Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

3. Загальна характеристика податкової системи Німеччини. Конституційно-правова база оподаткування в Німеччині


Податкова система Німеччини заснована на наступних найважливіших принципах побудови:
- податки повинні бути по можливості мінімальними, мінімально необхідними повинні бути також і витрати на їх стягування;
- податки повинні відповідати структурній політиці і бути націлені на більш справедливий розподіл доходів;
- система оподаткування повинна будуватися на повазі до приватного життя платника податків (у податкових правовідносинах платник податків повинен по мінімуму відкривати державі своє приватне життя);
- податкова система повинна виключати подвійне оподаткування;
- величина податків повинна відповідати розміру державних послуг, включаючи захист громадянина і все, що громадянин може отримати від держави.
Державний устрій Німеччини припускає триступеневу систему організації державних фінансів, в силу чого податкова система цієї країни також є трирівневої.
Особливістю податкової системи Німеччини є складне і багатоступінчате розподіл податкових надходжень між ланками бюджетної системи, що дозволяє реалізувати концепцію вертикального і горизонтального вирівнювання нерівномірного економічного розвитку федеральних земель.
З урахуванням позначених особливостей, залежно від компетенції справляння та розподілу доходів між ланками бюджетної системи, всі податки в Німеччині поділяються на загальні і власні (федеральні, податки федеральних земель (земельні) і податки громад (муніципальні)) податки.
Загальні податки розподіляються за встановленими нормативами до бюджетів різних рівнів бюджетної системи: у федеральний бюджет, до бюджетів федеральних земель і до бюджетів громад (аналог регулюючих податків в Росії).
Власні податки закріплюються за відповідними ланками бюджетної системи і зараховуються туди в повному обсязі (аналог закріплених податків в Росії).

Система податків і зборів Німеччини представлена в таблиці 2.
Таблиця 2 - Система податків і зборів Німеччини Загальні податки Власні податки Федеральні податки Податки федеральних земель Податки громад Прибутковий податок.
Корпоративний податок.
Податок на доходи від капіталу.
ПДВ.
Податок з обороту імпорту. Акцизи на нафтопродукти, кава, тютюн, бренді, шипучі вина.
Податок на видобуток нафти.
Податок на споживання електроенергії.
Податок на доходи від страхової діяльності.
Мита.
Солідарний збір.
Податки в рамках ЄС. Податок з власників автотранспортних засобів.
Майновий податок.
Податок на спадщину і дарування.
Акциз на пиво.
Гральний податок.
Збір за протипожежний захист.
Податок на виграші та лотереї. Промисловий податок.
Поземельний податок.
Акциз на алкогольні напої.
Збори за право полювання, рибальства, з власників собак.
Податок на доходи від видовищних і розважальних заходів. Загальна сума податкових надходжень по всіх податках в Німеччині розподіляється між ланками бюджетної системи приблизно таким чином: 48% зараховується до федерального бюджету, 34% - до бюджетів федеральних земель, 13% - до бюджетів громад, а частина, що залишилася - до Фонду вирівнювання податкового тягаря і бюджет ЄС.
Розглянемо конституційно-правову базу оподаткування в Німеччині.
Особливістю правового забезпечення податкової системи Німеччини є конституційне закріплення повноважень щодо справляння і розподілу податків між федерацією, федеральними землями і громадами. Так, стаття 104а Конституції Німеччини закріплює суверенітет податкового законодавства (повноваження законодавчого встановлення податків), суверенне право збору податків (так звані дохідні повноваження від збору того чи іншого податку), а також суверенітет податкового адміністрування (повноваження щодо стягнення податків).

Суверенітет податкового законодавства передбачає, що федеральна влада має виключні законодавчі повноваження щодо встановлення податків, надходження від сплати яких повністю або частково формують федеральний бюджет. Законодавчими повноваженнями щодо встановлення податків федеральних земель і податків громад наділені органи влади федеральних земель.
Суверенна право збору податків, закріплене в Конституції, передбачає, що загальні податкові доходи федерації і федеральних земель надходять до бюджетів різних рівнів бюджетної системи за встановленими нормативами між федерацією і землями, при цьому частина доходів від збору таких податків повинна бути передана бюджетам громад.
Суверенітет податкового адміністрування передбачає, що мита і загальні податки, встановлені єдиними федеральними законами, адмініструються федеральними фінансовими органами, а інші податки - фінансовими органами федеральних земель.
Федеральними фінансовими органами на федеральному рівні є як вищих фінансових органів влади: Федеральне Міністерство фінансів, Федеральна адміністрація з цінних паперів, Адміністрація з контролю над монополіями, Федеральне центральне відомство з податків, Управління по боротьбі з митними правопорушеннями.
Фінансовими органами влади федеральних земель і відповідальними за специфічні для федеральних земель податки, є компетентні вищі органи влади федеральних земель, фінансові управління, фінансові відділення.
Фінансова юрисдикція у сфері оподаткування регламентується уніфікованим федеральним законом. Як інстанції фінансовим порядком судочинства встановлені у федеральних землях - податково-фінансові суди в якості верховних судів федеральних земель, на рівні федерації - Федеральний фінансовий суд у Мюнхені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Загальна характеристика податкової системи Німеччини. Конституційно-правова база оподаткування в Німеччині "
 1. Коментарі
  характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу : Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою
 2. Глосарій
  характеристики продукції підприємства, які вигідно відрізняють його від конкурентів і забезпечують стійке положення на ринку Конкурентоспроможність фірми - реальна і потенційна здатність фірми виготовляти та реалізовувати товари або надавати послуги, які за ціновими і нецінових (якісним) характеристикам більш привабливі для покупців, ніж товари та послуги інших фірм -
 3. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  характеристики, з наявністю якого у платника податків законодавство про податки і збори пов'язує виникнення обов'язки зі сплати податку. Кожен податок має самостійний об'єкт оподаткування, який визначається відповідно до частини другої НК РФ і з урахуванням положень ст. 38 НК РФ. Під майном в НК РФ розуміються види об'єктів цивільних прав (за винятком майнових прав),
 4. Питання 2 Концептуальні положення організації податкового процесу
  характеристиці податкового законодавства, розгляду предмета, методу податкового вдачі, аналізу податкових правовідносин, дослідженню правового режиму стягування окремих податків. Питання організації правового регулювання оподаткування відносяться до числа найменш розроблених у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі. Серед них: характеристика сутності правового регулювання
 5. Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
  характеристика податкової системи Німеччини. Система податкових органів у Німеччині. 2. Характеристика основних федеральних і спільних податків у Німеччині. 3. Характеристика місцевих податків Німеччини. Церковний податок. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової
 6. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  характеристикою сучасного етапу розвитку світової економіки є розпад світової соціалістичної систе-ми і перехід цих країн від командно-адміністративної до ринкової системи. Незважаючи на серйозні країнові відмінності в проведенні економі-чеських реформ, всі вони умовно діляться на дві групи: радикальні і еволюціоністські. Практика показує, що країни, котрі стали на шлях радикальних
 7. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  загальна норма прибутку, і в кожній галузі на рівний капітал буде отримано рівна середня прибуток. Цей прибуток є елементом середніх ринкових цін, або цін виробництва. Отже, внаслідок міжгалузевої конкуренції єдина ринкова, або суспільна вартість перетворюється на ціну виробництва, навколо якої коливаються ринкові ціни. У сучасних умовах переважна частка міжгалузевого переливання
 8. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  податків. Однак такі податки підривали матеріальну зацікавленість працівників у збільшенні заробітків і підприємців у підвищенні розмірів прибутку. Тим самим підривалася сама податкова база (зростання заробітної плати і прибутку). Ці положення кейнсіанського вчення на практиці призвели до негативних результатів. На батьківщині вчення виникла так звана "англійська хвороба" - стагфляція
 9. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  характеристикою державного бюджету є співвідношення доходів і витрат. Періоду класичного капіталізму була властива тенденція до їх збалансування (встановлення рівноваги між надходженнями і витратами). Наприклад, бюджети таких країн, як Великобританія і США, відрізнялися високою стійкістю, що пояснюється відносно високими темпами економічного зростання і невеликою питомою
 10. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  характеристику об'єкта оподаткування. Платники податків - організації обчислюють податкову базу за підсумками кожного податкового періоду на основі даних бухгалтерського обліку, податкового обліку або на основі інших документів, що підтверджують дані про об'єкти, що підлягають оподаткуванню або пов'язаних з оподаткуванням. При виявленні помилок в обчисленні податкової бази, що відноситься до минулих
© 2014-2022  epi.cc.ua