Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»


1. На основі аналізу податкової інформації країн США, Канади, Німеччини, Франції, Японії, Китаю визначте, які податки в зазначених країнах переважають - прямі або непрямі. Зробіть відповідні висновки. Складіть зведену таблицю із зазначенням видів прямих і непрямих податків, які входять в систему податків і зборів зазначених країн.
2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці проаналізуйте застосовувані системи оподаткування колективних доходів за кордоном. На прикладі деяких з країн, проиллюстрируйте застосування таких систем (розкрийте механізм оподаткування колективних доходів в таких країнах за елементами).
3. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці сформулюйте загальні принципи оподаткування прибутку (доходів) корпорацій в країнах з розвиненою ринковою економікою.
На основі аналізу наявної в інтернет-джерелах актуальною податкової інформації складіть зведену таблицю по розвинених країнах з характеристикою основних елементів корпоративного податку.
4. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці сформулюйте загальні принципи оподаткування індивідуальних доходів в країнах з розвиненою ринковою економікою. На основі аналізу наявної в інтернет-джерелах актуальною податкової інформації складіть зведену таблицю по розвинених країнах з характеристикою основних елементів індивідуального прибуткового податку.
5. На основі аналізу наявної в інтернет-джерелах актуальною податкової інформації складіть зведену таблицю по розвинених країнах із зазначенням видів непрямих податків, які входять в систему податків і зборів зазначених країн.
По кожному виду непрямих податків вкажіть основні його елементи (платники податків, об'єкт оподаткування, податкова база, податкові ставки, податкові пільги, порядок обчислення податку) і характеристики (рівень бюджетної системи, доходним джерелом якого є податок, частка податкових доходів, формована податком у загальній сумі податкових надходжень та ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах» "
 1. II. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів
  завдань для самостійної роботи. Самостійна робота студентів передбачена навчальними планами ХГАЕП для спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» і спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки і оподаткування) і передбачає виконання обов'язкових і спеціальних форм завдань для самостійної роботи. Після виконання завдань, запропонованих на самостійне
 2. Висновок
  завдань для самостійної роботи. Самостійне вивчення окремих питань дисципліни в ході виконання завдань для самостійної роботи орієнтоване на формування комплексного підходу до вивчення дисципліни, підготовку студентів до більш поглибленого і інтегрованому її осмислення. У розділі посібника «Методичні вказівки з виконання контрольних робіт з дисципліни» представлені
 3. Передмова наукового редактора
  завдань або податкових пільг та інших привілеїв, які базуються на отла-женной системі заохочень і покарань шляхом з-трансформаційних змін режиму наділення ресурсами. Нарешті, третя обставина, яка необ-хідно враховувати при вивченні даного курсу, тесносвязани з попередніми двома і полягає в разностіоценок ролі держави в економіці. З позіційсегодняшней російської дійсності
 4. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 5 «Особливості функціонування податкових систем унітарних держав»
  заданій тематиці охарактеризуйте податкову систему Великобританії (вкажіть її особливості, види податків за рівнями бюджетної системи, податки, що становлять основу податкових доходів загальнодержавного та місцевих бюджетів), розгляньте за елементами основні податки Великобританії: особистий прибутковий податок, корпоративний податок і податок на додану вартість. Дайте коротку характеристику місцевим
 5. Коментарі
  для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, з
 6. Глосарій
  задані, але важко оценіми в грошовому вимірі Готівкові гроші - монети, банківські білети (банкноти) та казначейські квитки Податок на додану вартість - податок на вартість, додану в процесі виробництва товару або послуги (див. Додана вартість) Податок на прибуток підприємств (корпорацій) - податок, що стягується з прибутку юридичних осіб Податки - обов'язкові внески до держбюджету або
 7. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  завдання, що дозволяють оцінювати підготовку студента з кожної теми. Ці завдання рекомендується використовувати в якості контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; - тренувальний підсумковий тест з історії економіки. Для того, щоб вивчення курсу було усвідомленим, в тексті перед-бачено поля для питань і зауважень, з'ясувати які можна в ході подальшої самостійної роботи з
 8. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Для координації своєї політики в об-ласті економічного зростання з діяльністю підприємств і проф-спілок. Такі найбільш загальні закономірності розвитку світової еконо-міки в 50-70-і рр.., Але прояв їх у кожній окремій країні мало свої особливості. Протягом першого повоєнного десятиліття США зберегли і зміцнили свої позиції у світовій економіці. За час війни в Кореї в американську
 9. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 1
  заданій тематиці проаналізуйте за критичних позицій різні трактування поняття «податкова система», дані у Великому економічному словнику, у фінансово-кредитному енциклопедичному словнику, С. Г. Пепеляєвим, Ю. В. Крохіна, І. І. Кучеровим, В. Г. Панскова, В. П. Худолєєва, С. В. Баруліна та іншими вченими. 4. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці проаналізуйте за
 10. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2 «Характеристика податкової статистики зарубіжних країн»
  заданій тематиці розкрийте зміст терміну «податкова юрисдикція ». 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте юрисдикції з високими податками. Вкажіть країни, які можна віднести до цієї групи юрисдикцій. Проаналізуйте податкову статистику таких країн і на прикладі декількох юрисдикцій з високими податками вкажіть граничні ставки корпоративного
© 2014-2022  epi.cc.ua