Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004 - перейти к содержанию учебника

Тема 2. Природа, принципи, функції податків


Податки - основна складова системи державних доходів як сукупності надходжень грошей і матеріальних цінностей із усіх джерел, використовуваних для фінансування державних потреб на різних рівнях публічно-правових адміністративно-територіальних утворень (загальнодержавних, регіональних, місцевих). Крім виконання винятково притаманної податкам фіскальної функції, призначення якої полягає в покритті фінансових потреб, оподаткування виконує також (пере)розподільчу (аллокаційно-дистрибутивну) та регулюючо-стабілізаційну функції. Тим самим податки виконують роль, властиву державним фінансам або державному фінансовому господарству взагалі, що забезпечує:
а) утримання державних органів та реалізацію політики держави;
б) створення умов для економічного росту та суспільного добробуту;
в) здійснення регулюючих кон'юнктурно-стабілізаційних заходів.
Податки були, є і, схоже, назавжди залишаться найважливішим джерелом бюджетних доходів і тим самим - діяльності держави як найважливішої й неодмінної умови існування людського суспільства. Воднораз у всі часи податки - найбільш регулярне й обтяжливе з усіх накладених державою обмежень, що впливає на економічну поведінку людей, їх особистий добробут.
Настільки податки радикально важливий чинник суспільних настроїв, може слугувати такий історичний приклад. Поземельна та подушна подать з немусульманського населення в Османській імперії (джиз'я, харадж), яка ніколи не була надто обтяжливою і справлялася один раз на рік, дещо примиряла християн із жорстокими в усіх інших відношеннях поневолювачами. Суперечність між високим суспільним призначенням податків, індивідуальним усвідомленням їх обтяжливості, утилітарним сприйманням кожним платником зосібна заставляє уважно придивитись до сутності цього фінансового явища.
В деяких підручниках аналогічний розділ називають "Економічна суть податків" або "Соціально-економічна сутність оподаткування". За старовинним науковим правилом "все піддавай сумніву" варто задатися питанням, - а які, власне, підстави відносити податки до економіки? Адже, економіка - це сукупність процесів виробництва, обміну та споживання товарів і послуг, створення багатства та власності в матеріалізованій і/або грошовій формі з метою задоволення індивідуальних і суспільних потреб в умовах невизначеності та обмеженості ресурсів. Не всі з ознак економіки підходять для податків.
Достатньо прийняти до уваги, що економічна діяльність передбачає ринкове ціноутворення, комерційний розрахунок, попит і пропозицію, відображення результатів на рахунку прибутків і збитків. Ці та інші відмінності між державним і приватним секторами "не залишають місця для того, щоб створити єдину науку про фінанси, котра б об'єднувала як державні, так і приватні фінанси" [10, c. 42].
Оподаткування - багатомірне явище, в якому відображена амальгама економічних, соціальних, політичних, нормативно-правових, морально-етичних, соціально-психологічних властивостей. Західні вчені-фінансисти давно й ґрунтовно розробляють вчення про податки. Вони не лише розробили теорію податків, але й приклали зусилля до впровадження ідей раціонального оподаткування в практику, їхні підручники послужили справі виховання вправних фахівців і дисциплінованих платників, а наукові трактати стали лозунгами і програмами податкових реформ. То ж повчально побачити оподаткування через призму їхніх уявлень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Тема 2. Природа, принципи, функції податків"
 1. Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем
  темами оподаткування приходиться враховувати численні ефекти, дія яких виходить далеко за межі суто фіскального призначення даного податку. (Ми вже не говоримо про те, що тютюновий акциз здавна покликаний виконувати, за словами старовинних фінансистів, поліцейську й гігієнічну функції, тобто стримувати курців шкодити власному здоров'ю). Так, специфічний акциз у формі фіксованої ставки (в євро,
 2. ПЕРЕДМОВА
  природу податків, обумовлену сукупною дією соціально-економічних, політично-правових і морально-етичних факторів; - розглянути теоретичні інтерпретації дії економічних (ринкових) і демократичних (політичних) інститутів у сфері оподаткування; - з'ясувати фіскальні і нефіскальні функції податків; - вияснити структуру, сучасний стан, еволюцію податкових систем країн "Великої вісімки"; В
 3. Тема 3. Методологія дослідження податків
  тема податків і сучасної соціально-орієнтованої естради. Так, в репертуарі знаменитого квартету "Бітлз" була пісня "Збирач податків": На машине держишь путь - мне за / улицу плати, / в парке сядешь отдохнуть от налога / не уйти. /Если холодно кому, за тепло налог /возьму. / Коль идет кто по дороге, / обложу налогом ноги-. Таким чином, для осмислення податків задіяні всі форми пізнання дійсності
 4. Лекция 5-я Предыстория «Капитала» К. Маркса
  тематизацией своих экономических исследований, чтобы успеть еще до потопа зокончить работу в общем виде» !. Результатом работы периода 1857-1858 гг. явилась большая рукопись объемом примерно в 50 печатных листов, которая у Маркса носит название «Основы критики политической эконо- мии». Эта рукопись имеет огромное значение. Она находится в ин- ституте марксизма-ленинизма и известна под
 5. Тема 3. РЕСУРСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  природные (естественные) ресурсы; - материальные ресурсы; - человеческие ресурсы; - финансовые ресурсы в виде денежных средств населения, фирм, бюджета; - информационные ресурсы в форме цифр, фактов, сведений, характеризующих состояние экономики. 2. Проблема ограниченности ресурсов. Использование ресурсов в хозяйственной деятельности связано с доступностью их получения. Часть благ,
 6. Тема 7. ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
  тематических
 7. Означало бы это, что дис- криминация не играет никакой роли в установ- лении разницы в заработной плате
  тема исследования для всех - для живущих в комфорте богатых, стремящихся покон- чить с нищетой бедных и озабоченного своими проблемами среднего класса. В предыдущих двух главах вы получили представление о том, почему уровень доходов индивидов существенно различен. Заработная плата человека зависит от предложения и спроса на его труд, которые, в свою очередь, определяются природ- ными
 8. 3. Економіка в религиозном мировосприятии
  тема общественных ценностей становилась все более индивидуалистичной. Справедливая цена Аристотелю принадлежит первенство и в анализе явления, которое сегодня мы называем ценой товара - понятием, вокруг которого строится вся теория современной микроэкономики. Впрочем, у самого Аристотеля речь шла о проблеме справедливости при обмене. Он ' ibid. 10 Ibid. 19 понимал, что главное в
 9. 2. Основные положения философии и методологии Ф. Хайека и их значение для экономической теории
  тема пронизывает научное наследие
 10. ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ КАК ИСХОДНЫЙ ПУНКТ ИХ ПАРТНЕРСТВА
  тема убеждений, система ценностей и выстраивания приоритетов. Мы должны открыть пути для познания этого. Взаимопонимание цивилизаций - это одна из самых больших проблем, с которыми столкнулось мировое сообщество в новом веке. Причем колоссальная концентрация экономической власти, военной мощи и информации в одной стране весьма опасна. Что касается крупнейших специалистов, которые писали по
© 2014-2022  epi.cc.ua