Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн
ЗМІСТ:
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010
В шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Світова економіка».
Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит.
Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Світова економіка».
1. Світове всесвітнє господарство, його сутність
2. Основні етапи формування та розвитку світового господарства
3. Суб'єкти світового господарства
4. Система національних рахунків і її показники
5. Національний дохід. ППС
6. Основні риси інтеграції у кінці XIX - початку XX в.
7. Міжнародний поділ праці
Види МРТ.
8. НТР як визначальний фактор розвитку сучасного МРТ
9. Посилення тенденції глобалізації у розвитку світової економіки на початку XXI в.
10. Співвідношення глобалізації і глобальних проблем у світовій економіці
11. Екологічна криза як глобальна проблема людства
12. Міжнародні економічні аспекти продовольчої проблеми
13. Глобальне міжнародне співробітництво та ООН. ЕКОСОР
14. Організації ООН
15. Природні ресурси та їх роль у світовій економіці
16. Запаси мінеральної сировини та енергетичних ресурсів у світі (вугілля, нафта)
17. Запаси мінеральної сировини та енергетичних ресурсів у світі (природний газ, залізна руда та ін.)
18. Природні ресурси для сільського господарства
19. Використання природних ресурсів для сільського господарства
20. Лісові ресурси. Їх значення у світовій економіці
21. Загальні поняття демографії
22. Типи і особливості відтворення у різних групах країн
23. Урбанізація. Міське і сільське населення
24. Зайнятість. Економічно активне і пасивне населення
25. Міжнародна міграція трудових ресурсів
26. Науково-технічний потенціал (НТП) у світовому господарстві
27. НТП як основа економічного зростання
28. Поняття галузевої структури економіки
29. Галузева структура сучасної промисловості
30. Динаміка галузевої структури сучасної промисловості
31. Паливно-енергетичний комплекс, тенденції розвитку
32. Агропромисловий комплекс і тенденції його розвитку
33. Особливості розвитку АПК в різних групах країн
34. Транспорт у світовій економіці. Автомобільний транспорт
35. Інші види транспорту в світовій економіці
36. Перспективні тенденції розвитку транспорту
37. Основні типи держав у світовій економіці. Розвинені країни з ринковою економікою. Країни з перехідною економікою
38. Країни, що розвиваються. Найменш розвинені країни
39. Показники, що характеризують економічний потенціал країни
40. Рівень життя населення
41. Міжнародна економічна інтеграція
42. ЄС і соціально-економічний розвиток країн
43. Регіональна інтеграція в Північноамериканському регіоні
44. Інтеграційні процеси в Південно-Східній Азії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
45. Місце і роль Росії в інтернаціоналізації господарського життя
Економіка країн:
 1. Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка - 2013
 2. О.В.Корніенко. Світова економіка - 2009 рік
 3. П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки - 2009 рік
 4. Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі - 2009 рік
 5. О.В. Корнієнко. Національна економіка - 2008 рік
 6. А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій. - 2008 рік
 7. Падалкіна Л.С.. Світова економіка - 2007
 8. З.К.Раджабова. Світова економіка - 2006
 9. І.А. Спиридонов. Світова економіка - 2006
 10. В.Б.Сіроткін. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок - 2006
 11. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні отношения: Підручник - 2005 р.
 12. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка - 2004
 13. В.К. Ломакін. Світова економіка - 2002 рік
 14. Т. Г. Морозова. Регіональна економіка - 2001 рік
 15. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії - 2000
 16. Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини - 2000
 17. П.В. Сергєєв. Світова економіка - 1999 рік
 18. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини. - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua