Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

6. Особливості держави перехідного періоду


Особливості всіх елементів державного регулювання у умо-вах перехідної економіки визначаються специфічними рисами са-мого перехідного держави:
1.Борьба за влада перетворилася на головний фактор функціонування ня держави.
2.Реалізація досить цілісної стратегії ринкових преобразо-ваний здійснюється за принципом "крок вперед - два назад".
3.Разрушени старі, але відсутні нові механізми реалізації державної політики на рівні центру та його взаємозв'язків з регіо-нами.
Виявлені риси держави перехідного періоду свидетельст-вуют про те, що реформування держави здійснюється через пре-подолання глибокої кризи державності, що розгорнувся в такому середовищі послідовного посилення впливу політичних чинників на з-тримання, послідовність і темпи здійснення реформаційних процесів. Певною мірою його глибина обумовлена існуванням глибокої теоретико-політичної дилеми про роль держави в перехід-ної економіці.
Відповідно до прихильністю до тієї чи іншої сторо-ні цієї дилеми сформувалися дві теоретико-політичні позиції руху до ринку:
1.Ліберальное обмеження втручання держави в економіку і зосередження його функцій на макроекономічній політиці, осуще ствляемой монетаристскими методами.
2.Кейнсіанское забезпечення високої, активної ролі держави в системних перетвореннях.
Ця дилема, перед якою стоять всі постсоціалістичні країни (з одного боку, становлення ринку - це децентралізація, разгосударст-вление, зниження ролі держави в економіці, але з іншого - розвиток економічних реформ вимагає послідовної, цілеспрямованої , керівного ролі держави в цьому процесі), дозволена практикою ста-новлення ринку, яка показує, що там, де різноманітні одно-правних суб'єкти ринку отримують дійсні ринкові свободи (країни Європи, Балтії), практично досягнута фінансова стабілізується-ція і почався економічне зростання.
Другим полюсом є група країн (Україна, Білорусія), де держава здійснює централізованого-ванне управління економікою й ринкові перетворення тільки начи-нают. Тут темпи інфляції дуже високі - на рівні гіперінфляції, а виробництво знаходиться в колапсі.
Посередині знаходиться Росія, яка то прискорює рух до ринку, то робить "два кроки назад". Тому в Росії становище гірше, ніж у стра-нах Балтії, але краще, ніж на Україні і в Білорусії. Це обумовлено до того ж і тим, що в Росії зазначена дилема дозволяється через знижений-ня ролі форм прямого втручання держави в економіку.
Важливо врахувати, що в перехідній економіці здійснюється роз-ширення форм непрямого втручання держави в економіку:
Схема 17. Форми непрямого втручання держави в економіку

Це непряме макроекономічне вплив держави осуще ствляется через фіскальну та грошово-кредитну політику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Особливості держави перехідного періоду "
 1. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 2. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини . До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 3. 4.6. Додаткова інформація
  особливо негативними наслідками володіє явище, що отримало назву "відпливу умів", тобто еміграції найбільш освічених і кваліфікованих фахівців з бідних країн і країн з перехідною економікою в багаті країни, що мають високий рівень життя. Суттєвою проблемою розвитку (в т. ч. кар'єрного) є шкідливі звички. Алкоголь необоротно руйнує клітини мозку (в будь-якому
 4. Економічне зростання
  особливо негативними наслідками володіє явище, що отримало назву «витоку умів», тобто еміграція найбільш освічених і кваліфікованих фахівців з бідних країн і країн з перехідною економікою в багаті країни, що мають високий рівень життя. 4. Стимулювати дослідження і розробки. Велика частина зростання рівня життя відбувається завдяки зростанню технологічних знань, які
 5. Інфляція та її показники
  особливо представники школи монетаризму, вважають збільшення грошової маси. Вони приходять до цього висновку з аналізу рівняння кількісної теорії грошей. Як зазначав глава монетаризму, відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман: «Інфляція є завжди і повсюдно чисто грошове явище ». Саме високі темпи зростання грошової маси (емісії грошей) з метою
 6. Види податків
  державі). У розвинених країнах дві третини податкових надходжень складають прямі податки, а в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою аналогічну частку податкових надходжень складають непрямі податки. Це пов'язано з тим, що непрямі податки збирати легше і обсяг податкових надходжень в цьому випадку залежить від цін товарів і послуг, а не від доходів економічних агентів (які
 7. Генезис економічної науки
  особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. до н.е.), вказувалося на розрізнення розумової та фізичної праці, причому перший оголошувався монополією «вищих» верств, а другий - долею «простолюдинів», основну масу яких складали раби. Цікаво, що вже в той час, наприклад, в працях китайського філософа Сюнь Цзи (III в. е.) висловлювалася думка про те, що всі люди рівні від народження, що
 8. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  особливо результативна з погляду перспектив розширення зайнятості організація різноманітних громадських робіт, аж до будівництва пірамід, палаців, храмів і навіть риття і закапування канав; - повинна бути гнучкою політика заробітної плати. Представники монетаристської школи досліджували взаємозв'язок безробіття з динамікою реальної заробітної плати, інфляції. Інституційна
 9. Соціально-економічні наслідки інфляції
  особливість кейнсіанських рецептів - поглиблення бюджетного дефіциту, так як держзамовлення приватному бізнесу - додатковий державний витрата. При цьому дефіцит державного бюджету ні в якому разі не повинен покриватися додатковою емісією грошей, оскільки це є самою руйнівною і миттєво розповсюджується формою інфляції. Кейнс пропонував інший шлях - вдатися до
 10. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  особливість розвитку кожної економіки під впливом відомих факторів, випливає звідси нерівномірність розвитку різних регіонів і країн. У локальній перехідній економіці як би втілюється єдність загального та особливого в перехідних процесах. Локальна перехідна економіка при класифікації типів перехідної економіки за масштабами є її вихідним типом. Глобальна перехідна
© 2014-2022  epi.cc.ua