Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004 - перейти к содержанию учебника

11.2.1. Податок на додану вартість


Податок на додану вартість (ПДВ) запроваджений у Росії в 1992 р. У визначенні доданої вартості за російським законодавством немає нічого незвичного: додана вартість створюється на всіх стадіях виробництва та обігу; визначається як різниця між вартістю реалізованих товарів, робіт та послуг і вартістю матеріальних затрат, віднесених на витрати виробництва і обігу.
До об'єктів податку на додану вартість відносяться наступні операції:
Ш Реалізація товарів, робіт, послуг на території РФ, у тому числі реалізація предметів у заставі; передача товарів (виконання робіт, надання послуг) по угоді про надання відступного; передача права власності на товари (виконання робіт, надання послуг) на безоплатній основі рахується реалізацією товарів, робіт, послуг.
Ш Передача на території РФ товарів (виконання робіт, надання послуг) для власного використання, затрати на які не відносяться до витрат виробництва і обігу (в тому числі через амортизаційні відрахування) при розрахунку податку на прибуток.
Ш Виконання будівельно-монтажних робіт для власних потреб.
Ш Ввезення товарів на митну територію РФ.
Законодавством РФ встановлено перелік оборотів, які не оподатковуються податком на додану вартість, а також перелік продукції (товарів, робіт, послуг) звільнених від оподаткування ПДВ. Пільги поширюється на:
- Обороти з реалізації продукції, напівфабрикатів, робіт та послуг одними структурними одиницями для промислово-виробничих потреб іншим структурним одиницям цього ж підприємства (оборот всередині підприємства). Під структурними одиницями підприємства розуміють ті одиниці, які не мають р/р в банках і знаходяться на балансі основного підприємства.
- Кошти отримані від реалізації військового майна та надання послуг Міністерством оборони РФ, при обов'язковому направленні даних коштів на покращення соціально-економічних та житлових умов військовослужбовців, осіб звільнених з військової служби і членів їх сімей.
- Обороти вугледобувних і вуглепереробних підприємств з реалізації вугілля та продуктів вуглезбагачення.
- Товари, що експортуються безпосередньо підприємствами-виробниками, експортовані послуги і роботи; послуги по транспортуванню, навантаженню, розвантаженню, перевантаженню експортованих товарів, а також при транзиті іноземних вантажів через територію РФ.
- Товари та послуги, призначені для офіційного використання іноземними дипломатичними та прирівняними до них представництвами, а також для особистого користування персоналу цих представництв, включаючи членів їх сімей, які проживають разом із ними.
- Послуги міського пасажирського транспорту (крім таксі), а також послуги по перевезенню пасажирів в приміському сполученні морським, річним, залізничним і автомобільним транспортом.

- Квартирну плату.
- Вартість викупленого при приватизації майна державних підприємств, вартість викуплених громадянами житлових приміщень в державних будівлях, а також орендна плата за орендовані підприємства, що створені на базі державних.
- Операції по страхуванню, видачі і передачі позик, а також операції, що проводяться із грошовими вкладами, р/р та іншими рахунками.
- Операції пов'язані з обігом валюти, грошей і банкнот (крім нумізматики), а також цінних паперів, (крім брокерських і інших посередницьких послуг), за виключенням операцій по виготовленню, збереженню коштів та цінних паперів, на основі яких справляється податок.
- Дії, що виконуються уповноваженими на те органами, за які стягується державне мито, а також послуги колегії адвокатів.
- Платіжно-ліцензійні операції.
- Продукцію власного виробництва окремих підприємств (студентських і шкільних їдалень, лікарень, дитячих садків та ін.), які фінансуються з державного бюджету.
- Послуги в сфері освіти, пов'язані з навчально-виховним процесом.
- Послуги міжвідомчої охорони Міністерства внутрішніх справ.
- Науково-дослідні та конструкторські роботи, що виконуються за рахунок бюджету і господарчих договорів.
- Послуги установ культури та мистецтва, релігійних об'єднань, театрально-видовищні та спортивні заходи.
- Ритуальні послуги, включаючи виготовлення пам'ятників і проведення церемоній релігійними організаціями ;
- Обороти по реалізації конфіскованих, безгосподарних цінностей, скарбів, а також цінностей, що перейшли до держави по праву спадку.
- Платні медичні послуги для населення, ліки, протезно-ортопедичні вироби, медичну техніка, путівки до санаторіїв і курортів, інвалідні автомашини.
- Товари і послуги, які виробляють і надають лікувальні-виробничі майстерні при психіатричних організаціях, а також громадські організації інвалідів.
- Товари (роботи, послуги) власного виробництва (крім брокерських і посередницьких послуг), що реалізуються підприємствами, де кількість інвалідів складає не менше 50 % від загального числа працюючих.
- Вироби народних промислів, які визнані за художні цінності.
- Товари, що ввозяться на територію РФ як гуманітарна допомога.
- Здачу в оренду службових та жилих приміщень іноземним громадянам та юридичним особам, акредитованим у РФ.
- Деякі товари, що ввозяться на територію РФ, а саме: продовольчі товари (крім підакцизних) і сировина для їх виробництва; товари для дітей; обладнання та прилади, які використовуються в науково-дослідних роботах; транспорт; вироби та ліки для інвалідів; медична техніка.
Крім того, від сплати ПДВ при ввезені на територію РФ звільнені внески в статутні фонди підприємств із іноземними інвестиціями на протязі року з моменту реєстрації; технологічне обладнання, запасні частини, матеріали для забезпечення випуску з медичних імунобіологічних препаратів для діагностики, профілактики та лікування інфекційних захворювань та епідемій; товари і технологічне обладнання, що направляються як безкоштовна технічна допомога іноземними державами у відповідності з міжнародними угодами; книги і періодичні видання, навчальні посібники для освітніх закладів.

При ввезені товарів на територію РФ податок на додану вартість розраховується виходячи з митної вартості товарів, митних зборів, а також для підакцизних товарів - сум акцизних зборів.
Оподатковуваний оборот - будь-які грошові кошти, якщо їх одержання пов'язане з розрахунками по оплаті товарів (робіт, послуг). При цьому виручка від реалізації визначається або по мірі оплати, або при відвантаженні товарів і пред'явленні покупцю (замовнику) розрахункових документів.
ПДВ справляється за такими ставками:
10 % - для продовольчих товарів (крім підакцизних) і товарів для дітей за переліком, установленим урядом РФ; при реалізації для промислової переробки і промислових потреб продукції борошномельної, круп'яної та харчової галузей (за виключенням підакцизних товарів).
18 % (з 1.01. 2004 р.) - по інших товарах, роботах, послугах, у тому числі і по підакцизних товарах.
Підприємства, котрі випускають і реалізують товари, оподатковувані різними ставками, ведуть окремий бухгалтерський облік.
Повністю повертаються із державного бюджету суми ПДВ, оплачені платниками податку постачальником та підрядником за матеріальні цінності, а також послуги виробничого характеру, які використовуються при виробництві наступних товарів (робіт, послуг) :
- товарів, які експортуються безпосередньо підприємствами-виробниками;
- товарів і послуг для дипломатів та прирівняних до них співробітників іноземних представництв;
- послуг міського та приміського транспорту (крім таксі).
Платники ПДВ:
- підприємства та організації незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, що мають статус юридичної особи, в тому числі підприємства з іноземними інвестиціями, які здійснюють виробничу та комерційну діяльність;
- філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які знаходяться на території РФ, мають р/р в установах банків та самостійно реалізують за оплату товари, роботи, послуги;
- міжнародні об'єднання та іноземні юридичні особи, які здійснюють виробничу та комерційну діяльність на території РФ;
- індивідуальні (сімейні) приватні підприємства, котрі здійснюють виробничу та комерційну діяльність.
У ході податкової реформи протягом 2004-2005 рр. намічено знизити ставку податку на додану вартість із 18 до 16-15%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.2.1. Податок на додану вартість"
 1. 2.4. Соціально-економічні ефекти податків
  податок - частина достатків кожного, якою жертвують заради того, щоб втішатися рештою. За принципом платоспроможності податки мають бути розподілені між платниками у відповідності до їх економічного становища, тобто в залежності від доходу, споживання, власності, загалом, - від рівня добробуту (багатства). Принцип платоспроможності опирається на показники об'єктивної кількісної оцінки
 2. 4.2. Система федеральних податків
  податок (personal income tax), забезпечуючи близько 49% податкових надходжень до федерального бюджету, обсяг якого у 2002/2003 фінансовому році досяг 2 трильйонів доларів. Найперша проблема прибуткового податку - визначення оподатковуваного доходу як бази оподаткування. Важлива деталь: податковий кодекс США не дає визначення доходу. Згідно поправки до Конституції про запровадження
 3. 4.3. Система штатних і місцевих податків
  податок закріплений за одним із бюджетів: федеральним, штатним чи місцевим); - співпадаючого права (на один і той же податок мають право різні рівні влади, податкові надходження розподіляються між бюджетами в дольовому порядку або мають форму надбавок; наприклад, у такому порядку справляється податок на майно, надходження від якого розподіляються між бюджетами штату та місцевими бюджетами міст,
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  податок під кутом зору принципів оподаткування. 7. Після підвищення цін на нафту в США запроваджений додатковий податок на автомобілі з потужними двигунами. Якими міркуваннями міг керуватися уряд? Охарактеризуйте податок під кутом зору принципів оподаткування та його соціально-економічних ефектів. 8. В США не запровадили податок на додану вартість під тиском доводів, що ПДВ - регресивний
 5. 5.2. Сучасна податкова система
  податок на додану вартість; акцизи; мито; гербові податки; податок із грального бізнесу. Місцеві бюджети формуються за рахунок муніципального податку на нерухоме майно. Прибутковий податок (income tax) - фіскально й соціально найбільш важливий податок у Великій Британії. Був запроваджений у 1842 р. у розмірі 7 пенсів із кожного фунта стерлінгів оподатковуваного доходу. Нагадаємо, що до
 6. 6.1. Особливості національної податкової системи ФРН
  податок; до земельних: податок із власників автомобілів, майновий, на спадщину і дарування, акциз на пиво; до общинних: промисловий і поземельний податки. Сучасна система розподілу податків під назвою Великого податкового союзу склалася в ході фінансової реформи 1969 р., у концептуальному плані підготовленої ідеологом і фундатором соціального ринкового господарства в Німеччині Людвігом Ерхардом
 7. 6. 3. Основні види податків
  податок; - корпоративний податок; - податок на доходи від капіталу; - податок на додану вартість; - податок з обороту імпорту. За бюджетами федерації, земель і общин закріплені власні податки. Федеральні податки: - акцизи на нафтопродукти, тютюнові вироби, спиртогорілчані вироби; - страховий податок. Земельні податки: - податок із власників автомобілів; - майновий податок;
 8. 7.3. Податкові доходи центрального бюджету
  податок - 8,1%; податок на прибуток підприємств (компаній, корпорацій) - 2,9%; внески на соціальне страхування - 16,6%; податки на споживання (товари і послуги) - 12,3%; інші податки - 5,9%-. Структуру бюджетних доходів від податкових надходжень, обов'язкових платежів і внесків відображають такі дані (в %%): прибутковий податок - 12,2; податок на прибуток корпорацій - 5,2; внески у фонди
 9. Тема 8. Податкова система Італії
  податок з фізичних осіб резиденти сплачують із усіх видів доходів, одержаних в Італії і за кордоном, нерезиденти - лише з доходів, одержаних в Італії. В залежності від свого походження джерела доходів поділені на п'ять категорій, кожній з яких властиві свої особливості оподаткування: нерухоме майно (земля і будівлі); капітал; підприємництво; трудові доходи від роботи за наймом і в порядку
 10. Тема 10. Податкова система Японії
  податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок); - податок на прибуток корпорацій; - податок на майно фізичних та юридичних осіб; - податок на спадщину та дарування; - акцизи; - податок на додану вартість; - мито; - податок на проживання (в деяких джерелах - податок на жителів). Прибутковий податок Японія запровадила однією з перших у 1887 р., що відповідає проголошеному
© 2014-2022  epi.cc.ua