Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

23.3. Фінансування витрат на школи-інтернати та дошкільні установи-інтернати


У школи-інтернати приймаються діти, які не мають необхідних умов для виховання в сім'ї або залишилися без батьків.
Фінансування витрат на школи-інтернати має такі особливості.
1. Основними показниками для розрахунків витрат на школи-інтернати служать число вихованців, кількість класів і педагогічних ставок.
2. Фонд заробітної плати вчителів шкіл-інтернатів планується так само, як і в загальноосвітніх школах, але додатково передбачається штат вихователів на кожну групу класів.
3. Фонд заробітної плати адміністративно-господарського персоналу шкіл-інтернатів обчислюється за типовими штатами. Але в порівнянні з загальноосвітніми школами тут передбачені додатково посади медичних працівників, кухарів, нічних нянь і т. д.
4. Витрати на утримання шкіл-інтернатів зазвичай обчислюються на одного учня.
5. Середньорічна кількість учнів визначається за тими ж формулами, які застосовуються при розрахунку числа учнів загальноосвітніх шкіл.
6. Канцелярські та господарські витрати, витрати на придбання обладнання та інвентарю, на капітальний ремонт обчислюються так само, як по загальноосвітнім школам.
7. Учні шкіл-інтернатів забезпечуються м'яким інвентарем та обмундируванням.
8. Витрати на ці цілі обчислюються за нормами витрат на одного учня, диференційовних в залежності від тривалості перебування в цих навчальних закладах. Витрати на харчування розраховуються виходячи з норм на одного вихованця в день, числа вихованців в інтернаті і часу їх перебування в школі-інтернаті.
9. Навчальні та інші витрати визначаються за нормами витрат на одного вихованця на рік.
10. Всі витрати на утримання дітей у школах-інтернатах фінансуються з бюджету.
Батьки залежно від їхніх заробітків вносять плату, що надходить до бюджету, з якого школа-інтернат фінансується. Багато батьків повністю або частково звільняються від плати за утримання їх дітей в школі-інтернаті.
11. При плануванні інших витрат на школи-інтернати до їх складу включаються оплата проїзду і витрати на початкові потрібні вихованців, а також на культурно-освітню роботу серед них.
12. При зведеному плануванні на відміну від загальноосвітніх шкіл (де витрати обчислюються на один клас) витрати на школи-інтернати визначаються за середнім витраті на одного вихованця.
Дитячі дошкільні установи організуються органами освіти, підприємствами, господарськими організаціями та установами. Незалежно від того, в чиєму веденні вони знаходяться, методичне керівництво ними здійснюють органи освіти. Найбільш поширені дитячі сади з 9 - і 11-годинним перебуванням дітей, але є дитячі сади з 12 - і 24-годинним перебуванням у них дітей. Наповнюваність груп у дитячих садках - 25 осіб, у дитячих садах санаторного типу - 20 осіб.
Фінансування дитячих дошкільних установ має свої особливості.
1. Витрати на утримання дитячих садків залежать від середньорічного числа дітей, кількості груп і годин перебування однієї дитини в дитячому закладі, основний показник при плануванні - число дітей у дитячих садах.
2. Для розрахунку витрат на дитячі садки треба визначити чисельність дітей на початок року та їх середньорічний контингент. Цей контингент по окремих установам розраховується виходячи з числа дітей (груп) на початок року і його зміни у плановому періоді.
3. Витрати на заробітну плату за окремими установам в кошторисі плануються виходячи із затверджених штатів і ставок заробітної плати.
Кількість штатних одиниць визначається виходячи з кількості груп та тривалості перебування дітей у дитячому садку.
4. Ставки заробітної плати педагогам і вихователям встановлюються відповідно до розряду за єдиною тарифною сіткою.
5. Витрати на харчування плануються виходячи з встановлених грошових норм на одну дитину в день з урахуванням різного режиму перебування в них дітей.
6. Канцелярські та господарські витрати по окремих установам визначаються в тому ж порядку, як і по загальноосвітнім школам: залежно від кубатури будівель та умов функціонування.
7. У дитячих садках передбачаються також навчальні та інші витрати: на придбання іграшок, посібників і матеріалів для занять з дітьми, на проведення дитячих свят і т. д. Ці витрати плануються за нормами на дитину в рік.
8. Витрати на придбання обладнання, м'якого інвентарю та обмундирування визначаються за встановленими нормами з урахуванням забезпеченості ним на початок року.
9. Плата батьків складає невелику частку (близько 20%) загальних витрат на дошкільні установи.
10. При зведеному плануванні бюджетні асигнування визначаються за середній сумі витрат на одну дитину з виділенням витрат на заробітну плату, харчування, обладнання нових місць та дообладнання раніше діючих місць м'яким інвентарем та інших витрат на поточне утримання. Норми витрат на дообладнання м'яким інвентарем є єдиними, а на господарські та інші витрати плануються на рівні попереднього року. Плата батьків планується також в середньому на одну дитину виходячи з рівня, що склався в поточному періоді.
Порядок планування витрат на дитячі ясла аналогічний порядку розрахунку витрат на дитячі садки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.3. Фінансування витрат на школи-інтернати та дошкільні установи-інтернати "
 1. 23.1. Соціальне значення бюджетних витрат на освіту
  фінансування освіти, а також формування федерального бюджету в частині видатків на освіту, федеральних фондів розвитку освіти, податкових пільг, що стимулюють розвиток освіти, федеральних нормативів фінансування освіти в залежності від кількості учнів , вихованців, мінімальних розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів працівників освітніх
 2. Контрольні питання
  фінансування а) шкіл-інтернатів та б) дитячих дошкільних установ? 5. Як плануються і управляються витрати на вищі навчальні заклади? 6. Як планується фонд заробітної плати в середніх спеціальних навчальних закладах? 7. Який обсяг бюджетних коштів щорічно спрямовується на фінансування культури? 8. Охарактеризуйте порядок фінансування окремих видів культурних установ. 9.
 3. 4.6. Додаткова інформація
  фінансування будівництва, здійснювати контроль і технагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт. Законне володіння - фактичне володіння об'єктом нерухомості, в основі якого завжди лежить якусь правову основу, що виникає на підставі закону, договору, адміністративного акта або рішення суду. Витрати на ліквідацію об'єкта нерухомості - витрати,
 4. 25.1. Витрати на соціальне забезпечення
  фінансування виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, догляду за дитиною до півтора років, фінансування організації санаторно-курортного лікування та відпочинку та ін Джерелами формування Фонду соціального страхування є: - страхові внески підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі 5,4% від величини нарахованої оплати
 5. 25.2. Витрати на заходи з соціального захисту населення
  фінансуванню допомог з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавців в межах 1,5% фонду заробітної плати з відшкодуванням витрат, що перевищують цей рівень; - відмова від субсидування санаторно-курортних заходів (не передбачено фінансування з бюджету путівок на лікування найменш забезпечених категорій населення через місцеві органи соціального захисту); - переклад
 6. 3. Нерівність
  фінансування оборонних воєн, які, за загальним визнанням, неможливо профінансувати іншими методами. Це заперечення, однак, б'є мимо цілі. Значення має лише те, що частина заощаджень індивідів використовується державою на поточне споживання, і ніщо не заважає державі збільшити цю частину так, щоб вона фактично поглинула все. Очевидно, що якщо держави роблять
 7. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  фінансування дефіциту бюджету; - державний борг. Доходи у Бюджетній класифікації систематизовані за джерелами доходів бюджету і поділяються за категоріями, групами доходів, видами доходів, розділами, підрозділами. Код доходів у Бюджетній класифікації складається з 11 знаків: 1-й знак - доходи (завжди 1); 2-й знак - категорія доходів (поточні доходи - 1; капітальні доходи - 2);
 8. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  витрати, через доходи і через виробництво. Сума, отримана в результаті розрахунків по різних методах, повинна бути однаковою. Пов'язано це з тим, що завжди в ринковому господарстві витрати одних суб'єктів господарювання одночасно є доходами для інших. ВНП, оцінений через витрати, складається з товарів і послуг, придбаних окремими людьми, підприємствами та урядом. Сюди
 9. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  фінансування державою всякого роду суспільних витрат. Іншими словами, лейбористи по суті виконують роль рознощиків буржуазної ідеології, яку вони намагаються ра-спространіть серед робітників. Цілком природно, що, оскільки лейбористам доводиться діяти серед робітників, вони змушені видозмінити бур-жуазную теорії, для того щоб зробити їх більш доступними і більш
 10. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  фінансування, посилення економічних методів стимулювання підприємницької діяльності. Таким чином, планомірність з тенденції переростає в найважливішу закономірність економічного розвитку. Неспроможність ринкового регулювання в сучасних умовах і основні функції держави. Ринкове регулювання, або саморегулювання економіки, здійснюється через механізм вільної
© 2014-2022  epi.cc.ua