Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання до розділу 2


1. Назвіть критерії, закладені в основу класифікації податків на прямі і непрямі податки.
2. Яке співвідношення прямих і непрямих податків у країнах із слаборозвиненою ринковою економікою? Чому?
3. Яке співвідношення прямих і непрямих податків у країнах з розвиненою ринковою економікою? Чому?
4. Які моделі співвідношення прямого і непрямого оподаткування Ви знаєте?
5. Вкажіть основні принципи оподаткування колективних доходів за кордоном.
6. Вкажіть основні принципи оподаткування індивідуальних доходів за кордоном. Охарактеризуйте принцип сімейного оподаткування.
7. Які податки відповідно до міжнародної практики ставляться до податків на споживання?
8. Чому ПДВ називають універсальним акцизом?
9. Назвіть переваги ПДВ перед податком з обороту і податком з продажів. Чому в діючій міжнародній практиці податок з обороту втратив своє значення?
10. Назвіть країни, в яких не застосовується ПДВ.
11. Вкажіть причини вибору окремих груп товарів і послуг в якості підакцизних за кордоном.
12. Охарактеризуйте мита як особливий вид непрямих податків? Які види митних зборів Ви знаєте? Яка їх роль у формуванні податкових доходів у розвинених країнах сьогодні?
13. Які рівні включає в себе податкова система США?
14. Охарактеризуйте систему податків і зборів в США. Вкажіть її особливості.
15. Які податки в США відносяться до федеральних податків?
16. Які податки в США відносять до податків штатів? Назвіть податки, що дають найбільші надходження до бюджетів штатів.
17. Чому в США не застосовується податок на додану вартість? Які непрямі податки встановлені в податковій системі США?
18. Вкажіть, в чому полягає особливість правового забезпечення податкової системи Німеччини. Назвіть основні принципи побудови податкової системи Німеччини.
19. Які рівні включає в себе податкова система Німеччини? Які податки відносяться до загальних податках федерації, федеральних земель і муніципалітетів в Німеччині?
20. Назвіть податки, є власними податковими доходами громад (муніципалітетів) у Німеччині. Назвіть найбільш значимі з зазначених податків.
21. Які податки громад у Німеччині можна віднести до податків на специфічні форми використання доходів?
22. Вкажіть, як визначається об'єкт оподаткування церковним податком у Німеччині.
Які категорії осіб зобов'язані сплачувати цей податок?
23. Назвіть платників промислового податку в Німеччині. Охарактеризуйте механізм справляння цього податку.
24. У чому полягають особливості японської податкової системи? Яка структура податкової системи Японії?
25. Назвіть основні загальнодержавні податки і збори Японії.
26. Які податки відносяться до місцевих податків Японії? Назвіть основні префектурние і муніципальні податки Японії.
27. Назвіть органи державної влади Японії, наділені законодавчими повноваженнями в податковій сфері.
28. Вкажіть платників податків податку на проживання в Японії. У якій сумі, і з якою періодичністю він сплачується?
29. Назвіть відомі Вам податкові пільги з прибуткового податку в Японії.
30. Яке місце в податковій системі Японії займає корпоративний податок?
31. Податкові доходи яких рівнів бюджетної системи Японії формує корпоративний податок?
32. Назвіть відомі Вам податкові пільги з корпоративного податку, встановлені для корпорацій малого бізнесу Японії.
33. Податкові доходи якого рівня бюджетної системи Японії формує майновий податок?
34. Вкажіть платників податків майнового податку в Японії. Як визначається об'єкт оподаткування з цього податку? Як можна охарактеризувати податкову ставку, встановлену для обчислення податку?
35. Охарактеризуйте податкову ставку, яка застосовується для обчислення податку на спадкування та дарування в Японії. Які види податкових пільг з податку Ви знаєте?
36. Охарактеризуйте податкову систему Китаю. Яка її структура?
37. Які податки в Китаї входять до групи податків спеціального призначення?
38. Назвіть податки, податкові надходження від сплати яких за нормативом 100% формують податкові доходи бюджету Центрального урядів Китаю?
39. Назвіть податки, податкові надходження від сплати яких за встановленими нормативами розподіляються між бюджетами Центрального та місцевих урядів Китаю.
40. Назвіть відомі Вам державні органи Китаю, наділені певною компетенцією в податковій сфері.
41. Назвіть відомство центрального рівня, підпорядковане Госсовету Китаю та здійснює повноваження держави у сфері оподаткування. Вкажіть його компетенцію у податковій сфері.
42. Вкажіть критерії, згідно з якими фізична особа може набути статусу податкового резидента з прибуткового податку в Китаї.

43. Назвіть відомі Вам податкові ставки, застосовувані до різних видів доходів, що підлягають оподаткуванню прибутковим податком у Китаї.
44. Назвіть відомі Вам податкові пільги з прибуткового податку в Китаї.
45. За якими податковими ставками справляється податок на додану вартість в Китаї? Які операції призводять до виникнення об'єкта оподаткування з цього податку?
46. Чи мають право платники податків ПДВ - експортери Китаю заявляти вхідний податок до повернення з бюджету?
47. Назвіть платників споживчого податку в Китаї. Які операції визнаються об'єктом обкладення споживчим податком?
48. Вкажіть оподатковувані споживчим податком товари в Китаї. Охарактеризуйте приємним податкові ставки з цього податку.
49. Вкажіть операції, здійснення яких призводить до виникнення обов'язку сплачувати підприємницький податок у Китаї. Назвіть відомі Вам податкові пільги з цього податку.
50. Назвіть види податкових ставок, що використовуються для обчислення податку на прибуток підприємств у Китаї. Для яких категорій платників податків встановлені знижені податкові ставки з цього податку?
51. Якщо іноземне підприємство не має представництва або філії на території Китаю, але отримує доходи від джерел у Китаї, за якою податковою ставкою і яким податком будуть обкладені такі доходи?
52. Назвіть відомі Вам податкові пільги з податку на прибуток підприємств у Китаї.
53. Як відомо, Китай - світовий лідер із залучення іноземних інвестицій в національну економіку. Як Ви думаєте, це пов'язано з чинним механізмом справляння податку на прибуток підприємств?
54. Які види мита справляються на території Китаю?
55. Чи впливають на розмір митних зборів в Китаї угоди про надання статусу найбільшого сприяння в торгівлі? Якщо так, то як?
56. Які види доходів оподатковуються прибутковим податком у Китаї за пропорційною ставкою у розмірі 20%?
57. Вкажіть, які податки в Японії займають найбільшу питому вагу в податкових доходах консолідованого бюджету?
58. Поясніть, чому податкову систему Японії не можна однозначно віднести до однієї з відомих моделей податкових систем (евроконтінентальной, англосаксонської і т.д.)?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання до розділу 2 "
 1. Контрольні питання до розділу 1
  1. Як Ви розумієте таке твердження: «податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-перераспределительную задачу»? 2. Розкрийте зміст наступного твердження: «податкова система повинна органічно зв'язуватися з принципом соціальної справедливості». 3. Вкажіть інші принципи функціонування податкових систем в розвинених країнах. 4. Назвіть основні напрямки уніфікації
 2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ і ПРИРОДА ФІРМ
  контрольні функції у світі бізнесу (те, що військові називають С3). Якщо звіти повинні відбуватися обличчям до обличчя, то, як багато людей фізично здатне звітувати перед іншою людиною - двадцять чи тридцять? Яке б не було це число, розділіть його на загальну чисельність персоналу фірми, і ви знайдете необхідні рівні ієрархії. Коли люди, звітують один перед одним, повинні були жити в
 3. Структура органів СНД
  контрольного механізму щодо реалізації прийнятих рішень не передбачалося. Крім статутних головних органів СНД була створена розгалужена система органів нижчого рівня - галузевих і проч. (Близько 60). Вони займаються конкретними областями
 4. Введення
  контрольних органів і т. д., в даному підручнику значно ширше викладаються правова основа функціонування бюджетної системи, бюджетний процес, формування дохідної частини всіх видів бюджетів, сутність бюджетного федералізму і міжбюджетних відносин, методи розподілу коштів між ланками бюджетної системи. При цьому приділено увагу генезису виникнення та вирішення найбільш актуальних і в
 5. 7.2. Виконання бюджету
  контрольно-рахункові органи. Розпис доходів і видатків складається по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів та по всіх розділах, главам і статтями бюджетної класифікації. Вона розробляється на підставі балансів доходів і витрат, кошторисів витрат бюджетополучателей. Затверджена розпис доходів і видатків бюджету - документ, що регламентує стягнення платежів до бюджету і відкриття
 6. 7.3. Бюджетний контроль
  контрольно-рахунковими палатами на місцях, фінансовими і податковими органами. Дві форми контролю за виконанням бюджету. У Російській Федерації контроль за виконанням бюджету має дві форми - парламентський і адміністративний. Парламентський контроль здійснюється відповідними представницькими органами. Він припускає: - право відповідних представницьких органів влади на отримання
 7. Контрольні питання
  розділах переліку федеральних цільових програм і окремим найбільш значущим програмам. 10. Як фінансуються федеральні цільові
 8. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  контрольно-ревізійної роботи суцільним перевіркам піддаються касові та банківські операції. До решти операціями цей метод застосовується у разі виявлення при проведенні вибіркової перевірки серйозних порушень податкового законодавства чи правил ведення бухгалтерського обліку, що призвели до заниження податкових платежів. У необхідних випадках знімаються копії документів або документи,
 9. § 2. ТИПИ І ФОРМИ ПРИСВОЄННЯ
  контрольний пакет акцій - кількість акцій, що дозволяє панувати в акціонерному товаристві. Теоретично ця кількість повинна становити 50% всіх випущених акцій плюс одна акщіу Однак, якщо гігантська корпорація має капітал у кілька мільярдів доларів, а її акції розпорошені серед маси дрібних власників, то нерідко її діяльність контролює приватний власник, який володіє менш
 10. Відповіді на запитання з залу
  контрольний пакет акцій за державою і стверджуєте: у нас в галузі немає жодного державного підприємства, всі вони - акціонерні товариства. Варто вам змінити вивіску і державне вважається недержавним. Тому реальна статистика не відображає дійсного процесу. Якщо взяти всі найбільші об'єкти - починаючи з космічних систем, електромагістралей, морського і річкового флоту,
© 2014-2022  epi.cc.ua