проживання в Китаї. Для них діє принцип «всесвітнього оподаткування». Особи, які не визнані податковими резидентами, сплачують податок у відношенні доходів, отриманих від джерел у КНР.
До доходів, що підлягають оподаткуванню, відносяться: доходи від заробітної плати і платні; доходи, одержувані індивідуальними підприємцями від виробничої та комерційної діяльності; доходи, одержувані від підрядних і лізингових операцій; доходи від винагороди за надання особистих послуг; доходи від авторських винагород; доходи від роялті; доходи від відсотків, дивідендів та танто; доходи від здачі майна в оренду; доходи від передачі прав власності; непередбачений доходи; інші види доходів, що підлягають обкладенню податком.
Доходи у вигляді заробітної плати і платні оподатковуються за прогресивною ставкою від 5% до 45%. Зазначені доходи оподатковуються за принципом урахування суми доходу за мінусом одноразової вирахування в розмірі 2000 юанів і обкладення його податком за 9-тиступеневою шкалою ставок (таблиця 6):
Таблиця 6 - Ставки прибуткового податку за доходами у вигляді заробітної плати і платні Щомісячний оподатковуваний дохід Ставка прибуткового податку Разовий вирахування до 500 юанів 5% 0 від 501 до 2 000 юанів 10% 25 від 2 001 до 5 000 юанів 15% 125 від 5 001 до 20 000 юанів 20% 375 від 20 001 до 40 000 юанів 25% 1375 від 40 001 до 60 000 юанів 30% 3375 від 60001 до 80 000 юанів 35% 6375 від 80 001 до 100 000 юанів 40% 15375 понад 100 000 юанів 45% 15375
Сума прибуткового податку до сплати визначається наступним чином:
(2.
1)
Місячний оподатковуваний дохід визначається як різниця між валовою сумою місячного доходу і одноразовим вирахуванням (2000 юанів).
Деякі категорії платників податків можуть скористатися додатковим відрахуванням (3200 юанів в міс.). Правом на додатковий вирахування можуть скористатися:
- платники податків, які не мають постійного місця проживання в Китаї, але одержують доходи від джерел у Китаї;
- платники податків, які проживають в Китаї постійно, але одержують доходи від джерел за межами Китаю.
Доходи, одержувані індивідуальними підприємцями від виробничої і комерційної діяльності, оподатковуються за прогресивною ставкою від 5% до 35%.
Сума податку з таких доходів обчислюється шляхом вирахування із суми валового річного доходу суми відповідних витрат і втрат і застосування до отриманої різниці п'ятиступінчастою податкової ставки (таблиця 7):
Таблиця 7 - Ставки прибуткового податку щодо доходів, одержуваних від виробничої та комерційної діяльності Річний оподатковуваний дохід Ставка прибуткового податку Разовий вирахування до 5 000 юанів 5% 0 від 5 001 до 10 000 юанів 10% 250 від 10 001 до 30 000 юанів 15% 1250 від 30 001 до 50 000 юанів 20% 4250 понад 50 000 юанів 35% 6750
Сума податку до сплати визначається наступним чином:
(2.2)
При цьому річний оподатковуваний дохід визначається як різниця між річним валовим доходом від підприємницької діяльності та витратами (втратами) від підприємницької діяльності.
Відносно решти видів доходів застосовується пропорційна ставка в розмірі 20%. Наприклад, прибутковий податок з доходів, отриманих від надання послуг, авторської винагороди, роялті та лізингових доходів буде обчислюватися наступним чином:
(2.3)
Для того щоб визначити оподатковуваний дохід, необхідно суму валового доходу зменшити на 2 000 юанів у разі, якщо дохід не перевищує 4000 юанів, або на 20%, якщо дохід перевищує 4000 юанів.

Найважливішою податковою пільгою з податку крім встановлення неоподатковуваного мінімуму, є виведення з-під оподаткування окремих видів доходів. Перелічимо основні види доходів фізичних осіб, які звільняються від оподаткування:
- премії за досягнення в науці, техніці, освіті, культурі, громадській охороні здоров'я, спорті та охорони природи, що присуджуються провінційними народними урядами, міністерствами та відомствами при Держраді, Народно-визвольною армією Китаю (підрозділами рівня армії і вище), а також іноземними і міжнародними організаціями;
- процентні доходи від ощадних вкладів, процентні доходи з державних облігацій Мінфіну та облігацій, випущених з схвалення Держради;
- спеціальні державні забезпечення, що виплачуються відповідно з єдиними положеннями Держради, а також субсидії і забезпечення, виведені з-під оподаткування Держрадою;
- благодійні допомоги, пенсії з нагоди втрати годувальника, платежі в рамках матеріальної допомоги;
- страхові виплати потерпілим;
- звільнення і демобілізаціонние виплати військовослужбовцям;
- поселенські, звільнення і вихідні допомоги держслужбовцям, які виплачуються відповідно з єдиними положеннями Держради;
- пенсійні платежі в рамках медстрахування і пенсійного страхування, накопичені і отримуються відповідно до встановленого порядку;
- доходи, отримані дипломатичними і консульськими працівниками, а також іншими особами, виведені з-під оподаткування згідно з податковим законодавством КНР;
- інші доходи, які не підлягають оподаткуванню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1. Прибутковий податок з фізичних осіб "
 1. 2. Податки: сутність, види, функції
  прибутковий, податок на прибуток корпорацій, податок на доходи від грошових капіталів, податок на приріст капіталу, податок на надприбуток, податок з нерухомості та землі, майновий, подушний. Непрямі податки включають акцизи, податок на додану вартість, податок з продажів, податок з обороту, митні збори. Залежно від характеру ставок розрізняють тверді (фіксовані), регресивні,
 2. Види і групи податків
  прибутковий податок з фізичних осіб; податок на прибуток підприємств (корпорацій, фірм) ; податок на соціальне страхування і на фонд заробітної плати і робочу силу (так звані соціальні податки); майнові податки, у тому числі податки на власність, включаючи землю й іншу нерухомість; податки на переклад прибутку і капіталу за рубіж і ін Вони стягуються з конкретної фізичної або
 3. Основні податки
  прибутковий податок стягується за прогресивною ставкою, що підвищується в міру зростання доходу платника податків. Вищі ставки прибуткового податку в розвинених країнах коливаються від 30 до 70%. Найвищий рівень прибуткового податку - у Швеції. У Росії мінімальна ставка цього податку становить 12%, максимальну передбачається підвищити до 45%. В останні десятиліття помітна тенденція зниження ставок
 4. Структура оподаткування
  прибутковий податок з фізичних осіб та часто - податок на прибуток підприємств і майнові податки, тобто ті податки, які технічно можливо стягувати за різними ставками залежно від доходу платника податків. Соціальну функцію також несе звільнення від сплати низки податків деяких категорій платників податків (малозабезпечених, інвалідів, пенсіонерів, матерів-одиначок, багатодітних, переселенців,
 5. Податкова ставка та її види
  прибутковий податок з фізичних осіб прогресивний: річний дохід до 21 450 дол включно оподатковується за ставкою 15% (це мінімальна податкова ставкою прибуткового податку); від 21 450 до 51 900 дол - за ставкою 3217,5 дол + 28% з суми, що перевищує 21450 дол; понад 51 900 долл. - за ставкою 11 743,5 дол + 31% з суми, що перевищує 51900 дол (це максимальна ставка). Приклад 27.1.
 6. Терміни і поняття
  податки Непрямі податки Прибутковий податок з фізичних осіб Податок на прибуток підприємств (фірм, корпорацій) Соціальні внески (соціальні податки) майнові податки Акцизи Податкова база Податкова ставка Податок на поставлений дохід Подвійне оподаткування Ефект
 7. Глосарій
  податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості
 8. § 43. Бюджетна і податкова системи
  прибутковий, податок на прибуток компаній, акцизи, митні збори, доходи від державних позик, які випускає центральний уряд, а також доходи від об'єктів державної власності і торгівлі. Окремий вид доходів державного бюджету - внески до державних фондів соціального страхування, пенсійний фонд та ін Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок окремих
 9. 8.1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СТАТТІ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
  прибутковий податок з фізичних осіб та ін Податкові доходи - це обов'язкові, безплатні, безвоз-зворотні платежі на користь бюджету. Неподаткові доходи - це доходи від використання майна, що перебуває у державній власності, доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають в ве-деніі органів державної влади; частину прибутку державних-них
 10. 2.3. Міжбюджетні відносини
  податків. Бюджетним кодексом РФ (ст.48) встановлено, що при розподілі податкових доходів за рівнями бюджетної системи податкові доходи бюджетів суб'єктів РФ повинні становити не менше 50% від суми доходів консолідованого бюджету РФ. У другій половині 90-х років зразкову розподіл коштів між окремими ланками бюджетної системи в Російській Федерації характеризувався
© 2014-2022  epi.cc.ua