Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

7.2. Виконання бюджету


Виконання бюджету - це найважливіший етап бюджетного процесу дії з мобілізації та використання бюджетних коштів, у процесі виконання яких беруть участь органи виконавчої влади, фінансові та податкові органи, кредитні установи, юридичні та фізичні особи-платники податків до бюджету, одержувачі бюджетних коштів.
Виконання бюджету грунтується на таких принципах:
1) єдності каси, що передбачає зарахування всіх доходів на єдиний бюджетний рахунок і здійснення всіх передбачених витрат з єдиного бюджетного рахунку;
2) забезпечення бюджетних витрат і платежів у межах фактичної наявності коштів на єдиному бюджетному рахунку.
Виконання бюджету починається після його затвердження органом представницької влади. У фінансових органах готується організаційний план, в якому передбачаються завдання підрозділів кожного фінансового органу щодо забезпечення виконання бюджету. Далі проводиться робота за поквартальним розподілом бюджету, спрямована на рівномірну мобілізацію бюджетних доходів і безперебійне забезпечення грошовими коштами заходів, що фінансуються з бюджету.
У фінансовому органі на підставі показників бюджету складається бюджетний розпис доходів і витрат, яка затверджується виконавчим органом влади.
Бюджетний розпис являє собою документ, що містить детальні показники доходів, коштів запозичень і витрат затвердженого бюджету відповідно до діючої бюджетної класифікації за термінами бюджетного року в розрізі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, і направляється для відомості до органів представницької влади та контрольно-рахункові органи.
Розпис доходів і видатків складається по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів та по всіх розділах, главам і статтями бюджетної класифікації. Вона розробляється на підставі балансів доходів і витрат, кошторисів витрат бюджетополучателей. Затверджена розпис доходів і видатків бюджету - документ, що регламентує стягнення платежів до бюджету і відкриття кредитів для фінансування заходів, передбачених у бюджеті.
Касове виконання бюджету, тобто операції з коштами на бюджетних рахунках по зарахуванню доходів бюджету і платежами за рахунок бюджетних коштів, здійснюється або органом Федерального казначейства, або уповноваженим банком, в якому відкрито рахунок бюджету.
Виконання бюджету за видатками означає забезпечення фінансування заходів, передбачених розписом видатків, і має ряд етапів.
1) Затвердження і доведення бюджетних асигнувань до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На підставі бюджетного розпису протягом 20 днів з дня її затвердження Фінансовий орган і головні розпорядники бюджетних асигнувань на період дії затвердженого бюджету доводять обсяги асигнувань з бюджету вищестоящими розпорядниками бюджетних коштів до нижчестоящих розпорядників та одержувачів через Федеральне казначейство шляхом подання затвердженого розподілу коштів федерального бюджету чи через уповноважені банки (для місцевих бюджетів).
2) Прийняття бюджетних зобов'язань бюджетополучателямі.
Бюджетне зобов'язання - це оформлене бюджетополучателямі право пред'явлення вимоги до бюджету. На підставі доведених до одержувачів бюджетних коштів лімітів бюджетних зобов'язань вони мають право прийняття зобов'язань на здійснення видатків. Ліміти бюджетних зобов'язань формуються фінансовим органом і доводяться до всіх одержувачів бюджетних коштів.
На підставі повідомлень про виділений ліміт бюджетних зобов'язань одержувач коштів бюджету володіє правом здійснення закупівель, нарахування встановлених грошових виплат, прийняття інших зобов'язань бюджету. Прийняття зобов'язань при здійсненні закупівель оформляється відповідними договорами з постачальниками продукції, виконавцями робіт і послуг.
3) Підтвердження і вивірка виконання бюджетних зобов'язань. Витрачання бюджетних коштів не може бути проведено без завершення виконання бюджетних зобов'язань. Бюджетополучатель зобов'язаний представляти у фінансовий орган документи, що підтверджують реалізацію бюджетних зобов'язань.
4) Витрати та платежі за реалізованими бюджетними зобов'язаннями. Витрачання бюджетних коштів здійснюється у формі списання грошових коштів бюджетних рахунків з метою виконання платіжних зобов'язань бюджетів на користь юридичних і фізичних осіб. Підставою для витрачання бюджетних коштів є платіжний документ, оформлений у порядку, встановленому фінансовим органом. При цьому обсяг витрачених бюджетних коштів не може перевищувати виконаних підтверджених бюджетних зобов'язань. Сума грошових коштів, списаних з бюджетного рахунку з метою виконання платіжного зобов'язання, являє собою касовий бюджетних витрата.
У Російській Федерації з 1992 р. введено казначейське виконання федерального бюджету. Для його здійснення у складі Міністерства фінансів РФ утворено Федеральне казначейство.
Основні функції Федерального казначейства у бюджетному процесі держави:
- організація виконання федерального бюджету;
- контроль за його виконанням;
- управління бюджетними доходами і видатками;
- регулювання міжбюджетних відносин;
- фінансове виконання позабюджетних фондів;
- управління та обслуговування державного зовнішнього та внутрішнього боргів Російської Федерації;
- здійснення обліку та звітності по руху коштів федерального бюджету.

При казначейському виконанні федерального бюджету реєстрація надходжень, регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань, видача дозволів на право здійснення витрат у рамках виділених асигнувань, здійснення платежів від імені бюджетополучателей покладаються на Федеральне казначейство.
Виконання федерального бюджету здійснюється на основі:
- відображення Федеральним казначейством всіх операцій і коштів федерального бюджету в системі балансових рахунків;
- централізації у Федеральному казначействі всіх надходжень до федерального бюджету і платежів з федерального бюджету;
- вчинення Федеральним казначейством всіх касових операцій з використанням єдиного рахунку та управління цим рахунком.
Касове виконання федерального бюджету Російської Федерації покладається на Федеральне казначейство.
Федеральному казначейству належить право відкриття та закриття рахунків федерального бюджету, а також визначення їх режиму. Єдиний рахунок федерального бюджету - він же єдиний рахунок Федерального казначейства знаходиться в Центральному банку Російської Федерації.
Таким чином, виконання федерального бюджету за доходами включає:
- перерахування і зарахування доходів федерального бюджету на єдиний рахунок Федерального казначейства;
- розподіл відповідно до затвердженого федеральним бюджетом федеральних регулюючих податків;
- повернення надміру сплачених сум доходів;
- облік доходів федерального бюджету і звітність про доходи федерального бюджету відповідно з Бюджетної класифікацією.
Виконання видатків федерального бюджету передбачає здійснення процедур санкціонування та фінансування цих витрат.
Санкціонування витрат федерального бюджету включає в себе:
- затвердження і доведення бюджетних асигнувань з федерального бюджету;
- затвердження і доведення лімітів зобов'язань федерального бюджету;
- прийняття зобов'язань федерального бюджету;
- підтвердження платіжних зобов'язань федерального бюджету.
Фінансування витрат федерального бюджету здійснюється Федеральним казначейством. Дії щодо фінансування видатків також включають дозвіл на формування платіжного документа і здійснення самого платежу.
Федеральне казначейство може також здійснювати виконання територіальних бюджетів при укладанні бюджетних угод між органами Федерального казначейства і територіальними органами влади.
У ході виконання бюджету можливі зміни планової величини витрат. Зміна бюджетних асигнувань порівняно з доведеними в повідомленні про бюджетні асигнування для кожного бюджетополучателям може бути здійснено введенням режиму скорочення витрат бюджету головним розпорядником бюджетних коштів в межах його повноважень.
Одна з основних причин зміни бюджетних асигнувань - невиконання плану по доходах.
Якщо в процесі виконання бюджету відбувається зниження надходжень доходів бюджету або джерел покриття дефіциту, що призводить до неповного у порівнянні із затвердженим бюджетом фінансування витрат не більше ніж на 5%, то керівник фінансового органу має право самостійно прийняти рішення і ввести режим скорочення витрат. При цьому в рішенні про введення режиму скорочення витрат повинні бути зазначені дата, з якої вводиться режим скорочення, а також розміри скорочення.
Якщо ж у процесі виконання бюджету відбувається зниження надходжень доходів бюджету або джерел покриття дефіциту, що призводить до неповного у порівнянні із затвердженим бюджетом фінансування витрат не більше ніж на 10%, то орган виконавчої влади має право прийняти рішення і ввести режим скорочення витрат. При цьому в рішенні про введення режиму скорочення витрат повинні бути зазначені дата, з якої вводиться режим скорочення, а також розміри скорочення. У цьому випадку скорочення витрат здійснюється в одній і тій же пропорції для всіх видів витрат і бюджетополучателей, а також об'єктів, включених в адресну інвестиційну програму.
Рішення про скорочення витрат оприлюднюються в джерелі офіційного опублікування нормативних актів чи доводяться до загального відома в порядку, встановленому законом суб'єкта Російської Федерації чи рішень муніципальних утворень. Сповіщення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про режим скорочення витрат бюджету проводяться не пізніше ніж за 15 днів до дати його введення.
У випадку, якщо в процесі виконання бюджетів відбувається зниження надходжень до бюджету, що може призвести до неповного фінансування у порівнянні із затвердженим бюджетом більш ніж на 10% від річних призначень, то виконавчий орган влади повинен представити представницькому органу влади проект закону про зміни і доповнення в закон про бюджет. Представницький орган влади розглядає зазначений проект у позачерговому порядку протягом 10 днів. Якщо цей законопроект не приймається у зазначений строк, то виконавчий орган має право на пропорційне скорочення видатків бюджету надалі до прийняття законодавчого рішення з даного питання.

При перевиконання плану за доходами додатково отримані кошти можуть спрямовуватися фінансовим органом на зменшення розмірів дефіциту бюджету та на виплати, що скорочують боргові зобов'язання бюджету, без внесення змін і доповнень до закону (рішення) про бюджет. При цьому готується і затверджується додаткова бюджетний розпис. У всіх інших випадках фінансування витрат понад затвердженого бюджету здійснюється після внесення змін і доповнень до затвердженого бюджету.
Головний розпорядник бюджетних коштів також може переміщати асигнування між бюджетополучателямі в межах своєї компетенції, але не більше 5% від обсягу асигнувань, доведених бюджетополучателі.
Бюджетні асигнування для головного розпорядника бюджетних коштів у розрахунку на фінансовий рік можуть відрізнятися від затверджених у розписі і законі про бюджет бюджетних асигнувань не більше ніж на 10% від затверджених бюджетних асигнувань.
У свою чергу бюджетні асигнування для кожного окремого бюджетополучателям в розрахунку на фінансовий рік можуть відрізнятися від затверджених у розписі видатків і доходів бюджетних асигнувань не більше ніж на 15% від затверджених бюджетних асигнувань.
Бюджетний облік та звітність. У процесі виконання бюджету всі доходи, витрати, дефіцит бюджету, а також всі операції реєструються в бюджетному обліку, організовуваний і здійснюваному фінансовими органами. Бюджетний облік ведеться на основі плану рахунків бюджетного обліку у відокремлених регістрах обліку. Єдина методологія бюджетного обліку встановлюється Урядом Російської Федерації.
Фінансові органи здійснюють також бюджетну звітність. Звітність про виконання бюджету може бути оперативною, щоквартальної та річної. Єдина методологія звітності про виконання бюджетів встановлюється Урядом Російської Федерації. Єдність звітності про виконання бюджету грунтується на єдності структури, однаковості форм і показників, термінів її формування та надання.
Фінансові органи готують звіти про виконання відповідного бюджету на підставі звітів головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетополучателей.
Аудит виконання бюджету. При розгляді звіту про виконання бюджету у виконавчому органі суб'єкта Російської Федерації або місцевого самоврядування може призначатися внутрішній аудит звіту про виконання бюджету, здійснюваний органами Міністерства фінансів Російської Федерації згідно з укладеними угодами між виконавчим органом суб'єкта Російської Федерації або місцевого самоврядування та Міністерства фінансів Російської Федерації.
У встановленому порядку фінансові органи подають квартальні і річний звіти про виконання бюджету в представницькі органи влади. Річний звіт про виконання бюджету подається в контрольно-рахунковий орган представницького органу влади. Квартальні звіти про виконання бюджету підлягають затвердженню вищим виконавчим органам влади. Річний звіт про виконання бюджету підлягає затвердженню представницьким органом влади.
  До початку розгляду звіту в представницькому органі влади проводиться зовнішній аудит виконання бюджету, який здійснюється відповідними контрольно-рахунковими органами представницьких органів.
  Орган представницької влади приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету після отримання аудиторського висновку відповідного контрольно-рахункового органу.
  Якщо в ході зовнішнього аудиту бюджету буде виявлено невідповідність виконання затвердженого, розпису доходів і видатків бюджету, бюджетних асигнувань, за умови, якщо не вводився режим скорочення витрат, відповідний представницький орган має право прийняти рішення про відхилення звіту про виконання бюджету. У разі відхилення звіту представницьким органом влади виконавчий орган має право звернутися до Прокуратури Російської Федерації для перевірки обставин порушення бюджетного законодавства та притягнення до відповідальності винних посадових осіб. Якщо законодавство суб'єктів Російської Федерації або правові акти місцевого самоврядування передбачають відповідальність виконавчого органу перед представницьким (дострокове припинення повноважень, вираз недовіри та інші), то представницький орган вправі порушити процедуру притягнення до відповідальності виконавчого органу чи його посадових осіб.
  Після затвердження звітів про виконання бюджетів виконавчі органи влади публікують ці звіти у відкритій пресі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.2. Виконання бюджету"
 1. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
    виконання бюджетів за видатками передбачає фінансування видатків розпорядників коштів з рахунків Головного державного казначейства Міністерства фінансів та територіальних органів державного казначейства. Витрати розпорядників коштів проводяться, як правило, без зарахування бюджетних коштів на їх рахунки в установах банків шляхом безпосереднього перерахування на рахунки
 2. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
    виконання бюджетів і покликана забезпечити порівнянність показників бюджетів усіх рівнів. Бюджетна класифікація включає в себе: - класифікацію доходів; - класифікацію витрат: - функціональну; - відомчу; - економічну (предметну); - фінансування дефіциту бюджету; - державний борг. Доходи у Бюджетній класифікації систематизовані за джерелами доходів
 3. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
    виконання кошторису витрат (форма № 2), 3) баланс виконання кошторису витрат (форма № 1) і прикладена до нього довідка «Про рух сум фінансування з бюджету за субрахунками 230 і 231 (140 і 143)»; 4) звіт про виконання плану по штатах і контингентах по установі (форма № 3), 5) дані бухгалтерського обліку коштів фінансування і витрат (книга обліку асигнувань і витрат); 6) планові
 4. Тема 50. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
    виконання бюджету вона перевищується, то здійснюється секвестр бюджету, тобто пропорційне зниження витрат на що залишився бюджетний період за всіма статтями витрат, за винятком соціально захищених. Бюджетний профіцит - сума перевищення доходів держави над його витратами в межах фінансового року. Чергування періодів бюджетного дефіциту і профіциту дозволяє збалансувати бюджет не
 5. 8.1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СТАТТІ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
    виконання бюджету по місяцях, кварталах і т.д. Відповідно до законодавства принцип самостійності забезпечується для кожного органу влади наявністю власних дже-рел доходів і правом визначати обсяги та напрями їх вико-користування у відповідності з виконуваними функціями. При цьому важливо, щоб була відповідність доходів фінансованим витрат і була стабільність надходження
 6. Введення
    виконання, контроль), у тому числі і таких мало висвітлених у літературі бюджетних етапів, як зведене фінансове планування і бюджетне прогнозування, аналіз бюджету та ін У розділі III аналізується формування доходів бюджетів. Детально характеризуються всі види податкових і неподаткових бюджетних доходів. У розділі IV розглядається система видатків бюджетів. Даються особливості
 7. 2.1 Основи бюджетного устрою і побудови бюджетної системи
    виконання законів (рішень) про бюджет, сум перевищення доходів над видатками бюджетів і сум економії за витратами бюджетів. 4. Повнота відображення доходів і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів означає, що всі доходи і видатки бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів і інші обов'язкові надходження підлягають відображенню в бюджетах, бюджетах державних
 8. 2.2. Сутність фінансово-бюджетного федералізму
    виконання бюджету відповідним представницьким органом влади і т.д. Швидкому розвитку фінансово-бюджетного федералізму в Російській Федерації сприяло прийняття ряду федеральних законів. 1. Відповідно до Закону «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР» від 10 жовтня 1991 суб'єктам Федерації не встановлюються розміри доходів і витрат, вони мають право
 9. 2.3. Міжбюджетні відносини
    виконанням відповідних бюджетів. Міжбюджетні відносини грунтуються на наступних принципах: - розподілу та закріплення видатків бюджетів за певним рівням бюджетної системи Російської Федерації; - розмежування (закріплення на постійній основі та розподілу за тимчасовими нормативами) регулюючих доходів за рівнями бюджетної системи Російської Федерації; - рівності
 10. 3.1. Бюджетне право
    виконання всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему держави, а також компетенцію всіх органів влади в бюджетній сфері. Процес формування і виконання бюджетів здійснюється відповідно до бюджетних правовідносинами, тобто врегульованими нормами права суспільними відносинами, до яких належать відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин у ході
© 2014-2022  epi.cc.ua