Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004 - перейти к содержанию учебника

РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ


Мотивації до вивчення тем даного розділу полягають в інтенсивних міжнародних зв'язках України, її участі в інтеграційних процесах. За таких обставин вітчизняні проблеми податкової практики і напрямки фіскальної політики не можуть бути ізольованими від досвіду оподаткування в інших державах. Знання про зарубіжні податкові системи стають продовженням і розвитком професійної підготовки спеціаліста-податківця. У такому контексті науково-пізнавальні задачі розділу 2 полягають у наступному:
- ознайомлення з основними етапами і подіями становлення податкових систем провідних держав Заходу, Японії та Росії;
- вивчення сучасного стану окремих національних податкових систем, особливостей їх законодавчого оформлення, функціонування та адміністрування;
- осмислення податкової системи України в порівнянні з податковими системами країн Європейського Союзу, Співдружності незалежних держав, Сполучених Штатів Америки.

Попри соціально-економічну гомогенність розвинених країн Заходу і Японії, а також запровадження згідно Конституції Європейського Союзу загальноєвропейських владних органів, сучасний світ і надалі складається з національних держав. Кожна з них зберегла свою специфіку устрою та функціонування податкових систем, знайомство з якими складає основний зміст даного розділу. Увага до Росії зрозуміла з міркувань спільної історичної долі впродовж декількох віків, а особливо - схожих рис економіки, народного менталітету, однотипних фінансово-економічних проблем.
Виклад матеріалу в даному розділі підпорядкований сукупності методів дослідження: позитивного, нормативного, генетичного. Завдяки першому із них описується стан податкових систем, даються відповіді на питання: "що саме", "скільки саме", "як саме", "хто саме"? Другий передбачає етичну (позитивну чи негативну) оцінку явищ і ситуацій у національних податкових системах під кутом зору їх порівняння між собою, доцільності чи недоцільності запозичення зарубіжного досвіду в Україні.
Якщо позитивний метод означає виклад емпіричних істин, що відображають існуючий стан речей на основі узагальнення спостережень над реаліями оподаткування, то за допомогою нормативного методу дослідник звертається до оціночних суджень. Генетичний метод дослідження дає можливість вивести наявний стан податкової системи з подій її становлення, дозволяє прослідкувати історичну еволюцію податків від їх початків до сучасності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ"
 1. 2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
  системі. Проте, приймемо до уваги, що адміністрування в широкому розумінні означає діяльність виконавчо-розпорядчих органів по управлінню та забезпеченню функціонування держави, що лише як виняток, властивий абсолютистським, тоталітарним і авторитарним режимам, допускає безпосередні форми примусу: погрози, шантаж, тілесні покарання, психологічне примушення. Вочевидь, що ніщо подібне давно не
 2. 2.2. Концепції адміністративної та податкової держави
  системою (від назви м. Готебург у Швеції). Введені в другій половині XIX ст. заходи адміністративного і фіскального характеру (запровадження високих акцизів або державної монополії на алкогольну продукцію) дозволили вже на початок ХХ ст. кардинально скоротити масштаби цього соціального зла в Швеції, Норвегії, Фінляндії. Попри намагання адептів неолібералізму скомпрометувати державу, сучасний
 3. 3.1. Пізнавальні методи вчення про податки
  систему і/або про окремі податки. В іншому сенсі податкова наука - галузь суспільствознавства, що розглядає оподаткування в контексті знання про людей, суспільство, економіку і державу, тобто відноситься до гуманітарних наук. У гуманістичному аспекті податки інтерпретуються як поставлений на службу інтересам людини фінансовий ресурс, що знаходиться в розпорядженні держави. Під кутом зору теорії
 4. 6.2. Функціонування податкових органів та організація перевірок
  системи ФРН регулюють також акти міжнародного права, до яких відносяться договори про запобігання подвійного оподатковування, правові положення, що регулюють зовнішньоекономічні зв'язки та інші міжнародно-правові документи, зокрема Римський договір й інше законодавство Європейського Союзу. Головний функціональний і найбільш масовий структурний підрозділ податкової служби ФРН - податкова
 5. Додаток А Міжнародна хронологія еволюції податків
  система Римської імперії. Прямі податки: tributum soli (податок на власників і орендарів землі), tributum capitis (податок на інші форми власності), 5%-ний податок на вартість спадщини; непрямі податки: мито, портові збори, vectigalia (1%-ний податок із продаж), 4%-ний податок на вартість проданих рабів 6 р. н. е. Перепис населення (ценз) і податковий кадастр у Римській імперії,
 6. В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004
  систем країн "Великої вісімки". Залучення численного наукового апарату, в тому числі англомовних джерел, виводить функціональне призначення посібника за межі власне курсу лекцій для студентів фінансово-економічних спеціальностей, робить його корисним для широкого кола читачів, яких інтересують історія, теорія і практика оподаткування. Написав передмову і післямову, тексти тем 1, 2, 3, 4, 5, 9, а
 7. ПЕРЕДМОВА
  систем, моделі фіскальної політики. Актуальність даного курсу обумовлена тими міркуваннями, що як теоретична розробка питань оподаткування, так і фіскальна практика в західних країнах знаходяться на високому рівні наукової та професійної культури. Знання і досвід західних країн у сфері державних фінансів уже випробувані й довели свою ефективність. Тому адаптовані до вітчизняних умов запозичення з
 8. Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем
  систем відноситься економічне, політичне, соціальне і культурне середовище. Сутність оподаткування залежить від природи людини в її ставленні до призначення і діяльності держави. Податки потребують багатоаспектного осмислення, що перетворює науку про них в міждисциплінарну галузь знання. Оподаткування - складна сукупність соціально-економічних явищ і суспільно-державних відносин, що породжують
 9. РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ
  системами мислення та станом світової, зокрема західної, фінансової науки щодо теоретичного тлумачення податків; - формулювання дефініцій сутностей, явищ і ефектів оподаткування; - обміркування впливу податків на поведінку людей і організацій; - з'ясування суперечливого значення податків як фіскального ресурсу державності та основного обмеження приватної ініціативи ринкових сил. В даному
 10. Тема 2. Природа, принципи, функції податків
  системи державних доходів як сукупності надходжень грошей і матеріальних цінностей із усіх джерел, використовуваних для фінансування державних потреб на різних рівнях публічно-правових адміністративно-територіальних утворень (загальнодержавних, регіональних, місцевих). Крім виконання винятково притаманної податкам фіскальної функції, призначення якої полягає в покритті фінансових потреб,
© 2014-2022  epi.cc.ua