Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004 - перейти к содержанию учебника

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ


(в контексті світової фінансової думки)
Професійний інтерес до знань, зосереджених у першому розділі, обумовлений реалізацією таких науково-пізнавальних задач:
- ознайомлення з системами мислення та станом світової, зокрема західної, фінансової науки щодо теоретичного тлумачення податків;
- формулювання дефініцій сутностей, явищ і ефектів оподаткування;
- обміркування впливу податків на поведінку людей і організацій;
- з'ясування суперечливого значення податків як фіскального ресурсу державності та основного обмеження приватної ініціативи ринкових сил.

В даному розділі використаний герменевтичний метод дослідження. Його призначення полягає в тлумаченні текстів, поглядів, наукових положень, викладених різними авторами, а не в безпосередньому аналізі фактів і явищ дійсності. Смислові одиниці герменевтичного аналізу - ідеї, поняття, концепції, уявлення, погляди. В результаті досягається схематизація і типізація реальності без чого неможливі теоретичні уявлення про феномени оподаткування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ"
 1. Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем
  основі якої нараховують адвалерну складову акцизу. В країнах Європейського Союзу акциз за комбінованою системою справляється за єдиним прейскурантом роздрібних цін на кожній пачці цигарок, де вона б не продавалася. Інша справа в Росії, де акциз беруть із відпускної ціни. Тут на додачу до зловживань із цінами фіск зазнає втрат через неможливість контролювати всю масу не ліцензованих тютюнових
 2. 2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
  основі влади знаходиться здатність держави служити людям, забезпечувати потрібні їм блага, необхідні послуги. Звідси - право держави справляти податки. Оскільки папа не робив ніяких послуг англійському королівству і навіть підтримував його ворогів, то в нього не було ніяких підстав претендувати на податкові платежі на користь римської курії. Тому парламент мав повне, економічно й політично
 3. 3.2. Модель Ліндаля-Вікселля
  основі консенсусу між громадянами-платниками з метою фінансування суспільного споживання. Добровільну альтернативу обов'язковим податкам запропонував і теоретизував шведський економіст Кнут Вексель (1851-1926). Він виходив із двох припущень: по-перше, кожне суспільне благо певного виду має оплачуватися за рахунок окремого цільового податку; по-друге, існує одностайна угода стосовно обсягу
 4. 6.2. Функціонування податкових органів та організація перевірок
  основою для виникнення податкового зобов'язання. При розслідуванні податкових злочинів співробітники податкової поліції мають права та обов'язки, аналогічні працівникам кримінальної поліції (права на обшук, виймання документів, арешт майна, затримання та попереднє ув'язнення підозрюваного). Більше того, агенти "Штойфи" наділені правами на перегляд ділових і банківських документів, записників,
 5. Додаток А Міжнародна хронологія еволюції податків
  основі кадастрової оцінки так званих податкових ділянок і кругової поруки платників. Із XII ст. запроваджується відкупна система справляння 805 р. Капітулярій про податки короля Франкської держави Карла Великого, що враховував платоспроможність 1040 р. Легендарна заступниця міста Ковентрі (Англія) Леді Годіва звільняє його жителів від обтяжливих податків 1066 р. Заснування
 6. ПЕРЕДМОВА
  основі світового досвіду. Завдання курсу науково-пізнавального та професійного характеру полягають у реалізації в світлі світової фінансової науки та міжнародного досвіду оподаткування наступних навчальних задач: - опираючись на інтелектуальні й поняттєві ресурси сучасної фінансової науки, розкрити гетерогенну природу податків, обумовлену сукупною дією соціально-економічних,
 7. Тема 2. Природа, принципи, функції податків
  основна складова системи державних доходів як сукупності надходжень грошей і матеріальних цінностей із усіх джерел, використовуваних для фінансування державних потреб на різних рівнях публічно-правових адміністративно-територіальних утворень (загальнодержавних, регіональних, місцевих). Крім виконання винятково притаманної податкам фіскальної функції, призначення якої полягає в покритті фінансових
 8. 2.2. Концепції адміністративної та податкової держави
  оснований на податках орган виконання суспільних функцій по розміщенню та (пере)розподілу ресурсів, регулюванню соціально-економічних процесів засобами оподаткування та фіскальної політики. Автор ідеї та поняття "податкова держава" - видатний економіст і соціолог Йозеф Шумпетер (1883-1950). За його словами: "Податки не лише допомогли створити державу. Вони сприяли оформленню її. Податкова
 9. 2.4. Соціально-економічні ефекти податків
  основним засобом фінансування держаних функцій, податки впливають на економічні, політичні та соціальні обставини, що знаходить своє вираження через їх вплив на стани ринкової та політичної рівноваги; на процеси соціального розподілу і перерозподілу доходів. В контексті розробленої західними вченими теорії економіки оподаткування - важливий фактор, що впливає на стан ринкової рівноваги (market
 10. 3.1. Пізнавальні методи вчення про податки
  оснований на аналізі походження податків і розвитку оподаткування. Цей метод передбачає пояснення явищ виходячи з деякого первісного стану, певного відправного пункту дослідження з послідуючим відображенням основних етапів і тенденцій. Наприклад, походження податкового кодексу можна вивести від податкового статуту, запровадженого в III ст. до н. е. царем елліністичного Єгипту Птоломеєм II
© 2014-2022  epi.cc.ua