Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки
ЗМІСТ:
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002
У пропонованому навчальному посібнику на основі аналізу склади-вающихся в постсоціалістичних країнах тенденцій виявлені закономірності перехідної економіки, визначено результати інституційних перетворень відносин власності та форм підприємцям-тва. Структура роботи визначається послідовністю переходу від мікроекономічних проблем перехідної економіки до макроекономіки-ного і потім до аналізу зовнішньоекономічних аспектів. Розкривається роль і особливості державного регулювання перехідної еконо-міки.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, підприємців, банківських працівників, менеджерів дер-жавних і комерційних фірм, що цікавляться проблемами адаптації своїх підприємств до умов перехідної економіки.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕРЕХІД-ІНШОЇ ЕКОНОМІКИ
ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
1. Теорія перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економічній теорії
2. Закономірності та етапи перехідної економіки
3. Мета і завдання перехідної економіки
4. Основні риси і протиріччя економіки перехід-ного періоду
5. Історія реформування в Росії
ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
Введення
1. Структура форм власності в перехідній еконо-Міці
2. Економічна роль, темпи та етапи приватизації в перехідній економіці
3. Перспективи розвитку приватної, державної, пе-перехідному і корпоративних форм власності
4. Динаміки постприватизаційної структури акціонерних капіталу
ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
Введення
1. Сучасні теорії підприємництва
2. Функції та характеристики підприємництва
3. Ризик у підприємницькій діяльності
4. Організаційно-правові форми підприємець-ської діяльності в РФ
РОЗДІЛ 2. Мікроекономічні проблеми перехідного ЕКОНОМІКИ
ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
1. Ринок, його структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ
2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці
3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в пе-перехідному економіці
ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
1. Необхідність реформування підприємств
2. Напрями реструктуризації
3. Внутрішня реструктуризація
ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
Введення
1. Проста неокласична модель попиту на працю
2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість
3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією
4. Особливості ринку праці в перехідній економіці
5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя
6. Державна політика на ринку праці
ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
Введення
1.Спрос на капітал
2. Пропозиція капіталу
3. Розвиток інвестиційних процесів у перехідній економіці
4. Соціально-економічна структура нагромадження в пе-перехідному економіці
ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
Введення
1. Механізм функціонування земельного ринку
2. Сутність та напрямки аграрної реформи в Росії
3. Характеристика сучасного сільського господарства Росії
4. Інституційні основи реструктурування аг-гідросферу
5. Рівень і перспективи державної підтримки сільського господарства в перехідній економіці
Висновок
ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
Введення
1. Особливості сучасної перехідної економіки
2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку
3. Цілі і функції державного регулювання у пе-перехідному економіці
4. Напрями державного регулювання перехідної економіки
5. Інструменти державного регулювання
6. Особливості держави перехідного періоду
7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, дотації, фіксовані ціни
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Теорія економіки:
 1. Палмер Т.Дж. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів - 2012 рік
 2. Є. Н. Лобачова. Економічна теорія - 2012 рік
 3. А. В. Довгялло. Економічна теорія - 2012 рік
 4. Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія - 2010 рік
 5. А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій - 2009 рік
 6. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію - 2009 рік
 7. Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій - 2009 рік
 8. Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія - 2008 рік
 9. С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ - 2008 рік
 10. З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник - 2008 рік
 11. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів - 2007
 12. В.Я. Иохин. Економічна теорія - 2006
 13. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії - 2005 р.
 14. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник. - 2004
 15. Джон Мейнард Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей - 2002 рік
 16. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія - 2000
 17. H. Грегорі Менку. Принципи економікс - 1999 рік
 18. Є. Ф. Борисов. Економічна теорія - 1999 рік
 19. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи - 1998
 20. Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua