Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Варіант 3


1. Уніфікація прямого оподаткування в країнах з розвиненою ринковою економікою відбувається шляхом:
1) прийняття документів, аналогічних «Основ світового Податкового кодексу»;
2) розробки систем податкової класифікації;
3) укладення угод про усунення подвійного оподаткування.
2. Які країни першими здійснили роботу з уніфікації непрямого оподаткування?
1) країни ЄврАзЕС;
2) країни ЄС;
3) країни НАТО.
3. За характером здійснення податкової політики держави виділяють:
1) політику максимальних податків, політику економічного розвитку і антиінфляційну політику;
2) політику розумних податків, політику максимальних податків, політику з високим рівнем оподаткування при значній соціальний захист;
3) англосаксонську, евроконтінентальную і офшорну.
4. Середній рівень податкового тягаря в розвинених країнах становить:
1) 45 - 55%;
2) 25 - 35%;
3) 30 - 40%.
5. Ефективна ставка податку характеризує:
1) загальний податковий тягар з точки зору доцільності встановлення нових податків;
2) загальний податковий тягар з точки зору ефективності податкової системи;
3) загальний податковий тягар з точки зору доцільності інвестицій.
6. Якщо коефіцієнт еластичності податків менше 1, то:
1) частка податкових надходжень у ВНП знижується;
2) частка податкових надходжень у ВНП зростає;
3) частка податкових надходжень у ВНП не змінюється.
7. До юрисдикцій з низьким рівнем прямих податків відносяться:
1) США, Японія, Швеція;
2) Бенілюкс, Ірландія;
3) Кіпр, Угорщина, Швейцарія.
8. Так званий поріг Лаффера зв'язується з величиною:
1) податкового тягаря;
2) коефіцієнта еластичності податків;
3) інтегральної повної ставки оподаткування.
9. Єдиними в розвинених країнах в системі індивідуального прибуткового оподаткування є наступні елементи прибуткового податку:
1) склад доходів, що підлягають оподаткуванню;
2) склад і характер податкових пільг;
3) прогресивна шкала оподаткування, податкова пільга у формі неоподатковуваного мінімуму.
10. Основним непрямим податком в розвинених країнах є:
1) ПДВ;
2) акцизи;
3) мито.
11. У яких країнах переважає пряме оподаткування?
1) США, Японія;
2) Франція, Німеччина;
3) Італія, Франція.

12. Для яких країн характерна тенденція до посилення тягаря прямих податків для платників податків з відносно низьким рівнем доходів за моделлю Гаджиєва?
1) для країн з розвиненою ринковою економікою;
2) для країн, що розвиваються;
3) для країн з перехідною ринковою економікою .
13. В системі непрямого оподаткування якої країни податок з продажів використовується паралельно з ПДВ?
1) в США;
2) у Німеччині;
3) у Франції.
14. Вкажіть податки, на частку яких у США припадає більше 75% податкових надходжень федерального бюджету:
1) федеральний податок на прибуток (доходи) корпорацій і мита;
2) федеральний прибутковий податок з населення і податок з продажів;
3) федеральний прибутковий податок з населення і федеральні внески до фондів соціального страхування.
15. Мита в податковій системі США:
1) стягуються тільки на федеральному рівні;
2) стягуються на федеральному рівні і на рівні штатів;
3) стягуються на місцевому рівні.
16. Корпорації якого виду в США користуються пільговим режимом оподаткування прибутку (доходів)?
1) «C корпорації»;
2) «S корпорації»;
3) «V корпорації».
17. За якими ставками в США стягується корпоративний податок на рівні штатів?
1) за пропорційними;
2) за прогресивними;
3) по комбінованим.
18. На яких рівнях в США стягується прибутковий податок з населення?
1) на федеральному рівні;
2) на рівні штатів та місцевому рівні;
3) на федеральному рівні, на рівні штатів та місцевому рівні.
19. Вкажіть об'єкт оподаткування податком з продажів у США:
1) валовий дохід;
2) валова виручка від реалізації на кожній стадії обігу товару;
3) валова виручка від реалізації на кожній стадії обігу товару і оборот надаваних населенню послуг.
20. Система організації державних фінансів Німеччини припускає:
1) трирівневу організацію податкової системи;
2) дворівневу організацію податкової системи;
3) дворівневу організацію бюджетної системи.
21. За якою ознакою всі податки Німеччини поділені на загальні та власні?
1) залежно від характеру застосовуваних податкових ставок;
2) залежно від компетенції справляння та розподілу доходів між ланками бюджетної системи;
3) залежно від цільової спрямованості введення.

22. Вкажіть податки і збори, надходження від сплати яких зараховуються до місцевих бюджетів Німеччини:
1) акцизи на каву, тютюн, ПДВ, податок на спадщину та дарування;
2) податок на доходи від капіталу, прибутковий податок, промисловий податок;
3) земельний податок, акциз на алкогольні напої, збір з власників собак.
23. До бюджетів яких рівнів бюджетної системи зараховуються податкові доходи від сплати прибуткового податку в Німеччині?
1) у федеральний бюджет і бюджети федеральних земель;
2) до бюджетів федеральних земель і бюджети громад;
3) в федеральний бюджет, бюджети федеральних земель і бюджети громад.
24. Назвіть платників церковного податку в Німеччині:
1) фізичні особи - податкові резиденти Німеччини;
2) фізичні та юридичні особи - податкові резиденти Німеччини;
3) фізичні особи - члени церковної громади.
25. Податкова ставка з ПДВ в Німеччині:
1) процентна пропорційна і становить 17%;
2) специфічна;
3) адвалорна і становить 17%.
26. Як визначається об'єкт оподаткування з податку з обороту імпорту в Німеччині?
1) як вартість реалізованих товарів, робіт, послуг;
2) як митна вартість ввезеного товару з урахуванням імпортних зборів;
3) як різниця між виручкою
від реалізації імпортного товару і витратами на його придбання.
27. За якими підакцизних товарах в Німеччині податкові надходження найзначніші за величиною?
1) на нафтопродукти і тютюнові вироби;
2) на продукти насолоди: кава та пиво;
3) на алкогольні напої .
28. Податкова система Японії:
1) трирівнева;
2) дворівнева, що включає загальнодержавні та префектурние податки;
3) дворівнева, що включає в себе загальнодержавні та місцеві податки.
29. Прибутковий податок з фізичних осіб в Японії є джерелом податкових доходів:
1) національного бюджету;
2) префектурних бюджетів;
3) національного та місцевого бюджетів.
30. Ставки національного прибуткового податку в Японії:
1) прогресивні і встановлені в розмірі від 10 до 50%;
2) пропорційні за видами доходів встановлені в розмірі 10, 20 , і 40%;
3) прогресивні і встановлені в розмірі від 10 до 66%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Варіант 3 "
 1. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  варіантах. Згідно історизму, наприклад, логічна структура людського мислення зазнає змін в ході історичної еволюції. Расистський полілогізм приписує кожній расі свою логіку. Нарешті, відповідно до ірраціоналізмом розум як такий не пояснює ірраціональні сили, що визначають людську поведінку. Ці доктрини виходять далеко за межі економічної науки. Вони
 2. 2. Шкала цінності
  варіант іншому. Зазвичай кажуть, що діюча людина, вибудовуючи свої дії, тримає в умі шкалу потреб або цінності. Грунтуючись на цій шкалі, він задовольняє те, що має велику цінність, тобто більш настійні потреби, і залишає незадоволеним те, що має більш низьку цінність, тобто менш нагальну потребу. Проти такого подання положення справ не виникає
 3. 1. Закон граничної корисності
  варіантами, між якими робить вибір. Вибір завжди робиться між певними кількостями засобів. Мінімальна кількість, яка може бути об'єктом такого рішення, можна назвати одиницею. Однак слід остерігатися помилкового припущення, що оцінка цінності суми таких одиниць виходить з оцінки цінності цих одиниць. Людина має п'ять одиниць товару а й три одиниці товару b. Він
 4. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
  варіантами. Гегемонічні зв'язку відрізняються від договірних зв'язків кордонами, в яких вибір індивідів визначає хід подій. Як тільки людина вирішує на користь підпорядкування гегемонії, він стає в межах діяльності цієї системи і на час свого підпорядкування пішаком в діях керівника. У подібному соціальному освіті і в тій мірі, в якій воно спрямовує поведінку підлеглих,
 5. 3. Проблема економічного розрахунку
  варіантів будівництва вибрати. Технологічні розрахунки можуть встановити співвідношення різних класів коштів тільки в тій мірі, в якій вони можуть бути взаємозамінні у спробі домогтися певної мети. Але діяльність обов'язково повинна встановити співвідношення всіх коштів, якими б різними вони не були, безвідносно до того, чи можуть вони заміщати один одного, надаючи однакові послуги.
 6. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  варіантами, не важно, класифікуються вони як матеріальні або як ідеальні. На реальної шкалою цінності матеріальні і ідеальні речі безладно перемішані. Навіть якщо було б можливо провести різкий кордон між матеріальними і ідеальними інтересами, необхідно розуміти, що кожне конкретне дію чи спрямоване на реалізацію і матеріальних, і ідеальних цілей, або є
 7. 4. Аутистическое господарство
  варіанту аутистичного господарства, в якому існує тільки аутістіческій обмін: господарство ізольованого індивіда і економіка соціалістичного суспільства. Використовуючи цю ідеальну конструкцію, економісти не піклуються про те, чи може ця система працювати [Ми обговорюємо проблеми теорії, а не історії. Тому ми можемо утриматися від критики заперечень, висунутих проти концепції ізольованого
 8. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  варіантами, запропонованими різними методами вирішення подібних питань, або віддавати перевагу одному з цих методів через більшого обсягу виробництва. Однак підприємець керується мотивами отримання прибутку. Саме йому притаманне прагнення віддавати перевагу найбільш економічне рішення, тобто рішення, избегающее задіяння факторів виробництва, використання яких зашкодить
 9. 4. Облік витрат виробництва
  варіантів застосування. За інших рівних умов цінність іншого застосування збільшується по мірі їх скорочення; ціни абсолютно подільних факторів мають тенденцію до збільшення в міру того, як все більша їх кількість застосовується з метою кращого використання продуктивного потенціалу набору недосконале подільних факторів. Не слід обмежувати розгляд цієї проблеми тільки випадком,
 10. 6. Монопольні ціни
  варіант обмеження спільними зусиллями обсягів виробництва з метою встановлення монопольних цін. Але відомо, що фізичні умови в сільському господарстві не відповідають цим вимогам. Саме тому фермери, спраглі монопольних цін, не вдаються до стихійних дій, а вимагають втручання держави. 14. Постійно стверджується, що в обробній промисловості економіка
© 2014-2022  epi.cc.ua