Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Варіант 4


1. Вкажіть країну, з числа розвинених країн з найвищим рівнем оподаткування (податковим тягарем):
1) США;
2) Японія;
3) Швеція.
2. Податкові системи яких країн можна віднести до англосаксонської моделі оподаткування?
1) Австрія, Бельгія, Німеччина;
2) Франція, Італія;
3) США, Канада.
3. На макроекономічному рівні податковий тягар - це:
1) узагальнений показник, що характеризує роль податків у житті суспільства, і визначається як відношення загальної суми податків і зборів до сукупного національного продукту;
2) узагальнений показник, що характеризує роль податків у житті суспільства, і який визначається як добуток загальної суми податків і зборів та сукупного національного продукту;
3) узагальнений показник, що характеризує роль податків у житті суспільства, і який визначається як відношення сукупного національного продукту до загальної суми податків і зборів.
4. У зарубіжних країнах для розрахунку податкового тягаря використовується:
1) показник максимальної податкової ставки;
2) показник мінімальної податкової ставки;
3) показник ефективної податкової ставки.
5. У макроекономіці для характеристики змін податкових надходжень під впливом деяких економічних факторів використовують:
1) коефіцієнт еластичності податків;
2) коефіцієнт гнучкості податків;
3) коефіцієнт збалансованості податків.
6. За рівнем оподаткування всі країни умовно можна розділити на такі групи:
1) юрисдикції з високими податками і податкові гавані;
2) юрисдикції з високими податками і з низьким рівнем прямих податків;
3) юрисдикції з високими податками та юрисдикції з ліберальним оподаткуванням.
7. Юрисдикції з ліберальним оподаткуванням поділяються на такі види:
1) юрисдикції без прямих податків, юрисдикції без непрямих податків та юрисдикції з низьким рівнем прямих податків;
2) юрисдикції з високими податками, податкові гавані і юрисдикції з низьким рівнем прямих податків;
3) юрисдикції без прямих податків, юрисдикції з низьким рівнем прямих податків і юрисдикції з високими податковими ставками з наданням податкових переваг певним типам корпорацій.
8. Крива Лаффера показує:
1) зв'язок між податковими ставками і ВВП;
2) зв'язок між ставками та обсягом податкових надходжень до бюджету;
3) зв'язок між податковими ставками і ВНП.
9. У країнах з розвиненою ринковою економікою митні мита:
1) мають другорядне фіскальне значення, і їх частка в загальній сумі податкових надходжень не перевищує 3 - 5%;
2) мають першорядне фіскальне значення, і їх частка в загальній сумі податкових надходжень складає близько 30 - 40%;
3) мають першорядне фіскальне значення і другорядне значення як виробничо-стимулюючого податкового інструменту.

10. У яких країнах переважає непряме оподаткування?
1) США, Японія;
2) Франція, Великобританія;
3) Італія, Франція.
11. У яких країнах діє система зменшення оподаткування прибутку на рівні акціонерів?
1) США, Швейцарія, країни Бенілюксу;
2) Німеччина, Австрія, Японія;
3) Канада, Данія.
12. Назвіть країни, в яких сформувалося стійке негативне ставлення до непрямих податків через їх інфляційного впливу на економічні процеси та невідповідності стандартам соціальної справедливості:
1) Німеччина, Італія, Франція;
2) США, Японія, Канада;
3) Швеція, Данія, Фінляндія.
13. Які податки в податковій системі США формують найбільшу частку податкових доходів в бюджетах штатів?
1) прямі податки;
2) непрямі податки;
3) майнові та екологічні податки.
14. Податкові надходження від сплати яких податків в США не зараховуються у федеральний бюджет?
1) прибуткового та корпоративного податків;
2) акцизів і податку з продажів;
3) податку з продажів і майнові податків .
15. Аналогічної Федеральній податковій службі Росії в США є:
1) Комісія Хартінг і Кінсі;
2) Служба внутрішніх доходів США;
3) ФБР.
16. Якщо іноземна корпорація здійснює діяльність на території США через постійне представництво, як буде обчислюватися корпоративний податок?
1) за прогресивними ставками в інтервалі від 10 до 36%;
2) за пропорційною ставкою, що дорівнює 30%.
3) за пропорційною ставкою, що дорівнює 15%.
17. Вкажіть об'єкт оподаткування корпоративним податком у США:
1) валовий дохід;
2) різниця між валовим доходом і дозволеними пільгами;
3) валова додана вартість.
18. До бюджетів яких рівнів бюджетної системи США зараховуються податкові доходи від сплати податку з продажів?
1) у федеральний бюджет;
2) у федеральний бюджет і бюджети штатів;
3) до бюджетів штатів і місцевих бюджетів .
19. Чи збігається об'єкт оподаткування майнові податок в США в різних штатах?
1) так;
2) ні;
3) так, і це тільки нерухоме майно.
20. До особливостей податкової системи Німеччини можна віднести:
1) орієнтацію податкової системи на переважно непряме оподаткування;
2) орієнтацію податкової системи на обкладення колективних доходів і власності;
3) складне і багатоступінчате розподіл податкових надходжень між ланками бюджетної системи.
21. Вкажіть види податків, які за законодавством Німеччини віднесені до загальних податкових доходів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи:
1) промисловий податок, акциз на пиво, податок на доходи від капіталу;
2) податок на видобуток нафти, мита, податок з обороту;
3) корпоративний податок, ПДВ, прибутковий податок.

22. Назвіть державний орган Німеччини, наділений контрольними та наглядовими повноваженнями у сфері оподаткування:
1) Федеральний фінансовий суд;
2) Міністерство фінансів Німеччини;
3) Федеральне центральне відомство з податків.
23. За якими ставками обчислюється прибутковий податок з фізичних осіб - податкових резидентів Німеччини?
1) за прогресивними ставками, розмір яких складає від 15 до 42%;
2) за пропорційною ставкою у розмірі 25%;
3) за пропорційними ставками, диференційованими за видами доходів.
24. На базі якого податку обчислюється церковний податок у Німеччині?
1) прибуткового;
2) корпоративного;
3) промислового.
25. Чи застосовується при обчисленні ПДВ у Німеччині знижена податкова ставка?
1) немає;
2) так, тільки щодо операцій з реалізації медичних товарів;
3) так, у відношенні операцій з реалізації продуктів харчування, книг, газет, надання транспортних послуг.
26. Вкажіть максимальну податкову ставку з корпоративного податку в Німеччині:
1) 29,8%;
2) 12,5%;
3) 25%.
27. За якими податковими ставками стягуються акцизи в Німеччині?
1) адвалорна;
2) твердим специфічним;
3) комбінованим.
28. Функції з нарахування, збирання та припиненню випадків ухилення від сплати митних зборів і корабельних зборів у Японії ставляться до компетенції:
1) Національного податкового управління;
2) Ради по економічної і податкової політики;
3) Міністерства фінансів.
29. Особливостями податкової системи Японії є:
1) високий рівень місцевих податків;
2) тенденція до збільшення частки прямих податків;
3) найнижча серед розвинених країн частка прибуткових податків.
30. До податків якого рівня віднесені акцизи в Японії?
1) до загальнодержавних;
2) до префектурние;
3) до муніципальних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Варіант 4 "
 1. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  варіантах. Згідно історизму, наприклад, логічна структура людського мислення зазнає змін в ході історичної еволюції. Расистський полілогізм приписує кожній расі свою логіку. Нарешті, відповідно до ірраціоналізмом розум як такий не пояснює ірраціональні сили, що визначають людську поведінку. Ці доктрини виходять далеко за межі економічної науки. Вони
 2. 2. Шкала цінності
  варіант іншому. Зазвичай кажуть, що діюча людина, вибудовуючи свої дії, тримає в умі шкалу потреб або цінності. Грунтуючись на цій шкалі, він задовольняє те, що має велику цінність, тобто більш настійні потреби, і залишає незадоволеним те, що має більш низьку цінність, тобто менш нагальну потребу. Проти такого подання положення справ не виникає
 3. 1. Закон граничної корисності
  варіантами, між якими робить вибір. Вибір завжди робиться між певними кількостями засобів. Мінімальна кількість, яка може бути об'єктом такого рішення, можна назвати одиницею. Однак слід остерігатися помилкового припущення, що оцінка цінності суми таких одиниць виходить з оцінки цінності цих одиниць. Людина має п'ять одиниць товару а й три одиниці товару b. Він
 4. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
  варіантами. Гегемонічні зв'язку відрізняються від договірних зв'язків кордонами, в яких вибір індивідів визначає хід подій. Як тільки людина вирішує на користь підпорядкування гегемонії, він стає в межах діяльності цієї системи і на час свого підпорядкування пішаком в діях керівника. У подібному соціальному освіті і в тій мірі, в якій воно спрямовує поведінку підлеглих,
 5. 3. Проблема економічного розрахунку
  варіантів будівництва вибрати. Технологічні розрахунки можуть встановити співвідношення різних класів коштів тільки в тій мірі, в якій вони можуть бути взаємозамінні у спробі домогтися певної мети. Але діяльність обов'язково повинна встановити співвідношення всіх коштів, якими б різними вони не були, безвідносно до того, чи можуть вони заміщати один одного, надаючи однакові послуги.
 6. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  варіантами, не важно, класифікуються вони як матеріальні або як ідеальні. На реальної шкалою цінності матеріальні і ідеальні речі безладно перемішані. Навіть якщо було б можливо провести різкий кордон між матеріальними і ідеальними інтересами, необхідно розуміти, що кожне конкретне дію чи спрямоване на реалізацію і матеріальних, і ідеальних цілей, або є
 7. 4. Аутистическое господарство
  варіанту аутистичного господарства, в якому існує тільки аутістіческій обмін: господарство ізольованого індивіда і економіка соціалістичного суспільства. Використовуючи цю ідеальну конструкцію, економісти не піклуються про те, чи може ця система працювати [Ми обговорюємо проблеми теорії, а не історії. Тому ми можемо утриматися від критики заперечень, висунутих проти концепції ізольованого
 8. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  варіантами, запропонованими різними методами вирішення подібних питань, або віддавати перевагу одному з цих методів через більшого обсягу виробництва. Однак підприємець керується мотивами отримання прибутку. Саме йому притаманне прагнення віддавати перевагу найбільш економічне рішення, тобто рішення, избегающее задіяння факторів виробництва, використання яких зашкодить
 9. 4. Облік витрат виробництва
  варіантів застосування. За інших рівних умов цінність іншого застосування збільшується по мірі їх скорочення; ціни абсолютно подільних факторів мають тенденцію до збільшення в міру того, як все більша їх кількість застосовується з метою кращого використання продуктивного потенціалу набору недосконале подільних факторів. Не слід обмежувати розгляд цієї проблеми тільки випадком,
 10. 6. Монопольні ціни
  варіант обмеження спільними зусиллями обсягів виробництва з метою встановлення монопольних цін. Але відомо, що фізичні умови в сільському господарстві не відповідають цим вимогам. Саме тому фермери, спраглі монопольних цін, не вдаються до стихійних дій, а вимагають втручання держави. 14. Постійно стверджується, що в обробній промисловості економіка
© 2014-2022  epi.cc.ua