Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004 - перейти до змісту підручника

Питання до заліку


4. Що розуміється під глобалізацією?
5. Що послужило основою формування світового ринку і світового господарства?
6. У чому якісні відмінності світового господарства від світового ринку
7. Яка роль транснаціональних корпорацій у формуванні світового господарства?
8. Як розвивався процес інтеграції у світовій економіці?
9. Назвіть основні форми вивозу і функціонування капіталу за кордоном.
10. Перерахуйте особливості світового ринку позичкового капіталу.
11. Яка структура і функції світового ринку капіталів?
12. Які наслідки міжнародного руху капіталу?
13. Яке місце Росії на світовому ринку капіталів?
14. Що собою являє міграція робочої сили?
15. Які особливості світового ринку робочої сили?
16. Якими причинами викликано формування світового ринку робочої сили?
17.
У чому полягає зміст понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», «рееміграція»?
18. Які основні напрямки трудової міграції?
19. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії?
20. Які соціально-економічні наслідки трудової міграції?
21. Чим викликається необхідність світової торгівлі?
22. Чим викликані безпрецедентно високі темпи зростання світової торгівлі в післявоєнний період?
23. Які Ви можете назвати протиріччя в області світової торгівлі?
24. Чи можна вважати задовільним те місце, яке посідає Росія у світовій торгівлі?
25. Які Ви знаєте теорії міжнародної торгівлі
26. Які фактори впливають на стан платіжного балансу?
27. Що собою являє торгова політика і які її інструменти?
28. У чому сутність політики протекціонізму і політики вільної торгівлі?
29.
Від яких економічних чинників залежить валютний курс країни.
30. Що розуміється під конвертованість валюти?
31. Що собою являють фіксований та гнучкий валютні курси?
32. Який курс (фіксований або гнучкий) ефективний при значних валютних резервах Центрального банку.
33. Що розуміється під міжнародною валютною системою?
34. Перерахуйте основні компоненти економічної безпеки.
35. Чому сьогодні приділяється велика увага економічної безпеки
36. Які причини виникнення глобальних економічних проблем?
37. Які основні глобальні проблеми економіки?
38. Які фактори впливають на способи вирішення глобальних проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання до заліку "
 1. Питання до заліку
  1. Економічна діяльність - основа життя суспільства. Потреби. Вільні і економічні блага. 2. Предмет економічної теорії. Економічні відносини, економічні категорії та економічні закони. 3. Основні етапи розвитку економічної теорії. 4. Методи економічної теорії. 5. Функції економічної теорії, і її значення в формуванні економічної політики та раціонального
 2. 15. Міжрегіональні курси валют
  питання суто технічне. У будь-якому випадку ціна, яку житель А (або В) платить за платіж, який підлягає виплаті в В (або А), тримається в межах, визначених витратами на доставку. Вона не може бути вище номіналу більше, ніж на вартість доставки (експортна золота точка) і не може впасти нижче вартості доставки (імпортна золота точка). Може існувати при збереженні без змін всіх
 3. 11.3. Аналіз складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
  питання, в результаті чого відбулося зростання більш ніж в 18 000 разів кредиторської заборгованості за розрахунками з іншими кредиторами. За цією статтею відображаються суми неоплачених рахунків постачальників та інших організацій за отримані від них товари та надані послуги. Також тут врахована заборгованість інституту перед НАН по відрахуваннях 10% прибутку, одержуваної від здачі площ установи в оренду. На
 4. Якщо ми розділимо цю цифру на чисельність дорослого населення США (200 млн чоловік від 16 років і старше), отримаємо, що
  питання не знає ніхто. 592 Частина 10. Гроші і ціни в довгостроковому періоді Організація ФРС Пропозиція грошей - кількість грошей в економіці. Грошово-кредитна політика - сукупність рі-шень Центрального банку щодо пропозиції грошей. Федеральна резервна система США була створена в 1914 р. після серії банкрутств декількох кредитних установ,
 5. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  питань і зауважень, з'ясувати які можна в ході подальшої самостійної роботи з додатковою литерату-рій або на консультації з викладачем, що веде курс. Виконання тестових завдань, використовуваних як самоконтролю, дозволить не тільки адекватно оцінити власні знання, а й покаже викладаючи-телю рівень освоєння студентом навчального матеріалу. Підсумкова оцінка за курсом
 6. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  питання про прибутковий податок ставилося з відміною кріпосного права, однак закон про його справляння з'явився лише в 1910 р., введення його намітилося в 1917 р., але у зв'язку з революційними подіями закон не був введений в дію. До 1992 р. в нашій країні стягувався прибутковий податок з робітників і службовців. Сучасний порядок стягування прибуткового податку в РФ введено з січня 1992 У відповідності з ним
 7. 30.3. Фонд соціального страхування РФ
  питань соціального страхування. Доходи Фонду утворюються за рахунок таких джерел: - страхових внесків роботодавців - організацій і громадян, які використовують працю найманих працівників (92% від загальної суми доходів); - асигнувань з федерального бюджету на покриття витрат, пов'язаних з наданням пільг і компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або
 8. Словник термінів
  питань місцевого значення. Мінімальний місцевий бюджет - розрахунковий обсяг доходів і видатків місцевого бюджету, що враховує державні мінімальні соціальні стандарти. Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління. Мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально допустима вартість
 9. Боргові проблеми субфедерального рівня
  питань, віднесених до їх компетенції. Необхідно рекомендувати центральної влади поряд з обмежувальної бюджетної та боргової політикою створювати більше можливостей регіонах по нарощуванню їх бюджетного потенціалу, відмовитися від штучної практики бездефіцитності регіональних і місцевих бюджетів у межах норм, що допускаються Бюджетним кодексом РФ, а також не форсувати в регіонах
 10. 4.1. Розмивання реальності
  питання, скільки буде двічі по два, професор Фінансової академії при уряді Російської Федерації поставив студенту двійку за некоректну постановку питання: «Якщо налом, то три, безготівково - чотири з половиною, бартером-до п'яти , як домовимося, а заліком по Лівшиць - і всі десять ». Таким чином, тільки криза, створюючи категоричну, непереборну, під страхом знищення необхідність
© 2014-2022  epi.cc.ua