Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн
ЗМІСТ:
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000
Розкриваються особливості бюджетного устрою РФ в сучасних умовах, розглядаються доходи і видатки бюджету, специфіка бюджетної класифікації в період становлення і розвитку ринкових відносин в Росії.
Показано особливості функціонування бюджету в умовах ринкової економіки, його структура, роль окремих ланок бюджетної системи: федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Федерації, місцевих бюджетів. Особлива увага приділяється бюджетному процесу, особливостей окремих його стадій, а також характеристиці фінансування інвестицій і соціальної сфери: освіти, охорони здоров'я та соціальних виплат. Законодавчий матеріал відображений станом на 1 січня 1999
Для студентів і аспірантів вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, фінансових працівників, фахівців відповідних служб.
Введення
РОЗДІЛ I. Бюджетний устрій та бюджетний СИСТЕМА РОСІЇ
ГЛАВА 1. Бюджет, бюджетний устрій і бюджетна система
1.1. Економічна сутність і зміст бюджету. Бюджетне пристрій
1.2. Бюджетне пристрій і бюджетна система
1.3. Бюджетна система дореволюційної Росії
1.4. Бюджетна система
Контрольні питання
ГЛАВА 2. Бюджетне пристрій Російської Федерації
2.1 Основи бюджетного устрою і побудови бюджетної системи
2.2. Сутність фінансово-бюджетного федералізму
2.3. Міжбюджетні відносини
4. Методи бюджетного регулювання та способи розподілу доходів між бюджетами
Контрольні питання
ГЛАВА 3. Бюджетні права федеральних і територіальних органів влади та управління
3.1. Бюджетне право
3.2. Бюджетні права органів державної влади РФ
3.3. Бюджетні права органів місцевого самоврядування
Контрольні питання
ГЛАВА 4. Бюджети Російської Федерації
4.1. Консолідований бюджет
4.2. Федеральний бюджет Російської Федерації
4.3. Регіональні бюджети
4.4. Місцеві бюджети
Контрольні питання
ГЛАВА 5. Бюджетна класифікація
5.1. Призначення бюджетної класифікації
5.2. Схеми бюджетної класифікації
Контрольні питання
РОЗДІЛ II. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
ГЛАВА 6. Бюджетне планування
6.1. Фінансово-бюджетна політика та бюджетний процес
6.2. Зведене фінансове планування
6.3. Бюджетне прогнозування
6.4. Складання проектів бюджетів
Контрольні питання
ГЛАВА 7. Організація бюджетних процедур
7.1. Розгляд та затвердження проекту бюджету
7.2. Виконання бюджету
7.3. Бюджетний контроль
7.4. Аналіз бюджету
Контрольні питання
РОЗДІЛ. III. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
ГЛАВА 8. Податкові та неподаткові доходи бюджету
8.1. Сутність і функції податків
8.2. Податкова система і класифікація податків
8.3. Неподаткові доходи бюджету
Контрольні питання.
ГЛАВА 9. Податок на прибуток (дохід) організацій
Контрольні питання
ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
Контрольні питання
ГЛАВА 11. Акцизи
Контрольні питання
ГЛАВА 12. Мита
Контрольні питання
ГЛАВА 13. Податок на майно організацій
Контрольні питання
ГЛАВА 14. Платежі до бюджету за природні ресурси
14.1. Економічна основа платежів за природні ресурси
14.2. Платежі за користування надрами
14.3. Збір за право користування об'єктами тваринного світу, морськими біологічними ресурсами
14.4. Лісовий дохід
14.5. Водний податок
14.6. Плата за землю
Контрольні питання
ГЛАВА 15. Оподаткування фізичних осіб
15.1. Економічна сутність і значення податків з населення
15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
15.3. Податки на майно фізичних осіб
Контрольні питання
ГЛАВА 16. Місцеві податки і збори
16.1. Види місцевих податків і зборів
16.2. Місцеві податки з фізичних осіб
Контрольні питання
ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
Контрольні питання
ГЛАВА 18. Специфіка оподаткування в офшорних зонах
Контрольні питання
РОЗДІЛ IV. ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ
ГЛАВА 19. Витрати бюджету: планування і фінансування
19.1. Система бюджетних витрат
19.2. Основи планування бюджетних витрат
Контрольні питання
ГЛАВА 20. Витрати бюджету в сфері матеріального виробництва
20.1. Фінанси підприємств і бюджет
20.2. Фінансове забезпечення розширеного відтворення
20.3. Витрати бюджетної системи на розвиток і утримання агропромислового комплексу
20.4. Фінансова допомога з бюджету окремим галузям народного господарства
20.5. Витрати на фундаментальні наукові дослідження та охорону навколишнього середовища
Контрольні питання
ГЛАВА 21. Фінансування житлово-комунального господарства
21.1. Житлово-комунальне господарство - найважливіша галузь життєзабезпечення людини
21.2. Фінансування житлового господарства
21.3. Комунальне господарство і бюджет
21.4. Реформування житлово-комунального господарства
Контрольні питання
ГЛАВА 22. Система фінансування видатків у невиробничій сфері
Контрольні питання
ГЛАВА 23. Витрати на освіту, підготовку кадрів та культуру
23.1. Соціальне значення бюджетних витрат на освіту
23.2. Фінансування витрат на загальноосвітні школи
23.3. Фінансування витрат на школи-інтернати та дошкільні установи-інтернати
23.4. Фінансування витрат на підготовку кадрів
23.5. Фінансування витрат на культуру
Контрольні питання
ГЛАВА 24. Фінансове забезпечення охорони здоров'я
24.1 Реформування в охороні здоров'я
24.2. Бюджетні витрати на утримання установ охорони здоров'я
24.3. Планування бюджетних витрат на охорону здоров'я
24.4. Призначення і методи медичного страхування в Російській Федерації
Контрольні питання
ГЛАВА 25. Витрати на соціальне забезпечення та соціальний захист населення
25.1. Витрати на соціальне забезпечення
25.2. Витрати на заходи з соціального захисту населення
Контрольні питання
ГЛАВА 26. Витрати бюджету на управління, національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
26.1. Витрати на утримання органів державної влади та управління
26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
Контрольні питання
ГЛАВА 27. Фінансування державних програм
27.1. Цільові бюджетні фонди: призначення та сутність
27.2. Дорожні фонди РФ
27.3. Фонд відтворення мінерально-сировинної бази
27.4. Федеральний екологічний фонд РФ
27.5. Федеральні фонди відтворення та охорони водних об'єктів і управління, вивчення, збереження та відтворення водних біологічних ресурсів Федеральний фонд відновлення й охорони водних об'єктів.
27.6. Державний фонд боротьби зі злочинністю
27.7. Фонди розвитку митної системи та податкової системи
27.8. Цільовий бюджетний фонд Міністерства РФ з атомної енергії
27.9. Федеральні цільові програми
Контрольні питання
ГЛАВА 28. Управління державним внутрішнім боргом
28.1. Економічний зміст державного внутрішнього боргу
28.2. Форми і склад державного внутрішнього боргу Росії
28.3. Управління державним боргом
28.4. Управління внутрішнім державним боргом в РФ
28.5. Види боргових зобов'язань Російської Федерації
Контрольні питання
ГЛАВА 29. Фінансова допомога суб'єктам Федерації і муніципальних утворень
29.1. Форми фінансової допомоги територіальним бюджетам
29.2. Фонд фінансової підтримки регіонів
29.3. Субвенції регіонам з федерального бюджету
Контрольні питання
ГЛАВА 30. Система позабюджетних фондів
30.1. Економічна природа позабюджетних фондів
30.2. Пенсійний фонд РФ
30.3. Фонд соціального страхування РФ
30.4. Державний фонд зайнятості населення РФ
30.5. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
30.6. Страхові платежі в державні соціальні позабюджетні фонди
30.7. Інші федеральні позабюджетні фонди
30.8. Територіальні позабюджетні фонди
30.9. Галузеві позабюджетні фонди
Контрольні питання
РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНА І Контрольна робота ФІНАНСОВИХ І ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ зі складання і виконання ФЕДЕРАЛЬНОГО І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ
ГЛАВА 31. Фінансовий та податковий контроль складання і виконання бюджету
31.1. Види та органи фінансового контролю
31.2 Форми і методи бюджетно-фінансового контролю
31.3. Форми і методи податкового контролю
31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
Контрольні питання
ГЛАВА 32. Автоматизація інформаційних потоків у бюджетній системі
32.1. Пріоритетна роль інформаційних технологій у бюджетному процесі
32.2. Особливості побудови інформаційної системи управління фінансами
32.3. Прогресивні інформаційні технології в податковій системі
32.4. Автоматизація складання і виконання бюджету на регіональному рівні
Контрольні питання
Словник термінів
Література
Економіка країн:
 1. Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка - 2013
 2. Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка - 2010 рік
 3. О.В.Корніенко. Світова економіка - 2009 рік
 4. П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки - 2009 рік
 5. Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі - 2009 рік
 6. О.В. Корнієнко. Національна економіка - 2008 рік
 7. А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій. - 2008 рік
 8. Падалкіна Л.С.. Світова економіка - 2007
 9. З.К.Раджабова. Світова економіка - 2006
 10. І.А. Спиридонов. Світова економіка - 2006
 11. В.Б.Сіроткін. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок - 2006
 12. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні отношения: Підручник - 2005 р.
 13. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка - 2004
 14. В.К. Ломакін. Світова економіка - 2002 рік
 15. Т. Г. Морозова. Регіональна економіка - 2001 рік
 16. Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини - 2000
 17. П.В. Сергєєв. Світова економіка - 1999 рік
 18. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини. - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua