Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Завдання для самостійної роботи студентів до теми 5 «Особливості функціонування податкових систем унітарних держав»


1. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте податкову систему Великобританії (вкажіть її особливості, види податків за рівнями бюджетної системи, податки, що становлять основу податкових доходів загальнодержавного та місцевих бюджетів), розгляньте за елементами основні податки Великобританії: особистий прибутковий податок, корпоративний податок і податок на додану вартість. Дайте коротку характеристику місцевих податків Великобританії за елементами.
2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці дайте загальну характеристику податковій системі Франції (вкажіть її особливості, види податків за рівнями бюджетної системи, податки, що становлять основу податкових доходів загальнодержавного та місцевих бюджетів), розгляньте за елементами основні загальнодержавні податки Франції: прибутковий податок з фізичних осіб, корпоративний податок, податок на додану вартість, митні збори, акцизи.
Перерахуйте основні місцеві податки Франції, дайте їм коротку характеристику за елементами .
3. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці розгляньте систему непрямого оподаткування в Японії (розкрийте за елементами порядок стягнення акцизів та податку на додану вартість) і порівняйте її з непрямим оподаткуванням у Франції, США, Німеччини.
4. Складіть перелік місцевих податків Японії. Розгляньте за елементами основні префектурние (податок на проживання в префектурі, податок з підприємств у розрахунку на число зайнятих) та основні муніципальні (податок на проживання в муніципалітеті, майновий податок, податок на розвиток міст та ін
) податки.
5. На основі актуальних матеріалів інтернет-джерел складіть зведену таблицю з характеристикою основних видів податків за елементами в унітарних державах Великобританії, Франції, Японії та Китаї.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Завдання для самостійної роботи студентів до теми 5« Особливості функціонування податкових систем унітарних держав »"
 1. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 4 «Особливості функціонування податкових систем федеративних держав »
  1. Використовуючи актуальні матеріали інтернет-джерел, складіть перелік податків штатів США і місцевих податків. Охарактеризуйте податок з продажів в США (на рівні штатів та місцевому рівні) за елементами. На основі наявної податкової інформації складіть зведену таблицю податкових ставок з податку з продажів залежно від штату, в якому податок стягується. 2. На основі актуальних матеріалів
 2. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 1
  «Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою. Типологія податкової політики» 1. На основі вивчення наявної літератури розкрийте значення термінів «принципи оподаткування», «організаційно-правові засади оподаткування». Назвіть основні принципи побудови податкових систем, характерні для класичної моделі
 3. Висновок
  В рамках навчального курсу, коротко викладеного в навчально-методичному посібнику, можна зробити наступні висновки. 1. Загальні принципи функціонування і розвитку податкових систем притаманні більшості розвинених країн. Як правило, такі постулати знаходять закріплення на законодавчому рівні. Серед відомих економічних показників у податкових системах розвинених країн найбільш часто застосовуються два
 4. § 24. Сутність ринкової, соціально -ринкової і змішаної економіки
  Еволюція ринкової економіки. Основні риси та критерії класифікації сучасних економічних систем Еволюція ринкової економіки і основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів.
 5. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  Сутність і функції управління. Форми і методи наукового управління підприємствами. Менеджери Сутність і функції управління. Із зростанням масштабів суспільного виробництва, поглибленням суспільного поділу праці в усіх трьох його формах - загальної, особливої та одиничної - посилюється значення системи управління економікою. Дана система являє собою свідомо організований,
 6. 5.4. Державне регулювання ринку праці
  Держава може проводити на ринку праці політику двох типів - пасивну й активну. Пасивна політика обмежується реєстрацією осіб, які шукають роботу, визначенням допомоги з безробіття, організацією системи його надання , здійсненням негрошових форм підтримки безробітних і членів їх сімей. Саме така політика головним чином проводиться на сьогоднішній день в Росії. Активна
 7. II. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів
  У цьому розділі навчально-методичного посібника студентам запропоновано більш детально і поглиблено вивчити курс «Податкові системи зарубіжних країн» на основі виконання завдань для самостійної роботи. Самостійна робота студентів передбачена навчальними планами ХГАЕП для спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» і спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки та
 8. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2« Характеристика податкової статистики зарубіжних країн »
  1. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці розкрийте зміст терміну «податкова юрисдикція». 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте юрисдикції з високими податками. Вкажіть країни, які можна віднести до цієї групи юрисдикцій. Проаналізуйте податкову статистику таких країн і на прикладі декількох юрисдикцій з високими
 9. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
  1. На основі аналізу податкової інформації країн США, Канади, Німеччини, Франції, Японії, Китаю визначте, які податки в зазначених країнах переважають - прямі або непрямі. Зробіть відповідні висновки. Складіть зведену таблицю із зазначенням видів прямих і непрямих податків, які входять в систему податків і зборів зазначених країн. 2. На основі вивчення наявної літератури з заданій тематиці
 10. Завдання для самостійного вивчення студентами особливостей функціонування податкових систем скандинавських країн
  1. На основі актуальних матеріалів інтернет-джерел та наявної літератури проаналізуйте податкову статистику Швеції і складіть зведену таблицю із зазначенням за основними податками наступних даних: платники податків, об'єкт податку, податкові ставки, податкові пільги, частка податку в загальній сумі надходжень. 2. Вивчіть податкову систему Фінляндії і вкажіть її особливості. Розгляньте структуру
© 2014-2022  epi.cc.ua