Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004 - перейти к содержанию учебника

Тема 4. Податкова система Сполучених Штатів Америки


Сполучені Штати Америки в усіх можливих вимірах - економічному, політичному, воєнному, науково-технологічному - найбагатша і наймогутніша країна сучасного світу, єдина супердержава. Важливо нагадати, що виникнення американської держави безпосередньо пов'язане з податком.
Однією з подій, яка підготовила відокремлення англійських колоній у Північній Америці від метрополії був інцидент, що увійшов в американську історію під назвою Бостонського чаювання (Boston Tea Party).
Коли в 1773 р. англійський уряд наклав мито на чай, завезений у Америку Британською Ост-Індською компанією, обурені колоністи в гавані м. Бостон напали на кораблі з вантажем чаю і викинули його в море. З цього моменту почалося найбільш гостре протистояння між колоніями та метрополією, що привело до Війни за незалежність (1775-1783 рр.
). Декларація незалежності США була проголошена 4 липня 1776 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Тема 4. Податкова система Сполучених Штатів Америки"
 1. ПЕРЕДМОВА
  Зміст даного навчального посібника виходить із передумови, що існують спільні для всіх правових демократичних країн із ринковою економікою теоретичні засади і наукові принципи оподаткування, інститути та організаційні структури функціонування податкових систем, моделі фіскальної політики. Актуальність даного курсу обумовлена тими міркуваннями, що як теоретична розробка питань оподаткування, так і
 2. РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ
  Мотивації до вивчення тем даного розділу полягають в інтенсивних міжнародних зв'язках України, її участі в інтеграційних процесах. За таких обставин вітчизняні проблеми податкової практики і напрямки фіскальної політики не можуть бути ізольованими від досвіду оподаткування в інших державах. Знання про зарубіжні податкові системи стають продовженням і розвитком професійної підготовки
 3. 4.3. Система штатних і місцевих податків
  В американській традиції організації державних фінансів відсутнє поняття зведеного або консолідованого бюджету як предмету законодавчих актів, фінансово-економічного аналізу чи показника офіційної статистики. Всі ланки бюджетної системи США автономні, формально незалежні одна від одної. Ця традиція походить із двох джерел: американської історії та національної ментальності. Справа в тому, що
 4. Додаток А Міжнародна хронологія еволюції податків
  594 р. до н. е. Реформи Солона в Афінах: надання громадянських прав за майново-податковим цензом 578 - 534 рр. до н. е. Перші цензи (lustrum) в Римі - оцінки майна і доходів для поділу громадян на податкові розряди (центурії) 506 р. до н. е. Запровадження в Римі фіскальної монополії на сіль 353 р. до н. е. 5%-й збір із звільнених рабів (vicesima libertatis) у Римі -
 5. ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  Крім конспекту лекцій та регулярного перегляду періодичних видань, в яких висвітлюються питання державних фінансів (журналів: "Вісник податкової служби України", "Фінанси України", "Економіст"; газет: "Урядовий кур'єр", "Бизнес" та ін.), рекомендуємо конкретні джерела для вивчення даного курсу: 1. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - 192 с.
 6. 2. КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИКИ
  Крах модели рыночного саморегулирования. Классическая модель саморегулирующейся рыночной системы не выдержала сурового испытания на практике. Это подтвердил мировой экономический кризис, обрушившийся на страны Западав 1929-1933 гг. По-видимому, "короткая волна" обычного экономического цикла слилась с "длинной волной" (повторяющейся примерно один раз в 50 лет) и в результате произошло как бы
 7. ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ КАК ИСХОДНЫЙ ПУНКТ ИХ ПАРТНЕРСТВА
  * Уважаемые коллеги! Наша кондратьевская конференция - одна из первых международных научных встреч начала XXI столетия. Она посвящена обсуждению крупной, по существу планетарного масштаба, проблемы. Прошло всего четыре с половиной месяца нового века, и научная элита мирового сообщества собралась здесь для обсуждения проблемы диалога цивилизаций. Тема, вынесенная на обсуждение, представляет
 8. Денежный рынок
  Первой формой капитала был денежный капитал. В связи с этим необходимо рассмотреть эволюцию денежных отношений и порождение таких денег, которые «делают деньги» или приносят прибыль. Эволюция денежных отношений (движения денег) ---T---T---+---T--- А. Трата? Б. Платежи ? В. Помощь ? Г. Займы? Д. Кредит? Е. Страхование -- Е.
 9. Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем
  Податки - первинна умова існування й діяльності держави, неодмінна ознака цивілізації. Разом із тим, у більшості країн світу, за винятком тих небагатьох, де оподаткування вкрай лібералізоване, податки за силою дії на всі верстви суспільства, по безпосередньому до всіх відношенню дошкуляють до живого усіх і кожного. Один американський автор у книзі під красномовною назвою "Оподаткування - долари і
 10. Тема 2. Природа, принципи, функції податків
  Податки - основна складова системи державних доходів як сукупності надходжень грошей і матеріальних цінностей із усіх джерел, використовуваних для фінансування державних потреб на різних рівнях публічно-правових адміністративно-територіальних утворень (загальнодержавних, регіональних, місцевих). Крім виконання винятково притаманної податкам фіскальної функції, призначення якої полягає в покритті
© 2014-2022  epi.cc.ua