Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004 - перейти к содержанию учебника

6.5. Стимулювання нових технологій, ділової та експортної активності


З метою заохочення оновлення основного капіталу, спонукання до проведення науково-дослідних і конструкторських робіт для німецьких промислових підприємств установлений метод прискореного списання виробничих фондів шляхом збільшення в перші роки експлуатації амортизації в порівнянні з звичайними нормами.
Схеми прискореної амортизації діють і в аграрному секторі. Так, після придбання устаткування дозволяється в перший рік списати до 50% його вартості, а по машинах з нормативними термінами використання до 10 років у перші 3 роки - до 80% вартості. Нормативний термін служби на селі будинків і споруд 25 років, норма амортизації - 4% у рік, у перші 3 роки експлуатації можна списати до 30% їхньої вартості. В наступні роки нарахування амортизації для списання на витрати виробництва здійснюється на основі залишкової вартості фондів.

З приводу амортизації в законодавстві ФРН діють два паралельних порядки: на основі торгового права підприємства мають право застосовувати метод прискореної амортизації за своїм вибором, по податковому праву списання зносу фондів повинне здійснюватися виходячи з нормативних термінів служби. Зазвичай контролюючі органи погоджуються з діями промисловців, які вибрали метод прискореного списання фондів, оскільки практика прискореної амортизації прискорює акумуляцію коштів для запровадження новітніх технологій.
При умові, що нове промислове підприємство в певній місцевості створює додаткові робочі місця, за рахунок федерального бюджету будівництво субсидується на 10% кошторисної вартості.
В ФРН при відсутності інших форм державного сприяння експорту держава впливає на розвиток експорту шляхом страхування експортних операцій від ризиків.
Особливо велике значення страхування експорту має при одержанні експортерами банківських кредитів, оскільки банки, як правило, вимагають гарантій у формі страхування експортних угод. З цією метою уряд ФРН щорічно установлює ліміти страхування, величина яких залежить від експортного потенціалу національної економіки.
До заходів сприяння нарощуванню експорту відноситься також звільнення фірм-експортерів від сплати податку на додану вартість.
Митне оподаткування імпорту в ФРН істотно диференційоване по окремих групах товарів. Для сировини і напівфабрикатів, в імпорті яких заінтересована промисловість, мито відсутнє або розмір його незначний.
Понижені ставки мита встановлені на ті готові вироби, у виробництві чи комплектуванні яких приймають участь німецькі фірми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "6.5. Стимулювання нових технологій, ділової та експортної активності"
 1. 6. 3. Основні види податків
  стимулювання житлового будівництва протягом перших десяти років побудовані житлові будинки не оподатковуються. Земельний податок стягується поквартально у формі авансових платежів на рівні надходжень за минулий рік. Оклад податку визначають один раз у три роки, при змінах вартості нерухомого майна здійснюється перерахунок. Податок на власність(майно) у Німеччині має давні традиції, бо був
 2. Тема 10. Податкова система Японії
  стимулювання економічного зростання шляхом підвищення ділової активності та нарощування внутрішнього споживацького попиту. Реформа забезпечила загальне скорочення податкового навантаження на економіку при підвищенні непрямих податків на населення. * * * Система державних доходів Японії має свої особливості. По-перше, вони полягають у досить високій долі неподаткових доходів - 15% у державному
 3. 2.3. Принципи оподаткування та податкова політика
  стимулювання шкідливих (наприклад, забруднення довкілля). Щоправда, цей принцип знаходиться під сумнівом у прихильників принципу нейтральності податків. На їх думку, податки не здатні виконувати стимулюючу роль, адже в такому разі кращий стимулятор - відсутність податку. Варто також попередити, що податок на забруднення випадає з кола податків у традиційному розумінні форми участі в оплаті
 4. 5.2. Сучасна податкова система
  стимулювання розвідки та освоєння нових родовищ. Економічною базою capital gains tax (податку на приріст вартості капіталу, в іншій версії перекладу - податку на капітальний прибуток, коротко - податку на капітал) є збільшення (реалізований чистий приріст після вирахування збитків) ринкової вартості активів за період між їх придбанням і продажем. Тобто, в ряді випадків оподаткування торкається
 5. 5.4. Фінансово-економічний стан держави
  стимулювання економічної активності засобами податкової політики завдяки зниженню рівня оподаткування доходів і прибутків при одночасному розширенні податкової бази за рахунок скорочення кількості податкових пільг, але при збереженні останніх для заохочення інвестування капіталів у науковоємні технології. Нагадаємо, що базова ставка прибуткового податку була зменшена з 33% у 1979 р. до 22% в
 6. 2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
  нових автомагістралей. З нашого погляду, саме в тлумаченні обов'язкового платежу податок найбільш адекватно відображає свою економічну суть, оскільки наближається до природного ("естественного"), натурального економічного акту - ринкового акту купівлі-продажу. Адже зміст останнього зводиться до добровільного вибору з боку покупця при обов'язковій оплаті купованого блага (товару, послуги) на
 7. 2.2. Концепції адміністративної та податкової держави
  технологічна, інформаційна могутність США як єдиної супердержави - зовсім не гарантія від фіскальної кризи сучасної американської держави. Експерти б'ють тривогу з того приводу, що починаючи з 2010 р. вийдуть на пенсію близько 80% американців, які народилися в період демографічного буму після закінчення Другої світової війни. На той час, коли даний процес завершиться в 2030 р., населення похилого
 8. 2.4. Соціально-економічні ефекти податків
  стимулювання інвестицій уникнення посиленого оподаткування багатих людей і корпораційного бізнесу. Адже грошові накопичення слугують важливим джерелом економічного зростання. Прогресивна шкала оподаткування розглядається як серйозна причина відставання соціально-економічного розвитку, зокрема країн із економіками перехідного типу. Інша тенденція - уникнення раптових і радикальних змін під
 9. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  стимулювання або дестимулювання цих процесів? 5. В порівнянні з податками дайте порівняльну характеристику альтернативним джерелам фінансування державних видатків. 6. Якими можуть бути типові мотивації платників податків: (а) в демократично-правовій державі; (б) у державі з авторитарним режимом? 7. Розкрийте зміст і значення концепції податкової держави за Шумпетером. 8. Розкрийте
 10. 3.1. Пізнавальні методи вчення про податки
  нових елементів у комбінації з давно відомими. Одні знання створюють на основі других знань. Нововведення уточнюють, доповнюють, розвивають давніші положення. Адже зміст будь-якого розвитку полягає в прирощенні нового до старого, що і складає суть генетичного методу. Проблема даного методу - знаходження генетично вихідного моменту, вибір якого носить суб'єктивний характер, що інші дослідники
© 2014-2022  epi.cc.ua