Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 53 Поняття і форми міграції робочої сили


Відповідь
Світовий ринок праці характеризується значними обсягами експорту та імпорту робочої сили, що здійснюється за допомогою міграції трудового населення. Організація Об'єднаних Націй визнає мігрантами тих, хто виїхав в іншу країну на термін не менше ніж
6 місяців.
Міграція робочої сили увазі переміщення населення за кордон з метою укладення трудових угод. До трудовим мігрантам не можна відносити виїхали за кордон у відрядження, а також торговців «човників», постійно переміщаються з країни в країну з метою придбання і реалізації товарів.
Міжнародну міграцію робочої сили можна розділити на:
- еміграцію - тобто виїзд населення з даної країни з метою пошуку роботи;
- імміграцію - в'їзд населення в дану державу з тією ж метою.
Основними формами трудової міграції є [50] (рис. 33):
- безповоротна, коли працівники виїжджають за кордон на постійне місце проживання;
- тимчасово постійна - в даному випадку виїзд за кордон здійснюється на досить тривалий час (від 1 року до 10 років);
- сезонна - працівники виїжджають в зарубіжні країни на короткий час (до 1 року) для здійснення трудових послуг в галузях, що мають сезонний характер (наприклад, сільське господарство, будівництво, рибальство, курортно оздоровча сфера і т. п.). Різновидом сезонної міграції можна вважати і кочове тваринництво, що збереглося в багатьох азіатських і африканських країнах.
До сезонної міграції можна віднести переміщення циганських таборів, а також паломництво до святих місць (у Єрусалим, Афон, Мекку і т. п.);
- прикордонна, або маятникова, - являє собою щоденний приїзд громадян, що живуть у прикордонній смузі однієї країни, для роботи в іншу країну. Даний тип міграції схожий на процес щоденного приїзду працівників, що живуть в передмістях, для роботи в мегаполіс;

Рис. 33. Форми міграції робочої сили


Рис. 33. Форми міграції робочої сили
- нелегальна - припускає нелегальний в'їзд країну з подальшим влаштуванням на роботу або законний в'їзд (наприклад, за туристичною путівкою, за приватним запрошенням) з подальшим незаконним працевлаштуванням; - вимушена - викликається неекономічними причинами : війнами, революціями, політичними перетвореннями (наприклад, розпадом держави), стихійними лихами, епідеміями, проте чинить серйозний вплив на ринки праці як в країні, з якої виїжджає населення, так і в приймаючому біженців державі;
- міжконтинентальна - означає не просто виїзд з країни в країну, а й зміну при цьому континенту проживання та працевлаштування. У деяких країнах (наприклад, Росія, Туреччина) міжконтинентальна міграція може бути різновидом внутрішньої міграції;
- «витік мізків» - виїзд за кордон вчених, фахівців, діячів мистецтва.
Сюди ж можна віднести і міграцію спортсменів, хоча для нашої країни даний тип міграції краще називати не «витік мізків», а «втеча ключок». За останні півтора десятиліття країну покинули і працюють в США наступні російські економісти: професор І. Сегал (Стенфорд), асоційований професор Д. Столяров (Мічиганський університет), асистенти професора І. Стрембулаев (Стенфорд), О. Леухіна (університет Північної Кароліни), Г. Овчарова (університет Нотр Дам), І. Копилов (Каліфорнійський університет (кампус в Ірвайні)), Г. Борисова (Йель), Е. Краснокутська (Пенсільванський університет), С. Боярченко (Техаський університет), А. Шевченко (університет Мічиган Стейт), К. Тюрін (університет Індіани) і ін Обов'язки лекторів в британських вузах виконують: А. Саричев (Лондонська школа економіки) і Т. Корнієнко (університет Стірлінга).
Міжнародну міграцію робочої сили можна вважати різновидом горизонтальної соціомобільності населення, способом усунути перекоси в структурі національних ринків праці.
Міграція робочої сили ускладнюється «мовним бар'єром», труднощами адаптації трудових ресурсів у зарубіжних країнах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 53 Поняття і форми міграції робочої сили "
 1. Контрольні питання і завдання
  поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на економіці і бюджеті приймаючої країни? 5. Хто
 2. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 3. Запитання для повторення
  понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», «рееміграція»? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 4. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  міграція робочої сили і
 5. Запитання для самоперевірки
  міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які соціально-економічні
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних умовах. 6. У чому полягає сутність міжнародної міграції робочої сили і які її основні риси? 7. Які основні важелі державного та наддержавного регулювання міграції робочої сили? 8. Дайте характеристику найбільш розвинутої форми міжнародної економічної міграції. 9. Які
 7. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  питання.
 8. Терміни і поняття
  міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 9. 1. Міграція робочої сили в сучасному світі
  робочої сили в сучасному
 10. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  міграцію робочої сили . Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 11. Висновки
  міграцію робочої сили. Основні причини міграції - стан ринку праці всередині країни і відмінності в рівні оплати праці в приймаючій країні і країні - експортері робочої сили. Основний напрямок руху робочої сили - з країн - в розвинені. Міграція робочої сили підвищує ефективність використання трудових ресурсів у світовому масштабі і сприяє збільшенню виробництва. 2.
 12. Тест
  міграції робочої сили є: а) США, Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід, в) США, Німеччина, Японія; г) США, Швейцарія, Австралія. 3. Основною складовою трудового міграційного потоку в Європі є: а) біженці, б) низькокваліфіковані працівники; в) висококваліфіковані працівники; г) студенти. 4. Найбільш суттєві соціально-економічні
 13. Запитання для закріплення матеріалу
  міграції робочої сили? 14. У чому полягають економічні наслідки міграції? 15. Опишіть взаємодія міграції робочої сили і національних бюджетів покидає і приймаючих країн. 16. У чому відмінність і особливість «витоку умів» від звичайної міграції робочої сили? 17. Чим викликані і які заходи державного регулювання міграції беруть держави приймаючих країн? 18. У чому
 14. Питання до заліку
  понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», «рееміграція»? 18. Які основні напрямки трудової міграції? 19. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 20. Які соціально-економічні наслідки трудової міграції? 21. Чим викликається необхідність світової торгівлі? 22. Чим викликані безпрецедентно високі темпи зростання світової торгівлі в післявоєнний період?
 15. Запитання до теми
  міграції. 9. Які вигоди отримують від міжнародної міграції приймаючі
 16. Висновки
  міграція робочої сили являє собою об'єктивний процес, що відображає інтернаціоналізацію господарського життя. Трудові ресурси, як і інші економічні ресурси, орієнтовані на максимально ефективне використання, в тому числі і в масштабах світової економіки. 2. Правова база сучасних міграційних процесів відображає тенденцію не тільки до економічного лібералізму і відкритої
 17. 13.6. Міжнародні міграції
  міграції, тобто еміграції та імміграції, або відповідно виїзд працездатного населення з даної країни і в'їзд в неї. Зовнішні міграції грали і грають багатосторонню роль у розвитку людства, виступаючи формою пристосування людини до мінливих умов його існування. У результаті міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості - робоча сила. Принципова її
 18. Приклади розв'язання завдань
  міграції відносяться,: - більш висока заробітна плата, більш комфортні умови праці та побуту в інших країнах в порівнянні з власною країною; - диспропорції економічної та соціальної структури країн-«донорів»; - політика заохочення припливу фахівців з-за кордону; - прагнення знизити витрати виробництва за рахунок більш дешевої в порівнянні з національною іноземної робочої сили;
 19. Терміни і поняття
  робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці Державне регулювання ринку праці Біржа праці Управління працею в фірмах Крива Філіпса Допомога по безробіттю Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу »Продуктивність
 20. Сутність міжнародної міграції
  міграція робочої сили являє собою процес переміщення трудових ресурсів з однієї країни в іншу з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, ніж в країні походження . Крім економічних мотивів процес міжнародної міграції обумовлюється також міркуваннями політичного, етнічного, культурного, сімейного та іншого характеру. Таким чином, міжнародна міграція робочої
© 2014-2022  epi.cc.ua