Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки
ЗМІСТ:
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004
У навчальному посібнику розглядаються глобальні економічні проблеми сучасності. Посібник призначений для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економічної теорії.
Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання із застосуванням дистанційних технологій
Інтернаціоналізація господарського життя та формування світового господарства
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання завдань
Тест
Висновки
Запитання для повторення
2. Світовий ринок позичкового капіталу
Поняття і форми міжнародного руху капіталу
Експорт позичкового капіталу
Росія в міжнародному русі капіталу
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання
Тест
Висновки
Запитання для повторення
3. Міжнародна міграція робочої сили
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання завдань
Тест
Висновки
Запитання для повторення
4. Світова торгівля
Необхідність світової торгівлі
Теорії міжнародної торгівлі
Платіжний баланс
Вигоди міжнародної торгівлі і пов'язані з нею проблеми. Торгова політика.
Протекціонізм і свобода торгівлі
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання завдань
Тест
Висновки
Запитання для повторення
5. Міжнародна валютна система
Валютний курс. Конвертованість валюти
Стабілізація обмінного курсу
Міжнародна валютна система
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання
Тест
Висновки
Запитання для повторення
6. Економічна безпека
Сутність економічної безпеки та її стратегічне забезпечення
Класифікація загроз економічної безпеки
Порогові значення індикаторів економічної безпеки
Стратегічні цілі, завдання та механізми забезпечення економічної безпеки
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання
Тест
Висновки
Запитання для повторення
7. Глобальні проблеми світової економіки
Тренувальні завдання
Тест
Висновки
Запитання для повторення
Підсумковий тест
Питання до заліку
Глосарій
Список рекомендованої літератури
Теорія економіки:
 1. Палмер Т.Дж. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів - 2012 рік
 2. Є. Н. Лобачова. Економічна теорія - 2012 рік
 3. А. В. Довгялло. Економічна теорія - 2012 рік
 4. Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія - 2010 рік
 5. А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій - 2009 рік
 6. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію - 2009 рік
 7. Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій - 2009 рік
 8. Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія - 2008 рік
 9. С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ - 2008 рік
 10. З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник - 2008 рік
 11. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів - 2007
 12. В.Я. Иохин. Економічна теорія - 2006
 13. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії - 2005 р.
 14. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник - 2002 рік
 15. Джон Мейнард Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей - 2002 рік
 16. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія - 2000
 17. H. Грегорі Менку. Принципи економікс - 1999 рік
 18. Є. Ф. Борисов. Економічна теорія - 1999 рік
 19. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи - 1998
 20. Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua