Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 44 Етапи розвитку міжнародної валютної системи


Відповідь
Грошовий обіг на інтернаціональних ринках здійснюється в рамках валютної системи - форми організації грошового обігу, регульованою окремими державами і міжнародними організаціями.
Міжнародна валютна система почала складатися в другій половині XIX в. Її формування прямо пов'язане з лідерством в організації національних грошових систем золотого стандарту (рис. 24).

Рис. 24. Етапи розвитку міжнародної валютної системи


Золотий стандарт - це грошова система, при якій роль основної валюти виконує золото, але в обігу знаходяться грошові знаки, які можна обміняти на нього. Виділяють 3 основні форми золотого стандарту: золотомонетний, золотослітковий та золотодевізний. В умовах золотомонетного стандарту здійснюється досить вільний обмін паперових грошових знаків на золото при певному і відносно незмінному золотом змісті грошової одиниці.
При золотозливковому стандарті банкноти обмінюються тільки на золото в злитках за умови пред'явлення їх на велику суму (наприклад, у Франції в 20 і рр.. XX в. - На суму не менше 215 тис. франків, що відповідало зливка золота вагою 12,7 кг).
Золотодевізний стандарт означає можливість обміну банкнот НЕ безпосередньо на золото, а на валюту інших країн, яку потім можна обміняти на золоті злитки.
Організаційно формування міжнародної валютної системи у формі золотомонетного стандарту було оформлено в результаті угоди, укладеної представниками більш ніж 20 держав в 1867 р.
в Парижі.
Система золотомонетного стандарту проіснувала до Першої світової війни. Величезні військові витрати в цей період вимагали не менш величезного обсягу платіжних засобів; в результаті погано контрольований випуск паперових грошей привів до краху системи золотомонетного стандарту. У 1922 р. на міжнародній конференції в Генуї домовилися про перехід до золотослітковий стандарту; при цьому держави, які не мали значних золотих запасів, взяли на озброєння золотодевизном систему.
Друга світова війна призвела до руйнування і золотозливкового стандарту. У 1944 р. в американському містечку Бреттон Вудс були укладені міжнародні угоди про загальне переході до золотодевизному, а фактично - до «золотодоларового» стандарту, оскільки грошові одиниці країн - членів створеного тоді ж Міжнародного валютного фонду «прив'язувалися» до долара США за курсом 1 тройська унція золота=$ 35 з допустимими коливаннями ± 1%.
В рамках золотого стандарту або системи фіксованих валютних курсів можлива девальвація валюти (від лат. Devalvatio, де de - приставка, що означає рух вниз, пониження, і valeo - маю значення, ценюсь) - офіційне пониження вартості грошової одиниці, що здійснюється шляхом законодавчого зменшення золотого вмісту грошової одиниці або зниження курсу паперових знаків по відношенню до золота або до іноземної валюти. Девальвація використовується для стабілізації валюти, заохочує експорт, але збільшує зовнішні борги держави, призводить до зростання цін на імпортні товари.
Наприклад, в Росії в 1897 р. золоті монети обмінювалися на паперові еквіваленти за номіналом у співвідношенні 1:1, але золотий вміст рубля було знижено з 26,1 до 17,4 частки чистого золота (1 частка==0,044435 г). Зворотним процесом є ревальвація - підвищення золотого вмісту грошової одиниці або підвищення її курсу по відношенню до золота або іноземній валюті.
На початку 60 х рр.. минулого століття Сполучені Штати відмовилися від політики підтримки обміну золота на долари за фіксованим курсом із за зростання бюджетного дефіциту країни, що означало крах і даної валютної системи. У грудні 1971 р. американський долар був девальвований на 7,89%, що призвело до ланцюгової девальвації валют низки країн. При цьому валюти найбільших держав - конкурентів США - були ревальвувати.
На конференції в м. Кінгстон (Ямайка) в 1976 р. було здійснено перехід до системи керованих плаваючих валютних курсів, що призвело фактично до демонетизації золота, втрату ним функцій міжнародної валюти. В якості спеціальної міжнародної валюти для міжнародних розрахунків були емітовані на суму 21,4 млрд спеціальні права запозичення - СПЗ (special drawing rights, SDR). СДР є умовною грошовою одиницею, існуючої у вигляді записів на рахунках МВФ пропорційно квотам країн - членів цієї організації. СДР використовується ними для закупівлі реальної валюти або для погашення дефіциту платіжного балансу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 44 Етапи розвитку міжнародної валютної системи "
 1. Тема 16 Міжнародна валютна система
  етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».==================================
 2. Контрольні питання
  етапи розвитку світового господарства? 4. У чому полягає інтернаціоналізація господарського життя? 5. У чому полягає діяльність ТНК? 6. Що таке глобалізація? 7. Що таке відкрита і закрита економіка? 8. Що являє собою світова торгівля і які основні етапи її розвитку? 9. Як здійснюється ціноутворення на світовому товарному ринку? 10. Які основні теорії світової
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  етапи у своєму розвитку пройшла міжнародна валютна система? 2. Яка з форм світової валютної системи є "найбільш розвиненою і чому? 3. Що таке валютний ринок і який механізм його функціонування? 4. Охарактеризуйте вплив заниженого і завищеного валютного курсу на вітчизняних товаровиробників. 5. У чому полягає сутність валютного курсу і як він визначається ? 6.
 4. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  міжнародної валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Основні форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 5. Основні терміни і поняття
  міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість, резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси, девальвація, ревальвація, валютні інтервенції, паритет купівельної спроможності, платіжний
 6. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 7. РЕЗЮМЕ
  міжнародного валютного ринку зростав швидкими темпами. На валютних ринках відбуваються валютні операції з негайною поставкою валюти, а також різні види термінових операцій. При здійсненні операцій з валютою кредитні установи уважно стежать за валютною позицією по кожній іноземній валюті, оскільки відкрита позиція пов'язана з ризиком. Міжнародний валютний ринок тісно пов'язаний з
 8. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  етапи розвитку світової торгівлі. 43. Теорії міжнародної торгівлі. 44. Політика держави в зовнішній торгівлі. 45. Сутність і форми міжнародного руху капіталу. 46. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики. 47. Сутність світової валютної системи та етапи її формування. 48. Валюта і валютні курси. 49. Фактори, що визначають валютні курси. 50. Грошово-кредитна політика
 9. 1. Національні та світова валютні системи
  розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами, які перебувають на території різних країн. У сфері міжнародних розрахунків виникають дві базові проблеми: а) як встановлювати і регулювати співвідношення обміну національної
 10. ЛІТЕРАТУРА
  валютно-фінансові організації і країни, що розвиваються. М.: 1988. Валютна політика капіталістичних країн. М.: 1990. J Горбунов С.В. Міжнародний валютний фонд: протиріччя капіталістичного валютного регулювання. М.: 1989. Звєрєв А.В. Фінанси зовнішньоекономічних зв'язків. М. : 1990. Кузнєцов BC Світова валютна система капіталізму: під знаком "боргового" кризи. М.: 1990. Леонтьєв В.
 11. Додаток 9 вузлів ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  етапи розвитку економічної
 12. Основні поняття
  міжнародного валютного ринку - Біржовий ринок - Міжбанківський ринок - Спот-ринок - Терміновий (форвардний) ринок - Валютний (обмінний) курс - Котирування валюти - Пряме котирування - Зворотній (непряма) котирування - Спот-курс - Спред - Базисні пункти (піпса) - «Велика фігура» - Крос-курс - Дата укладання угоди - Дата валютування - Валютна позиція Закрита
 13. Питання для закріплення матеріалу
  міжнародної валютної системи? 10. Поясніть причини мексиканського валютного кризи 1994 11. У чому відмінність азіатського кризи 1997 р. від мексиканського 1994? 12. Назвіть внутрішні фактори, які сприяли виникненню валютної кризи в Росії в 1998 р. 13. Які недоліки у функціонуванні міжнародної валютної системи виявили валютні кризи в країнах з
© 2014-2022  epi.cc.ua