Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004 - перейти к содержанию учебника

11.2.3. Акцизи


Платники - виробники, які реалізують високорентабельні підакцизні товари. Об'єкт оподаткування - обороти від реалізації підакцизних товарів власного виробництва.
Звільняються від оподаткування акцизами наступні операції:
Ш Передача підакцизних товарів між структурними підрозділами всередині однієї організації;
Ш Реалізація денатурованого етилового спирту з усіх видів сировини організаціям за спеціальними квотами;
Ш Реалізація підакцизних товарів, які підпадають під митний режим експорту за межі Російської Федерації;
Ш Первинна реалізація конфіскованих та безхазяйних підакцизних товарів;
Ш Закачування природного газу в підземні сховища;
Ш Реалізація на території Російської Федерації природного газу для особистих потреб фізичних осіб, а також житлово-будівельних потреб.
Згідно Податкового кодексу РФ до підакцизних товарів відносяться:
Ш Спирт етиловий із всіх видів сировини, окрім спирту коньячного;
Ш Продукція, в якій міститься спирт (розчини, емульсії, суспензії та інші види продукції в рідкому стані) з об'ємною долею етилового спирту більше 9 %, крім ліків, лікувально-профілактичних і діагностичних засобів, препаратів ветеринарного призначення, парфумерно-косметичної продукції;
Ш Алкогольна продукція (горілка, спирт питний, лікеро-горілчані вироби, вина виноградні, коньяк, шампанське) з об'ємною долею етилового спирту більше 15 %;
Ш Пиво;
Ш Тютюнові вироби;
Ш Ювелірні вироби;
Ш Легкові автомобілі та мотоцикли з потужністю двигуна більше 112,2 кВт;
Ш Бензин автомобільний;
Ш Дизельне паливо;
Ш Масла для двигунів.

Традиційно, ще з часів запровадження перших акцизів на сіль (XVII ст.), цукор (1848 р.), горілку (1716 р.), тютюн (1727 р.), сірники (1849 р.), керосин (1872 р.), акцизи в Росії установлювалися в специфічній формі, тобто в рублях і копійках із одиниці продукції. Наприклад, акциз на сіль, цукор, керосин справлявся з пуда (16,3 кг), на тютюн - з фунта (409,5 г), на горілку - з відра (12 л), на сірники - з 1000 шт. У сучасній РФ ставки акцизів станом на початок 2000 року складали: на бензин автомобільний - 455 руб. за 1 т., сигарети з фільтром - 41 руб. за 1000 шт., пиво 90 коп. за 1 л., вино шампанське - 9 руб. за 1 л. Акциз на горілку та інші міцні напої визначають у перерахунку на 1 л безводного 100%-ного етилового спирту, тобто не в адвалерному порядку (в процентах від вартості реалізації), а в твердих грошових ставках на одиницю продукції.
Всупереч традиції з 2003 р. за взірцем Європейського Союзу введена змішана (комбінована) система акцизного оподаткування тютюнових виробів. Ставка такого акцизу складається з специфічної (грошової) й адвалерної (процентної) частин. Тобто, ставка даного виду включає фіксовану, незалежну від ціни частину плюс змінну процентну надбавку, прив'язану до відпускної (в Росії) або роздрібної (в країнах ЄС) ціни продукції.
В Росії змішана ставка акцизу перетворилися в одне з самих суперечливих питань економіки тютюнової галузі, маючи як прихильників, так і критиків. Вагомий аргумент останніх - змішана ставка створює можливість применшувати адвалерну частину акцизу шляхом маніпулювання цінами, що вже призвело до скорочення бюджетних доходів.
Специфічна ставка акцизу на горілчані вироби збережена, на наш погляд, з розрахунком на фіскальний ефект, оскільки в такому разі переважаюча частина податку надходить від реалізації більш доступної за ціною дешевої горілки масового споживання. Крім того, помітний і соціальний ефект, бо підвищене в порівнянні з споживачами елітних напоїв оподаткування найбільш кількісно численних низькооплачуваних споживачів у певній мірі дещо обмежує споживання горілки саме цією категорією платників акцизу.
З 2002 р. скасований акциз на нафту і природний газ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.2.3. Акцизи"
 1. 1. Процесс образования цены
  В случайном акте товарообмена, когда люди, обычно не прибегающие к торговле с другими людьми, обменивают товары, обычно не продающиеся, меновое отношение определяется в широких пределах. Каталлактика наука о меновых отношениях и ценах не может определить, в какой точке этого интервала установится конкретное соотношение. Относительно подобных обменов можно утверждать то, что они осуществимы лишь в
 2. 3. Фискальные и нефискальные цели налогообложения
  Фискальные и нефискальные цели налогообложения не согласуются друг с другом. Возьмем, к примеру, акцизы на спиртные напитки. Если считать их источником государственных доходов, то чем больше поступлений они приносят, тем лучше. Разумеется, так как сбор должен повысить цены на спиртное, он ограничивает продажи и потребление. Необходимо выяснить, при какой ставке акциза доход достигает
 3. 4. Три вида налогового интервенционизма
  Различные методы налогообложения, которые могут быть использованы для регулирования экономики, т.е. как инструмент интервенционистской политики, можно классифицировать по трем группам: 1. Налог имеет целью полностью подавить или ограничить производство определенных товаров. Таким образом, он косвенно вмешивается также и в потребление. Не имеет значения, достигается ли эта цель путем обложения
 4. 1. Общественное воспроизводство и кругооборот доходов и продуктов
  Общество не может перестать потреблять, не может перестать производить. Для того чтобы потреблять, нужно возобновлять потребленные продукты, и поэтому процесс производства непрерывен. Понятие воспроизводства означает, что всякий процесс производства есть в то же время процесс воспроизводства. Общественное воспроизводство есть постоянно повторяющийся процесс общественного производства в
 5. Три группы важнейших макроэкономических показателей
  Все важнейшие показатели, используемые в макроэкономическом анализе, принципиально разделяются на три группы: потоки, запасы (активы) и показатели экономической конъюнктуры. Потоки отражают передачу ценностей субъектами друг другу в процессе экономической деятельности, запасы - накопление и использование ценностей субъектами. Потоки представляют собой экономические параметры, значение которых
 6. 2. Налоги: сущность, виды, функции
  Главной статьей бюджетных доходов являются налоги, взимаемые как центральными, так и местными органами власти. Налог - это принудительно изымаемые государством или местными властями средства с физических и юридических лиц, необходимые для осуществления государством своих функций. Исторически налоги возникли с разделением общества на классы и появлением государства. Это взносы граждан для
 7. 1. Классическая экономическая теория - истоки. Экономические взгляды У.Петти
  Мы уже говорили о том, что меркантилизм как экономическая теория был господствующим направлением экономической мысли на протяжении почти трех веков (с начала шестнадцатого до первой половины восемнадцатого века). Но не единственным. Одновременно с ним возникают предпосылки другого мощного экономического учения, впоследствии получившего название классической политической экономии. Родоначальником
 8. Тема 32. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ
  1. Понятие равновесия в экономике, его виды. Объемы покупок и продаж на рынке всегда равны между собой, так как это две стороны сделки. Однако это не означает, что рынок находится в равновесном состоянии при любом значении цен. Цены могут отражать как избыточное, так и дефицитное состояние рынка. Рыночное равновесие - это не просто совпадение спроса и предложения, а ситуация, при которой
 9. Тема 50. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И НАЛОГИ
  1. Понятие бюджета. Экономические отношения, складывающиеся в обществе по поводу использования денежных средств, называются финансами. Значительная часть из них аккумулируется правительством в форме государственных финансов. Через государственные финансы перераспределяется значительная часть ВНП. Главным звеном государственных финансов является бюджет. Бюджетное устройство унитарных государств
 10. 1 ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ДОЛЯ В ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГ ПОСТУПЛЕНИЯ, ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТУПЛЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО В % В $ МЛРД в
  1 ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ДОЛЯ В ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГ ПОСТУПЛЕНИЯ, ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТУПЛЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО В % В $ МЛРД в $ ПРАВИТЕЛЬСТВА США: 1995 г. Подоходный нолог 590 2243 44 Налоги социального страхования 485 1842 36 Налог на прибыль корпораций 157 597 12 Акцизы 58 219 4 Другие 61 233 4 Итого 1351 5134 100 Источник: Economic Report of the President,
© 2014-2022  epi.cc.ua