Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2 «Характеристика податкової статистики зарубіжних країн»


1. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці розкрийте зміст терміну «податкова юрисдикція».
2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте юрисдикції з високими податками. Вкажіть країни, які можна віднести до цієї групи юрисдикцій. Проаналізуйте податкову статистику таких країн і на прикладі декількох юрисдикцій з високими податками вкажіть граничні ставки корпоративного податку, податку на розподіл прибутку і індивідуального прибуткового податку.
3. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте юрисдикції з ліберальним оподаткуванням, вкажіть їх види. Проаналізуйте наявну в матеріалах інтернет-джерел податкову інформацію і вкажіть країни, які можна віднести до відповідного виду юрисдикцій. Обгрунтуйте свою відповідь, використовуючи дані податкової статистики таких країн.
4. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці проаналізуйте за критичних позицій різні трактування понять, що використовуються для визначення рівня оподаткування в економіці, в працях російських вчених Г. Б. Поляка, А. В. Бризгаліна, Н. В. Міляковой, Д. Г. Чорниця, К. С. Шмельова, М. В. Романовського, І. В. Горського, Е. Кірова та ін Зробіть відповідні висновки.
5. Розкрийте відомі Вам методики розрахунку податкового тягаря на макрорівні. Яка методика, на Ваш погляд, є краще і чому?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2 «Характеристика податкової статистики зарубіжних країн» "
 1. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3« Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах »
  1. На основі аналізу податкової інформації країн США, Канади, Німеччини, Франції, Японії, Китаю визначте, які податки в зазначених країнах переважають - прямі або непрямі. Зробіть відповідні висновки. Складіть зведену таблицю із зазначенням видів прямих і непрямих податків, які входять в систему податків і зборів зазначених країн. 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці
 2. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 4 «Особливості функціонування податкових систем федеративних держав»
  1. Використовуючи актуальні матеріали інтернет-джерел, складіть перелік податків штатів США і місцевих податків. Охарактеризуйте податок з продажів в США (на рівні штатів та місцевому рівні) за елементами. На основі наявної податкової інформації складіть зведену таблицю податкових ставок з податку з продажів залежно від штату, в якому податок стягується. 2. На основі актуальних матеріалів
 3. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 5 «Особливості функціонування податкових систем унітарних держав»
  1. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте податкову систему Великобританії (вкажіть її особливості, види податків за рівнями бюджетної системи, податки, що становлять основу податкових доходів загальнодержавного та місцевих бюджетів), розгляньте за елементами основні податки Великобританії: особистий прибутковий податок, корпоративний податок і податок на додану
 4. II. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів
  У цьому розділі навчально-методичного посібника студентам запропоновано більш детально і поглиблено вивчити курс «Податкові системи зарубіжних країн» на основі виконання завдань для самостійної роботи. Самостійна робота студентів передбачена навчальними планами ХГАЕП для спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» і спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки та
 5. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 1
  «Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою. Типологія податкової політики» 1. На основі вивчення наявної літератури розкрийте значення термінів «принципи оподаткування», «організаційно-правові засади оподаткування». Назвіть основні принципи побудови податкових систем, характерні для класичної моделі
 6. Завдання для самостійного вивчення студентами особливостей функціонування податкових систем скандинавських країн
  1. На основі актуальних матеріалів інтернет-джерел та наявної літератури проаналізуйте податкову статистику Швеції і складіть зведену таблицю із зазначенням за основними податками наступних даних: платники податків, об'єкт податку, податкові ставки, податкові пільги, частка податку в загальній сумі надходжень. 2. Вивчіть податкову систему Фінляндії і вкажіть її особливості. Розгляньте структуру
 7. III. Методичні вказівки з виконання контрольних робіт з дисципліни
  Цей розділ навчально-методичного посібника орієнтований на надання методичної допомоги студентам дистанційної форми навчання при підготовці контрольних робіт з дисципліни «Податкові системи зарубіжних країн ». Метою написання контрольної роботи є самостійна розробка студентом обраної теми на основі вивчення навчальної літератури, монографій, актуальних матеріалів періодичної
 8. Висновок
  В рамках навчального курсу, коротко викладеного у навчально-методичному посібнику, можна зробити наступні висновки. 1. Загальні принципи функціонування і розвитку податкових систем притаманні більшості розвинених країн. Як правило, такі постулати знаходять закріплення на законодавчому рівні. Серед відомих економічних показників у податкових системах розвинених країн найбільш часто застосовуються два
 9. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т . 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
© 2014-2022  epi.cc.ua