Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Варіант 2


1. До економічних показників, що дозволяє охарактеризувати рівень розвитку податкової системи, відносяться:
1) збирання податків, показники ефективності податкового контролю;
2) співвідношення прямого і непрямого оподаткування, структура прямого оподаткування, рівень податкового тягаря;
3) індикативні показники по мобілізації податків в бюджетну систему, сукупна ставка оподаткування.
2. Податки якого рівня в розвинених країнах займають найбільшу питому вагу в загальному обсязі всіх стягнутих податків?
1) центрального;
2) муніципального;
3) місцевого.
3. Для якої моделі оподаткування характерна орієнтація на непряме оподаткування?
1) англосаксонської;
2) змішаної;
3) латиноамериканської.
4. Податковий тягар відображає частину виробленого суспільством продукту, яка перерозподіляється за допомогою:
1) кредитних механізмів;
2) фінансових механізмів;
3) бюджетних механізмів.
5. Відзначте вірне, на Ваш погляд, твердження: зниження податкового тягаря:
1) може завдати серйозної шкоди економіці;
2) може призвести до різкого економічного зростання;
3) не зробить значного впливу на економіку.
6. Коефіцієнт еластичності податків показує:
1) на скільки відсотків зміняться податкові доходи при зміні визначального фактора на 1%;
2) на скільки відсотків зміняться податкові доходи при зміні визначального фактора;
3) на скільки відсотків зміняться податкові доходи при проведенні податкових реформ.
7. До юрисдикцій з високими податками відносяться:
1) США, Японія, країни Скандинавії; невірно
2) країни Карибського регіону; невірно
3) Кіпр, Угорщина, Швейцарія.
8. Центральної макроекономічною проблемою будь-якої держави є:
1) забезпечення економічної безпеки;
2) визначення оптимального розміру податкового тягаря;
3) оцінка податкових ризиків.
9. Найнижча частка індивідуального прибуткового податку в загальній сумі податкових надходжень серед країн з розвиненою ринковою економікою спостерігається:
1) у Швеції;
2) в Данії;
3) у Франції.
10. Відповідно до міжнародної практики до податків на споживання відносять:
1) ПДВ, податок з продажів і податок з обороту, головним з яких є ПДВ;
2) акцизи , ПДВ і податок з обороту, головними з яких є акцизи;
3) ПДВ, податок з продажів і акцизи, головним з яких є ПДВ.

11. Зростання частки непрямого оподаткування, на думку економістів-політологів:
1) призводить до багаторазового зниження цін на товари;
2) призводить до багаторазового зростання цін на товари;
3) не робить істотного впливу на ціноутворення.
12. Назвіть базові підакцизні товари у всіх розвинених країнах:
1) алкогольна і тютюнова продукція;
2) ювелірні вироби, шампуні для волосся;
3) нафта і нафтопродукти, автомобілі, хутра.
13. Податкова система якої країни характеризується більш високою часткою корпоративного податку в податкових надходженнях, порівняно з іншими розвиненими країнами?
1) Японія;
2) США;
3) Швеція.
14. Вкажіть, чи існує в податковій системі США практика встановлення регулюючих податків?
1) так;
2) ні;
3) існує, але застосовується тільки відносно федеральних податків.
15. Назвіть головне джерело податкових доходів місцевих бюджетів у США:
1) екологічні податки;
2) майнові податки;
3) акцизи .
16. Назвіть державний орган США, наділений повноваженнями щодо встановлення податків:
1) Служба внутрішніх доходів США;
2) Міністерство фінансів США;
3) Конгрес США.
17. Федеральний прибутковий податок з населення в США справляється:
1) за прогресивними ставками, розмір яких складає від 15 до 45%;
2) за пропорційними ставками, диференційованими за видами доходів;
3) за прогресивними ставками, розмір яких складає від 15 до 35%.
18. Чи передбачається в системі оподаткування корпоративним податком у США варіант «консолідованого оподаткування»?
1) так;
2) ні;
3) так, але тільки відносно іноземних корпорацій.
19. Вкажіть максимальну податкову ставку, яка застосовується до оподатковуваного майну юридичних і фізичних осіб у США:
1) 10%;
2) 5%;
3) 3%.
20. Яким чином загальні податкові доходи Німеччини розподіляються за рівнями бюджетної системи?
1) по законодавчо встановленим нормативам;
2) залежно від характеристик суб'єкта податку;
3) залежно від операцій, визнаних об'єктом оподаткування.
21. У чому полягає особливість правового регулювання податкових правовідносин у Німеччині?
1) повноваження щодо справляння податків зосереджені на федеральному рівні;
2) органи влади на місцевому рівні наділені законодавчими повноваженнями щодо встановлення податків і зборів;
3) повноваження щодо справляння і розподілу податків між федерацією, федеральними землями і громадами закріплені в Конституції Німеччини.

22. Що являє собою «надбавка солідарності» з прибуткового податку в Німеччині?
1) сума рівна 7,5% від прибуткового податку, за рахунок якої фінансується економічне відродження федеральних земель Німеччини;
2) сума, що не обкладається прибутковим податком, рівна для всіх категорій платників податків;
3) сума, що виплачується роботодавцем, рівна 7,5% від утриманого їм прибуткового податку з платника податків.
23. До бюджетів яких рівнів бюджетної системи зараховуються податкові доходи від сплати ПДВ в Німеччині?
1) у федеральний бюджет і бюджети федеральних земель;
2) до бюджетів федеральних земель і бюджети громад;
3) в федеральний бюджет, бюджети федеральних земель і бюджети громад.
24. До бюджетів яких рівнів бюджетної системи зараховуються податкові доходи від сплати корпоративного податку в Німеччині?
1) у федеральний бюджет і бюджети федеральних земель;
2) до бюджетів федеральних земель і бюджети громад;
3) в федеральний бюджет, бюджети федеральних земель і бюджети громад.
25. Споживчий податок в Японії є податком:
1) загальнодержавним;
2) префектурние;
3) муніципальним.
26. Оскарження правильності нарахування податків в Японії проводиться:
1) у Національному податковому трибуналі;
2) у Національному податковому управлінні;
3) в регіональних податкових бюро.
27. Відмінною особливістю прибуткового оподаткування в Японії є:
1) високий рівень неоподатковуваного мінімуму для сім'ї з чотирьох осіб (набагато вище, ніж у США, Німеччині, Англії, Франції);
2) відсутність податкових пільг;
3) відсутність вузькоспеціалізованих пільг з оподаткування доходів, отриманих з різних джерел.
28. Податкова система Китаю:
1) трирівнева;
2) дворівнева;
3) включає загальнодержавні, регіональні та місцеві податки.
29. Державним органом, що здійснює повноваження держави у сфері оподаткування в КНР, є:
1) Національний громадський конгрес;
2) Міністерство фінансів;
3) Державне податкове управління.
30. Неоподатковуваний мінімум з прибуткового податку з фізичних осіб в Китаї становить:
1) 2000 юанів;
2) 800 юанів;
3) не встановлено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Варіант 2 "
 1. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  варіантах. Згідно історизму, наприклад, логічна структура людського мислення зазнає змін в ході історичної еволюції. Расистський полілогізм приписує кожній расі свою логіку. Нарешті, відповідно до ірраціоналізмом розум як такий не пояснює ірраціональні сили, що визначають людську поведінку. Ці доктрини виходять далеко за межі економічної науки. Вони
 2. 2. Шкала цінності
  варіант іншому. Зазвичай кажуть, що діюча людина, вибудовуючи свої дії, тримає в умі шкалу потреб або цінності. Грунтуючись на цій шкалі, він задовольняє те, що має велику цінність, тобто більш настійні потреби, і залишає незадоволеним те, що має більш низьку цінність, тобто менш нагальну потребу. Проти такого подання положення справ не виникає
 3. 1. Закон граничної корисності
  варіантами, між якими робить вибір. Вибір завжди робиться між певними кількостями засобів. Мінімальна кількість, яка може бути об'єктом такого рішення, можна назвати одиницею. Однак слід остерігатися помилкового припущення, що оцінка цінності суми таких одиниць виходить з оцінки цінності цих одиниць. Людина має п'ять одиниць товару а й три одиниці товару b. Він
 4. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
  варіантами. Гегемонічні зв'язку відрізняються від договірних зв'язків кордонами, в яких вибір індивідів визначає хід подій. Як тільки людина вирішує на користь підпорядкування гегемонії, він стає в межах діяльності цієї системи і на час свого підпорядкування пішаком в діях керівника. У подібному соціальному освіті і в тій мірі, в якій воно спрямовує поведінку підлеглих,
 5. 3. Проблема економічного розрахунку
  варіантів будівництва вибрати. Технологічні розрахунки можуть встановити співвідношення різних класів коштів тільки в тій мірі, в якій вони можуть бути взаємозамінні у спробі домогтися певної мети. Але діяльність обов'язково повинна встановити співвідношення всіх коштів, якими б різними вони не були, безвідносно до того, чи можуть вони заміщати один одного, надаючи однакові послуги.
 6. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  варіантами, не важно, класифікуються вони як матеріальні або як ідеальні. На реальної шкалою цінності матеріальні і ідеальні речі безладно перемішані. Навіть якщо було б можливо провести різкий кордон між матеріальними і ідеальними інтересами, необхідно розуміти, що кожне конкретне дію чи спрямоване на реалізацію і матеріальних, і ідеальних цілей, або є
 7. 4. Аутистическое господарство
  варіанту аутистичного господарства, в якому існує тільки аутістіческій обмін: господарство ізольованого індивіда і економіка соціалістичного суспільства. Використовуючи цю ідеальну конструкцію, економісти не піклуються про те, чи може ця система працювати [Ми обговорюємо проблеми теорії, а не історії. Тому ми можемо утриматися від критики заперечень, висунутих проти концепції ізольованого
 8. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  варіантами, запропонованими різними методами вирішення подібних питань, або віддавати перевагу одному з цих методів через більшого обсягу виробництва. Однак підприємець керується мотивами отримання прибутку. Саме йому притаманне прагнення віддавати перевагу найбільш економічне рішення, тобто рішення, избегающее задіяння факторів виробництва, використання яких зашкодить
 9. 4. Облік витрат виробництва
  варіантів застосування. За інших рівних умов цінність іншого застосування збільшується по мірі їх скорочення; ціни абсолютно подільних факторів мають тенденцію до збільшення в міру того, як все більша їх кількість застосовується з метою кращого використання продуктивного потенціалу набору недосконале подільних факторів. Не слід обмежувати розгляд цієї проблеми тільки випадком,
 10. 6. Монопольні ціни
  варіант обмеження спільними зусиллями обсягів виробництва з метою встановлення монопольних цін. Але відомо, що фізичні умови в сільському господарстві не відповідають цим вимогам. Саме тому фермери, спраглі монопольних цін, не вдаються до стихійних дій, а вимагають втручання держави. 14. Постійно стверджується, що в обробній промисловості економіка
© 2014-2022  epi.cc.ua