Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування
СОДЕРЖАНИЕ:
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004
Викладено наукові уявлення про сутність податків переважно на основі подій фіскальної історії та теоретичних положень західного походження, розкрито соціально-економічну дію оподаткування в умовах сучасної демократично-правової державності, розглянуто структуру й організацію національних податкових систем країн "Великої вісімки". Залучення численного наукового апарату, в тому числі англомовних джерел, виводить функціональне призначення посібника за межі власне курсу лекцій для студентів фінансово-економічних спеціальностей, робить його корисним для широкого кола читачів, яких інтересують історія, теорія і практика оподаткування. Написав передмову і післямову, тексти тем 1, 2, 3, 4, 5, 9, а також зачини до всіх тем, склав проблемно-евристичні питання, розробив додатки доктор економічних наук, професор кафедри податкової політики В.Л. Андрущенко. Теми 6, 7, 8, 10, 11 підготував кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри державних фінансів О.Д. Данілов.
ПЕРЕДМОВА
Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем
Рекомендована література
РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ
Тема 2. Природа, принципи, функції податків
2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
2.2. Концепції адміністративної та податкової держави
2.3. Принципи оподаткування та податкова політика
2.4. Соціально-економічні ефекти податків
Проблемно-евристичні питання для самотестування
Рекомендована література
Тема 3. Методологія дослідження податків
3.1. Пізнавальні методи вчення про податки
3.2. Модель Ліндаля-Вікселля
Проблемно-евристичні питання для самотестування
РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ
Тема 4. Податкова система Сполучених Штатів Америки
4.1. Становлення податкової системи, етапи фіскальної політики,розвиток наукової думки
4.2. Система федеральних податків
4.3. Система штатних і місцевих податків
4.4. Адміністрування податків
4.5. Фінансово-економічний стан держави
Проблемно-евристичні питання для самотестування
Тема 5. Податкова система Великої Британії
5.1. Становлення національної податкової системи
5.2. Сучасна податкова система
5.3. Адміністрування податків
5.4. Фінансово-економічний стан держави
Проблемно-евристичні питання для самотестування
Рекомендована література
Тема 6. Податкова система Німеччини
6.1. Особливості національної податкової системи ФРН
6.2. Функціонування податкових органів та організація перевірок
6. 3. Основні види податків
6.4. Особливості оподатковування в сільськогосподарському секторі
6.5. Стимулювання нових технологій, ділової та експортної активності
Проблемно-евристичні питання для самотестування
Рекомендована література
Тема 7. Податкова система Франції
7.1. Становлення національної податкової системи
7.2. Організація адміністрування податків
7.3. Податкові доходи центрального бюджету
7.4. Місцеві податки і збори
Проблемно-евристичні питання для самотестування
Рекомендована література
Тема 8. Податкова система Італії
Проблемно-евристичні питання для самотестування
Рекомендована література
Тема 9. Податкова система Канади
9.1. Федеральні податки
9.2. Провінційні податки
9.3. Місцеві податки
Проблемно-евристичні питання для самотестування
Рекомендована література
Тема 10. Податкова система Японії
Проблемно-евристичні питання для самотестування
Рекомендована література
Тема 11. Податкова система Російської Федерації
11.1. Адміністрування податків
11.2. Федеральні податки
11.2.1. Податок на додану вартість
11.2.2. Податок на прибуток підприємстві організацій
11.2.3. Акцизи
11.2.4. Прибутковий податок із фізичних осіб
11.2.5. Податок на майно, що переходе в порядку спадщини або дарування
11.2.6. Оподаткування нафтово-газового комплексу
11.2.7. Мито
11.2.8. Єдиний соціальний податок
11.2.9. Інші федеральні податки
11.3. Регіональні податки
11.4. Місцеві податки
11.5. Реформування податкової системи Росії
Проблемно-евристичні питання для самотестування
Рекомендована література
Д О Д А Т К И
Додаток А Міжнародна хронологія еволюції податків
Додаток Б Властивості оподаткування в ретроспективі Історичні епохи і групи країн
ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ПІСЛЯМОВА
Податки та оподаткування:
  1. Коллектив авторов. Лекции по налогам и налогообложению - 2012 год
  2. А. С. Меденцов. Шпаргалка по налогам и налогообложению - 2012 год
  3. О. В. Антонова. Налоговые системы зарубежных стран - 2010 год
  4. Т.В. Федосова. Конспект лекций по дисциплине «Налоговая система РФ» - 2010 год
  5. А.З. Дадашев. Курс лекций по блоку учебных дисциплин по налогам и налогообложению - 2007 год
  6. В. Скрипниченко. Податки та оподаткування. - 2007 год
  7. А. В. Брызгалин. Налоги и налоговое право - 1998 год
© 2014-2022  epi.cc.ua