Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн
ЗМІСТ:
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009
У посібнику у формі запитань і відповідей дається характеристика структури світової економічної системи, розглядаються основні форми міжнародних економічних відносин.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до чинного Державним освітнім стандартом за курсом світової економіки.
У книзі більше двадцяти таблиць і п'ятдесяти графіків, схем і малюнків. Видання розраховане на студентів, бакалаврів, магістрів та аспірантів економічних спеціальностей, буде незамінне при підготовці до іспиту та виконання дипломних робіт з даного курсу.
Питання 1 Предмет, методи та функції курсу світової економіки
Питання 3 Міжнародний поділ праці
Питання 4 Міжнародна торгівля
Питання 5 Теорії міжнародної торгівлі
Питання 6 Мита і митна політика
Питання 7 Класифікація країн, що входять у світову економічну систему
Питання 8 Етапи міжнародної інтеграції
Питання 9 Міждержавні відмінності в моделях змішаної економіки
Питання 10 Узагальнюючі показники економічного розвитку країн світу
Питання 11 Мультиплікатор витрат у закритій, проміжних і відкритій економіці
Питання 12 Проблеми дефіциту держбюджетів найбільших держав
Питання 13 Зовнішній борг
Питання 14 Інфраструктура досліджень світової економіки
Питання 15 Мінеральні ресурси світової економіки
Питання 16 Земельні і водні ресурси світової економіки
Питання 17 Водні та енергоресурси світової економіки
Питання 18 Електроенергетика світової економіки
Питання 19 Світова вугільна промисловість
Питання 20 Нафтова і газова промисловість світової економіки
Питання 21 Металургія світової економіки
Питання 22 Машинобудування в рамках всесвітнього господарства
Питання 23 Хіміко лісовий комплекс світового господарства
Питання 24 Транспортна система світової економіки
Питання 25 Наукова та освітня сфери світової економіки
Питання 26 Індустрія виконавських мистецтв і спорту в системі світової економки
Питання 27 Рослинництво і тваринництво в системі світового господарства
Питання 28 Легка та харчова промисловість в системі світового господарства
Питання 29 Тіньова економіка світу
Питання 30 Економіка країн Західної Європи
Питання 31 Економіка країн Східної Європи
Питання 32 Економіка США і Канади
Питання 33 Економіка найбільших країн Латинської Америки
Питання 34 Економіка найбільших країн Азії
Питання 35 Економіка Австралії та Нової Зеландії
Питання 36 Економіка Африканського континенту
Питання 37 Причини і форми міжнародної міграції капіталів
Питання 38 Напрями, масштаби і економічні наслідки міграції капіталу
Питання 39 Іноземні інвестиції в економіці Росії
Питання 40 Транснаціональні корпорації як суб'єкти вивозу капіталу
Питання 41 Злиття та поглинання компаній як форма вивезення капіталу
Питання 42 Валюта та її форми
Питання 43 Валютний курс
Питання 44 Етапи розвитку міжнародної валютної системи
Питання 45 Платіжний баланс
Питання 46 Міжнародні кредитно валютні організації
Питання 47 Європейська валютна система
Питання 48 Міжнародний валютний фонд
Питання 49 Світовий банк
Питання 50 Неформальні міжнародні фінансові організації
Питання 51 Золотовалютні резерви і ринки
Питання 52 Валютні союзи
Питання 53 Поняття і форми міграції робочої сили
Питання 54 Експорт робочої сили
Питання 55 Історія та основні напрямки міграції робочої сили
Питання 56 Росія в процесах міграції робочої сили
Питання 57 Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили
Питання 58 Міграція робочої сили як проблеми економічної теорії
Питання 59 Міжнародний туризм
Питання 60 Особливості розселення населення на планеті. Урбанізація
Питання 61 Міжнародні економічні організації
Питання 62 Міжнародні інтеграційні об'єднання
Питання 63 Найбільші фондові біржі світу
Питання 64 Найбільші центральні банки світу
Питання 65 Найбільші комерційні банки світу
Питання 66 Найбільші корпореціі світі
Питання 67 Класифікація глобальних економічних проблем
Питання 68 Економічні аспекти глобальних проблем
Питання 69 Позитивні і негативні сторони процесу глобалізації економіки
Питання 70 Росія і глобалізація економіки
Додаток 1 Основні національні та міжнародні валюти
Додаток 2 Зеданія для самоконтролю
Коротка бібліографія
Інтернет ресурси
Економіка країн:
 1. Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка - 2013
 2. Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка - 2010 рік
 3. П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки - 2009 рік
 4. Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі - 2009 рік
 5. О.В. Корнієнко. Національна економіка - 2008 рік
 6. А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій. - 2008 рік
 7. Падалкіна Л.С.. Світова економіка - 2007
 8. З.К.Раджабова. Світова економіка - 2006
 9. І.А. Спиридонов. Світова економіка - 2006
 10. В.Б.Сіроткін. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок - 2006
 11. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні отношения: Підручник - 2005 р.
 12. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка - 2004
 13. Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави - 2004
 14. В.К. Ломакін. Світова економіка - 2002 рік
 15. Т. Г. Морозова. Регіональна економіка - 2001 рік
 16. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії - 2000
 17. Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини - 2000
 18. П.В. Сергєєв. Світова економіка - 1999 рік
 19. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини. - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua