Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

23.2. Фінансування витрат на загальноосвітні школи


Як вже зазначалося, витрати на загальноосвітні школи є основними в загальних витратах на освіту.
Витрати на загальноосвітні школи включають витрати:
на поточне утримання;
придбання обладнання та інвентарю;
капітальний ремонт;
будівництво нових будівель.
Витрати на поточне утримання - це заробітна плата педагогічного, навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу, навчальні, канцелярські та господарські витрати, витрати на відрядження, службові роз'їзди та ін
Витрати на поточне утримання шкіл обчислюються виходячи з двох основних показників:
1) числа учнів;
2) кількості класів.
1. При плануванні витрат на школи передусім визначаються контингент учнів, потім кількість класів, педагогічних ставок, обсяг ремонтних робіт та інші показники.
Основні показники обчислюються в середньому за рік, так як бюджетний рік не збігається з навчальним. Середньорічні показники дозволяють врахувати контингент учнів і його зміна з початку навчального року. Для розрахунку середньорічних показників число учнів береться на дві дати - на початок і кінець бюджетного року.
Прийом до перших класів планується виходячи з числа дітей, яким до 1 вересня або у вересні поточного року виповниться 7 років, в п'ятий - за кількістю дітей, які закінчили третій класи. Вступ до дев'ятого класів планується за кількістю учнів, які закінчили восьмі класи, з врахуванням майбутнього прийому до середніх професійно-технічні училища та інші навчальні заклади, створені на базі неповної середньої освіти. По іншим класам контингент учнів визначається за кількістю переведених у наступний клас учнів з урахуванням надходження їх і відсіву.
Кількість класів встановлюється по групах класів I-IV, V-IX, X-XI і залежить від загального числа учнів і наповнюваності класів, тобто числа учнів, що навчаються в одному класі. Гранична наповнюваність в I-IX класах - 30 учнів, в Х - XI класах - 25 учнів. Слід зазначити, що фактична наповнюваність класів не завжди відповідає граничної і залежить від щільності населення і контингенту учнів, розташування шкіл на території, типу шкільних будівель. Якщо в районах з незначною щільністю населення не можна укомплектувати класи за встановленими нормами, вони можуть бути об'єднані в класи-комплекти. У бюджетних розрахунках клас-комплект прирівнюється до класу. Найчастіше в початкових школах в клас-комплект об'єднуються учні I-IV класів. При бюджетному плануванні слід прагнути до підвищення наповнюваності класів до граничної з метою раціонального використання виділених на загальноосвітні школи засобів.
Кількість шкіл, класів та учнів визначається на 1 січня і на 1 вересня. Число учнів і класів на 1 січня приймається за фактичним станом на останню звітну дату з урахуванням можливого їх зміни до кінця поточного року. У зв'язку з цим виникає необхідність розраховувати середньорічні показники, які враховують як перехідний, так і додатковий контингент.
Середньорічна кількість учнів і класів визначається за однією з таких формул:


де К - середньорічна кількість класів;
КН і КК - кількість класів на початок і на кінець року.
Наприклад, на початок бюджетного року в місті було 200 класів, а на 1 вересня планується 218. Середньорічна кількість класів, обчислена за цими формулами, складе 206:
(200х8) + (218х4)
12
(200х2) +218
3
200 +.
Виходячи з середньорічної кількості класів визначаються всі витрати на поточне утримання шкіл.
2. Основною статтею витрат є заробітна плата, яка разом з нарахуваннями складає близько 45% усіх витрат на поточне утримання шкіл.
У плануванні фонду заробітної плати існують певні особливості для міських шкіл, пов'язані з тим, що заробітна плата вчителям цих шкіл за другу половину грудня планованого року виплачуватиметься в січні бюджетного року, наступного за планованим. Тому в новому навчальному році працівники школи отримують заробітну плату за 3,5 місяці, а за період з початку року до 1 вересня - за 8,5 місяця.
Тому середня кількість класів для розрахунку фонду заробітної плати міських шкіл обчислюється за формулами:
;

де 29,2% - відношення 3,5 місяця до 12 місяців.
Виходячи з нашого прикладу середньорічна кількість класів складе 205:
(200х8, 5) + (218х3, 5)
12
200 + 29,2% (218 - 200).
Фонд заробітної плати по школі включає:
- заробітну плату вчителів за уроки;
- оплату за перевірку зошитів;
- заробітну плату адміністративно-обслуговуючого та навчально-допоміжного персоналу;
- додаткові види оплати вчителів.
Фонд заробітної плати вчителів визначається на основі середньорічної кількості педагогічних ставок на один клас і середньої ставки вчителя на місяць. Ставки та оклади встановлюються відповідно до розрядами єдиної тарифної сітки (від 7-го до 14-го) і атестацією педагогічного персоналу.
Оклади розраховуються за нормами педагогічного навантаження:
вчителям I-IV класів за 20 годин на тиждень, іншим - по 18 годин на тиждень. Загальний обсяг навантаження вчителя визначається за даними навчальних планів Міністерства освіти, в яких наведені навчальні предмети і число годин на тиждень у кожному класі. Суму годин у кожному класі в тиждень і факультативних занять ділять на суму годин за навчальним планом і отримують кількість ставок на один клас.
При розрахунках необхідно врахувати додаткові години, які збільшують число педагогічних ставок:
- в I - IV класах вчителі можуть звільнятися від ведення уроків фізкультури і музики і вести навчально- виховну роботу;
- в V - IX класах на уроках з іноземної мови, праці і фізкультури класи можуть ділитися на підгрупи.
Наведемо приблизну форму розрахунку кількості педагогічних ставок по I-XI класам міських шкіл Росії. З урахуванням факультативних годин визначено таке максимальна кількість обов'язкових навчальних годин на тиждень: у I-IV класах -24 години, в V-VI - 30 годин, в VII - 32 години, в VIII - 34 години і в IX-XI класах - 36 годин. Показник

Класи

I-IV V-VI VII VIII IX-XI 1. Число годин на тиждень за навчальним планом 24 30 32 34 36 2. Фактично оплачується годин на тиждень 27 26 37 38 42 3. Норма навантаження вчителя на тиждень, годину 20 18 18 18 18 4. Кількість ставок на один клас (стор. 2: стор 3) 1,35 1,44 2,05 2,11 2,33
У фонд заробітної плати педагогічного персоналу включається додаткова оплата за перевірку письмових робіт:
- в перших класах - 10% від величини заробітної плати;
- в інших класах залежно від предмета і з урахуванням кількості ставок: з російської мови - 15%, з математики -10%, з іноземної мови - 10%, з біології та хімії - 5%.
Ставки заробітної плати кожному вчителю і загальний фонд заробітної плати педагогів по школі встановлюються шляхом тарифікації вчителів, яка виробляється щорічно на 1 вересня. За результатами тарифікації директор школи складає тарифікаційні списки вчителів, в якому в розрізі груп класів визначаються кількість педагогічних ставок на один клас і середня ставка вчителя в місяць. Фонд заробітної плати вчителя в місяць за період з січня по серпень обчислюється шляхом множення кількості ставок на середню ставку вчителя в місяць і на число класів на 1 січня планованого року (на 1 вересня поточного року). Фонд заробітної плати з вересня по грудень визначається за цією ж формулою, але кількість класів береться на 1 вересня планованого року.
Фонд заробітної плати адміністративно-обслуговуючого та навчально-допоміжного персоналу загальноосвітніх шкіл визначається за затвердженими типовими штатами і посадових окладів (директор школи, заступник директора, бібліотекар, прибиральниця і т. д.).
У фонд заробітної плати включаються також такі доплати:
- за класне керівництво - до 20% окладу;
- за завідування кабінетом - 20% окладу;
- за керівництво шкільним гуртком - 80%;
- за ведення позакласної роботи - до однієї ставки;
- вчителю хімії за шкідливі умови до 12% окладу;
- виплати щомісячної грошової компенсації для забезпечення книговидавничої продукцією та періодичними друкованими виданнями - 10% від окладу.

Нарахований фонд заробітної плати зменшується на 3% цього фонду у зв'язку з тим, що працівники під час хвороби отримують допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів бюджету соціального страхування.
3. Наступною значною статтею є навчальні витрати, які включають придбання матеріалів для навчальної роботи, для роботи в кабінетах, письмових, канцелярських приналежностей, дрібного фізкультурного інвентарю, проведення екскурсій в навчальних цілях та ін Виділяються асигнування на створення, оновлення та використання бібліотечних фондів підручників.
Планування навчальних витрат проводиться за встановленими нормами на один клас по групах класів.
4. Важливою статтею витрат є витрати на безкоштовне харчування дітей. Передбачається, що в групах продовженого дня 10% дітей звільняються від оплати повністю, а 15% - наполовину. Сума витрат визначається виходячи з норм витрат, кількості дітей та кількості днів, протягом яких діти користуються безкоштовним харчуванням.
5. У кошторисах шкіл передбачаються також витрати на придбання обладнання, інвентарю та на капітальний ремонт будівель. Потреба школи в інвентарі і устаткуванні на плановий рік визначається виходячи з забезпеченості школи на початок року та необхідності його поновлення в плановому періоді з урахуванням встановлених норм на одну школу або на одне учнівське місце.
Витрати на капітальний ремонт шкіл при зведеному плануванні визначаються виходячи із загальної зовнішньої кубатури шкільних будівель і розрахункових норм витрат на 1 м2. За рахунок коштів, що виділяються на ці цілі, можуть проводитися реконструкція і розширення шкіл, прибудова класних кімнат.
Будівництво нових шкіл здійснюється за рахунок коштів, що виділяються в бюджетах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
6. У витрати на загальноосвітні школи включаються витрати на утримання груп продовженого дня, які створюються з метою поліпшення виховання дітей та надання допомоги сім'ям у містах, селищах при звичайних школах для учнів I-VIII класів. Кількість учнів у групах продовженого дня встановлено 30 - 40 чоловік. Для ведення виховної роботи з дітьми визначено додатковий штат вихователів з розрахунку 1,5 одиниці на групу учнів I-IV класів і 1 одиниці на групу учнів V-VIII класів. Харчування в групах продовженого дня здійснюється за рахунок коштів батьків, крім пільгового контингенту (див. п. 4).
7. До витрат на поточне утримання загальноосвітніх шкіл належать витрати на господарське обслуговування і витрати на оплату відряджень і службових роз'їздів.
Витрати на господарське обслуговування при складанні індивідуальних кошторисів плануються за діючими матеріальним нормам. У цю групу включаються витрати на опалення, освітлення, комунальні послуги та інші господарські потреби, а по школам, розташованим у сільській місцевості, - також асигнування на безкоштовне надання квартир працівникам з опаленням і освітленням. При зведеному плануванні господарські витрати обчислюються виходячи з середньорічної кількості класів.
При плануванні видатків на загальноосвітні школи передбачається створення фонду всеобучу для надання матеріальної допомоги учням у придбанні одягу, підручників, оплати харчування. Фонд всеобучу створюється за рахунок таких джерел:
1) коштів бюджету в межах 1% суми асигнувань на поточне утримання учнів I-IX класів;
2) надходжень від підприємств і організацій;
3) коштів школи.
Кошти цього фонду розподіляються по школах залежно від кількості учнів, яким потрібна допомога, і витрачаються за спеціальними кошторисами.
На основі розрахунків за статтями витрат складається кошторис витрат загальноосвітньої школи, а на основі цих кошторисів складається зведений кошторис витрат на утримання загальноосвітніх шкіл до проекту місцевого бюджету, бюджету суб'єкта федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.2. Фінансування витрат на загальноосвітні школи "
 1. 23.3. Фінансування витрат на школи-інтернати та дошкільні установи-інтернати
  витрат на школи-інтернати має такі особливості. 1. Основними показниками для розрахунків витрат на школи-інтернати служать число вихованців, кількість класів і педагогічних ставок. 2. Фонд заробітної плати вчителів шкіл-інтернатів планується так само, як і в загальноосвітніх школах, але додатково передбачається штат вихователів на кожну групу класів. 3. Фонд
 2. 6. Заробітна плата та засоби існування
  фінансування військових витрат. На їх думку, навіть у воєнний час ні інфляція, ні прибуткові податки не повинні надавати несприятливого впливу на реальну заробітну плату робітників після всіх відрахувань. Ця доктрина неявно передбачає теза Маніфесту комуністичної партії: Робітники не мають батьківщини і їм нічого втрачати, окрім своїх ланцюгів; отже, вони не беруть участь у війнах, які ведуться
 3. 3. Нерівність
    фінансування оборонних воєн, які, за загальним визнанням, неможливо профінансувати іншими методами. Це заперечення, однак, б'є мимо цілі. Значення має лише те, що частина заощаджень індивідів використовується державою на поточне споживання, і ніщо не заважає державі збільшити цю частину так, щоб вона фактично поглинула все. Очевидно, що якщо держави роблять
 4. 4.6. Додаткова інформація
    фінансування будівництва, здійснювати контроль і технагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт. Законне володіння - фактичне володіння об'єктом нерухомості, в основі якого завжди лежить якусь правову основу, що виникає на підставі закону, договору, адміністративного акта або рішення суду. Витрати на ліквідацію об'єкта нерухомості - витрати,
 5. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
    фінансування цього утворення, але не хотіли оплачувати всю його вартість. Вони хотіли, щоб їм допомогли інші платники податків. Інвестиції в освіту, які роблять демократичні уряди, за самою своєю природою мають егалітарної тенденцію. Історично ці державні інвестиції давали можливість некваліфікованим поступово ставати кваліфікованими - спочатку
 6. Інфляція та її показники
    фінансування дефіциту державного бюджету, який виникає через те, що витрати держави суттєво перевищують його доходи, служать основною причиною високої інфляції, що спостерігається в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою. У цих країнах емісія грошей є, по суті, єдиним можливим способом фінансування бюджетного дефіциту, оскільки інші джерела
 7. 1. Необхідність державного втручання в економіку
    фінансування громадських робіт і деякий перерозподіл через бюджет національного доходу на користь незаможних. Доктрина Кейнса знайшла найповніше втілення в США в політиці президента Ф.Д. Рузвельта, показавши там гарні результати. Говорячи про кейнсианстве, треба підкреслити, що воно означає не тільки захист держсектора і державного втручання взагалі, але являє собою
 8. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    фінансування державою всякого роду суспільних витрат. Іншими словами, лейбористи по суті виконують роль рознощиків буржуазної ідеології, яку вони намагаються ра-спространіть серед робітників. Цілком природно, що, оскільки лейбористам доводиться діяти серед робітників, вони змушені видозмінити бур-жуазную теорії, для того щоб зробити їх більш доступними і більш
 9. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
    фінансування військових витрат. Вона вирішувала комплекс питань: * використання як монетного сировини вітчизняних-них металів - стимулювання національної гірничорудної галузі; * переклад грошового виробництва на новий технічний уро-вень - машинне виробництво; * встановлення єдиного грошового обігу на всій терито-рії - розширення внутрішньогосподарських зв'язків; * збільшення
 10. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
    фінансування, посилення економічних методів стимулювання підприємницької діяльності. Таким чином, планомірність з тенденції переростає в найважливішу закономірність економічного розвитку. Неспроможність ринкового регулювання в сучасних умовах і основні функції держави. Ринкове регулювання, або саморегулювання економіки, здійснюється через механізм вільної
© 2014-2022  epi.cc.ua